Hlavní informace

Děkan fakulty, doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D. vás zve na slavnostní promoci absolventů FJFI ČVUT, která se uskuteční v pátek 28. června 2024 v Betlémské kapli, Praha 1, Betlémské nám. 2.

Od 10:00 proběhne promoce absolventů katedry matematiky, softwarového inženýrství, materiálů a jaderných reaktorů. Promoce absolventů kateder fyziky, laserové fyziky a fotoniky, dozimetrie a aplikace ionizujícího záření, inženýrství pevných látek a jaderné chemie se bude konat od 12:30

Další detaily jsou k nahlédnutí zde.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.