Content

MAFIA - the seminar you can’t refuse. This time on Schrödinger operator with a complex steplike
potential
by Duc Tho Nguyen from CTU in Prague.

The seminal is held at Trojanova T212 on October 31st, 2023 from 12:00 to 13:00.

Abstract can be found attached,

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.