Hlavní informace

Staň se na den vědkyní je za námi. Děkujeme všem zúčastněným a pokud se chcete ohlednout, jaký byl ročník 2024, můžete si prohlédnout fotogalerii ZDE, fotky ze cvičení z naší centrály v Břehové 7 jsou ZDE, cvičení Fakulty elektrotechnické najdete ZDE. Akce je určená především studentkám středních škol a koná se při příležitosti Mezinárodního dne žen a dívek ve vědě. Je organizovaná ve spolupráci s BNL-CZ a CERN-CZ. 

Vedkyne family 2023

Valné shromáždění Organizace spojených národů vyhlásilo v roce 2015 Mezinárodní den žen a dívek ve vědě, který připadá každý rok na 11. února. Cílem je připomenout zásadní úlohu žen ve vědeckém světě a podpořit jejich přístup k vědeckému vzdělání a účast ve vědeckých aktivitách. Díky naší akci Staň se na den vědkyní máte i Vy příležitost oslavit tento den s námi a přitom se seznámit s různými zaměřeními matematiky, fyziky, chemie nebo robotiky.

9. ÚNORA 2024

9:00—17:00

TROJANOVA 13, PRAHA 2

 


PROGRAM 

 

8:30—9:00

PŘÍCHOD A REGISTRACE (FJFI, Trojanova 13, Praha 2)

9:00—9:10

ZAHÁJENÍ (FJFI, Trojanova 13, Praha 2)

9:15—9:35

SVĚT ELEMENTÁRNÍCH ČÁSTIC
Ing. MÁRIA MARČIŠOVSKÁ, Ph.D. (FJFI, Trojanova 13, Praha 2)

9:35—10:15

DISKUZE / PŘESTÁVKA (FJFI, Trojanova 13, Praha 2)

10:15—10:35  

MŮŽEME DŮVĚŘOVAT SVÉ VLASTNÍ KALKULAČCE?
prof. Ing. EDITA PELANTOVÁ, CSc (FJFI, Trojanova 13, Praha 2)

10:35—10:45

DISKUZE / PŘESTÁVKA (FJFI, Trojanova 13, Praha 2)

10:45—11:05

AUTO NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ A DALŠÍ "HRAČKY"
Bc. KATEŘINA POLÁKOVÁ (FJFI, Trojanova 13, Praha 2)

11:05—11:15

DISKUZE / PŘESTÁVKA (FJFI, Trojanova 13, Praha 2)

11:15—11:30

SPOLEČNÉ FOTO (FJFI, Trojanova 13, Praha 2)

11:30—12:00

OBĚD (FJFI, Trojanova 13, Praha 2)

12:00—13:20

PANELOVÁ DISKUZE S NAŠIMI VĚDKYNĚMI (FJFI, Trojanova 13, Praha 2)

13:30—17:00

CVIČENÍ (FJFI / FEL – různé lokality)

18:00—20:30

EPS YOUNG MINDS AFTER PARTY (FJFI, Břehová 7, Praha 1)


REGISTRACE

Dodatečná registrace do 8. února je možná na TOMTO ODKAZU.


⇑ nahoru

CVIČENÍ

 

Hledání částic při teplotách v trilionech stupňů Celsia na LHC

Ing. Sára Haidlová, FJFI – Břehová 7, Praha 1

Zajímá vás, co vlastně dělají částicoví fyzikové a částicové fyzičky? Během tohoto cvičení si vyzkoušíte, jak se analyzují reálná data, která se sbírají na experimentech nacházejících se na Velkém hadronovém urychlovači LHC v Evropské laboratoři pro jaderný výzkum CERN ve Švýcarsku. Studentky se seznámí s metodami a postupy, které se používají při zkoumání základních vlastností hmoty a při objevování nových částic. Experimentální výsledky poté vyhodnotí a během videokonference, která bude moderována vědci přímo z CERNu, porovnáme výsledky s výsledky skupin z jiných univerzit. Toto cvičení je organizováno ve spolupráci s CERN při příležitosti konání International Masterclasses.

ilustracni

Program:

13:40 - 14:00   Úvod, seznámení se ze základními principy částicové fyziky

14:00 - 14:15   Seznámení se s programem na analýzu experimentálních dat

14:15 - 15:45   Individuální analýza experimentálních dat z urychlovače LHC

15:45 - 16:00   Diskuse a kombinace výsledků

16:00 - 17:00   Videokonference s vědkyněmi v CERN a srovnání měření se zahraničními univerzitami


Uvidět neviditelné: detektor z mraků

Simona VelichováFJFI – Břehová 7, Praha 1

Neuvěříte, co se dá vidět, když si postavíte vlastní detektor z mraků. Mlžná komora je jedním z nejjednodušších a zároveň nejefektnějších detektorů ionizujícího záření. Přidejte se a postavte si funkční detektor. Budete moct vlastním okem pozorovat protony a miony z kosmického záření nebo elektrony a alfa částice z radioaktivních rozpadů ve vzduchu.  Detektor si sestavíme spolu v laboratoři.

Vedkyne 1

Program:

13:40 - 14:00    Úvod do fyziky kosmického záření

14:00 - 14:30    Seznámení se s aparaturou

14:30 - 16:00    Stavba různých detektorů určených k detekci kosmického záření

16:00 - 16:30    Zhodnocení výsledků, závěr cvičení


Programování na kvantovém počítači IBM Q

Ing. Magdaléna Parýzková, FJFI – Trojanova 13, Praha 2

Kvantová teorie se zabývá popisem fyzikálních jevů na mikroskopické úrovni. Chování mikročástic je velmi odlišné od chování částic klasických, které můžeme běžně pozorovat ve světě okolo nás. Kvantová teorie pak vede k pro nás často překvapivým výsledkům a jedním z nich jsou právě i kvantové počítače. U těch se ukazuje, že některé problémy dokážou řešit podstatně efektivněji než klasické počítače.  V rámci tohoto cvičení se seznámíme právě se základními principy kvantového zpracování informace. Budeme používat kvantový počítač IBM Q, ke kterému se dá připojovat přes webové rozhraní. Materiály pro cvičení jsou připravené ve formě Jupyter notebooků v programovacím jazyce Python, nicméně vůbec nevadí, pokud žádné zkušenosti s programováním nemáte, vše si vysvětlíme a ukážeme.

ilustracni

Program:

13:30 - 14:30    Úvod do kvantové teorie informace

14:30 - 15:00    Fungování kvantového počítače IBM Q a jak se k němu připojit

15:00 - 16:30    Tvorba jednoduchých kvantových obvodů v Pythonu

16:30 - 17:00    Naprogramování jednoduchého kvantového algoritmu na kvantovém počítači


Laserová zubní vrtačka 

prof. Ing. Helena Jelínková, DrSc., FJFI – Trojanova 13, Praha 2

Co je laser a jak s tímto zářením interaguje lidská tkáň? To si ukážeme na tomto cvičení. Budeme pracovat s pevnolátkovým laserem Er:YAG (Erbiem dopovaný Yttrium Aluminium Granát), který je důležitý především pro aplikace v medicíně. Na cvičení si nejprve charakterizujeme záření z naší laserové vrtačky, a vyzkoušíte si, co takový laser způsobuje zubní tkáni, která je nejtvrdší tkání v lidském těle.

Vedkyne 1

Program:

13:30 - 14:00   Úvod do fyzikálních principů laseru

14:00 - 14:15   Seznámení se s Er:YAG laserovou vrtačkou

14:15 - 15:00   Charakterizace záření laserové vrtačky

15:00 - 16:00   Zkoumání interakce laserového záření se zubní tkání

16:00 - 16:30   Vyhodnocení výsledků, závěr cvičeníModulární aritmetika aneb 1,2,3, moc...

Aneta Pjatkanová, FJFI – Trojanova 13, Praha 2

Jak určit poslední cifru součinu dvou 10ti místných čísel, bez znalosti výsledku? Nebo jak odvodit kritéria dělitelnosti pro jakékoliv číslo? S těmito a mnoha jinými problémy nám pomůže modulární aritmetika. Modulo je mocný matematický nástroj, který zjednodušuje počítání s velkými čísly a dokonce umožňuje některé výpočetně náročné úlohy vyřešit v přijatelném čase. Na cvičení si zavedeme modulo a základní operace s kongruencemi a na praktických i teoretických příkladech se naučíme modulo efektivně používat.

ilustracni

Program:

13:30 - 14:00   Představení modulární aritmetiky a jejího využití

14:00 - 15:00   Zavedení modula a základních operací s kongruencemi, ilustrace na příkladech

15:00 - 15:30   Pauza

15:30 - 17:00   Další příklady na procvičení


Programování v Pythonu

spolek wITches, FEL – Technická 2, Praha 6

Na workshopu se naučíte používat proměnné, řetězce, podmínky a cykly v programovacím jazyce Python. Mimo to zjistíte, co se skrývá pod tajemnými zkratkami jako je "API" nebo "HTTP". Nabité znalosti si hned na to procvičíme a vytvoříme aplikaci, která bude na základě veřejných dat a jména uživatele předpovídat jeho věk. Na workshop není třeba mít žádnou znalost programování, všechno vás rády naučíme.

ilustracni

Program:

13:45 - 14:00   Seznámení a představení jazyka Python

14:00 - 14:40   Co jsou proměnné, řetězce, podmínky či cykly?

14:40 - 15:10   Jednoduché úlohy na procvičení

15:10 - 15:45   Tvorba aplikace předpovídající věk

16:30 - 17:00   Doladění projektu a dotazy


Robotika – kráčející roboti

Ing. Jindřiška Deckerová, FEL – Karlovo náměstí 13, Praha 2

Kráčející roboti mají jasný úkol, a to nasbírat vzorky půdy na Marsu. Jakého kráčejícího robota vybrat pro tento úkol vybrat? Jak takového robota naprogramovat? A jak svůj program otestovat než ho spustíte na robotu? To vše se dozvíte na našem workshopu. Přijďte a vyzkoušejte si, jaké je to být robotičkou! Součástí workshopu je také prohlídka robotické laboratoře. Důležitou podmínkou účasti je znalost programování v jazyku Python alespoň na začátečnické úrovni (začátečnické kurzy Pythonu organizují například holky PyLadies). Pokud vás robotika láká, ale programovat neumíte ještě ani trochu, nevadí, vyzkoušíte si roboty alespoň ovládat a podíváte se do laboratoře plné robotů!

ilustracni

Program:

13:30 - 14:00   Představení laboratoře robotiky

14:00 - 14:30   Ukázka robotů v laboratoři robotiky

14:30 - 14:45   Pauza

14:45 - 17:00   Ovládání robota pomocí programovacího jazyka Python


Fotovoltaika v energetice

Ing. Ladislava Černá, Ph.D., FEL – Technická 2, Praha 6

V současném boomu obnovitelných zdrojů má fotovoltaika své nezastupitelné místo. Ještě před 15 lety by si nikdo nedokázal představit, že se fotovoltaika zpřístupní prakticky každému. Co umožnilo tak prudký rozvoj? Jak je to se spolehlivostí dodávek? Kolik vlastně fotovoltaika stojí? Zajímá vás tato tematika? Přijďte se podívat na náš workshop, kde se společně naučíme, jak fotovoltaika funguje a jaké má vlastnosti a omezení. Vyrobíme si společně solární lampičky a na závěr vás zveme do našich laboratoří, kde se seznámíte mimo jiné s tím, jak se testují fotovolatické systémy.

ilustracni

Program:

13:45 - 14:15   Úvod do problematiky

14:15 - 15:15   Výroba solárních lampiček

15:15 - 16:05   Exkurze do Laboratoře pro 3D tisk a Laboratoře diagnostiky PV systémů (http://pasan.feld.cvut.cz)

16:05 - 16:30   Závěr workshopu


Gelová dozimetrie

BSc. Marija Despotović, FJFI – Břehová 7, Praha 1

Jak můžeme působení ionizujícího záření vidět na vlastní oči? Vyrobíme si gelový dozimetr, který po ozáření mění barvu. Gelové dozimetry patří do skupiny integrálních chemických dozimetrů, které po určitý čas zaznamenávají dávku (množství energie absorbované v látce) a ta je později vyhodnocena. Výhoda gelových dozimetrů spočívá v možnosti objemového 3D vyhodnocení. Zástupcem radiochromních dozimetrů, které budeme pro tuto úlohu využívat, je Frickeho gelový dozimetr s xylenolovou oranží (FeXO).

ilustracni

Program:

13:40 - 14:00   Úvod do integrální dozimetrie

14:00 - 16:00   Výroba gelového dozimetru a jeho ozáření

16:00 - 16:30   Vyhodnocení odezvy dozimetru

16:30 - 17:00   Diskuse výsledků


Scintilační magie: přeměna neviditelného ionizujícího záření na světlo

Bc. Monika Kotyková, FJFI – Břehová 7, Praha 1

Cvičení vás zavede do fascinujícího světa scintilátorů – materiálů, které umožňují odhalit neviditelné ionizující záření tím, že přeměňují energii vysokoenergetických částic na světlo. Scintilační detektory mají široké uplatnění v průmyslu i ve světě vědeckých experimentů, například v CERNu. Zároveň se s nimi setkáváme v nemocnicích, kde se používají pro výpočetní tomografie (CT), a také při bezpečnostních kontrolách na letištích. V rámci tohoto cvičení si vysvětlíme princip scintilace a seznámíme se s moderními scintilačními materiály. Na unikátní aparatuře s úžasným časovým rozlišením v řádu desítek pikosekund provedeme měření průběhu scintilačního pulzu několika vzorků scintilátorů. Podobnou aparaturu s takto vynikajícím časovým rozlišením má k dispozici pouze několik málo laboratoří na světě.

ilustracni

Program:

13:40 – 14:30    Úvod do problematiky scintilačních detektorů ionizujícího záření

14:30 – 16:00    Měření kinetiky scintilační odezvy metodou TCSPC

16:00 – 16:45    Zpracování naměřených dat

16:45 – 17:00    Vyhodnocení výsledků, závěr cvičení


Kosmické záření nejvyšších energií: rekonstrukce energetického spektra

Ing. Margita Kubátová, FJFI – Trojanova 13, Praha 2

Observatoř Pierra Augera je experiment detekující kosmické záření nejvyšších energií. Observatoř se rozkládá v Argentinské pampě na ploše 3000 km2 a je tak největší současnou observatoří kosmického záření. V rámci cvičení budete mít možnost vyzkoušet si rekonstrukci energetického spektra kosmického záření pomocí veřejných dat a identifikovat jednotlivé oblasti změn v energetickém spektru jako jsou tzv. „kotník“ nebo GZK pokles. Pomocí předpřipravených kódu se také podíváme na příchozí směry a složení kosmického záření.

ilustracni

Program:

13:30 - 14:00   Úvod do fyziky kosmického záření

14:00 - 14:30   Seznámení se s veřejnými daty z Observatoře Pierra Augera

14:30 - 15:30    Rekonstrukce energetického spektra kosmického záření

15:30 - 16:00   Vykreslení příchozích směrů kosmického záření nejvyšších energií

16:00 - 16:30   Závěrečná diskuze výsledků


Objevování nanosvěta elektronovým mikroskopem

Ing. Lucie Marešová, FJFI – V Holešovičkách 747/2, Praha 8

Mikroskopie už od 17. století pomáhá skokově posouvat hranice lidského poznání. Svědčí o tom i počet Nobelových cen za fyziku i chemii udělených za vývoj nových mikroskopických technik. Při přípravě nanostruktur v naší laboratoři je nepostradatelným nástrojem elektronový mikroskop, který umožňuje zobrazování až do nanometrových detailů. Během cvičení si budete moci práci s ním vyzkoušet a nafotit si snímky, které vám zůstanou na památku. K dispozici budete mít zajímavé exempláře z přírodní říše i z naší laboratoře, ale můžete si donést i vzorky vlastní.

ilustracni

Program:

13:30 – 14:00   Přesun na pracoviště v Troji

14:00 – 14:15   Povídání o mikroskopii

14:15 – 14:45   Zobrazování na optickém mikroskopu

14:45 – 15:00   Seznámení s elektronovým mikroskopem a tekutým dusíkem

15:00 – 16:30   Zobrazování na elektronovém mikroskopu

16:30 – 17:00   Výběr snímků, prostor pro diskuzi


Mach-Zehnderův interferometr: laserová laboratoř HiLase

Ing. Dominika Jochcová, FJFI – HiLase, Za Radnicí 828, Dolní Břežany

Laserový systém Bivoj s nejvyšším středním výkonem na světě se nachází v centru HiLase v Dolních Břežanech; 1.45 kW na základní generované vlnové délce 1030 nm (rekord z roku 2021). V rámci cvičení se seznámíme s různými typy laserů (pevnolátkové, plynové) a vyzkoušíme si práci v optické laboratoři. Vysvětlíme si princip interference elektromagnetických polí a postavíme si Mach-Zehnderův interferometr; interferometry mají řadu využití v různých oblastech – např. při testování kvality optických komponent nebo při detekci gravitačních vln (systémy LIGO/VIRGO). Pomocí sestaveného interferometru budeme sledovat změny v interferenčním obrazci v závislosti na testovaném vzorku.

ilustracni

Program:

13:30 – 14:15   Přesun do Dolních Břežan

14:15 – 15:00   Seznámení s laserovou laboratoří, VR model interferometru

15:00 – 16:00   Sestavení interferometru

16:00 – 16:30   Testování vzorků

16:30 – 17:00   Diskuze výsledků


 

NAŠE VĚDKYNĚ

Ing. Mária Marčišovská, Ph.D.

Bc. Kateřina Poláková

Vystudovala obor jaderné inženýrství na FJFI ČVUT. V současné době pracuje na katedře fyziky FJFI v rámci Centra aplikované fyziky a pokročilých detekčních systémů, kde se věnuje testování a vyhodnocování radiačních detektorů a zkoumání radiačních efektů v polovodičích. Studuje obor Kybernetika a Robotika na ČVUT FEL. Již od střední školy se věnuje popularizaci techniky mezi mládeží i dospělými. V rámci své praxe ve společnosti VALEO vyvíjela aplikaci pro řízení osobního automobilu pomocí tabletu.

Prof. Ing. Edita Pelantová, CSc.

 

Profesorka Edita Pelantová je vedoucí mezinárodně etablované výzkumné skupiny TIGR (Theoretical Informatics Group), zabývající se numeračními systémy a jejich propojením s kombinatorikou na slovech a modely pro kvaziperiodické struktury. V této oblasti je celosvětově uznávanou odbornicí, avšak její vědecká práce přesahuje do dalších oblastí matematiky, od teorie grafů až po Lieovy algebry. Je autorkou více než sta článků v mezinárodních recenzovaných časopisech a členkou programových výborů mezinárodních konferencí. Věnuje se také výuce a na FJFI založila obor Matematická informatika, jehož je garantkou. V minulosti byla například členkou etické komise Evropské matematické společnosti a výboru České matematické společnosti Jednoty českých matematiků a fyziků a působila v několika vědeckých radách a hodnotících panelech. Je aktivní popularizátorkou matematiky nejen na půdě středních a vysokých škol, ale pro širokou veřejnost.  

PANELISTKY

Prof. Ing. Helena Jelínková, DrSc.

Ing. Katarína Křížková Gajdošová, Ph.D.

Přední mezinárodně uznávaná odbornice v oblasti laserů. Je absolventkou FJFI. Více než 40 let se věnuje výzkumu a vývoji pevnolátkových laserů. Byla členkou týmu, který vyvíjel pevnolátkové lasery jako vysílače pro měření vzdálenosti družic. Od roku 1980 je zapojena do projektů laserové medicíny. Na svém kontě má více než 200 publikací, zabývá se též výzkumem nových materiálů pro pevnolátkové lasery >a je jednou z nejcitovanějších žen na ČVUT, pravidelně se umisťuje mezi 20 nejcitovanějšími osobnostmi ČVUT. Je členkou několika odborných společností. V roce 2013 byla jmenována „fellow of SPIE“ (The International Society for Optical Engineering) jako uznání významných příspěvků v oblasti optiky a fotoniky. Na FJFI přednáší a vyučuje kurzy Laserová technika a Aplikace laserů. V roce 2000 byla jmenována profesorkou. Pracuje na FJFI především jako vědkyně v oboru částicová fyzika. Hlavní předmět jejího zájmu je zkoumání té nejteplejší a nejdokonalejší kapaliny, kvark-gluonového plazmatu (QGP), která možná taky existovala těsně po vzniku Vesmíru. Je členkou kolaborace ALICE v laboratoři CERN, kde se podílí na sběru a analýze dat se srážek na Velkém hadronovém urychlovači LHC, vede jednu z velkých pracovních skupin v kolaboraci zaměřenou na korelace vyprodukovaných částic ve srážce, a zároveň se podílí na plánování budoucích experimentů více než 10 let do budoucnosti. Nejdřív v roce 2015 vystudovala inženýra na FJFI a pak strávila tři roky na Institutu Nielse Bohra na Kodaňské univerzitě v Dánsku, kde získala doktorský titul a ocenění za nejlepší doktorskou práci kolaborace ALICE. V roce 2018 se vrátila na fakultu, kde po dobu dalších tří let práci dělila mezi výzkumem a učením. V roce 2021 se dostala na prestižní dvouroční pozici Senior Research Fellow do CERNu, kde se věnovala studiu QGP zkoumáním produkce a korelací částic obsahujících těžký kvark. Zkušenosti získané v této laboratoři přinesla v roce 2023 zpět na FJFI, kde doteď působí jako vědec, přednášející a vedoucí studentů.

Ing. Monika Kučeráková, Ph.D.

 Michaela Valentová, MSc., Ph.D.

Od bakalářského studia působí Monika Kučeráková na Katedře inženýrství pevných látek, kde se zabývá přednostní orientací materiálů, především hornin a kovů, kterou zkoumá pomocí neutronové a rentgenové difrakce. Současně pracuje i na Fyzikálním ústavu AV ČR, kde se věnuje řešení struktur z monokrystalu. V roce 2022 obdržela prestižní ocenění pro mladé vědecké pracovníky Prémii Otto Wichterle. Je spoluautorkou více než 70 impaktovaných publikací v mezinárodních časopisech a také řešitelkou či spoluřešitelkou několika tuzemských i zahraničních grantů. Na fakultě přednáší předměty Aplikace neutronové difrakce a Cvičení z fyziky pevných látek. Michaela Valentová působí jako výzkumná pracovnice na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze. Její výzkum se zaměřuje na podporu opatření a financování energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie. Vede projekty zaměřené na spravedlivou transformaci, rozvoj energetických komunit i dekarbonizaci teplárenství. Zároveň pracuje jako externí expertka Evropské komise. Působila také na The Bennett Institute for Public Policy na Univerzitě v Cambridge. Ve své předchozí analytické práci vedla a podílela se na řadě mezinárodních projektů týkajících se energetických služeb nebo produktového designu. Vystudovala magisterské studium na Středoevropské univerzitě v Budapešti a získala titul PhD. na ČVUT v Praze.

CVIČÍCÍ

Ing. Sára Haidlová

Simona Velichová

Sára vystudovala obor jaderné a částicové fyziky na FJFI a nyní je studentkou doktorského studia. Ve své práci se věnuje studiu kvark-gluonového plazmatu a kvantové chromodynamiky pomocí fotoprodukce vektorových mezonů v ultraperiferních srážkách na experimentu ALICE na Velkém hadronovém urychlovači LHC. Simona je studentkA bakalářského programu Jaderná a částicová fyzika. Ve své bakalářské práci se věnuje superpozičnímu modelu spršek kosmického záření. Ve své práci SOČ se zabývala stavbou a pozorováním mlžné komory.

Aneta Pjatkanová

Bc. Monika Kotyková

Aneta studuje bakalářský program Matematické inženýrství, specializace Matematická fyzika. Ve své bakalářské práci se věnuje teoriím gravitace s vyššími derivacemi metrického tenzoru. Monika je studentkou programu Jaderné inženýrství se specializací Aplikovaná fyzika ionizujícího záření. Ve své bakalářské práci se věnovala charakterizaci anorganických scintilátorů s dlouhovlnnou emisí. Zabývala se amplitudovou spektrometrií s použitím aparatury obsahující lavinovou fotodiodu. V navazujícím magisterském studiu pokračuje ve studiu dlouhovlnných scintilátorů a zaměřuje se na časová měření.

BSc. Marija Despotović

Ing. Magdaléna Parýzková

Po vystudovaném bakalářském oboru fyzika - lékařská fyzika v Srbsku, pokračuje ke magisterském studiu na oboru radiologická fyzika na Katedře dozimetrie a aplikace ionizujícího záření FJFI ČVUT. Jako student magisterského oboru věnuje se výzkumnému úkolu a diplomové práci v oblasti gelové dozimetrie a problematice polymerních gelů při ozařování s vysokým dávkovým příkonem v radioterapii. Momentálně je studentkou doktorského programu Kvantové technologie na FJFI ČVUT. V bakalářské práci se zaměřovala na numerické simulace vesmírného plazmatu, na magisterském stupni se poté věnovala kvantové informaci a komunikaci, konkrétně kvantovým procházkám. V současné době se věnuje teoretické kvantové optice.

Ing. Margita Kubátová

Ing. Jindřiška Deckerová

Absolventka oboru Experimentální jaderná a částicová fyzika na FJFI ČVUT. V současné době pokračuje v doktorském studiu a pracuje ve Fyzikálním ústavu AV ČR. Její výzkum se zabývá studiem spršek kosmického záření nejvyšších energií. Konkrétně se snaží rozlišit mionovou a elektromagnetickou složku spršek kosmického záření v datech naměřených povrchovými detektory Observatoře Pierra Augera pomocí aplikace umělých neuronových sítí. Vystudovala program Otevřená Informatika na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze se zaměřením na umělou inteligenci. Již od bakaláře se věnuje aplikaci umělé inteligence v robotice a se svým výzkumem pokračuje na doktorátu v Centru umělé inteligence (AIC) Fakulty elektrotechnické ČVUT. Zabývá se problémem obchodního cestujícího, jeho robotickými variantami a nalezením optimálních řešení. Kromě vědy se také věnuje popularizaci vědy a výuce.

wITches

Ing. Ladislava Černá, Ph.D.

WITches je spolek studentek Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, které zdarma pořádají akce pro děti od 5. - 9. třídy, zábavně a bez nároku na odměnu. Cílem wITches je zvýšit zájem dětí o elektrotechniku a informatiku. Rozvíjí spolupráci kluků a holek zábavnou formou. Kromě toho vytváří wITches dívčí komunitu na Fakultě elektrotechnické, která svojí dobrovolnickou aktivitou přispívá k rozvoji společnosti. Vystudovala obor Elektrotechnika a Informatika na ČVUT FEL. Již více než 10 let působí jako vedoucí Akreditované laboratoře fotovoltaických systémů, kde se kromě standardních zkušebních metod věnuje také výzkumu metod nových. V rámci svého působení na Katedře elektrotechnologie ČVUT FEL pracuje také jako manažerka Centra pokročilé fotovoltaiky. Je členkou energetické komise při Státním fondu životního prostředí a členkou představenstva Asociace energetických manažerů. Kromě diagnostiky se zabývá zejména aplikacemi fotovoltaiky.

Ing. Lucie Marešová

Ing. Dominika Jochcová

Vystudovala obor Optická fyzika, v současnosti se na Katedře fyzikální elektroniky FJFI ČVUT věnuje přípravě zlatých nanostruktur vhodných pro spektroskopii založenou na povrchem zesíleném Ramanově rozptylu. Pracuje s Ramanovým a elektronovým mikroskopem. Absolventka oboru Optika a nanostruktury na Katedře fyzikální elektroniky FJFI ČVUT. V současnosti se věnuje doktorskému studiu v oboru Kvantové technologie a působí v laserovém centru HiLase (Fyzikální ústav AV ČR). Věnuje se optimalizaci výkonových ztrát v laserovém systému Bivoj - simulacím tepelně-indukovaného dvojlomu a s ním spojených polarizačních změn v laserovém svazku.

ORGANIZÁTORKY

Ing. Jaroslava Óbertová, Ph.D.

Mgr. Šárka Loukotová Novotná

Vystudovala obor Experimentální jaderná a částicová fyzika na FJFI. Vědeckou kariéru zahájila v Ústavu jaderné fyziky AV ČR, kde se věnovala studiu interakce antihadronů s jaderným prostředím. V roce 2017 obdržela Becquerelovu cenu za nejlepší výzkumnou práci v rámci doktorského studia a díky ní absolvovala stáž v Institutu pro jadernou fyziku v Orsay ve Francii. Později za svoji doktorskou práci získala i cenu rektora ČVUT. Postdoktorandské studium strávila na Univerzitě v Barceloně. Od roku 2020 působí i na Katedře fyziky FJFI, kde se v rámci skupiny Teorie a fenomenologie srážek těžkých iontů zabývá studiem produkce vektorových mezonů. Mimo to se podílela na organizaci letních škol fyziky a mezinárodní konference.

Mgr. Šárka Loukotová Novotná je specialistka komunikace v PR týmu Fakulty elektrotechnické ČVUT. Absolventka bakalářských programů Žurnalistika, Historie a magisterského programu Kulturální studia na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Během svého působení v médiích se věnovala tématům vědy, životního prostředí a kultury.

Bc. Karla Žertová

 

Studentka navazujícího magisterského studia v oboru Jaderná a částicová fyzika na FJFI, ČVUT v Praze. Pracuje na experimentu ALICE v CERN, kde se navíc díky své angažovanosti stala českou junior ambasadorkou. Od mala miluje vědu a vše co s ní souvisí. Jako členka ženského fotbalového týmu reprezentuje svoji fakultu a ráda v rámci sportu i vědy poznává nové lidi. V rámci akce Staň se na den vědkyní bude moderovat panelovou diskusi.

 

⇑ nahoru

PRAKTICKÉ INFORMACE

V rámci akce budou mít studentky zabezpečené občerstvení ve formě coffee breaku a obědu v místě konání akce. Celá akce je pro studentky ZDARMA.
Po skončení společné části programu (přednášky a panelová diskuze) se studentky rozdělí do skupin na jednotlivá cvičení a v doprovodu cvičící se společně přesunou na místo cvičení.
Místo konání akce: FJFI Trojanova 13, Praha 2


AFTERPARTY

Večerní neformální program ve formě Pub Quizu – zábavného kvízu pro týmy s vědeckou tematikou. Během večera bude k dispozici občerstvení a nealkoholické nápoje a možnost neformálního povídání se studenty FJFI a našimi vědkyněmi. Večer zaštiťuje spolek Young Minds, který se zaměřuje na pořádání popularizačně-vědeckých aktivit.

Pro mimopražské studentky pomůžeme zajistit ubytování na koleji. Po skončení afterparty zajistíme doprovod na kolej. Za studentky, které samovolně opustí akci v průběhu oficiálního programu a afterparty, fakulta nenese žádnou odpovědnost. Pro studentky, které se neúčastní afterparty, končí oficiální program cca v 17 hodin.
Místo konání afterparty: Břehová 7, Praha 1 (atrium)


ORGANIZÁTOŘI

FAKULTA JADERNÁ A FYZIKÁLNĚ INŽENÝRSKÁ ČVUT V PRAZE

Ing. Jaroslava Óbertová, Ph.D.
 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 doc. Mgr. Jaroslav Bielčík, Ph.D.
Eva Prostějovská

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ČVUT V PRAZE

Mgr. Šárka Loukotová Novotná


THE INTERNATIONAL PARTICLE PHYSICS OUTREACH GROUP

INTERNATIONAL MASTERCLASSES

CERN-CZ

BNL-CZ

pražská pobočka JEDNOTY ČESKÝCH MATEMATIKŮ A FYZIKŮ

pražská sekce EPS YOUNG MINDS

Vedkyne loga

⇑ nahoru


 

ARCHIV

2024 +
foto 1
foto 2

2023 

2022 

2021 (online)

 

2020 + foto

2019 + foto

2018   

2017    

 

⇑ nahoru

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.