Hlavní informace

Fakulta poskytuje vysokoškolské vzdělání formou řádného denního strukturovaného studia. Standardní délka studia jsou 3 roky v bakalářské programu (ukončeno stitulem Bc.) a 2 roky v navazujícím magisterském studiu (ukončeno titulem Ing.). Hlavními formami studia jsou přednášky, cvičení, odborné praxe a konzultace. Studium končí státní závěrečnou zkouškou spojenou s obhajobou bakalářské nebo diplomové práce. Tato práce má tvůrčí charakter a její příprava a zpracování probíhá v přímé návaznosti na konkrétní úlohy z praxe. Fakulta dále organizuje doktorské studium, celoživotní vzdělávání občanů a odbornou výchovu vědeckých pracovníků.

Ve všech oborech je kromě výuky nových vědomostí rozvíjena též vědecko-výzkumná činnost. Odborná práce studentů je spojena s konkrétní problematikou z praxe (např. IBM, ČEZ, ČNB, IKEM atd.) nebo z výzkumných center (CERN, JINR, ELI, ITER atd.). Mezi vědeckou a pedagogickou prací je tedy úzká vazba: přímé zapojení studentů do řešení vědecko-výzkumných programů a příprava na moderní a kolektivní formy vědecké práce dává výuce unikátní rozměr.

Studenti též mají možnost účastnit se zahraničních stáží, výměnných pobytů nebo dlouhodobě studovat v cizích zemích s finanční podporou ČVUT nebo nadací k tomu určených. Na ČVUT existuje program Erasmus, Extatic, studenti mohou žádat o stipendia z prostředků Hlávkovy nadace a řady projektů na FJFI.

 

Oznámení studentům

Zde jsou zveřejňována veškerá oznámení Studijního oddělení a Proděkana pro pedagogiku pro studenty i zájemce o studium.

Jít na Oznámení studentům

 

Studijní programy a předpisy

Veškeré předpisy pro organizaci výuky, stipendijní a disciplinární řád naleznete zde.

Jít na Studijní programy a předpisy

 

Rozvrh hodin

Zde je rozvrh hodin pro všechny obory, včetně obsazení místností.

Jít na Rozvrh hodin

 

Zájemci o studium

Uvažujete-li o studiu u nás, v této části naleznete informace, které by vás mohly zajímat.

Jít na Zájemci o studium

 

Bakalářské studium

Zde jsou informace o organizaci a průběhu bakalářského studia. Naleznete tu také seznam bakalářských oborů.

Jít na Bakalářské studium

 

Magisterské studium

Zde jsou informace o organizaci a průběhu magisterského studia. Naleznete tu také seznam magisterských oborů.

Jít na Magisterské studium

 

Doktorské studium

Zde jsou informace o organizaci a průběhu doktorského studia. Naleznete tu také seznam doktorských oborů a nabízená témata prací.

Jít na Doktorské studium

 

Absolventi

Zde jsou informace pro absovlenty a medailonky některých význačných absolventů.

Jít na Absolventi

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.