Hlavní informace

FJFI ČVUT v Praze nabízí uchazečům o studium tříletý bakalářský program, který je možné absolvovat v prezenční formě studia, tzn. student navštěvuje přednášky, cvičení a semináře v průběhu celého týdne. Od druhého ročníku se navíc studenti zapojují do vědeckých týmů.

V prvních dvou letech má řada směrů společný základ v matematice, fyzice, informatice a jazycích. Je tak možné v případě zájmu a splnění některých minimálních požadavků pro daný směr, změnit původní výběr. Studenti tak mají více času seznámit se s možnostmi studia na FJFI a vybrat si lépe své další směřování.

Co musí uchazeč o studium splnit:

• Základní podmínkou ke studiu je složená maturitní zkouška nebo certifikát uznatelný jako maturitní zkouška. 
• Úspěšné absolvování přijímacího řízení nebo jeho prominutí na základě předem deklarovaných pravidel. 
• Student musí být schopen studovat v českém jazyce, což lze doložit maturitní zkouškou z českého nebo slovenského jazyka, případně certifikátem úrovně B2. V případě, že uchazeči z nějakého důvodu certifikát nemají, absovují přijímací zkoušku z českého jazyka. 

Informace pro uchazeče z Ruska a Běloruska: Uchazeči z Ruska či Běloruska budou (pokud to schválí rektor ČVUT) přijati ke studiu za předpokladu, že se nehlásí na kritický studijní program a dodají motivační dopis.

Absolventovi je po získání předepsaného počtu kreditů (180), splnění všech předepsaných předmětů, odevzdání a obhájení bakalářské práce a úspěšném zvládnutí státní závěrečné zkoušky udělen titul Bakalář (Bc.) a je slavnostně promován v Betlémské kapli. Následně má absolvent možnost pokračovat v magisterském studiu (viz Magisterské studium) nebo odejít do praxe.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.