Filtr grantů

Kategorie
Rok
Hlavní informace
Využiti magnetické a napěťové anizotropie při studiu integrity povrchu
Kolařík, K.
2014
2015
7AMB14SK092
Čvrtá studentská vědecká konference fyziky pevných látek (4th Student Scientific Conference on Solid State Physics, SSCSSP-4)
Kalvoda, L.
2014
2014
SVK 39/14/F4
Multidisciplinární výzkumné centrum moderních materiálů
Kalvoda, L.
2014
2019
GB14-36566G
Příprava a vlastnosti nových dielektrických a polovodičových materiálů a struktur perspektivních pro aplikace
Bryknar, Z.
2013
2015
SGS13/218/OHK4/3T/14
Vysoce strukturně organizované materiály pro pokročilé aplikace
Kučeráková, M.
2013
2015
SGS13/219/OHK4/3T/14
Výzkum zvyšování životnosti materiálů nástrojů pro lisování žárovzdorných, vysoce abrazivních materiálů
Kolařík, K.
2012
2014
TA02011367
Výzkum integrity povrchu pro zavedení nových progresivních technologií výroby na 4- a 5-ti osých obráběcích centrech
Kolařík, K.
2012
2014
TA02011031
Pokročilé metody přípravy a experimentální výzkum systémů dopovaných perovskitových tenkých vrstev s vysokou hustotou akumulace energie
Bryknar, Z.
2012
2014
GAP108/12/1941
Aplikace laserových technologií v dopravní technice
Ganev, N.
2012
2015
TA02011004
Optimalizace laserového povrchového zpracování strojních součástí pro zvýšení jejich užitných vlastností
Ganev, N.
2011
2014
FR-TI3/814
Třetí studentská vědecká konference fyziky pevných látek (3rd Student Scientific Conference on Solid State Physics, SSCSSP-3)
Kalvoda, L.
2013
2013
SVK 32/13/F4
Příprava a vlastnosti nových dielektrických a polovodičových materiálů a struktur perspektivních pro aplikace
Bryknar, Z.
2013
2015
SGS13/218/OHK4/3T/14
Vysoce strukturně organizované materiály pro pokročilé aplikace
Kučeráková, M.
2013
2015
SGS13/219/OHK4/3T/14
Výzkum zvyšování životnosti materiálů nástrojů pro lisování žárovzdorných, vysoce abrazivních materiálů
Kolařík, K.
2012
2014
TA02011367
Výzkum integrity povrchu pro zavedení nových progresivních technologií výroby na 4- a 5-ti osých obráběcích centrech
Kolařík, K.
2012
2014
TA02011031
Pokročilé metody přípravy a experimentální výzkum systémů dopovaných perovskitových tenkých vrstev s vysokou hustotou akumulace energie
Bryknar, Z.
2012
2014
GAP108/12/1941
Aplikace laserových technologií v dopravní technice
Ganev, N.
2012
2015
TA02011004
Optimalizace laserového povrchového zpracování strojních součástí pro zvýšení jejich užitných vlastností
Ganev, N.
2011
2014
FR-TI3/814
Výzkum zvyšování životnosti materiálů nástrojů pro lisování žárovzdorných, vysoce abrazivních materiálů
Kolařík, K.
2012
2014
TA02011367
Výzkum integrity povrchu pro zavedení nových progresivních technologií výroby na 4- a 5-ti osých obráběcích centrech
Kolařík, K.
2012
2014
TA02011031
Pokročilé metody přípravy a experimentální výzkum systémů dopovaných perovskitových tenkých vrstev s vysokou hustotou akumulace energie
Bryknar, Z.
2012
2014
GAP108/12/1941
Aplikace laserových technologií v dopravní technice
Ganev, N.
2012
2015
TA02011004
Druhá studentská vědecká konference fyziky pevných látek (2nd Student Scientific Conference on Solid State Physics, SSCSSP-2)
Kalvoda, L.
2012
2012
SVK 31/12/F4
Studium luminescence nanodiamantových částic s významným aplikačním potenciálem
Kovalenko, A.
2012
2012
SGS12/079/OHK4/1T/14
Optimalizace laserového povrchového zpracování strojních součástí pro zvýšení jejich užitných vlastností
Ganev, N.
2011
2014
FR-TI3/814
Příprava a vlastnosti nových dielektrických a polovodičových materiálů a struktur perspektivních pro aplikace
Bryknar, Z.
2010
2012
SGS10/297/OHK4/3T/14
Vysoce strukturně organizované materiály pro pokročilé aplikace
Aubrecht, J.
2010
2012
SGS10/296/OHK4/3T/14
Využití neutronového rozptylu v průmyslu
Vratislav, S.
2009
2012
FR-TI1/378
Mechanické vlastnosti funkčních vrstev submiktronových tlouštěk
Ganev, N.
2009
2012
GA101/09/0702
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Vratislav, S.
2007
2012
MSM6840770040
První studentská vědecká konference fyziky pevných látek
Kalvoda, L.
2011
2011
SVK 20/11/F4
Optimalizace laserového povrchového zpracování strojních součástí pro zvýšení jejich užitných vlastností
Ganev, N.
2011
2014
FR-TI3/814
Propojení analytického a experimentálního přístupu ve výuce experimentální analýzy napětí na ČVUT v Praze
Kolařík, K.
2011
2011
2643/F1
Doplnění praktika ze struktury pevných látek o úlohy využívající moderní experimentální zařízení X´PERT PRO vybavené pro studium tenkých vrstev
Ganev, N.
2011
2011
2645 F1a
Inovace Praktika z polovodičů
Potůček, Z.
2011
2011
2449 F1a
Příprava a vlastnosti nových dielektrických a polovodičových materiálů a struktur perspektivních pro aplikace
Bryknar, Z.
2010
2012
SGS10/297/OHK4/3T/14
Vysoce strukturně organizované materiály pro pokročilé aplikace
Aubrecht, J.
2010
2012
SGS10/296/OHK4/3T/14
Využití neutronového rozptylu v průmyslu
Vratislav, S.
2009
2012
FR-TI1/378
Mechanické vlastnosti funkčních vrstev submiktronových tlouštěk
Ganev, N.
2009
2012
GA101/09/0702
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Vratislav, S.
2007
2012
MSM6840770040
Diagnostika materiálů
Vratislav, S.
2005
2011
MSM6840770021
Rozvoj laboratoří pro praktickou výuku pomocí modernizací systémů detekce ionizujícího záření.
Vratislav, S.
2010
2010
2527 Aa
Počítačová simulace kondenzovaných látek
Kalvoda, L.
2010
2010
2338 F1b
Příprava a vlastnosti nových dielektrických a polovodičových materiálů a struktur perspektivních pro aplikace
Bryknar, Z.
2010
2012
SGS10/297/OHK4/3T/14
Vysoce strukturně organizované materiály pro pokročilé aplikace
Aubrecht, J.
2010
2012
SGS10/296/OHK4/3T/14
Využití neutronového rozptylu v průmyslu
Vratislav, S.
2009
2012
FR-TI1/378
Mechanické vlastnosti funkčních vrstev submiktronových tlouštěk
Ganev, N.
2009
2012
GA101/09/0702
Neutronografická texturní analýza vápenců a gaber
Kalvoda, L.
2008
2010
GA205/08/0767
Charakterizace a technologie nových perovskitových struktur
Bryknar, Z.
2008
2010
GA202/08/1009
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Vratislav, S.
2007
2012
MSM6840770040
Diagnostika materiálů
Vratislav, S.
2005
2011
MSM6840770021
Využití neutronového rozptylu v průmyslu
Vratislav, S.
2009
2012
FR-TI1/378
Mechanické vlastnosti funkčních vrstev submiktronových tlouštěk
Ganev, N.
2009
2012
GA101/09/0702
11th European Workshop on Modern Developments and Applications in Microbeam Analysis: Vysvětlení vzniku vrstev s vysokým obsahem Fe v impaktových sklech pomocí EMA WDS analýzy
Větvička, I.
2009
2009
CTU0916114
Analýza mechanismu procesu řezání při směrovém opracování kovů metodou rentgenové difrakce
Pala, Z.
2009
2009
CTU0905514
Výzkum fázových přechodů v tenkých vrstvách NaNbO3 metodou spektrální elipsometrie
Lynnyk, A.
2009
2009
CTU0905014
Počítačové simulace materiálů
Kalvoda, L.
2009
2009
4/29
Praktikum akustické diagnostiky a materiálových simulací
Vratislav, S.
2009
2009
2582/2009
Zavedení nového předmětu Optická spektroskopie anorganických pevných látek
Potůček, Z.
2009
2009
2562/2009
Neutronografická texturní analýza vápenců a gaber
Kalvoda, L.
2008
2010
GA205/08/0767
Charakterizace a technologie nových perovskitových struktur
Bryknar, Z.
2008
2010
GA202/08/1009
Integrita povrchu ( IP ) jako nástroj pro zvyšování užitných vlastností součástí vyráběných na strojích TOS VARNSDORF a.s
Ganev, N.
2007
2009
FT-TA4/105
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Vratislav, S.
2007
2012
MSM6840770040
Komplexní strukturní analýza gradientu vlastností povrchových vrstev významných technických materiálů po mechanickém opracování
Ganev, N.
2007
2009
GA106/07/0805
Diagnostika materiálů
Vratislav, S.
2005
2011
MSM6840770021
Konference Dopady velkých meteoritů a vývoj planet IV: Morfologické rozdíly mezi irgizity a kapkovitými skly meteoritového kráteru Lonar - doklad o různých podmínkách vzniku těchto skel
Větvička, I.
2008
2008
CTU0813014
Rentgenová konference Denver 2008: RTG difrakční studium anizotropního stavu zbytkové napjatosti při sousledném a nesousledném rovinném broušení
Pala, Z.
2008
2008
CTU0812914
Rentgenová strukturní analýza bio-makromolekulárních látek aktivních v extrémních podmínkách a jejich komplexů s ligandy
Štěpánková, A.
2008
2008
CTU0803914
Detekce plynného amoniaku vláknově optickým senzorem
Aubrecht, J.
2008
2008
CTU0803814
Neutronografická texturní analýza vápenců a gaber
Kalvoda, L.
2008
2010
GA205/08/0767
Charakterizace a technologie nových perovskitových struktur
Bryknar, Z.
2008
2010
GA202/08/1009
Integrita povrchu ( IP ) jako nástroj pro zvyšování užitných vlastností součástí vyráběných na strojích TOS VARNSDORF a.s
Ganev, N.
2007
2009
FT-TA4/105
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Vratislav, S.
2007
2012
MSM6840770040
Komplexní strukturní analýza gradientu vlastností povrchových vrstev významných technických materiálů po mechanickém opracování
Ganev, N.
2007
2009
GA106/07/0805
Magnetismus a přechod izolátor-kov v Co3+/Co4+ perovskitech
Vratislav, S.
2006
2008
IAA100100611
Diagnostika materiálů
Vratislav, S.
2005
2011
MSM6840770021
Integrita povrchu ( IP ) jako nástroj pro zvyšování užitných vlastností součástí vyráběných na strojích TOS VARNSDORF a.s
Ganev, N.
2007
2009
FT-TA4/105
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Vratislav, S.
2007
2012
MSM6840770040
Komplexní strukturní analýza gradientu vlastností povrchových vrstev významných technických materiálů po mechanickém opracování
Ganev, N.
2007
2009
GA106/07/0805
Magnetismus a přechod izolátor-kov v Co3+/Co4+ perovskitech
Vratislav, S.
2006
2008
IAA100100611
Zpřesnění a verifikace experimentálních postupů stanovení zbytkové napjatosti a jejich harmonizace s normou ASTM E837 a předpisy Evropské Unie
Ganev, N.
2006
2007
GA101/05/2523
Vytvoření integrovaného výzkumného prostředí s posílením analytických přístupů virtuálního modelování jako nástrojů efektivní stavby moderních letadel
Ganev, N.
2005
2007
FT-TA/026
Diagnostika materiálů
Vratislav, S.
2005
2011
MSM6840770021
Tenké vrstvy nanodiamantu: technologie, strukturní a elektronické vlastnosti a bio-sensory
Bryknar, Z.
2005
2007
GA202/05/2233
Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie
Ganev, N.
2006
2006
1M0507
Magnetismus a přechod izolátor-kov v Co3+/Co4+ perovskitech
Vratislav, S.
2006
2008
IAA100100611
Zpřesnění a verifikace experimentálních postupů stanovení zbytkové napjatosti a jejich harmonizace s normou ASTM E837 a předpisy Evropské Unie
Ganev, N.
2006
2007
GA101/05/2523
Analýza zbytkové napjatosti po elektroerozivním obrábění
Kolařík, K.
2006
2006
CTU0616314
Gradienty reálné struktury po povrchovém opracování
Drahokoupil, J.
2006
2006
CTU0616214
Vývoj vláknově optického senzoru alkalických iontů ve vodě
Klepáček, R.
2006
2006
CTU0611014
Počítačové modelování krystalografické textury pevných látek
Grishin, A.
2006
2006
2257/G6
Neutronografické studium magnetických struktur
Chichev, A.
2006
2006
2027/G6
Inovace laboratorní výuky rentgenové difrakce na ČVUT
Ganev, N.
2006
2006
2019/A/a
Rozšíření laboratorní výuky experimentální analýzy mechanických napětí pro posluchače FS, FJFI, FSv ČVUT
Ganev, N.
2006
2006
2017/F1/a
Vytvoření integrovaného výzkumného prostředí s posílením analytických přístupů virtuálního modelování jako nástrojů efektivní stavby moderních letadel
Ganev, N.
2005
2007
FT-TA/026
Diagnostika materiálů
Vratislav, S.
2005
2011
MSM6840770021
Tenké vrstvy nanodiamantu: technologie, strukturní a elektronické vlastnosti a bio-sensory
Bryknar, Z.
2005
2007
GA202/05/2233
Vytvoření integrovaného výzkumného prostředí s posílením analytických přístupů virtuálního modelování jako nástrojů efektivní stavby moderních letadel
Ganev, N.
2005
2007
FT-TA/026
Rozšíření praktické výuky techniky polovodičů
Tomiak, Z.
2005
2005
2287/F1
Diagnostika materiálů
Vratislav, S.
2005
2011
MSM6840770021
Tenké vrstvy nanodiamantu: technologie, strukturní a elektronické vlastnosti a bio-sensory
Bryknar, Z.
2005
2007
GA202/05/2233
Změny elastických vlastností CuAlNi při martenzitické transformaci z kubického austenitu do ortorombického 2H martenzitu
Sedlák, P.
2005
2005
CTU0508714
Analýza zbytkové napjatosti po elektroerozivním obrábění
Kolařík, K.
2005
2005
CTU0508614
Výzkumné centrum s termálními neutrony
Vratislav, S.
2003
2005
GA202/03/0891
Analýza napěťových stavů vyvolaných povrchovým opracováním železných materiálů
Ganev, N.
2003
2005
GA106/03/1039
Prezentace příspěvku na mezinárodní konferenci "The 15th International Conference on Defects in Insulating Materials"
Potůček, Z.
2004
2004
CTU0415914
Prezentace příspěvku na mezinárodní konferenci XVIIth Physical Metallurgy and Materials Science Conference ADVANCED MATERIALS & TECHNOLOGIES AMT´2004 v Polsku
Ganev, N.
2004
2004
CTU0415814
Elastické vlastnosti intermetalik s tvarovou pamětí NiTi a CuAlNi v blízkosti martenzitické transformace
Sedlák, P.
2004
2004
CTU0410814
Optické a materiálové vlastnosti nových tenkovrstvých fotovoltaických článků
Hoďáková, L.
2004
2004
2098/G6
Rozvoj praktické výuky techniky polovodičů
Tomiak, Z.
2004
2004
2079/F1
Inovace předmětu Elektronické praktikum - zařazení volné úlohy
Jiroušek, P.
2004
2004
2080/F1
Analýza napěťových stavů cyklicky namáhaných materiálů pomocí neutronové a rentgenové difrakce a transmisní elektronové mikroskopie
Jenčuš, P.
2004
2004
2088/G1
Výzkumné centrum s termálními neutrony
Vratislav, S.
2003
2005
GA202/03/0891
Analýza napěťových stavů vyvolaných povrchovým opracováním železných materiálů
Ganev, N.
2003
2005
GA106/03/1039
Optimalizace procesu tváření tlustostěnných trub a součástí z hlediska zbytkové napjatosti a deformací
Kraus, I.
2002
2004
GA106/02/0612
Laserové systémy a jejich aplikace
Bryknar, Z.
1999
2004
MSM 210000022
Diagnostika materiálů
Vratislav, S.
1999
2004
MSM 210000021
Jaderná zařízení, jaderná bezpečnost a radiační ochrana
Vratislav, S.
1999
2004
MSM 210000020
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Vratislav, S.
1999
2004
MSM 210000019
Matematické metody a fundamentální experimenty ve fyzice mikrosvěta
Vratislav, S.
1999
2004
MSM 210000018
Optická spektroskopie tenkých vrstev ZnO a ZnO:Li
Ptáček, P.
2003
2003
CTU0310314
Neutronová texturní analýza polymerních folií
Kalvoda, L.
2003
2003
CTU0315314
Prezentace příspěvku na mezinárodní konferenci NDTCS-2003
Gosmanová, G.
2003
2003
CTU0315214
Prezentace příspěvku na mezinár. konferenci: 10th European Meeting on Ferroelectricity
Bryknar, Z.
2003
2003
CTU0315114
Optická spektroskopie krystalu Sn2P2S6
Ptáček, P.
2003
2003
2504/G6
Ramanova spektrometrie feroelektrických tenkých vrstev
Pokorný, J.
2003
2003
2503/G6
RTG strukturní analýza G-quadruplexu DNA
Skokan, P.
2003
2003
2500/G1
Výzkumné centrum s termálními neutrony
Vratislav, S.
2003
2005
GA202/03/0891
Analýza napěťových stavů vyvolaných povrchovým opracováním železných materiálů
Ganev, N.
2003
2005
GA106/03/1039
Optimalizace procesu tváření tlustostěnných trub a součástí z hlediska zbytkové napjatosti a deformací
Kraus, I.
2002
2004
GA106/02/0612
Optimalizace elastických konstant pro tenzometrické aplikace
Kraus, I.
2001
2003
GA106/01/0958
Laserové systémy a jejich aplikace
Bryknar, Z.
1999
2004
MSM 210000022
Diagnostika materiálů
Vratislav, S.
1999
2004
MSM 210000021
Jaderná zařízení, jaderná bezpečnost a radiační ochrana
Vratislav, S.
1999
2004
MSM 210000020
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Vratislav, S.
1999
2004
MSM 210000019
Matematické metody a fundamentální experimenty ve fyzice mikrosvěta
Vratislav, S.
1999
2004
MSM 210000018
Výzkum kondenzovaných látek pomocí rozptylu neutronů
Vratislav, S.
2000
2003
07-04-1031
Optimalizace procesu tváření tlustostěnných trub a součástí z hlediska zbytkové napjatosti a deformací
Kraus, I.
2002
2004
GA106/02/0612
Inovace předmětu EARN pro posluchače FS, FJFI, FSv ČVUT
Ganev, N.
2002
2002
2117/F1
Termoluminiscence vybraných dielektrických materiálů
Bryknar, Z.
2002
2002
2124/G4
Optimalizace elastických konstant pro tenzometrické aplikace
Kraus, I.
2001
2003
GA106/01/0958
Laserové systémy a jejich aplikace
Bryknar, Z.
1999
2004
MSM 210000022
Diagnostika materiálů
Vratislav, S.
1999
2004
MSM 210000021
Jaderná zařízení, jaderná bezpečnost a radiační ochrana
Vratislav, S.
1999
2004
MSM 210000020
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Vratislav, S.
1999
2004
MSM 210000019
Matematické metody a fundamentální experimenty ve fyzice mikrosvěta
Vratislav, S.
1999
2004
MSM 210000018
Vývoj nové generace senzorů na bázi optických vláken určených ke sledování vybraných fyzikálních a chemických parametrů vody
Vratislav, S.
2000
2002
FB-C3/64
Výzkum kondenzovaných látek pomocí rozptylu neutronů
Vratislav, S.
2000
2003
07-04-1031
Spektroskopie a nové jevy ve vícenásobně dopovaných materiálech skupiny perovskitů
Bryknar, Z.
2000
2002
GA202/00/1425
Tenzometrická diagnostika jakosti povrchu kovových výrobků
Ganev, N.
2000
2002
GA106/00/1477
Studium zeolitů LSX neutronovou difrakcí a 13C MAS NMR spektroskopií
Vratislav, S.
2000
2002
GA202/00/1427
Polymerní opticky aktivní planární vlnovody: chiralita, mikrostruktura, technologie přípravy
Vratislav, S.
2000
2002
GA106/00/1426
Středisko základního a aplikovaného výzkumu s termálními neutrony
Vratislav, S.
1997
2002
GV202/97/K038
Prezentace příspěvku na mezinárodní konferenci NDTCS-2001
Gosmanová, G.
2001
2001
300111514
Prezentace příspěvku na 16. mezinárodní konferenci AMT'2001 v Polsku
Ganev, N.
2001
2001
300111414
Optimalizace elastických konstant pro tenzometrické aplikace
Kraus, I.
2001
2003
GA106/01/0958
Inovace výuky experimentální analýzy zbytkových napětí
Ganev, N.
2001
2001
1832/F1
Optická spektroskopie vybraných dielektrických krystalů
Bryknar, Z.
2001
2001
1924/G4
Rozšíření a zkvalitnění praktické výuky v Praktiku z polovodičů
Tomiak, Z.
2001
2001
1918/F1
Laserové systémy a jejich aplikace
Bryknar, Z.
1999
2004
MSM 210000022
Diagnostika materiálů
Vratislav, S.
1999
2004
MSM 210000021
Jaderná zařízení, jaderná bezpečnost a radiační ochrana
Vratislav, S.
1999
2004
MSM 210000020
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Vratislav, S.
1999
2004
MSM 210000019
Matematické metody a fundamentální experimenty ve fyzice mikrosvěta
Vratislav, S.
1999
2004
MSM 210000018
Vývoj nové generace senzorů na bázi optických vláken určených ke sledování vybraných fyzikálních a chemických parametrů vody
Vratislav, S.
2000
2002
FB-C3/64
Výzkum kondenzovaných látek pomocí rozptylu neutronů
Vratislav, S.
2000
2003
07-04-1031
Spektroskopie a nové jevy ve vícenásobně dopovaných materiálech skupiny perovskitů
Bryknar, Z.
2000
2002
GA202/00/1425
Tenzometrická diagnostika jakosti povrchu kovových výrobků
Ganev, N.
2000
2002
GA106/00/1477
Studium zeolitů LSX neutronovou difrakcí a 13C MAS NMR spektroskopií
Vratislav, S.
2000
2002
GA202/00/1427
Polymerní opticky aktivní planární vlnovody: chiralita, mikrostruktura, technologie přípravy
Vratislav, S.
2000
2002
GA106/00/1426
Středisko základního a aplikovaného výzkumu s termálními neutrony
Vratislav, S.
1997
2002
GV202/97/K038
Laserové systémy a jejich aplikace
Bryknar, Z.
1999
2004
MSM 210000022
Diagnostika materiálů
Vratislav, S.
1999
2004
MSM 210000021
Jaderná zařízení, jaderná bezpečnost a radiační ochrana
Vratislav, S.
1999
2004
MSM 210000020
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Vratislav, S.
1999
2004
MSM 210000019
Matematické metody a fundamentální experimenty ve fyzice mikrosvěta
Vratislav, S.
1999
2004
MSM 210000018
Vývoj nové generace senzorů na bázi optických vláken určených ke sledování vybraných fyzikálních a chemických parametrů vody
Vratislav, S.
2000
2002
FB-C3/64
Výzkum kondenzovaných látek pomocí rozptylu neutronů
Vratislav, S.
2000
2003
07-04-1031
Spektroskopie a nové jevy ve vícenásobně dopovaných materiálech skupiny perovskitů
Bryknar, Z.
2000
2002
GA202/00/1425
Tenzometrická diagnostika jakosti povrchu kovových výrobků
Ganev, N.
2000
2002
GA106/00/1477
Zavedení metod studia termoluminiscence a jejich využití při výzkumu poruch v krystalech SrTiO3 a YAIO3 dopovaných magnetem
Potůček, Z.
2000
2000
300010504
Optické senzory kovových iontů ve vodných roztocích na bázi optických vláken
Kalvoda, L.
2000
2000
300010404
Nové technologie, teorie a diagnostika v inženýrství pevných látek
Bryknar, Z.
2000
2000
599/G4
Zavedení nových metod polovodičové technologie do výuky
Tomiak, Z.
2000
2000
597/F1
Praktická výuka experimentální analýzy nehomogenních zbytkových napětí
Ganev, N.
2000
2000
594/F1
Studium zeolitů LSX neutronovou difrakcí a 13C MAS NMR spektroskopií
Vratislav, S.
2000
2002
GA202/00/1427
Polymerní opticky aktivní planární vlnovody: chiralita, mikrostruktura, technologie přípravy
Vratislav, S.
2000
2002
GA106/00/1426
Kvalitativní hodnocení metod analýzy reziduálních napětí
Kraus, I.
1998
2000
GA106/98/0476
Středisko základního a aplikovaného výzkumu s termálními neutrony
Vratislav, S.
1997
2002
GV202/97/K038
Laserové systémy a jejich aplikace
Bryknar, Z.
1999
2004
MSM 210000022
Diagnostika materiálů
Vratislav, S.
1999
2004
MSM 210000021
Jaderná zařízení, jaderná bezpečnost a radiační ochrana
Vratislav, S.
1999
2004
MSM 210000020
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Vratislav, S.
1999
2004
MSM 210000019
Matematické metody a fundamentální experimenty ve fyzice mikrosvěta
Vratislav, S.
1999
2004
MSM 210000018
Prezentace výsledků výzkumu na 9. Mezinárodní konferenci o luminiscenci a optické spektroskopii pevných látek
Bryknar, Z.
1999
1999
PG99015
Realizace experimentálních metod vyšetřování polarizované luminiscence krystalů a jejich využití při studiu luminiscenčních center v krystalech KTaO3
Potůček, Z.
1999
1999
309909404
Relaxační chování granulárních vysokoteplotních supravodičů
Nálevka, P.
1999
1999
309909304
Studium vlivu defektní fáze na magnetický moment v nitridech železa
Lančok, A.
1999
1999
309909204
Aplikace difrakční diagnostiky laserově zpevněných povrchů
Ganev, N.
1999
1999
309909104
Studium teplotní stability vrstev CNx pomocí optické diagnostiky
Bryknar, Z.
1999
1999
309900224
Vědecká činnost studentů v oblasti materiálového výzkumu
Vratislav, S.
1999
1999
827
Aplikace optické spektroskopie pevných látek v materiálovém výzkumu
Bryknar, Z.
1999
1999
766
Výuka tenzometrické diagnostiky s využitím internetu
Ganev, N.
1999
1999
833
Kvalitativní hodnocení metod analýzy reziduálních napětí
Kraus, I.
1998
2000
GA106/98/0476
Středisko základního a aplikovaného výzkumu s termálními neutrony
Vratislav, S.
1997
2002
GV202/97/K038
Lokalizace aktivních center, adsorbovaných molekul a jejich fragmentů ve struktuře zeolitických katalyzátorů neutronovou difrakcí, metodami EXAFS a 13C MAS NMR
Vratislav, S.
1997
1999
GA202/97/0425
Vnitřní pnutí v plazmových nástřicích
Kraus, I.
1997
1999
GA106/97/0775
Návrh a testování stripových detektorů pro experimenty v CERN
Oumrt, M.
1998
1998
309811004
Autoemise v systémech se dvěma potenciálními bariérami
Plšek, J.
1998
1998
309811104
Kritické proudy a jejich relaxace v polykrystalických vysokoteplotních supravodičích
Nálevka, P.
1998
1998
309810904
Studium magnetických a strukturních vlastností nitridů železa
Lančok, A.
1998
1998
309810804
Krystalizace polymerních směsí polyetylénoxidu
Horký, M.
1998
1998
309810704
Aplikace analýzy zbytkových napětí ve strojírenské technologii
Ganev, N.
1998
1998
309801804
Vlastnosti tenkých vrstev CNx připravených nekonvenčními metodami
Bryknar, Z.
1998
1998
309801704
Kvalitativní hodnocení metod analýzy reziduálních napětí
Kraus, I.
1998
2000
GA106/98/0476
Výzkum kondensovaných látek pomocí rozptylu neutronů
Vratislav, S.
1998
1998
SÚJV 07-04-1
Výzkumné centrum s termálními neutrony
Vratislav, S.
1996
1998
GA202/96/0551
Výzkum kondensovaných látek pomocí rozptylu neutronů
Vratislav, S.
1998
1998
SÚJV 07-0864
Zbytková napjatost povrchových vrstev vyvolaná dělením materiálů
Ganev, N.
1996
1998
GA101/96/1181
Středisko základního a aplikovaného výzkumu s termálními neutrony
Vratislav, S.
1997
2002
GV202/97/K038
Lokalizace aktivních center, adsorbovaných molekul a jejich fragmentů ve struktuře zeolitických katalyzátorů neutronovou difrakcí, metodami EXAFS a 13C MAS NMR
Vratislav, S.
1997
1999
GA202/97/0425
Vnitřní pnutí v plazmových nástřicích
Kraus, I.
1997
1999
GA106/97/0775
Výzkum kondensovaných látek pomocí rozptylu neutronů
Vratislav, S.
1998
1998
07-4-0864-89
Nové technilogie a diagnostika v inženýrství pevných látek
Bryknar, Z.
1998
1998
1265/G
Analýza reziudálních deformací v povrchových vrstvách s použitím rentgenové difrakce a mikroskopické fotogrammetrie
Kraus, I.
1997
1997
3097391
Studium struktury polymerních směsí polyethylénoxidu
Horký, M.
1997
1997
3097488
Analýza reziduální napjatosti ploch obrobených laserem
Ganev, N.
1997
1997
3097395
Zavedení metodiky rentgenové difrakce pro řešení struktur makromolekulárních látek - aplikace na enzymy
Dohnálek, J.
1997
1997
3097487
Příprava a optická diagnostika vrstev SiNx připravených metodou IBAD
Bryknar, Z.
1997
1997
3097393
Vědecká práce studentů a doktorandů v oboru nové technologie a diagnostika v inženýrství pevných látek
Bryknar, Z.
1997
1997
1064/G
Výzkumné centrum s termálními neutrony
Vratislav, S.
1996
1998
GA202/96/0551
Rentgenografický výzkum technologie laserového zpevňování
Ganev, N.
1995
1997
GA106/95/0080
Zbytková napjatost povrchových vrstev vyvolaná dělením materiálů
Ganev, N.
1996
1998
GA101/96/1181
Výzkum vnitřních napětí v materiálech a konstrukcích
Kraus, I.
1997
1997
1085/H
Vědecká činnost studentů postgraduálního studia v oblasti materiálového výzkumu
Vratislav, S.
1997
1997
1068/G
Aplikace neutronové difrakce v materiálovém výzkumu
Vratislav, S.
1997
1997
1066/F1
Středisko základního a aplikovaného výzkumu s termálními neutrony
Vratislav, S.
1997
2002
GV202/97/K038
Lokalizace aktivních center, adsorbovaných molekul a jejich fragmentů ve struktuře zeolitických katalyzátorů neutronovou difrakcí, metodami EXAFS a 13C MAS NMR
Vratislav, S.
1997
1999
GA202/97/0425
Vnitřní pnutí v plazmových nástřicích
Kraus, I.
1997
1999
GA106/97/0775
Testování SGFETů (s polymerní senzitivní vrstvou nanesenou na hradle) jako plynových sensorů
Divišová, Z.
1996
1996
3096
Srovnávací tenzometrická analýza speciálních technologií řezání
Kraus, I.
1996
1996
3096312
Struktura a vlastnosti perovskitů s inoty Mn3+ a Mn4+
Vratislav, S.
1994
1996
GA202/94/0065
Výzkumné centrum s termálními neutrony
Vratislav, S.
1996
1998
GA202/96/0551
Podpora tvůrčí činnosti studentů v oboru nové technologie a diagnostika ve fyzice pevných látek
Bryknar, Z.
1996
1996
0002/2
Rentgenografický výzkum technologie laserového zpevňování
Ganev, N.
1995
1997
GA106/95/0080
Zbytková napjatost povrchových vrstev vyvolaná dělením materiálů
Ganev, N.
1996
1998
GA101/96/1181
Interakce protonů a těžkých iontů a polohové detektory částic a gama záření při energiích 10^13 eV
Sopko, B.
1993
1995
GA202/93/2033
Účast na experimentu DELPHI - studium e+ e- interakcí na urychlovači LEP
Sopko, B.
1995
1995
GA202/93/1176
Podpora tvůrčí činnosti studentů v oboru optika pevných látek
Bryknar, Z.
1995
1995
0274/2
Obnova tradice vysokoškolské výuky krystalografie
Kraus, I.
1995
1995
0273/2
Výzkumné centrum s termálními neutrony
Vratislav, S.
1993
1995
GA202/93/0361
Rentgenografická difrakční analýza zbytkových napětí v konstrukční keramice
Kraus, I.
1993
1995
GA106/93/1071
Struktura a vlastnosti perovskitů s inoty Mn3+ a Mn4+
Vratislav, S.
1994
1996
GA202/94/0065
Rentgenografický výzkum technologie laserového zpevňování
Ganev, N.
1995
1997
GA106/95/0080
Interakce protonů a těžkých iontů a polohové detektory částic a gama záření při energiích 10^13 eV
Sopko, B.
1993
1995
GA202/93/2033
Využití radiačních poruch v polovodičích
Sopko, B.
1993
1994
GA102/93/0018
Výzkumné centrum s termálními neutrony
Vratislav, S.
1993
1995
GA202/93/0361
Rentgenografická difrakční analýza zbytkových napětí v konstrukční keramice
Kraus, I.
1993
1995
GA106/93/1071
Struktura a vlastnosti perovskitů s inoty Mn3+ a Mn4+
Vratislav, S.
1994
1996
GA202/94/0065
Interakce protonů a těžkých iontů a polohové detektory částic a gama záření při energiích 10^13 eV
Sopko, B.
1993
1995
GA202/93/2033
Využití radiačních poruch v polovodičích
Sopko, B.
1993
1994
GA102/93/0018
Výzkumné centrum s termálními neutrony
Vratislav, S.
1993
1995
GA202/93/0361
Rentgenografická difrakční analýza zbytkových napětí v konstrukční keramice
Kraus, I.
1993
1995
GA106/93/1071
Srovnání optických spojení pro přenos času
Blažej, J.
2014
2016
EGEP14-ID89
Studium fluoridových monokrystalů dopovaných ionty vzácných zemin
Kubeček, V.
2014
2015
LH14308
Rentgenová optika pro astrofyziku
Pína, L.
2014
2016
LH14039
Pokročilé metody metrologie a zobrazování v rentgenové oblasti záření
Pína, L.
2014
2016
LD14032
Rozvoj fyziky pro inerciální fúzi v době jejího zapálení na NIF
Limpouch, J.
2014
2017
LD14089
Nové substráty a přístupy pro citlivý a reprodukovatelný biomolekulární senzing pomocí spektroskopie povrchem zesíleného Ramanova rozptylu (SERS)
Proška, J.
2013
2017
GA13-20110S
Nové substráty a prístupy pro citlivý a reprodukovatelný biomolekulární senzing pomocí spektroskopie povrchem zesíleného Ramanova rozptylu (SERS)
Proška, J.
2013
2017
GA13-20110S
Výzkum v rámci Mezinárodního centra hustého magnetizovaného plazmatu
Kubeš, P.
2013
2015
LG13029
Lagrangeovské a ALE metody pro mechaniku stlačitelných tekutin a elasto-plastických pevných látek
Liska, R.
2014
2016
GA14-21318S
Diodově buzené pikosekundové pevnolátkové lasery
Kubeček, V.
2013
2016
GA13-08888S
Velkoobjemové Oxidické Monokrystaly pro Hi-tech Optoelektronické Aplikace
Jelínková, H.
2013
2016
TA03011141
Výzkum a aplikace laserů
Jelínková, H.
2013
2015
SGS13/220/OHK4/3T/14
Výzkum optického záření, nanostruktur a laserového plazmatu
Richter, I.
2013
2015
SGS13/221/OHK4/3T/14
Rozvoj výzkumného týmu BIO-OPT-XUV na FBMI ČVUT
Jančárek, A.
2011
2014
EE.2.3.20.0092
Nanobiofotonika pro medicínu budoucnosti
Richter, I.
2012
2018
GBP205/12/G118
Braggovská vlákna pro přenos vysokých energií laserů
Kubeček, V.
2012
2015
GAP102/12/2361
Diodově čerpané laserové systémy s aktivním iontem Praseodymu
Fibrich, M.
2012
2014
GPP102/12/P505
Pokročilé Lagrangeovské metody pro hydrodynamické výpočty
Váchal, P.
2012
2014
GPP201/12/P554
Pevnolátkové lasery středního infračerveného pásma
Jelínková, H.
2012
2014
GAP102/12/0320
Pokročilé simulace urychlování iontů velmi krátkými intenzivními laserovými pulzy
Pšikal, J.
2012
2014
GPP205/12/P366
Impulsní zdroj měkkého rentgenového záření pro biomedicínské aplikace
Jančárek, A.
2012
2014
GAP102/12/2043
Synchronně čerpaný optický parametrický oscilátor pro senzory
Zavadilová, A.
2012
2014
GPP102/12/P645
Detektory fotonů s pikosekundovým časovým rozlišením pro dlouhodobé kosmické mise
Procházka, I.
2012
2015
LH12005
Ovlivňování povrchem-modifikovaných optických procesů molekul a polovodičových kvantových teček plasmonovými resonancemi souborů kovových nanočástic
Michl, M.
2010
2014
GAP208/10/0941
Nové substráty a přístupy pro citlivý a reprodukovatelný biomolekulární senzing pomocí spektroskopie povrchem zesíleného Ramanova rozptylu (SERS)
Proška, J.
2013
2017
GA13-20110S
Nové substráty a prístupy pro citlivý a reprodukovatelný biomolekulární senzing pomocí spektroskopie povrchem zesíleného Ramanova rozptylu (SERS)
Proška, J.
2013
2017
GA13-20110S
Výzkum v rámci Mezinárodního centra hustého magnetizovaného plazmatu
Kubeš, P.
2013
2015
LG13029
Diodově buzené pikosekundové pevnolátkové lasery
Kubeček, V.
2013
2016
GA13-08888S
Velkoobjemové Oxidické Monokrystaly pro Hi-tech Optoelektronické Aplikace
Jelínková, H.
2013
2016
TA03011141
Výzkum a aplikace laserů
Jelínková, H.
2013
2015
SGS13/220/OHK4/3T/14
Výzkum optického záření, nanostruktur a laserového plazmatu
Richter, I.
2013
2015
SGS13/221/OHK4/3T/14
Rozvoj výzkumného týmu BIO-OPT-XUV na FBMI ČVUT
Jančárek, A.
2011
2014
EE.2.3.20.0092
Nanobiofotonika pro medicínu budoucnosti
Richter, I.
2012
2018
GBP205/12/G118
Braggovská vlákna pro přenos vysokých energií laserů
Kubeček, V.
2012
2015
GAP102/12/2361
Diodově čerpané laserové systémy s aktivním iontem Praseodymu
Fibrich, M.
2012
2014
GPP102/12/P505
Pokročilé Lagrangeovské metody pro hydrodynamické výpočty
Váchal, P.
2012
2014
GPP201/12/P554
Pevnolátkové lasery středního infračerveného pásma
Jelínková, H.
2012
2014
GAP102/12/0320
Pokročilé simulace urychlování iontů velmi krátkými intenzivními laserovými pulzy
Pšikal, J.
2012
2014
GPP205/12/P366
Impulsní zdroj měkkého rentgenového záření pro biomedicínské aplikace
Jančárek, A.
2012
2014
GAP102/12/2043
Synchronně čerpaný optický parametrický oscilátor pro senzory
Zavadilová, A.
2012
2014
GPP102/12/P645
Detektory fotonů s pikosekundovým časovým rozlišením pro dlouhodobé kosmické mise
Procházka, I.
2012
2015
LH12005
Simulace parametrických procesů při interakci laserového záření s plazmatem v souvislosti s Shock ignition
Klimo, O.
2011
2013
GPP205/11/P660
Urychlování iontů femtosekundovými laserovými pulsy v pokročilých terčích
Limpouch, J.
2011
2013
GAP205/11/1165
Ovlivňování povrchem-modifikovaných optických procesů molekul a polovodičových kvantových teček plasmonovými resonancemi souborů kovových nanočástic
Michl, M.
2010
2014
GAP208/10/0941
Fyzika a pokročilé simulace fotonických a plazmonických struktur
Richter, I.
2010
2013
GAP205/10/0046
Advanced X-ray Source based on Field Emitting Carbon Nanotubes Cold Cathode
Jančárek, A.
2008
2013
222260
Rozvoj výzkumného týmu BIO-OPT-XUV na FBMI ČVUT
Jančárek, A.
2011
2014
EE.2.3.20.0092
Nanobiofotonika pro medicínu budoucnosti
Richter, I.
2012
2018
GBP205/12/G118
Braggovská vlákna pro přenos vysokých energií laserů
Kubeček, V.
2012
2015
GAP102/12/2361
Diodově čerpané laserové systémy s aktivním iontem Praseodymu
Fibrich, M.
2012
2014
GPP102/12/P505
Pokročilé Lagrangeovské metody pro hydrodynamické výpočty
Váchal, P.
2012
2014
GPP201/12/P554
Pevnolátkové lasery středního infračerveného pásma
Jelínková, H.
2012
2014
GAP102/12/0320
Pokročilé simulace urychlování iontů velmi krátkými intenzivními laserovými pulzy
Pšikal, J.
2012
2014
GPP205/12/P366
Impulsní zdroj měkkého rentgenového záření pro biomedicínské aplikace
Jančárek, A.
2012
2014
GAP102/12/2043
Synchronně čerpaný optický parametrický oscilátor pro senzory
Zavadilová, A.
2012
2014
GPP102/12/P645
Detektory fotonů s pikosekundovým časovým rozlišením pro dlouhodobé kosmické mise
Procházka, I.
2012
2015
LH12005
Simulace parametrických procesů při interakci laserového záření s plazmatem v souvislosti s Shock ignition
Klimo, O.
2011
2013
GPP205/11/P660
Urychlování iontů femtosekundovými laserovými pulsy v pokročilých terčích
Limpouch, J.
2011
2013
GAP205/11/1165
Interakce laserově produkovaného plazmatu se stěnou
Liska, R.
2010
2012
GAP205/10/0814
Ovlivňování povrchem-modifikovaných optických procesů molekul a polovodičových kvantových teček plasmonovými resonancemi souborů kovových nanočástic
Michl, M.
2010
2014
GAP208/10/0941
Fyzika a pokročilé simulace fotonických a plazmonických struktur
Richter, I.
2010
2013
GAP205/10/0046
Multimateriálové Lagrangeovsko-Eulerovské (ALE) metody pro hydrodynamické simulace plazmatu
Kuchařík, M.
2010
2012
GPP201/10/P086
Optické záření a nanostruktury
Fiala, P.
2010
2012
SGS10/298/OHK4/3T/14
Lasery a aplikace
Jelínková, H.
2010
2012
SGS10/299/OHK4/3T/14
Advanced X-ray Source based on Field Emitting Carbon Nanotubes Cold Cathode
Jančárek, A.
2008
2013
222260
Kompaktní nanosekundový oku bezpečný laser
Jelínková, H.
2009
2012
FR-TI1/356
Mikrofokusní rentgenový zdroj s vysokým jasem
Jančárek, A.
2009
2012
FR-TI1/139
Teorie, modelování a návrh vybraných subvlnových fotonických struktur
Richter, I.
2009
2012
OC09038
Výzkum v rámci Mezinárodního centra hustého magnetizovaného plazmatu
Limpouch, J.
2008
2012
LA08024
Příprava nanostruktur a nanomateriálu s cíleným řízením rozměru
Fiala, P.
2008
2012
KAN401220801
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Král, J.
2007
2012
MSM6840770040
Centrum laserového plazmatu
Limpouch, J.
2005
2012
LC528
Rozvoj výzkumného týmu BIO-OPT-XUV na FBMI ČVUT
Jančárek, A.
2011
2014
EE.2.3.20.0092
Simulace parametrických procesů při interakci laserového záření s plazmatem v souvislosti s Shock ignition
Klimo, O.
2011
2013
GPP205/11/P660
Urychlování iontů femtosekundovými laserovými pulsy v pokročilých terčích
Limpouch, J.
2011
2013
GAP205/11/1165
Urychlování iontů při interakci laserových pulsů s vysokou intenzitou s terči.
Klimo, O.
2010
2011
MEB021029
Vylepšení ALE: analýza Lagrangeovských schemat, kvalita sítě, vyhlazování a regularizace.
Liska, R.
2010
2011
MEB021020
Interakce laserově produkovaného plazmatu se stěnou
Liska, R.
2010
2012
GAP205/10/0814
Ovlivňování povrchem-modifikovaných optických procesů molekul a polovodičových kvantových teček plasmonovými resonancemi souborů kovových nanočástic
Michl, M.
2010
2014
GAP208/10/0941
Fyzika a pokročilé simulace fotonických a plazmonických struktur
Richter, I.
2010
2013
GAP205/10/0046
Multimateriálové Lagrangeovsko-Eulerovské (ALE) metody pro hydrodynamické simulace plazmatu
Kuchařík, M.
2010
2012
GPP201/10/P086
Pikosekundové pevnolátkové lasery a optické parametrické generátory pro senzory rotace a jiných fyzikálních veličin.
Kubeček, V.
2010
2011
ME10131
Optické záření a nanostruktury
Fiala, P.
2010
2012
SGS10/298/OHK4/3T/14
Lasery a aplikace
Jelínková, H.
2010
2012
SGS10/299/OHK4/3T/14
Advanced X-ray Source based on Field Emitting Carbon Nanotubes Cold Cathode
Jančárek, A.
2008
2013
222260
Kompaktní nanosekundový oku bezpečný laser
Jelínková, H.
2009
2012
FR-TI1/356
Mikrofokusní rentgenový zdroj s vysokým jasem
Jančárek, A.
2009
2012
FR-TI1/139
Teorie, modelování a návrh vybraných subvlnových fotonických struktur
Richter, I.
2009
2012
OC09038
Kovové nanovrstvy pro senzorové a detektorové struktury na bázi polovodičů
Piksová, K.
2009
2011
GA102/09/1037
Víceúrovňové modelování a rentgenová tomografie v geotechnice
Jančárek, A.
2009
2011
GA105/09/1830
Návrh, příprava a charakterizace nových typů optických mikrorezonátorů pro chemickou detekci
Kubeček, V.
2009
2011
GA102/09/1763
Diodově buzený výkonový pikosekundový laserový systém
Kubeček, V.
2009
2011
GA102/09/1741
Moderní trendy ve fyzice plazmatu
Limpouch, J.
2008
2011
GD202/08/H057
Výzkum v rámci Mezinárodního centra hustého magnetizovaného plazmatu
Limpouch, J.
2008
2012
LA08024
Příprava nanostruktur a nanomateriálu s cíleným řízením rozměru
Fiala, P.
2008
2012
KAN401220801
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Král, J.
2007
2012
MSM6840770040
Materiálové a rentgenooptické vlastnosti tvarovaných křemíkových plátků
Pína, L.
2007
2011
IAAX01220701
Centrum laserového plazmatu
Limpouch, J.
2005
2012
LC528
Laserové systémy, záření a moderní optické aplikace
Fiala, P.
2005
2011
MSM6840770022
Výzkum metod a systémů pro měření fyzikálních veličin a zpracování naměřených dat
Procházka, I.
2005
2011
MSM6840770015
Urychlování iontů při interakci laserových pulsů s vysokou intenzitou s terči.
Klimo, O.
2010
2011
MEB021029
Vylepšení ALE: analýza Lagrangeovských schemat, kvalita sítě, vyhlazování a regularizace.
Liska, R.
2010
2011
MEB021020
Interakce laserově produkovaného plazmatu se stěnou
Liska, R.
2010
2012
GAP205/10/0814
Ovlivňování povrchem-modifikovaných optických procesů molekul a polovodičových kvantových teček plasmonovými resonancemi souborů kovových nanočástic
Michl, M.
2010
2014
GAP208/10/0941
Fyzika a pokročilé simulace fotonických a plazmonických struktur
Richter, I.
2010
2013
GAP205/10/0046
Multimateriálové Lagrangeovsko-Eulerovské (ALE) metody pro hydrodynamické simulace plazmatu
Kuchařík, M.
2010
2012
GPP201/10/P086
Pikosekundové pevnolátkové lasery a optické parametrické generátory pro senzory rotace a jiných fyzikálních veličin.
Kubeček, V.
2010
2011
ME10131
Optické záření a nanostruktury
Fiala, P.
2010
2012
SGS10/298/OHK4/3T/14
Lasery a aplikace
Jelínková, H.
2010
2012
SGS10/299/OHK4/3T/14
Advanced X-ray Source based on Field Emitting Carbon Nanotubes Cold Cathode
Jančárek, A.
2008
2013
222260
Kompaktní nanosekundový oku bezpečný laser
Jelínková, H.
2009
2012
FR-TI1/356
Mikrofokusní rentgenový zdroj s vysokým jasem
Jančárek, A.
2009
2012
FR-TI1/139
Teorie, modelování a návrh vybraných subvlnových fotonických struktur
Richter, I.
2009
2012
OC09038
Kovové nanovrstvy pro senzorové a detektorové struktury na bázi polovodičů
Piksová, K.
2009
2011
GA102/09/1037
Víceúrovňové modelování a rentgenová tomografie v geotechnice
Jančárek, A.
2009
2011
GA105/09/1830
Návrh, příprava a charakterizace nových typů optických mikrorezonátorů pro chemickou detekci
Kubeček, V.
2009
2011
GA102/09/1763
Diodově buzený výkonový pikosekundový laserový systém
Kubeček, V.
2009
2011
GA102/09/1741
Moderní trendy ve fyzice plazmatu
Limpouch, J.
2008
2011
GD202/08/H057
Výzkum v rámci Mezinárodního centra hustého magnetizovaného plazmatu
Limpouch, J.
2008
2012
LA08024
Příprava nanostruktur a nanomateriálu s cíleným řízením rozměru
Fiala, P.
2008
2012
KAN401220801
High power laser based IFE research coordinated in Associated Laboratories
Kálal, M.
2006
2010
IAEA13781/R0
Mikročipové lasery generující záření 1.3 um a 1.4 um
Jelínková, H.
2008
2010
GA102/08/1686
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Král, J.
2007
2012
MSM6840770040
Materiálové a rentgenooptické vlastnosti tvarovaných křemíkových plátků
Pína, L.
2007
2011
IAAX01220701
Centrum laserového plazmatu
Limpouch, J.
2005
2012
LC528
Laserové systémy, záření a moderní optické aplikace
Fiala, P.
2005
2011
MSM6840770022
Výzkum metod a systémů pro měření fyzikálních veličin a zpracování naměřených dat
Procházka, I.
2005
2011
MSM6840770015
Advanced X-ray Source based on Field Emitting Carbon Nanotubes Cold Cathode
Jančárek, A.
2008
2013
222260
Kompaktní nanosekundový oku bezpečný laser
Jelínková, H.
2009
2012
FR-TI1/356
Mikrofokusní rentgenový zdroj s vysokým jasem
Jančárek, A.
2009
2012
FR-TI1/139
Konference CLEO Europe: Zesilování ultrakrátkých laserových impulsů
Jelínek, M.
2009
2009
CTU0922214
Teorie, modelování a návrh vybraných subvlnových fotonických struktur
Richter, I.
2009
2012
OC09038
Kovové nanovrstvy pro senzorové a detektorové struktury na bázi polovodičů
Piksová, K.
2009
2011
GA102/09/1037
Konference 7. workshop o přímo hnané a rychle zapálené inerciální fúzi
Limpouch, J.
2009
2009
CTU0917814
Konference SBS and Phase Conjugation Workshop 2009
Kálal, M.
2009
2009
CTU0917714
Konference "36th EPS Conference on Plasma Physics": Urychlování iontů v terčích o rozměrech menších než vlnová délka interagujících s fs laserovým pulsem
Pšikal, J.
2009
2009
CTU0916514
13. asijsko-pacifická konference nedestruktivního zkoušení: Diferenciace materiálu pomocí diferenciální počítačové tomografie
Prokop, J.
2009
2009
CTU0916414
Konference "IFSA 2009": Generace fúzních neutronů z interakce femtosekundového laseru s D2 klastry
Martínková, M.
2009
2009
CTU0916314
Návrh a realizace zařízení pro studium pinčujícího kapilárního výboje v dusíku
Nevrkla, M.
2009
2009
CTU0910414
Aperiodická rigorózní metoda vázaných vln a její aplikace
Kwiecien, P.
2009
2009
CTU0910314
Měření časových intervalů s velkou přesností
Vyhlídal, D.
2009
2009
CTU0905314
Realtimové řízení fyzikálních experimentů
Matlas, P.
2009
2009
CTU0905214
Pevnolátkové lasery ve viditelné oblasti s aktivními ionty Pr3+
Fibrich, M.
2009
2009
CTU0905114
Víceúrovňové modelování a rentgenová tomografie v geotechnice
Jančárek, A.
2009
2011
GA105/09/1830
Návrh, příprava a charakterizace nových typů optických mikrorezonátorů pro chemickou detekci
Kubeček, V.
2009
2011
GA102/09/1763
Diodově buzený výkonový pikosekundový laserový systém
Kubeček, V.
2009
2011
GA102/09/1741
Inovace předmětu Mikroprocesorové praktikum I, II
Voltr, J.
2009
2009
2088/2009
Moderní trendy ve fyzice plazmatu
Limpouch, J.
2008
2011
GD202/08/H057
Moderní, výkonné diodově čerpané lasery v blízké infračervené oblasti
Jelínková, H.
2008
2009
MEB050802
Výzkum v rámci Mezinárodního centra hustého magnetizovaného plazmatu
Limpouch, J.
2008
2012
LA08024
Příprava nanostruktur a nanomateriálu s cíleným řízením rozměru
Fiala, P.
2008
2012
KAN401220801
High power laser based IFE research coordinated in Associated Laboratories
Kálal, M.
2006
2010
IAEA13781/R0
Laserové měření vzdálenosti družic s milimetrovou přesností
Blažej, J.
2008
2009
ME08063
Detektory fotonů s pikosekundovým časovým rozlišením pro kosmické aplikace
Procházka, I.
2008
2009
ME08065
Mikročipové lasery generující záření 1.3 um a 1.4 um
Jelínková, H.
2008
2010
GA102/08/1686
Speciální nanostruktury - výroba, studium základních fyzikálních vlastností a praktické implementace
Kálal, M.
2007
2009
ME 933
Křemíková nanofotonika - od jednotlivých nanokrystalů k fotonickým strukturám
Fojtík, A.
2007
2009
GA202/07/0818
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Král, J.
2007
2012
MSM6840770040
Materiálové a rentgenooptické vlastnosti tvarovaných křemíkových plátků
Pína, L.
2007
2011
IAAX01220701
Metalodielecktrické nanostruktury pro optiku
Fiala, P.
2007
2009
IAA100100718
Pinčující kapilární výboj v dusíku jako zdroj měkkého rentgenového záření
Jančárek, A.
2007
2009
GA102/07/0275
Sendvičové kovové materiály v letectví
Gavrilov, P.
2006
2009
FT-TA3/047
Technologie replikace multivrstevnatých rentgenových zrcadel
Švéda, L.
2006
2009
FT-TA3/112
Centrum laserového plazmatu
Limpouch, J.
2005
2012
LC528
Laserové systémy, záření a moderní optické aplikace
Fiala, P.
2005
2011
MSM6840770022
Výzkum metod a systémů pro měření fyzikálních veličin a zpracování naměřených dat
Procházka, I.
2005
2011
MSM6840770015
Advanced X-ray Source based on Field Emitting Carbon Nanotubes Cold Cathode
Jančárek, A.
2008
2013
222260
Moderní trendy ve fyzice plazmatu
Limpouch, J.
2008
2011
GD202/08/H057
Moderní, výkonné diodově čerpané lasery v blízké infračervené oblasti
Jelínková, H.
2008
2009
MEB050802
Vývoj numerických Lagrangeovských a ALE metod pro aplikace v laserovém plazmatu
Liska, R.
2008
2008
MEB020730
Výzkum v rámci Mezinárodního centra hustého magnetizovaného plazmatu
Limpouch, J.
2008
2012
LA08024
Příprava nanostruktur a nanomateriálu s cíleným řízením rozměru
Fiala, P.
2008
2012
KAN401220801
High power laser based IFE research coordinated in Associated Laboratories
Kálal, M.
2006
2010
IAEA13781/R0
Laserové měření vzdálenosti družic s milimetrovou přesností
Blažej, J.
2008
2009
ME08063
Detektory fotonů s pikosekundovým časovým rozlišením pro kosmické aplikace
Procházka, I.
2008
2009
ME08065
Konference "35th EPS Plasma Physics Conference": Urychlování iontů ultraintenzivními laserovými pulzy dopadajícími na terč pod velmi šikmým úhlem
Pšikal, J.
2008
2008
CTU0813214
Konference ICPP: Mapování nelineární dynamiky volného proudu termického plazmatu v rekonstruovaném fázovém prostoru
Gruber, J.
2008
2008
CTU0813114
Diferenciální radiografie a tomografie s použitím metody filtrů
Prokop, J.
2008
2008
CTU0807914
Zlaté nanotyčky: syntéza a metody samouspořádání
Novotný, F.
2008
2008
CTU0804114
Software pro analýzu komplexních interferogramů laserového plazmatu
Martínková, M.
2008
2008
CTU0804014
Mikročipové lasery generující záření 1.3 um a 1.4 um
Jelínková, H.
2008
2010
GA102/08/1686
Speciální nanostruktury - výroba, studium základních fyzikálních vlastností a praktické implementace
Kálal, M.
2007
2009
ME 933
Křemíková nanofotonika - od jednotlivých nanokrystalů k fotonickým strukturám
Fojtík, A.
2007
2009
GA202/07/0818
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Král, J.
2007
2012
MSM6840770040
Materiálové a rentgenooptické vlastnosti tvarovaných křemíkových plátků
Pína, L.
2007
2011
IAAX01220701
Metalodielecktrické nanostruktury pro optiku
Fiala, P.
2007
2009
IAA100100718
Pinčující kapilární výboj v dusíku jako zdroj měkkého rentgenového záření
Jančárek, A.
2007
2009
GA102/07/0275
Sendvičové kovové materiály v letectví
Gavrilov, P.
2006
2009
FT-TA3/047
Technologie replikace multivrstevnatých rentgenových zrcadel
Švéda, L.
2006
2009
FT-TA3/112
Nízkoenergetické nukleární přechody aktivované laserově generovaným rentgenovým zářením
Šiňor, M.
2006
2008
GA202/06/0697
Detekce ohybů pomocí mřížek s dlouhou periodou zapsaných pomocí CO2 laseru ve standardních a mikrostrukturních optických vláknech vybraných typů
Jančárek, A.
2006
2008
GA102/06/1851
Výzkum rozhraní kovových nanočástic s InP pro monitoring nežádoucích látek, plynů a záření v životním prostředí
Fojtík, A.
2006
2008
KAN400670651
Depozice energie, čárová rentgenová emise a generace rychlých částic v laserem ozářených pěnových a vrstevnatých terčích
Limpouch, J.
2006
2008
GA202/06/0801
Kompaktní výkonový pikosekundový pevnolátkový laser
Kubeček, V.
2006
2008
GA102/06/1615
Centrum laserového plazmatu
Limpouch, J.
2005
2012
LC528
Posílení doktorského studia v oblasti vybraných fotonických struktur
Fiala, P.
2005
2008
GD102/05/H039
Laserové systémy, záření a moderní optické aplikace
Fiala, P.
2005
2011
MSM6840770022
Výzkum metod a systémů pro měření fyzikálních veličin a zpracování naměřených dat
Procházka, I.
2005
2011
MSM6840770015
Infračervený pevnolátkový Raman-laser pro technologické aplikace
Jelínková, H.
2005
2008
1P05ME815
Aplikace difraktivních optických prvků ve společenské praxi a průmyslu
Fiala, P.
2004
2008
1H-PK/02
Minimalizace laserového imprintu metodou prepulsu
Kálal, M.
2002
2008
IAEA11655/RO
Zobrazovací systémy ionizujícího a UV záření s vysokým rozlišením
Pína, L.
2004
2007
FT-TA/100
High power laser based IFE research coordinated in Associated Laboratories
Kálal, M.
2006
2010
IAEA13781/R0
Speciální nanostruktury - výroba, studium základních fyzikálních vlastností a praktické implementace
Kálal, M.
2007
2009
ME 933
Křemíková nanofotonika - od jednotlivých nanokrystalů k fotonickým strukturám
Fojtík, A.
2007
2009
GA202/07/0818
Přeladitelný laser generující záření ve středním infračerveném pásmu pro medicínské aplikace
Koranda, P.
2007
2007
CTU0721414
Laserové biokompaktibilní a tvrdé vrstvy v lékařství
Kocourek, T.
2007
2007
CTU0721314
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Král, J.
2007
2012
MSM6840770040
Materiálové a rentgenooptické vlastnosti tvarovaných křemíkových plátků
Pína, L.
2007
2011
IAAX01220701
Metalodielecktrické nanostruktury pro optiku
Fiala, P.
2007
2009
IAA100100718
Pinčující kapilární výboj v dusíku jako zdroj měkkého rentgenového záření
Jančárek, A.
2007
2009
GA102/07/0275
Vnitrorezonátorově čerpaný pikosekundový optický parametrický oscilátor pro interferometrii uvnitř rezonátoru
Zavadilová, A.
2007
2007
CTU0714114
Měření bioelektrických signálů v prostředí velmi silného elektromagnetického rušení
Vojtíšek, L.
2007
2007
CTU0708214
Numerické metody pro multimateriálové proudění tekutin
Liska, R.
2007
2007
CTU0715714
PIC simulace urychlování iontů femtosekundovými laserovými pulsy
Pšikal, J.
2007
2007
CTU0708014
Interakcia a šírenie femtosekundového laserového pulzu v kapilárnom výboji ako perspektívna metóda čerpania aktívneho prostredia rentgenového laseru
Tamáš, M.
2007
2007
CTU0708114
Optické sledování kosmických objektů s laserovými časovými značkami
Němec, M.
2007
2007
CTU0714014
Prodloužení intervalů QT při současném zvýšení srdeční frekvence v dynamickém experimentu u zdravých koní
Kozelek, P.
2007
2007
CTU0713914
Sendvičové kovové materiály v letectví
Gavrilov, P.
2006
2009
FT-TA3/047
Technologie replikace multivrstevnatých rentgenových zrcadel
Švéda, L.
2006
2009
FT-TA3/112
Nízkoenergetické nukleární přechody aktivované laserově generovaným rentgenovým zářením
Šiňor, M.
2006
2008
GA202/06/0697
Laserové měření vzdáleností družic
Blažej, J.
2006
2007
ME 848
Detekce ohybů pomocí mřížek s dlouhou periodou zapsaných pomocí CO2 laseru ve standardních a mikrostrukturních optických vláknech vybraných typů
Jančárek, A.
2006
2008
GA102/06/1851
Výzkum rozhraní kovových nanočástic s InP pro monitoring nežádoucích látek, plynů a záření v životním prostředí
Fojtík, A.
2006
2008
KAN400670651
Depozice energie, čárová rentgenová emise a generace rychlých částic v laserem ozářených pěnových a vrstevnatých terčích
Limpouch, J.
2006
2008
GA202/06/0801
Kompaktní výkonový pikosekundový pevnolátkový laser
Kubeček, V.
2006
2008
GA102/06/1615
Modelování struktur založených na fotonických krystalech
Richter, I.
2005
2007
1P05OC086
Centrum laserového plazmatu
Limpouch, J.
2005
2012
LC528
Modelování a charakterizace pokročilých vlnovodných fotonických struktur
Richter, I.
2005
2007
GA102/05/0987
Pevnolátkové infračervené lasery pro oftalmologii
Jelínková, H.
2005
2007
GA102/05/0414
Posílení doktorského studia v oblasti vybraných fotonických struktur
Fiala, P.
2005
2008
GD102/05/H039
Laserové systémy, záření a moderní optické aplikace
Fiala, P.
2005
2011
MSM6840770022
Výzkum metod a systémů pro měření fyzikálních veličin a zpracování naměřených dat
Procházka, I.
2005
2011
MSM6840770015
Infračervený pevnolátkový Raman-laser pro technologické aplikace
Jelínková, H.
2005
2008
1P05ME815
Stanice laserového družicového radaru pro družice ESA a NASA
Novotný, A.
2005
2007
GA205/05/0110
Výzkum v rámci Mezinárodního centra hustého magnetizovaného plazmatu
Vrbová, M.
2004
2007
1P04LA235
Aplikace difraktivních optických prvků ve společenské praxi a průmyslu
Fiala, P.
2004
2008
1H-PK/02
Pokročilé směry ve fyzice a chemii plazmatu
Limpouch, J.
2003
2007
GD202/03/H162
Minimalizace laserového imprintu metodou prepulsu
Kálal, M.
2002
2008
IAEA11655/RO
Zobrazovací systémy ionizujícího a UV záření s vysokým rozlišením
Pína, L.
2004
2007
FT-TA/100
High power laser based IFE research coordinated in Associated Laboratories
Kálal, M.
2006
2010
IAEA13781/R0
Sendvičové kovové materiály v letectví
Gavrilov, P.
2006
2009
FT-TA3/047
Technologie replikace multivrstevnatých rentgenových zrcadel
Švéda, L.
2006
2009
FT-TA3/112
Nízkoenergetické nukleární přechody aktivované laserově generovaným rentgenovým zářením
Šiňor, M.
2006
2008
GA202/06/0697
Laserové měření vzdáleností družic
Blažej, J.
2006
2007
ME 848
Detekce ohybů pomocí mřížek s dlouhou periodou zapsaných pomocí CO2 laseru ve standardních a mikrostrukturních optických vláknech vybraných typů
Jančárek, A.
2006
2008
GA102/06/1851
Výzkum rozhraní kovových nanočástic s InP pro monitoring nežádoucích látek, plynů a záření v životním prostředí
Fojtík, A.
2006
2008
KAN400670651
Depozice energie, čárová rentgenová emise a generace rychlých částic v laserem ozářených pěnových a vrstevnatých terčích
Limpouch, J.
2006
2008
GA202/06/0801
Moderní zdroje rentgenového záření a částic generované velmi krátkým velmi intensivním laserovým pulsem
Kuba, J.
2006
2006
GP202/06/P461
Kompaktní výkonový pikosekundový pevnolátkový laser
Kubeček, V.
2006
2008
GA102/06/1615
Srovnání několika diferenčních schémat pro magnetohydrodynamiku v 1D a 2D
Havlík, P.
2006
2006
CTU0621814
SLR with millimeter precision
Blažej, J.
2006
2006
Optický parametrický oscilátoru buzený synchronně čerpaným pikosekundovým Nd:YVO4 laserem pro využití v laserovém gyroskopu a senzoru
Zavadilová, A.
2006
2006
CTU0611614
Optické sledování kosmických objektů s laserovými časovými značkami
Němec, M.
2006
2006
CTU0611514
Vliv atmosférické turbulence na rozptyl dat z laserových dálkoměrů
Král, L.
2006
2006
CTU0611414
Zpětnovazební model řízení kardiovaskulárního systému koní
Kozelek, P.
2006
2006
CTU0611314
Generace nových laserových frekvencí pevnolátkových laserů
Koranda, P.
2006
2006
CTU0611214
Diagnostika radiačních a jaderných procesů ve vysokoparametrovém plazmatu
Adámek, P.
2006
2006
CTU0611114
Inovace předmětu Počítačové řízení experimentu
Čech, M.
2006
2006
2289/F1/a
Inovace a rozvoj praktika laserové techniky FJFI se zaměřením na aplikace laserů v medicíně
Jelínková, H.
2006
2006
1452/A/a
Pokročilé Lagrangeovsko-Eulerovské metody simulace hydrodynamiky
Váchal, P.
2006
2006
1987/G1
Modelování struktur založených na fotonických krystalech
Richter, I.
2005
2007
1P05OC086
Modernizace učeben a laboratoří pro výuku pomocí nejmodernějších IT technologií
Čech, M.
2005
2006
Centrum laserového plazmatu
Limpouch, J.
2005
2012
LC528
Modelování a charakterizace pokročilých vlnovodných fotonických struktur
Richter, I.
2005
2007
GA102/05/0987
Pevnolátkové infračervené lasery pro oftalmologii
Jelínková, H.
2005
2007
GA102/05/0414
Posílení doktorského studia v oblasti vybraných fotonických struktur
Fiala, P.
2005
2008
GD102/05/H039
Laserové systémy, záření a moderní optické aplikace
Fiala, P.
2005
2011
MSM6840770022
Výzkum metod a systémů pro měření fyzikálních veličin a zpracování naměřených dat
Procházka, I.
2005
2011
MSM6840770015
Výzkum interakce intensivních laserových pulsů s hmotou
Limpouch, J.
2005
2006
1K05026
Infračervený pevnolátkový Raman-laser pro technologické aplikace
Jelínková, H.
2005
2008
1P05ME815
Stanice laserového družicového radaru pro družice ESA a NASA
Novotný, A.
2005
2007
GA205/05/0110
Výzkum v rámci Mezinárodního centra hustého magnetizovaného plazmatu
Vrbová, M.
2004
2007
1P04LA235
Aplikace difraktivních optických prvků ve společenské praxi a průmyslu
Fiala, P.
2004
2008
1H-PK/02
Pokročilé směry ve fyzice a chemii plazmatu
Limpouch, J.
2003
2007
GD202/03/H162
Minimalizace laserového imprintu metodou prepulsu
Kálal, M.
2002
2008
IAEA11655/RO
Rychlé ionty v realivistickém režimu interakce ultrakrátkých ultraintenzivních laserových impulsů s plazmatem
Limpouch, J.
2002
2006
INTAS-01-0233
Zobrazovací systémy ionizujícího a UV záření s vysokým rozlišením
Pína, L.
2004
2007
FT-TA/100
Využití kvantové radiofyziky v biologii a medicíně
Fidler, V.
2005
2005
MSM6840770030
Simulace interakce krátkých laserových pulsů s pevnými terči se zaměřením na vznik K-alpha záření
Klimo, O.
2005
2005
2471/G1
Pokročilé Lagrangeovsko-Eulerovské metody simulace hydrodynamiky plazmatu
Váchal, P.
2005
2005
1987/G1
Přednáškový pobyt profesora Hong Jin Konga z Korea Advanced Institute of Science and Technology
Kálal, M.
2005
2005
3531/F1c
Inovace a rozvoj praktické výuky optiky a optoelektroniky na FJFI ČVUT
Fiala, P.
2005
2005
2670/Aa
Modelování struktur založených na fotonických krystalech
Richter, I.
2005
2007
1P05OC086
Modernizace učeben a laboratoří pro výuku pomocí nejmodernějších IT technologií
Čech, M.
2005
2006
Centrum laserového plazmatu
Limpouch, J.
2005
2012
LC528
Modelování a charakterizace pokročilých vlnovodných fotonických struktur
Richter, I.
2005
2007
GA102/05/0987
Pevnolátkové infračervené lasery pro oftalmologii
Jelínková, H.
2005
2007
GA102/05/0414
Posílení doktorského studia v oblasti vybraných fotonických struktur
Fiala, P.
2005
2008
GD102/05/H039
Laserové systémy, záření a moderní optické aplikace
Fiala, P.
2005
2011
MSM6840770022
Výzkum metod a systémů pro měření fyzikálních veličin a zpracování naměřených dat
Procházka, I.
2005
2011
MSM6840770015
Výzkum interakce intensivních laserových pulsů s hmotou
Limpouch, J.
2005
2006
1K05026
Infračervený pevnolátkový Raman-laser pro technologické aplikace
Jelínková, H.
2005
2008
1P05ME815
Nelineární optické materiály, vlastnosti, charakterizace
Seidl, L.
2005
2005
CTU0508814
Stanice laserového družicového radaru pro družice ESA a NASA
Novotný, A.
2005
2007
GA205/05/0110
Výzkum v rámci Mezinárodního centra hustého magnetizovaného plazmatu
Vrbová, M.
2004
2007
1P04LA235
Aplikace difraktivních optických prvků ve společenské praxi a průmyslu
Fiala, P.
2004
2008
1H-PK/02
Pokročilé směry ve fyzice a chemii plazmatu
Limpouch, J.
2003
2007
GD202/03/H162
RTG Kontrastní vlnovod pro laserovou medicínu
Jelínková, H.
2003
2005
NJ7716
Mřížky s dlouhou periodou v jednovidových senzorových vláknech pro detekci indexu lomu připravené expozicí vlákna záření CO2 laseru
Jančárek, A.
2003
2005
GA102/03/0475
Význam kovů pro rozklad dřevní hmoty dřevokaznými houbami
Král, J.
2003
2005
GA522/03/0187
Minimalizace laserového imprintu metodou prepulsu
Kálal, M.
2002
2008
IAEA11655/RO
Laserová měření družic s milimetrovou přesností pro studium Země
Hamal, K.
2003
2005
GA205/03/0314
Detektor jednotlivých fotonů na bázi GeSi
Procházka, I.
2003
2005
GA102/03/0316
Pikosekundové lasery pro senzory
Kubeček, V.
2003
2005
GA102/03/0156
Rychlé ionty v realivistickém režimu interakce ultrakrátkých ultraintenzivních laserových impulsů s plazmatem
Limpouch, J.
2002
2006
INTAS-01-0233
Zobrazovací systémy ionizujícího a UV záření s vysokým rozlišením
Pína, L.
2004
2007
FT-TA/100
Výzkum a vývoj kruhového, diodově buzeného pikosekundového laseru pro senzory
Kubeček, V.
2003
2004
ME 623
Výzkum v rámci Mezinárodního centra hustého magnetizovaného plazmatu
Vrbová, M.
2004
2007
1P04LA235
Aplikace difraktivních optických prvků ve společenské praxi a průmyslu
Fiala, P.
2004
2008
1H-PK/02
Intenzivní kurz koncepce postmoderní fyziky
Drška, L.
2004
2004
CTU0418714
Prezentace vědeckých výsledků na symposiu Photonics Europe 2004 konaném ve Strasbourgu ve Francii
Šulc, J.
2004
2004
CTU0416114
Presentace příspěvku na mezinárodní konferenci - Photonics West 2004
Němec, M.
2004
2004
CTU0416014
Výpočetní sítě pro fyziku plazmatu a dynamiku tekutin
Váchal, P.
2004
2004
CTU0411014
Vývoj Lagrangeovsko-Eulerovských metod ve fyzice plazmatu
Kuchařík, M.
2004
2004
CTU0410914
WEB pro výuku v posluchárne I pro samostatné studium
Vrbová, M.
2004
2004
2081/F1
Lagrangeovsko-Eulerovská metoda pro hydrodynamiku plazmatu
Kuchařík, M.
2004
2004
2087/G1
Výzkum a vývoj kruhového, diodově buzeného pikosekundového laseru pro senzory
Kubeček, V.
2003
2004
ME 623
Laserové měření družic
Hamal, K.
2003
2004
ME 705
Pokročilé směry ve fyzice a chemii plazmatu
Limpouch, J.
2003
2007
GD202/03/H162
Optimalizace kapilárního výboje pro generaci měkkého rentgenového záření
Vrbová, M.
2002
2004
ME 609
RTG Kontrastní vlnovod pro laserovou medicínu
Jelínková, H.
2003
2005
NJ7716
Mřížky s dlouhou periodou v jednovidových senzorových vláknech pro detekci indexu lomu připravené expozicí vlákna záření CO2 laseru
Jančárek, A.
2003
2005
GA102/03/0475
Význam kovů pro rozklad dřevní hmoty dřevokaznými houbami
Král, J.
2003
2005
GA522/03/0187
Minimalizace laserového imprintu metodou prepulsu
Kálal, M.
2002
2008
IAEA11655/RO
Laserová měření družic s milimetrovou přesností pro studium Země
Hamal, K.
2003
2005
GA205/03/0314
Detektor jednotlivých fotonů na bázi GeSi
Procházka, I.
2003
2005
GA102/03/0316
Pikosekundové lasery pro senzory
Kubeček, V.
2003
2005
GA102/03/0156
Generace nových laserových frekvencí
Jelínková, H.
2002
2004
ME 524
Uzavřené duté vlnovody pro infračervené záření a jejich aplikace v laserové medicíně
Jelínková, H.
2002
2004
ME 523
Fotofyzika funkčních molekul a spektroskopie pro molekulární elektroniku
Fidler, V.
2002
2004
ME 559
Rychlé ionty v realivistickém režimu interakce ultrakrátkých ultraintenzivních laserových impulsů s plazmatem
Limpouch, J.
2002
2006
INTAS-01-0233
Vývoj Ondřejovského ešeletového spektrografu
Pína, L.
2002
2004
GA102/02/1000
Laserový družicový dálkoměr pro síť ILRS (International Laser Ranging Service)
Novotný, A.
2002
2004
GA205/02/0838
Polovodičový detektor jednotlivých fotonů pro kosmickou techniku
Procházka, I.
2002
2004
GA102/02/0122
Rigorózní analýza optických difrakčních mřížek
Richter, I.
2001
2004
GP202/01/D004
Laserové systémy a jejich aplikace
Kubeček, V.
1999
2004
MSM 210000022
Diagnostika materiálů
Král, J.
1999
2004
MSM 210000021
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Král, J.
1999
2004
MSM 210000019
Matematické metody a fundamentální experimenty ve fyzice mikrosvěta
Šiňor, M.
1999
2004
MSM 210000018
Výzkum nových metod pro měření fyzikálních veličin a jejich aplikace v přístrojové technice
Hříbek, P.
1999
2004
MSM 210000015
Výzkum nových metod pro měření fyzikálních veličin a jejich aplikace v přístrojové technice
Procházka, I.
1999
2004
MSM 210000015
Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství
Jelínková, H.
1999
2004
MSM 210000012
Výzkumné centrum laserového plazmatu
Limpouch, J.
2000
2004
LN00A100

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.