Hlavní informace

DOD 2023

ÚTERÝ  26. LISTOPADU 2024

od 9 do 15 hodin

Přijďte zjistit, co vás zajímá, a poznejte svou budoucí alma mater! V budově Břehová 7, Praha 1 (Staré Město) vás čekají interaktivní expozice s výkladem, informace o studiu, krátké přednášky, exkurze nebo prohlídky pracovišť. Další specializované laboratoře můžete navštívit až do 17 hodin v budově v Trojanově 13 u Karlova náměstí a v ulici V Holešovičkách 2 (tam sídlí např. naše jaderné reaktory). Ve všech budovách bude zajištěný online přenos hlavní přednášky o přijímacím řízení a studiu, která začne ve 12 hodin. Časy exkurzí a organizaci odchodů se dozvíte níže v programu.

Pro zájemce o studium z východní Evropy budou k dispozici rusky mluvící zástupci fakulty. Více informací zde.

Než akce začne, můžete se nechat inspirovat při volbě studijního programu, nebo se online podívat na 360° prohlídku poslucháren.

ilustracni

Přednáška o přijímacím řízení a studiu na FJFI

Od 12:00, místnost 103, Břehová 7

  • studijní programy a specializace
  • přijímací řízení
  • uplatnění absolventů
  • zahraniční spolupráce a studium v zahraničí 
  • sportovní a společenské aktivity

V programu mohou nastat změny, sledujte tyto stránky.Odborné přednášky – Břehová 7

Přednášky jsou volně bez registrace.

Seznam přednášek bude uveřejněn na podzim 2024.

Exkurze

nahoru 

Exkurze – Břehová 7

On-line registrace bude otevřena nejpozději 1. 11. 2024. Časy exkurzí se mohou měnit.

ilustracni

Laboratoře rentgen-fluorescenční analýzy

Ionizující záření lze využít pro stanovení prvkového složení látek. Metoda rentgenové fluorescenční (XRF) analýzy vychází ze skutečnosti, že záření vybuzené v materiálu vhodným zdrojem (např. rentgenkou) je pro každý chemický prvek charakteristické. Změřením energie a intenzity tohoto záření tak jsme schopni určit koncentraci jednotlivých prvků ve vzorku. Laboratoř XRF je vybavena několika analytickými aparaturami; součástí exkurze bude demonstrace měření na jedné z nich. Zájemci si mohou přinést vlastní vzorky k analýze.

Kdy: 10:00 a 11:30

KJCH

Laboratoře katedry jaderné chemie

Prohlídka vybraných laboratoří katedry jaderné chemie, představení směrů výzkumu a informace o studiu.

Kdy: 10:30 a 13:30

ilustracni

Záření gama jako pachatel na místě činu aneb exkurze do spektrometrické laboratoře

Jak lze stanovit přítomnost radioaktivních nuklidů v látce? Můžeme využít gama spektrometrii! Každý zdroj záření gama vyzařuje fotony o jedné nebo více konkrétních energiích a tyto energetické linky jsou jako otisky prstů pachatele na místě činu. Podle energie emitovaného kvanta záření gama a podle počtu detekovaných impulsů o specifické energii jsme schopni velmi přesně identifikovat druh a množství radioaktivních elementů ve vzorcích. Zcela nedestruktivně tak můžeme poodhalit složení materiálů. Jak lze metodou gama spektrometrie monitorovat jadernou elektránu? Podíváme se na to.

Kdy: 13:30


Exkurze – Trojanova 13

On-line registrace bude otevřena nejpozději 1. 11. 2024. Časy exkurzí se mohou měnit.

ilustracni

Jak se počítá laserová fúze aneb Oppenheimer 2023

V prosinci 2022 došlo poprvé po mnoha desetiletích výzkumu k zapálení termojaderné fúze laserem. Ve stručnosti si povíme něco o historii i významu dosažení tohoto cíle a také, jak k tomu přispívají počítačové simulace, umělá inteligence a jak to vlastně souvisí s Robertem Oppenheimerem? Součástí bude i prohlídka výpočetního HPC clusteru Quantum-Hyperion, protože takové věci na notebooku prostě nespočítáte. Exkurzí vás provede doc. Ing. Ondřej Klimo, Ph.D. z katedry fyzikální elektroniky.

Kdy: 11:00 a 14:30

ilustracni

Návštěva výpočetního klastru katedry matematiky

Exkurze k superpočítači HELIOS a dalším systémům pro vysoce výkonné počítání, které jsou na FJFI využívány pro počítačové simulace a algoritmy umělé inteligence. Před samotnou návštěvou se zájemci v krátkosti dozví něco o hardwarové a softwarové architektuře systému a způsobech jeho využití.

Kdy: 14:00


Exkurze – V Holešovičkách 2

On-line registrace bude otevřena nejpozději 1. 11. 2024. Časy exkurzí se mohou měnit.

ilustracni

Jaderné reaktory VR-1 a VR-2

Školní výukový reaktor VR-1 „Vrabec“ je lehkovodní jaderný reaktor zaměřený zejména na výuku a výcvik studentů a specialistů z jaderných oborů. Přijďte si jej prohlédnout zblízka stejně jako jeho menšího (a mladšího) bratříčka, podkritický reaktor VR-2.
 - Pravidla ke vstupu jsou na webu reaktoru.
 - Exkurze je určena pouze zájemcům o studium, příp. jejich doprovodu.

Pokud exkurzi nestihnete, můžete si Vrabce prohlédnout alespoň virtuálně.

Kdy: 9:00 (sraz v 9:00 v Troji zde) a 13:30 (hromadný odchod z Břehové ve 13:30!)

ilustracni

Čokoláda, která hraje všemi barvami aneb o světle, které pracuje v nanosvětě

Na příkladu čokolády, jejíž povrch hraje všemi barvami bez jakýchkoliv chemických přísad, si objasníme záludnost pojmu „barevnost“. A následně předvedeme, jak světlo může zapisovat, číst i přenášet informace. Jak lze pomocí světla a chytrých nanočástic rozpoznat a zneškodnit nádorové buňky a jak vytvářet speciální nanostruktury, které se po ozáření laserem mění v ultracitlivé senzory. Exkurzi povede RNDr. Jan Proška z katedry fyzikální elektroniky FJFI.

Kdy: 10:00, 11:00, 14:30

ilustracni

Jak se entanglují fotony

Kvantové provázání (entanglement) představuje zvláštní vazbu mezi dvěma systémy, která nemá obdobu v klasické fyzice. Projevuje se velmi silnými korelacemi v měření na jednotlivých systémech. Je to naprosto neintuitivní vazba, Albert Einstein o ní mluvil jako o „strašidelném působení na dálku.“ Existují možnosti kvantové teleportace, komunikace nebo počítání v jejichž jádru je právě jev kvantového provázání. Kvantové provázání lze realizovat na nejrůznějších mikroskopických systémech (fotonech, elektronech, i molekulách, …). V naší laboratoři můžeme generovat dvojice fotonů, které jsou v provázaných polarizačních stavech. V principu se to projevuje takovým způsobem, že měříme určitou vlastnost fotonů (polarizaci vertikální nebo horizontální) a ve chvíli, kdy změříme vlastnost (stav) jednoho fotonu, tak okamžitě víme, jakou vlastnost má druhý foton – to je způsobeno právě silnou korelací, kvantovým provázáním, mezi dvěma fotony a je to ono „strašidelné působení na dálku.“

Kdy: 10:00, 11:00, 14:30


nahoru 


Otevřená pracoviště – Trojanova 13

Kontaktní osoba bude celý den v učebně 121, od 12:00 v této místnosti zajištěn online přenos přednášky o studiu.

ilustracni

Výzkum a aplikace laserových technologií

K vidění bude vysokoenergetický femtosekundový titan-safírový laserový systém a neodymové laserové systémy pro výzkum nelineární optiky či lasery používané v lékařství. Seznámíme vás s aplikacemi laserového záření nejen ve výzkumu, vědě a technice, ale i v běžném životě.

Kdy: 10:00 až 17:00

ilustracni

Laboratoř pokročilých kosmických technologií

Uvidíte funkční kopii letového kusu detektoru velmi slabých laserových signálů a uslyšíte, k čemu je to užitečné ve fyzice, geofyzice či astrofyzice.

Kdy: 10:00 až 17:00

ilustracni

Úvod do světa počítačových simulací ve fyzice

Nahlédnete do světa do modelování fyzikálních experimentů týkajících se např. inerciální termojaderné fúze, urychlování částic, zdrojů záření a mnoha dalších. Dozvíte se, jak se počítají a zpracovávají rozsáhlá data na supervýkonných počítačích.

Kdy: 10:00 až 17:00


Otevřená pracoviště – V Holešovičkách 2

Kontaktní osoba bude celý den v místnosti L244, ve stejné místnosti bude zajištěný online přenos přednášky o studiu ve 12:00.

ilustracni

Studium nanostruktur a jejich interakce se světlem

Jak vidět neviditelné a jak viditelné učinit neviditelným. Uvidíte rastrovací elektronový mikroskop, optický litograf a konfokální mikroskop.

Kdy: 10:00 až 17:00

ilustracni

Laboratoř kvantových technologií

Toto pracoviště disponuje zdrojem entanglovaných párů fotonů založeném na spontánní sestupné frekvenční parametrické konverzi v periodicky pólovaném nelineárním krystalu. Tento zdroj je v laboratoři dále rozvíjen a zkoumají se možnosti jeho využití pro kvantově optické experimenty a pro spektroskopická měření.

Kdy: 10:00 až 17:00

ilustracni

FemtoLab

Uvidíte laserový systémem využívající technologii, která svým průkopníkům přinesla v roce 2018 Nobelovu cenu za fyziku. Interakce intenzivního laserového impulzu o špičkovém výkonu v řádu stovek GW s látkou otevírá okno do fyziky extrémně vysokých elektromagnetických polí, jaká nejsou na Zemi jinými způsoby dosažitelná.

Kdy: 10:00 až 17:00

ilustracni

Výzkum generace XUV záření

K vidění bude zdroj XUV záření založený na vysokonapěťovém výboji v plynu. Seznámíte se s jeho aplikacemi v mikroskopii a elektronice.

Kdy: 10:00 až 17:00

ilustracni

Průmyslová rentgenová počítačová tomografie (CT) nedestruktivního testování

CT se používá pro nedestruktivní kontrolu kvality průmyslových výrobků. V rámci exkurze uvidíte průmyslové CT a některé naměřené výsledky.

Kdy: 10:00 až 17:00

nahoru 

 

Jak si vybrat studijní směr?

V tabulce Ti nabízíme přehled studijních směrů s propojením do různých oblastí. Nech se inspirovat.

ProgramMatematikaFyzikaChemieMedicínaProgramováníEkonomieJádroPrůmysl
Aplikace informatiky v přírodních vědách      
Aplikovaná algebra a analýza                
Aplikovaná fyzika ionizujícího záření          
Aplikovaná informatika            
Aplikované matematicko-stochastické metody        
Fyzika plazmatu a termojaderné fúze            
Fyzikální inženýrství materiálů        
Inženýrství pevných látek        
Jaderná a částicová fyzika      
Jaderná chemie        
Jaderné reaktory          
Kvantové technologie        
Laserová technika a fotonika          
Matematická fyzika            
Matematická informatika      
Matematické modelování    
Počítačová fyzika          
Radioaktivita v životním prostředí        
Radiologocká technika        
Vyřazování jaderných zařízení z provozu        

nahoru  360° Prohlídka poslucháren a laboratoří 


Laboratoř fyzické ochrany

Jaderný reaktor VR-1

Laboratoř kvantových technologií

Laboratoř 301 na katedře jaderné chemie

Laboratoř detekce neutronů

Laboratoř neutronové aktivační analýzy

Laboratoře v kontrolovaném pásmu

Zajímá vás více? Přijďte na Den otevřených dveří.

nahoru 

УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ!
9:00 до 15:00.

Факультет ядерной физики и инженерии проводит
День открытых дверей
В первой половине дня пройдут короткие информационные лекции на чешском языке, а также экскурсии, которые продолжатся и во второй половине дня.С 12 до 13 часов пройдёт основная лекция с подробностями об учебных программах, процедуре поступлении и зачисления, общежитиях, работе студенческого клуба, поездках за границу (на чешском языке).
По окончании основной лекции, в 13:00, вы сможете задать возникшие у вас вопросы и получить ответы на русском языке,

Вы сможете больше узнать об условиях приема иностранных студентов, в том числе о вопросах нострификации, признания уровня языка (В2) и др.Не бойтесь задавать интересующие вас вопросы, возможно, ответы на них вас приятно удивят! Также в течение дня у стенда Кафедры гуманитарных наук и языков будет находиться русскоязычный преподаватель.
Мы ждём вас по адресу:   Břehová 7, Praha 1
Аудитория 103

nahoru 

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.