Hlavní informace
Studium na FJFI ČVUT v Praze se řídí předpisy platnými na celém ČVUT v Praze a vycházejícími ze zákonných norem České republiky.

Základní předpisy v pedagogické oblasti:

Studijní programy realizované na FJFI ČVUT v Praze jsou pro daný akademický rok obsaženy v textu tzv. Bílé knihy FJFI ČVUT v Praze. Zde lze najít také charakteristiku jednotlivých pracovišť, popis oborů a zaměření studia a základní předpisy ČVUT v Praze v pedagogické oblasti.

Časový plán akademického roku 2024-2025

Studijní plány bakalářského studia 2024-2025 a Studijní plány navazujícího studia 2024-2025

Bílá kniha FJFI na akademický rok 2024/2025 - kompletní verze

 

Harmonogram aktuálního akademického roku a jeho případné modifikace:

 • Časový plán akademického roku 2023-2024
 • 29. března 2024 (pátek): volno (Velký pátek) 
 • 1. dubna 2024 (pondělí): volno (Velikonoční pondělí) 
 • 1. května 2024 (středa): volno (Svátek práce)
 • 8. května 2024 (středa): volno (Den vítězství)
 • 13. května 2024 (pondělí): Výuka probíhá podle pondělního rozvrhu (náhrada za Velikonoční pondělí)
 • 14. května 2024 (úterý): Rektorský den
 • 15. května 2024 (středa): Výuka probíhá podle středečního rozvrhu (náhrada za Svátek práce)
 • 16. května 2024 (čtvrtek): Výuka probíhá podle středečního rozvrhu (náhrada za Den vítězství)
 • 17. května 2024 (pátek): Výuka probíhá podle pátečního rozvrhu náhrada za Velký pátek)
Studium na FJFI ČVUT v Praze se řídí předpisy platnými na celém ČVUT v Praze a vycházejícími ze zákonných norem České republiky.

Základní předpisy v pedagogické oblasti:

Studijní programy realizované na FJFI ČVUT v Praze jsou pro daný akademický rok obsaženy v textu tzv. Bílé knihy FJFI ČVUT v Praze. Zde lze najít také charakteristiku jednotlivých pracovišť, popis oborů a zaměření studia a základní předpisy ČVUT v Praze v pedagogické oblasti.

Časový plán akademického roku 2024-2025

Studijní plány bakalářského studia 2024-2025 a Studijní plány navazujícího studia 2024-2025

Bílá kniha FJFI na akademický rok 2024/2025 - kompletní verze

 

Harmonogram aktuálního akademického roku a jeho případné modifikace:

 • Časový plán akademického roku 2023-2024
 • 29. března 2024 (pátek): volno (Velký pátek) 
 • 1. dubna 2024 (pondělí): volno (Velikonoční pondělí) 
 • 1. května 2024 (středa): volno (Svátek práce)
 • 8. května 2024 (středa): volno (Den vítězství)
 • 13. května 2024 (pondělí): Výuka probíhá podle pondělního rozvrhu (náhrada za Velikonoční pondělí)
 • 14. května 2024 (úterý): Rektorský den
 • 15. května 2024 (středa): Výuka probíhá podle středečního rozvrhu (náhrada za Svátek práce)
 • 16. května 2024 (čtvrtek): Výuka probíhá podle středečního rozvrhu (náhrada za Den vítězství)
 • 17. května 2024 (pátek): Výuka probíhá podle pátečního rozvrhu náhrada za Velký pátek)

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.