Hlavní informace

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze nabízí:

Vychováváme odborníky v jaderném průmyslu, v materiálovém či chemickém inženýrství, radiologii, částicové fyzice (úzká spolupráce s CERN), matematickém inženýrství (bankovní sektor, analýzy trhů, modelování vývoje cen akcí), v informatice (spolupráce na databázovém systému v CERN nebo práce na mainframech) a řadě dalších.

Studijní oddělení - kontakt v případě dotazů

Student během svého pobytu na fakultě dostane široký základ v matematice, fyzice, informatice a cizích jazycích. Fakulta dbá na schopnost řešení mezioborových problémů a snaží se studenty co nejdříve zapojit do vědeckých a výzkumných skupin, což jim poskytuje dobré zázemí pro jejich další osobnostní rozvoj.

Bakalářské studium  

  • 3 roky
  • pouze v prezenční formě
  • zakončeno titulem Bc.

Pokud má student zájem, nabízíme obor Aplikovaná informatika, jenž je z velké části vyučován v angličtině a i bakalářská práce je sepisována v angličtině.
V prvních 2 letech studia může student u řady oborů ještě změnit původní výběr. Student tak může postupem času na fakultě zjistit, co jej opravdu baví a čemu by se rád plně věnoval. Podrobnosti zde.

Magisterské studium  

  • 2 roky
  • pouze v prezenční formě
  • zakončeno titulem Ing. 

Rozšiřuje znalosti z bakalářského studia a klade důraz na rozvoj znalostí i osobnosti každého studenta.
Možnosti krátkodobých i dlouhodobých studijních pobytů v cizině. 
Spolupráce s komerční sférou a zaměstnávání studentů na reálných problémech vede k nabídce pracovních pozic pro budoucí absolventy.

Doktorské studium  

  • 4 - 6 let
  • prezenční nebo kombinovaná forma studia
  • možnost kombinovat studium v ČR se studiem na partnerské univerzitě v zahraničí a sbírat tak zkušenosti a nové dovednosti či získat tzv. Double degree
  • zakončeno titulem Ph.D. 

 

Přípravný kurz z matematiky a fyziky pro bakalářské studium probíhá každé úterý od 16:30 v místnosti B-115.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.