Hlavní informace

Student během svého pobytu na fakultě dostane široký základ v matematice, fyzice, informatice a cizích jazycích. Fakulta dbá na schopnost řešení mezioborových problémů a snaží se studenty co nejdříve zapojit do vědeckých a výzkumných skupin, což jim poskytuje dobré zázemí pro jejich další osobnostní rozvoj.

Absolventi fakulty se uplatňují jak ve výzkumu, tak v komerční sféře. Řada absolventů odchází na prestižní zahraniční univerzity. Za všechny absolventy zmiňme jen několik z nich. 

Prof. Ing. Helena Jelínková, DrSc. - přední světově uznávaná odbornice v oblasti laserové techniky. Jedna z vůdčích osobností stavby měřící stanice v Káhiře, která určuje gravitaci země pomocí geostacionární družice a laserového dálkoměru. Dodnes působí na fakultě a učí nové nadějné vědce laserové technice.

Prof. Ing. Igor Jex, DrSc. - bývalý děkan Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské. Za svou vědeckou činnost v oblasti kvantové fyziky byl v roce 2012 odměněn Cenou Siemens - Werner von Siemens Excellence Award. Byl ředitelem projektu CAAS ve výši 500 mil. Kč, který propojoval odborníky napříč ČVUT v řadě oblastí.

Ing. Dana Drábová, Ph.D. - předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Je jednou z nejvýše postavených žen jaderné fyziky v ČR. Byla členkou Pačesovy komise, která navrhovala směřování energetiky v republice. Přednáší pro odborníky i laickou veřejnost. Dne 28. října 2014 jí český prezident Miloš Zeman udělil medaili Za zásluhy I. stupně.

Ing. Jiří Gavor - majitel společnosti ENA, která provádí energetický audit a poradenství pro přední energetické firmy v ČR i v zahraničí. Absolvoval na Katedře dozimetrie a ionizujícího záření.

Ing. Monika Kučeráková, Ph.D. - je jedním z nejzkušenějších krystalografů v Česku. Od roku 2012 pracuje ve Fyzikálním ústavu AV ČR v oddělení Strukturní analýzy. Vyřešila stovky krystalových struktur a přispěla k rozvoji programu Jana2020, tedy krystalografického výpočetního systému se světovým renomé, který pomáhá řešit komplikované struktury látek. Její výzkum je zdrojem informací i inspirací pro vědce studující životní prostředí, pro geology i inženýry.

Ing. Václav Potoček, Ph.D. - získal ve svých 28 letech Cenu ministra školství za vynikající výsledky ve vědecké práci. Po působení na University of Glasgow se vrátil na fakultu, kde je součástí skupiny kvantových technologií. V roce 2014 byla oceněna jeho doktorská práce Cenou Siemens.

Prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc., FRSC, dr.h.c je český chemik a absolvent Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUTv Praze. Působí jako "Distinguished Chair" na Ústavu organické chemie a biochemie, AV ČR, a profesor fyzikální chemie na Karlově Universitě v Praze a Palackého Universitě v Olomouci. Pavel Hobza promoval v roce 1969 na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Jde o vůbec nejcitovanějšího českého vědce působícího v ČR.

Prof. Ing. Pavel Matoušek, CSc., FRSC (Fellow of the Royal Society of Chemistry) je absolventem Katedry fyzikální elektroniky FJFI ČVUT v Praze. V současné době působí na STFC jako Senior Fellow, Rutherford Appleton Laboratory, je professor na University College London zakladatel a CSO firmy Cobalt Light Systems Ltd. Dle WOS má 197 publikací a 6630 citací.

 

Jste-li sami absolventy ČVUT, můžete se stát součástí Spolku absolventů (více zde).

 

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.