Hlavní informace

Katedry FJFI pořádají nebo se účastní na pořádání různých konferencí, seminářů a workshopů. Dále pořádají katedry různé semináře a setkání s významnými zahraničními odborníky a zástupci institucí, případně se jejich pracovníci účastnili setkání mimo FJFI.

Mezi pravidelně pořádané akce na FJFI patří:

International Conference on Integrable Systems and Quantum Symmetries (KM)

Workshop Kombinatorika na slovech (KM)

Internation students conference on Stochastic and Physical Monitoring Systems (KM)

Doktorandské dny (KM)

Student workshop on Scientific Computing (KM)

Student Conference Winter school on Mathematical Physics (KF)

Workshop Experimentální jaderné a částicové fyziky (KF)

Student Workshop - Winter school on Plasma Physics (KF)

Studentská vědecká konference fyziky pevných látek a materiálů (KIPL)

Katedry FJFI pořádají nebo se účastní na pořádání různých konferencí, seminářů a workshopů. Dále pořádají katedry různé semináře a setkání s významnými zahraničními odborníky a zástupci institucí, případně se jejich pracovníci účastnili setkání mimo FJFI.

Mezi pravidelně pořádané akce na FJFI patří:

International Conference on Integrable Systems and Quantum Symmetries (KM)

Workshop Kombinatorika na slovech (KM)

Internation students conference on Stochastic and Physical Monitoring Systems (KM)

Doktorandské dny (KM)

Student workshop on Scientific Computing (KM)

Student Conference Winter school on Mathematical Physics (KF)

Workshop Experimentální jaderné a částicové fyziky (KF)

Student Workshop - Winter school on Plasma Physics (KF)

Studentská vědecká konference fyziky pevných látek a materiálů (KIPL)

2017

Katedra matematiky

Katedra fyzikální elektroniky

Katedra jaderné chemie

Katedra jaderných reaktorů

 • Malé reaktory – 2. 2. 2017 – Praha
 • Jaderné dny – 20. 4. až 25. 5. 2017 – Plzeň, ČR
 • Mössbauerovské rojení 2017 – 30. 5. až 30. 5. 2017 – Praha
 • Šimáně 2017 – 6. 11. až 7. 11. 2017 – Praha, ČR

2016

Katedra matematiky

Katedra fyziky

Katedra inženýrství pevných látek

Katedra materiálů

 • JuveMatter 2016 – 23. 5. 2016

Katedra jaderné chemie

 • Seminář KJCH FJFI ve spolupráci s odbornou skupinou Jaderná chemie ČSCH – 8x během roku – Česká společnost chemická - odborná skupina Jaderné chemie

Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření

Katedra jaderných reaktorů

 • Konference Malé jaderné reaktory – Small Modular Reactors – 11. 2. 2016 – Společnost EventEra a ÚJV Řež
 • Studentská veděcká konference Šimáně 2016 - Česko-slovenská studentská konference jaderného inženýrství – 12. až 13. 5. 2016
 • Radioanalytické metody IAA 2016 – 29. 6. 2016 – Spektroskopická společnost Jana Marka Marci a Česká společnost chemická
 • IAEA Workshop – 1. až 4. 11. 2016

Katedra softwarového inženýrství

2015

Výběr nejzajímavějších konferencí z roku 2015

 • Výcvikový kurz EERRI – Ve spolupráci s IAEA byl pořádán již 10. kurz EERRI pro účastníky ze zemí, které rozvíjejí mírové využití jaderné energetiky.
 • SMR 2015 Malé jaderné reaktory/Small Modular Reactors – První ročník mezinárodní konference pořádala katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze ve spolupráci s ÚJV Řež a společností Even Era. Konference se zúčastnilo 180 účastníků z ČR, Slovenska, USA, Kanady, Korejské republiky a Ruské federace.
 • Mezinárodní konference SPIE Optics + Optoelectronics – Setkání představující nejnovější technologie využitelné v největších evropských zařízeních jako je HiPER, HiLASE, ELI Beamlines apod. spolupořádala katedra fyzikální elektroniky FJFI ČVUT v Praze.
 • EFOMP School for Medical Physics Experts – mezinárodní kurzy zaměřené na pokročilé metody dozimetrie v odvětví terapie v nukleární medicíně. Kurzy jsou určeny absolventům radiologické fyziky v nukleární medicíně, kteří již mají atestaci nebo se na atestaci připravují (ekvivalent Medical Physics Expert). Kurzy mají akreditaci EFOMP.
 • STAR Regional Meeting: Heavy Quark Production and Jet Correlations – mezinárodní setkání vědců, kteří pracují v Brookhaven National Laboratory (BNL) na experimentálním výzkumu kvark­gluonového plazmatu. Setkání se zúčastnili odborníci z Evropy a USA včetně hlavního představitele experimentu STAR a reprezentanta BNL Dr. Zhanbu Xu.
 • Advanced Studies Institute – Symmetries and Spin – katedra softwarového inženýrství ve spolupráci s MFF UK a JINR Dubna organizovala 31. ročník mezinárodní konference, jež se zabývala novými poznatky z oblasti spinové fyziky pro bezmála 100 posluchačů.

2014

Katedra matematiky

 • Workshop on Scientific Computing 2014 ve dnech 12.-15.6.2014 v Děčíně (organizátoři J. Mikyška, T. Oberhuber, R. Fučík).
 • Mezinárodní konference SPMS 2014, Stochastic and Physical Monitoring Systems, Malá
  Skála, 23.6.-28.6. 2014 (organizátoři Kůs, Hobza, Franc, Hrabák).
 • WW-SMHES2014, StatisticalMethods in HE Physics and SocialSciences, Filipova Huť, 8.3.-14.3.2014 (org. Kůs, Franc).
 • 3. československá MELA, Meeting on Languages, Telč, září 2014 Workshop Doktorandské dny 2014 Praha, 14.11. a 21.11.2014 (organizátoři Dr. Ambrož, doc. Masáková, Dr. Balková).
 • Kombinatorika na slovech a matematická fyzika, Kruh u Jilemnice, 18.-24.5. 2014 (organizátoři prof. Pelantová, Dr. Balková).
 • The XXII International Conference on Integrable Systems and Quantum Symmetries, Praha 23.6.–29.6.2014 (prof. Burdík, předseda organizačního výboru).

Katedra fyziky

 • 23. mezinárodní zimní škola matematické fyziky, Janské Lázně, leden 2014.
 • Zimní škola experimentální jaderné fyziky, Bílý Potok, leden 2014.
 • Zimní škola fyziky termojaderné fúze, Mariánská, leden 2014.
 • Pravidelné mezinárodní semináře Dopplerova ústavu.
 • Pravidelné mezinárodní semináře a minikonference CFRJS.
 • Semináře Hands on CERN v Praze.
 • Tříkrálová mezinárodní konference částicové fyziky v Praze

Katedra inženýrství pevných látek

 • Čtvrtá studentská vědecká konference fyziky pevných látek, Nové Hrady, 23.6 – 27.6. 2014.
 • Rozhovory o aktuálních otázkách rentgenové a neutronové difrakce. Účast na
  organizaci: prof. Ganev.
 • První workshop Centra excelence v základním výzkumu AdMat (Multidisciplinary Research Center for Advanced Materials), FJFI ČVUT v Praze, Praha, Trojanova 13, 13. - 14. března 2014, (spolu s KMat a KM)

Katedra fyzikální elektroniky

 • Mezinárodní kongres Advanced Solid-State Lasers (ASSL, 16-21 November 2014, Shanghai, China); H.Jelínková byla členem organizačního týmu konference.
 • Mezinárodní konference XIX Polish-Slovak-Czech Optical Conference on Wave and
  Quantum Aspects of Contemporary Optics (PSC, 8-12 September 2014, Wojanow, Poland);H.Jelínková byla členem programového výboru konference.
 • Mezinárodní kongres Photonics Europe (14 - 17 April 2014, Brusel, Belgie); H.Jelínková byla jedním z Conference Chairs konference Laser Sources and Applications.
 • Mezinárodní kongres Photonics West (1 - 6 February 2014, SanFrancisco, USA);
 • H.Jelínková byla členem programového výboru konference Solid-State Lasers: Technology and Devices - LASE 2014.
 • Mezinárodní konference OAM 2014 pořádaná v rámci SPIE. Prof. Fiala a Ing. Škereň byli členy programového výboru konference.
 • Bc. Havlíková předsedá LOC pro konference, spolupořádané s AsÚ AV ČR.
 • INTEGRAL/BART Workshop (IBWS 2014) pořádaný 21-24.04. 2014 v Karlových Varech
  pod záštitou rektora ČVUT. Jedná se o již tradiční setkání především mladých vědeckých pracovníků z evropských pracovišť zabývajících se tematikou astrofyziky vysokých energií.
 • International Workshop on Astronomical X-Ray Optics (AXRO 2014) proběhl v Praze ve
  dnech 08.-11.12. 2014.

Katedra materiálů

 • Studentská vědecká konference JuveMatter 2014, 16.5.-19.5. 2014, Zámek Nečtiny.

Katedra jaderné chemie

 • Mezinárodní 17. radiochemická konference, 11.-16.5.2014, Mariánské Lázně, organizováno s Českou společností chemickou a Spektroskopickou společností J.M.Marci.

Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření

 • ESTRO Teaching Course on Evidence and New Challenges in Rectal Cancer, 8.-11.5.2014.
 • EFOMP School for Medical Physics Experts, 9.-12.7.2014.
 • 8th ICHLNRRA High Level of Natural Radioactivity and Radon Areas, 1.-5.9.2014.

Katedra jaderných reaktorů

 • Radioanalytické metody IAA14, 25.6.2014 – seminář byl pořádán KJR ve spolupráci se
  Spektroskopickou společností J.M. Marci a Českou společností chemickou - odbornou
  skupinou jaderné chemie.

Katedra softwarového inženýrství

 • Advanced Studies Institute - Symmetries and Spin, Praha 10.2.-16.2.2014.

Katedra jazyků

 • Přednášky v rámci projektu RPMT: Obecné základy vědecké práce a vědeckého sdělení,Publikování v časopise z hlediska editorské praxe, Plagiátorství a věda – nepřijatelné chování autorů, a to ve výuce KJ pro bakalářské a doktorské studium, zároveň též dvakrát u příležitosti konání kolokvia FJFI

Významná vědecká setkání

 • Dne 21. března 2014 proběhl seminář Applied Mathematics at Kanazawa University na KM FJFI při příležitosti návštěvy Prof. S. Omaty, Prof. H. Nagaa a Prof. K. Švadlenky z Graduate School of Mathematics, Kanazawa University v Japonsku.
 • Mezinárodní konference ISPMA 13 (13th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON PHYSICS
  OF MATERIALS (Prague, 31.8. - 4.9. 2014). Prof. Karlík a Doc. Haušild byli členy
  vědeckého výboru (KMAT).
 • Mezinárodní konference LMP 2014 (11th INTERNATIONAL CONFERENCE ON LOCAL
  MECHANICAL PROPERTIES 2014 (12.11.-14.11. 2014, Stará Lesná, Slovensko). Doc.
  Haušild a Ing. Materna byli členy vědeckého výboru (KMAT).
 • Mezinárodní konference NEW METHODS OF DAMAGE AND FAILURE ANALYSIS OF
  STRUCTURAL PARTS (8.-11.9. 2014, Ostrava). Doc. Siegl byl členem vědeckého výboru
  (KMAT).

2013

Katedra matematiky

 • Workshop on Scientific Computing 2013 ve dnech 14.-17.6.2013 v Děčíně (organizátor Dr. Mikyška)
 • Mezinárodní konference SPMS 2013, Stochastic and Physical Monitoring Systems, Nebřich, 24.6.-29.6. 2013 (GAMS při KM, organizátoři Kůs, Hobza, Franc, Hrabák)
 • Workshop on Scientific Computing 2013 ve dnech 14.-17.6.2013 v Děčíně (organizátor Dr. Mikyška)
 • Czech Japanese Seminar in Applied Mathematics 2013 v Tokiu – pořádala Meiji University ve spolupráci s FJFI ČVUT
 • 2. československá MELA, Meeting on Languages, Telč, září 2013
 • Workshop Doktorandské dny 2013 Praha, 16.11. a 23.11.2013 (organizátoři Dr. Ambrož, doc. Masáková, Dr. Balková)
 • The XXIst International Conference on Integrable Systems and Quantum Symmetries (ISQS-20), Praha 10.6.–15.6.2013 (prof. Burdík)
 • Kombinatorika na slovech a matematická fyzika, Dolní Lomná, 19.-25.5. 2013 (organizátoři prof. Pelantová, Dr. Balková)

Katedra fyziky

 • Mezinárodní zimní škola matematické fyziky, Horní Polubný, leden 2013
 • Zimní škola experimentální jaderné fyziky, Bílý Potok, leden 2013
 • Zimní škola fyziky termojaderné fúze, Mariánská, leden 2013
 • Podzimní škola matematické fyziky, Stará Lesná (SK), 2013
 • Pravidelné mezinárodní semináře Dopplerova ústavu
 • Pravidelné mezinárodní semináře a minikonference CFRJS

Katedra inženýrství pevných látek

 • Třetí studentská vědecká konference fyziky pevných látek, Dvorská Bouda, 28.6 – 2.7. 2013
 • Rozhovory o aktuálních otázkách rentgenové a neutronové difrakce (semináře+kolokvia) - prof. Ganev

Katedra fyzikální elektroniky

 • INTEGRAL/BART Workshop (IBWS 2013) 22-25.04. 2013 v Karlových Varech
 • 21International Workshop on Astronomical X-Ray Optics (AXRO 2013) v Praze 09.-12.12. 2013
 • LPHYS ́13, The 22nd Annual International Laser Physics Workshop 15.-19.7. 2013
 • The 4th GIST (Gwangju Institute of Science and Technology, Korea) - European Universities Joint Workhop 11.-12.7.2013, ČVUT - doc. Kálal

Katedra materiálů

 • Studentská vědecká konference JuveMatter, 9.5.-13.5. 2013, Horní Lomná
 • 10th International Conference on Local Mechanical Properties 2013, 6.11.-8.11.2013, Kutná Hora

Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření

 • 7th International Conference on Protection Against Radon at Home and at Work, 5.-9.9.2013, FJFI ČVUT
 • SARA2013 – intenzivní výukový kurz ERASMUS pro studenty 10ti evropských universit, 7.2.-2.3.2013 FJFI ČVUT
 • ESTRO Teaching Course on the Multidisciplinary Management of Breast Cancer, 11.-14.5.2013 FJFI ČVUT
 • ICDA-1 – 1st International Conference on Dosimetry and its Applications, 23.-28.6.2013, FJFI ČVUT Praha
 • DRO - XXXV. Dny radiační ochrany 11.11.-15.11.2013 Třeboň
 • Seminář k bezpečnosti jaderných elektráren, 29.10.2013 JE Temelín
 • EFOMP School for Medical Physics Experts, 4.-6.7.2013, FJFI ČVUT Praha
 • Seminář z nukleární medicíny 30.10.2013, FJFI ČVUT Praha

Katedra jaderných reaktorů

 • Radioanalytické metody IAA13, 27.6.2013 – seminář byl pořádán KJR ve spolupráci se Spektroskopickou společností J.M. Marci a Českou společností chemickou - odbornou skupinou jaderné chemie

Katedra softwarového inženýrství

 • Advanced Studies Institute - Symmetries and Spin, Praha 7.7.-13.7.2013
 • Software Development and Object Technologies 2013, Jihlava 8.11.2013

Významná vědecká setkání

 • Mezinárodní kongres v oblasti transportních jevů v porézním prostředí Interpore 2013 v Praze
 • Profesor Walter Kohn, laureát Nobelovy ceny za chemii z roku 1998, navštívil ve dnech 7. až 10. července 2013 Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze. Na KIPL vystoupil se specializovanou přednáškou: Fundamentals of Density Functional Theory.

2012

 Katedra matematiky

 • Československá konference MELA 2012 ve dnech 27.-30. září(organizátor Dr.Ambrož).
 • Workshop Doktorandské dny 2012 Praha, 16.11. a 23.11. 2012 (organizátoři Dr.Ambrož, doc. Masáková, Dr. Balková)
 • Combinatorics on Words, Svatý Jan pod Skalou. 13.-18.5. 2012 (organizátoři prof. Pelantová, Dr. Balková)
 • Pravidelný seminář Combinatorical and Algebraic Structures na KM v rámci Dopplerova ústavu
 • The XXth International Conference on Integrable Systems and Quantum Symmetries (ISQS-20), Praha 17.6.–23.6.2012 (prof. Burdík)
 • Workshop on Scientific Computing 2012 v červnu v Děčíně jako dvoustranné setkání FJFI ČVUT v Praze a Technische Universität Dresden v oblasti vědecko-technických výpočtů
 • Mezinárodní konference SPMS 2012, Stochastic and Physical Monitoring Systems, Zlenice, 25.6.-30.6. 2012 (skupina GAMS při KM)

Katedra fyziky

 • Mezinárodní zimní škola matematické fyziky, Horní Polubný, leden 2012
 • Zimní škola experimentální jaderné fyziky, Bílý Potok, leden 2012
 • Zimní škola fyziky termojaderné fúze, Mariánská, leden 2012
 • Podzimní škola matematické fyziky, Stará Lesná (SK), 2012
 • Pravidelné mezinárodní semináře Dopplerova ústavu
 • Pravidelné mezinárodní semináře a minikonference CFRJS

Katedra inženýrství pevných látek

 • Druhá studentská vědecká konference fyziky pevných látek, Tetřeví Boudy, 29.6 – 3.7. 2012
 • Intenzivní seminární kurz: „Termická analýza materiálů“, říjen 2012, KIPL FJFI ČVUT
 • Rozhovory o aktuálních otázkách rentgenové a neutronové difrakce (semináře + kolokvia) - prof. N. Ganev.

Katedra fyzikální elektroniky

 • INTEGRAL/BART Workshop (IBWS 2012) 23-26.04. 2012 v Karlových Varech
 • International Workshop on Astronomical X-Ray Optics (AXRO 2012) v Praze 10.-13.12. 2012

Katedra materiálů

 • Studentská vědecká konference JuveMatter, 27.4.-30.4. 2012, Vysoká Lípa
 • Medzinárodná konferencia Fraktografia/Fractography, 21.-24.10. 2012, Stará Lesná, Slovenská republika
 • Odborné školení zaměstnanců firmy Exova s.r.o., Plzeň – lektorské přednášky v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst“

Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření

 • Radonový seminář (celodenní) 19.1.2012. Praha
 • ISOE European Symposium 2012, 20.-22 . 6., 2012, FJFI, ČVUT v Praze
 • ESTRO workshop 2012, 22.-28. 6. 2012 FJFI, ČVUT v Praze
 • DRO - XXXIV. DNY RADIAČNÍ OCHRANY 5.11.-9.11. 2012 Třeboň

Katedra jaderných reaktorů

 • IAEA Consultancy Meeting on Regional Workshop on Education and Training Practices with Research Reactors, 4.6.-6.6. 2012, Praha, FJFI - semináře, který pořádala KJR ve spolupráci s IAEA
 • Annual Meeting of Eastern European Research Reactors Initiative and Baltic Research Reactors Network 7.6.-8.6. 2012, Praha, FJFI - semináře, který pořádala KJR ve spolupráci s IAEA
 • Letní škola jaderného inženýrství, 24.8,-31.8. 2012, Počátky u Pelhřimova pořádala KJR ve spolupráci s UMTE FS ČVUT
 • Radioanalytické metody IAA12, 27.6. 2012 – seminář byl pořádán KJR ve spolupráci se Spektroskopickou společností J. M. Marci a Českou společností chemickou

Katedra softwarového inženýrství v ekonomii

 • Advanced Studies Institute - Symmetries and Spin, Praha 1.7.-8.7. 2012
 • Objekty 2012, Praha 26.11. 2012

Významná vědecká setkání

 • One-way and two-way SLR for GNSS co-located with RF techniques, Sankt Petersburg, RF, 24.-28.9. 2012, prof. Procházka (KFE)
 • Přednáška prof. Petera Stegnara (Jožef Stefan Institute, Slovinsko) – Legacy of uranium extraction and environmental security in Central Asia, březen 2012 (KJCH).
 • Přednáška prof. Jamese D. Navratila (Clemson University a Hazen Research Inc., USA) – Development of Aqueous and Organic Radioactive Waste Treatment Processes at Hazen Research Inc., USA, květen 2012 (KJCH).
 • Přednáška prof. Aleny Paulenové (Oregon State University, USA) – Recent advances in separation chemistry at Oregon State University, říjen 2012 (KJCH).
 • Přednáška Dr. Sophie Le Caër (Institut Rayonnement Matière de Saclay, Francie) – Radiation chemistry of divided systems: the role of interfaces and of confinement, prosinec 2012(KJCH).
 • KDAIZ pořádala v říjnu 2012 seminář k událostem ve Fukushima-Daiichi. Přednáška zahraničního hosta prof. Nakahiro Yasuda: Overview of measures after the disaster at Fukushima. Praha

2011

 Katedra matematiky

 • 8. mezinárodní konference WORDS 2011 ve dnech 12.-16. září(organizátoři prof. Pelantová, Dr. Ambrož, doc. Masáková, Dr. Balková).
 • Workshop Doktorandské dny 2011 Praha, 11.11. a 25.11.2011 (organizátoři Dr. Ambrož, doc. Masáková).
 • Combinatorics on Words, Vlachovice. 15.-21.5.2011 (organizátoři prof. Pelantová, Dr. Balková).
 • 7th International Conference: QuantumTheory and Symmetries (QTS-7) Praha, 7.-13.8.2011(prof. Burdík)
 • Pravidelný seminář Combinatorical and Algebraic Structures na KM v rámci Dopplerova ústavu
 • Mezinárodní konference SPMS 2011, Stochastic and Physical Monitoring Systems, Křižánky 26.6.-1.7.2011 (skupina GAMS při KM)
 • Pravidelný seminář Seminar of the Jindřich Nečas Center for Mathematical Modeling (Matematický ústav AV ČR), na jehož organizaci se podílí KM FJFI
 • V Děčíně byl v červnu organizován Workshop on Scientific Computing 2011 jako dvoustranné setkání FJFI ČVUT v Praze a Technische Universität Dresden v oblasti vědecko-technických výpočtů.
 • Na konferenci OMG - Tagung - CSASC 2011 v Kremži (Rakousko) v září 2011 pořádala KM spolu s STU Bratislava minisympozium Nonlinear PDEs - modelling, computations, applications

Katedra fyziky

 • Mezinárodní zimní škola matematické fyziky, Horní Polubný, leden 2011
 • Zimní škola experimentální jaderné fyziky, Bílý Potok, leden 2011
 • Zimní škola fyziky termojaderné fúze, Mariánská, leden 2011
 • Podzimní škola matematické fyziky, Stará Lesná (SK), 2011
 • Pravidelné mezinárodní semináře Dopplerova ústavu
 • Pravidelné mezinárodní semináře a minikonference CFRJS

Katedra inženýrství pevných látek

 • První studentská vědecká konference fyziky pevných látek, Tetřeví Boudy, 30.6 – 3.7 2011
 • Rozhovory o aktuálních otázkách rtg. a neutronové difrakce (semináře+kolokvia) - prof. N. Ganev

Katedra fyzikální elektroniky

 • Letní škola v Rethymnu na Krétě (29.8. - 9.9. 2011) - prof. Limpouch a doc. Kálal
 • SPIE Optics + Optoelectronics 2011 ve dnech 18.-21.4.2011 v Praze

Katedra materiál

 • Studentská konference JuveMatter, 6.-9.5.2011 v Jáchymově

Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření

 • EURADOS Annual Meeting 2011, 7.2.-11.2.2011, FJFI, ČVUT v Praze
 • Workshop Radiologické fyziky, 22.9.2011, Praha

Katedra softwarového inženýrství v ekonomii

 • Advanced Studies Institute - Symmetries and Spin, Praha 2.5.-9.5.2011
 • Objekty 2011, Žilina 24.11. a 25.11.2011

Významná vědecká setkání

 • Přednáška prof. Serge Dos Santose (École Nationale d'Ingénieurs du Val de Loire, BLOIS & INSERM Laboratoires «Imagerie et Cerveau», Université François Rabelais, Tour, France) - Nelineární metody v elastické defektoskopii materiál – stochastické aspekty (duben 2011, KM).
 • 17 th International Workshop on Laser Ranging, Bad Kötzting, Německo, 16.-20.5.2011, prof. Procházka (KFE)
 • 23 rd General Assembly of the International Laser Ranging Service, Bad Kötzting, Německo, 16.-20.5.2011, prof. Procházka (KFE)
 • Přednáška prof. RNDr. Fedora Macáška, DrSc. (BIONT, Bratislava, SR) – Zabezpečenie kvality vo vývoji a výrobe PET rádiofarmák, prosinec 2011, KJCH

2010

Katedra matematiky

 • Workshop Doktorandské dny 2010 Praha, 19.11. a 26.11. 2010 (organizátoři Dr. P. Ambrož, doc. Z. Masáková)
 • Spring School and Workshop Combinatorics on Words, Hojsova Stráž, 15.-21. května 2010(organizátoři prof. Pelantová, Dr. Balková)
 • Pravidelný seminář Combinatorical and Algebraic Structures na KM v rámci Dopplerova ústavu
 • XVII International Colloquium on Integrable Systems (ISQS-17) Praha, 17.-19. června 2010(prof. Burdík)
 • Pravidelný seminář Seminar of the Jindřich Nečas Center for Mathematical Modeling (Matematický ústav AV ČR), na jehož organizaci se podílí KM FJFI
 • V Děčíně byl v červnu organizován Workshop on Scientific Computing 2010 jako dvoustranné setkání FJFI ČVUT v Praze a Technische Universität Dresden v oblasti vědecko-technických výpočtů.
 • Tradiční konference Česko-japonský seminář aplikované matematiky 2010 proběhla na přelomu srpna a září v Praze a v Telči
 • V rámci aktivit Centra Jindřicha Nečase pro matematické modelování, jehož součástí je KM FJFI, proběhl v červnu intenzívní kurs Finite-Volume Method in Image Processing vedený Prof. Karolem Mikulou ze Stavební fakulty Slovenské technické univerzity v Bratislavě. Ve stejném rámci pak v září byla uspořádána přednáška Weakly nonlinear analysis of the Hamilton-Jacobi-Bellman parabolic equation arising from optimal portfolio management Doc. Daniela Ševčoviče z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě
 • Konference Stochastic and Physical Monitoring Systems, Děčín 27. června–3. července 2010(skupina GAMS při KM)

Katedra fyziky

 • Mezinárodní workshop "Jets in proton-proton and heavy-ion collisions" Praha, FJFI, 12.-14. 8. 2010
 • Mezinárodní zimní škola matematické fyziky, Horní Polubný, leden 2010
 • Zimní škola experimentální jaderné fyziky, Bílý Potok, leden 2010
 • Zimní škola fyziky termojaderné fúze, Marianska, leden 2010
 • Podzimní škola matematické fyziky, Stará Lesná (SK), 2010
 • Pravidelné mezinárodní semináře Dopplerova ústavu
 • Pravidelné mezinárodní semináře a minikonference CFRJS
 • Konference Orbit Functions, Děčín červen 2010 (organizace G. Chadzitaskos)
 • Mikrokonference doktorandů matematické fyziky (spolupráce s MU Brno), prosinec 2010

Katedra inženýrství pevných látek

 • Rozhovory o aktuálních otázkách rtg. a neutronové difrakce (semináře + kolokvia) - prof. N. Ganev

Katedra fyzikální elektroniky

 • VIIth Prague Workshop on Photoinduced Molecular Processes (PIMoP), ve dnech 22.-25.3.2010
 • INTEGRAL/BART Workshop (IBWS 2010) pořádaný 14-18.04.2010 v Karlových Varech
 • International Workshop on Astronomical X-Ray Optics (AXRO 2010) v Praze 8.-10.12.2010
 • Mezinárodní seminář X-ray and XUV Plasma Sources and Application

Katedra jaderné chemie a Centrum pro radiochemii a radiační chemii

 • 16th Radiochemical Conference, 18.-23.4.20106, Mariánské Lázně

Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření

 • ESOREX 2010 7. 6. – 9. 6. 2010, FJFI, ČVUT v Praze
 • XXXII. Dny Radiační ochrany, 8. – 12. 11. 2010 Třeboň (spolu s ČSOZ a SÚRO)
 • 6th International Conference „Protection about Radon at Home and at Work“, 13.-17.9.2011, Praha
 • Workshop o pozemní a letecké gamaspektrometrii s mezinárodní účastí, 20.-21.6.2010, Praha

Katedra jaderných reaktorů

 • Mezinárodní seminář IAEA Consultancy Meeting on Regional Research Reactor Coalitions and Centres of Excellence to Enhance Availability, Utilisation and Support to Newcomer States Planning Nuclear Power Plants, 13. – 16. 10. 2010 v Praze, pořádala KJR ve spolupráci IAEA Vinna
 • Mezinárodní seminář „Does the EU have enough human potential for the nuclear renaissance?“, 27. 10. 2010
 • Mezinárodní seminář 21st Research Reactors Operators Group, 12. – 15. 5. 2010 v Řeži a v Praze
 • Letní škola jaderného inženýrství, 27. 8 - 3. 9. 2010, Počátky u Pelhřimova pořádala KJR ve spolupráci s UMTE FSi ČVUT.
 • Radioanalytické metody IAA10, 30.6. - 1. 7. 2010 – seminář byl pořádán KJR ve spolupráci se Spektroskopickou společností J. M. Marci a Českou společností chemickou
 • Seminář o jaderném vzdělávání v České republice u příležitosti 20. výročí uvedení do provozu školního reaktoru VR-1, 2. 12. 2011 v Praze.

Katedra softwarového inženýrství v ekonomii

 • Spolupořádání konference Advanced Studies Institute on Symmetries and Spin 2010 (Praha, 18.7. – 24.7. 2010)
 • Spolupořádání konference Objekty 2009 (Ostrava, 18.11.2010 - 19.11.2010)

Významná vědecká setkání

 • Pracovní setkání s prof. Cecile Appert-Rolland (Université Paris-Sud 11, Francie) při přípravě společného článku na téma predikce mikrostruktury dopravních systémů. (KM)
 • Přednáška Prof. V. N. Tolstoy (, NIAF MGU Moskva): q-Analog of Gelfand-Graev basis for the noncompact quantum algebra Uq(u(n,1)) (září 2010, KM).
 • Přednáška Dr. Joachim Asch (Centre de Physique Théorique, Marseille): Remarks on effective dynamics in Quantum Hall systems and the Chalker-Coddington model (prosinec 2010, KM).
 • Doc. Kálal a prof. Musílek reprezentovali ČVUT na významném mezinárodním setkání 2010 The 1st GIST- European Universities Joint Workshop, organizovaném korejským Gwangju Institute of Science and Technology (KFE a KDAIZ).
 • Prof. Ryuichiro Ebara (Dept. of Mechanical System Engineering, Hiroshima Institute of Technology): The Important Role of Fractography in Failure Analysis. (KMAT).

2009

 Katedra matematiky

 • „Česko-Slovenské pravidelné pracovní zasedání o fyzice a analýze experimentálních údajů na experimentech se vstřícnými svazky (exp.D0, CDF, ATLAS,..), Pořádána MFF UK s FJFI ČVUT, Praha 9.-11. září 2009 na KM FJFI“
 • 18-th XVII International Colloquium on Integrable Systems (ISQS-17) Praha, 18.-20. června 2009(prof. Burdík)
 • International Conference: Selected Topics in Mathematical and Particle Physics 5.-7. květen 2009(prof. Burdík)
 • XVI. International Congress on Mathematical Physics, 3.-8. srpna 2009, Praha (členové organizačního výboru z KM+KF)
 • Workshop Doktorandské dny 2009, Praha, 13.11. a 20.11. 2009 (organizátoři Dr. P. Ambrož, doc. Z. Masáková)
 • Spring School and Workshop Combinatorics on Words, Děčín, 31. května - 6. června 2009(organizátoři Dr. P. Ambrož, Dr. Ľ. Balková)
 • Pravidelný seminář Combinatorical and Algebraic Structures na KM v rámci Dopplerova ústavu
 • Pravidelný seminář Seminar of the Necas Center for Mathematical Modeling (Matematický ústav AV ČR), na jehož organizaci se podílí KM FJFI
 • V rámci mezinárodní konference o vědecko-technických výpočtech Algoritmy 2009 organizované STU Bratislava byl M. Beneš členem vědeckého výboru a J.Mikyška organizoval minisympozium "Computational modelling in porous media flow" (KM).
 • Člen KM a Centra Jinřicha Nečase pro matematické modelování Dr. Atsushi Suzuki organizoval v září 2009 na FJFI Mini workshop on advanced numerical methods for parallel computers

Katedra fyziky

 • Mezinárodní zimní škola matematické fyziky, Horní Polubný, leden 2009
 • Spoluorganizace XVI. mezinárodního kongresu matematicke fyziky ICMP 09, srpen 2009
 • Podzimní škola matematické fyziky, Stará Lesná (SK), září 2008
 • Pravidelné mezinárodní semináře Dopplerova ústavu
 • Pravidelné mezinárodní semináře a minikonference CFRJS

Katedra inženýrství pevných látek

 • Rozhovory o aktuálních otázkách rtg. a neutronové difraktografie (semináře + kolokvia) - prof. N. Ganev
 • Katedra IPL uspořádala celkem 5 webseminářů zaměřených na počítačové simulace v materiálovém výzkumu

Katedra fyzikální elektroniky

 • Symposium Photonics West 2009 USA - prof. H. Jelínková
 • Symposium CLEO Europe 2009 SRN - prof. H. Jelínková
 • Optics and Optoelectronics, SPIE Europe, Praha, duben 2009 – prof. I. Procházka
 • International Conference on Frontiers in Fluid Mechanics (FFM2009), August 31-September 02, 2009, Bangalore, India – doc. Kálal
 • WG 1 meeting in conjunction with Metamaterials IV Conference, v rámci akce COST-MP0702 (Praha, Česká republika 20/4/2009) – Doc. Richter
 • 7th Direct Drive and Fast Ignition Workshop, May 3 – 6, 2009, pořádaný v Masarykově koleji

Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření

 • Radiation Protection European Week 19. 1. – 23. 1. 2009, FJFI, ČVUT v Praze
 • RER9089-Regional Training Course on Advanced Methods for Internal Dose Assessment, Prague, Czech Republic, 2-6 February 2009, FJFI, ČVUT v Praze
 • XXXI. Dny Radiační ochrany, 2. – 6. 11. 2009 Kouty nad Desnou (spolu s ČSOZ a SÚRO)

Katedra softwarového inženýrství v ekonomii

 • Spolupořádání konference Advanced Studies Institute on Symmetries and Spin 2009 (Praha, 26.7. – 2.8. 2009)
 • Spolupořádání konference Objekty 2009 (Hradec Králové, 5.11. – 6.11.2009)

Katedra jaderných reaktorů

 • Letní škola jaderného inženýrství, 4. - 11. 9. 2009, Počátky u Pelhřimova organizovala KJR ve spolupráci s UMTE FSi ČVUT.
 • Radioanalytické metody IAA09, 30.6. - 1. 7. 2009 – seminář byl pořádán ve spolupráci se Spektroskopickou společností J.M. Marci a Českou společností chemickou

Významná vědecká setkání

 • Přednášková série Dr. Atsushiho Suzuki (Kyusku University, Fukuoka/FJFI ČVUT v Praze) Introduction to 3-D finite element computation (leden 2009) v rámci aktivit Centra Jinřicha Nečase pro matematické modelování (KM)
 • Intenzívní kurz pro studenty doktorského a magisterského studia Doc. Daniela Ševčoviče (MFF UK Bratislava) Numerical realization of motion of curves and sharp phase interfaces in plane (duben 2009) podporovaný v rámci projektu ČVUT v Praze pro zahraniční akademické pracovníky. (KM)
 • Intenzívní kurz pro studenty doktorského a magisterského studia Doc. Daniela Ševčoviče (MFF UK Bratislava) Analytical and numerical methods of financial-derivative pricing (září 2009) v rámci aktivit Centra Jinřicha Nečase pro matematické modelování. (KM)
 • Přednáška Dr. Eduarda Feireisla (MÚ AV ČR) Mathematical methods in hydrodynamics (duben 2009) v rámci aktivit Centra Jinřicha Nečase pro matematické modelování (KM)
 • Přednáška Dr. Atsushiho Suzuki (Kyusku University, Fukuoka/FJFI ČVUT v Praze) Upwind techniques of finite element methods for convection dominant flow problems (duben 2009) v rámci aktivit Centra Jinřicha Nečase pro matematické modelování (KM)
 • Přednáška Prof. Vladimíra Mantiče (University of Seville) Some problems in the modeling of crack initiation and propagation at micro and meso-scale in composite materials and their adhesive joints (duben 2009) v rámci aktivit Centra Jinřicha Nečase pro matematické modelování (KM)
 • Prof. T. Hänsch - nositel Nobelovy ceny, v rámci návštěvy ČVUT zavítal také na dvě pracoviště KFE (laboratoř pikosekundových laserů a laboratoř pokročilých kosmických technologií), 1. 4. 2009 (KFE)
 • Dr. Ludwig Grunwaldt, GeoForschungszentrum, GFZ Potsdam, Germany, nové aplikace pro požití koutových odražků - 15. 7. 2009 (KFE)
 • Dipartimento di Fisica "G. Occhialini", Università di Milano Bicocca, Piazza della Scienza 3, I-20126 Milano, Italy (Prof. Dimitri Batani) - navázání vědecké spolupráce v oboru laserového plazmatu a inerciální fúze (KFE)
 • University of York, York YO10 5DD, United Kingdom Department of Physics, (Prof. Greg J. Tallents) - navázání vědecké spolupráce v oboru laserového plazmatu a inerciální fúze (KFE)
 • Research Institute for Particle and Nuclear Physics, H-1525 Budapest POB. 49, Hungary (Dr. Istvan Földes) - navázání vědecká spolupráce v oboru laserového plazmatu a inerciální fúze(KFE)
 • Research Institute, School of Photon Science and Technology, Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) (Prof. Tea Moon Jeong) -navázání vědecká spolupráce v oboru laserového plazmatu a inerciální fúze s, 261 Cheomdan-gwagiro, Buk-gu, Gwangju 500-712, Republic of Korea (KFE)
 • Projekt COST MP0702 - Towards functional subwavelength photonics structures - pracovní setkání s předními evropskými odborníky v oblasti výzkumu fotonických struktur (KFE)
 • Ústav teoretické a experimentální fyziky v Moskvě - setkání v rámci spolupráce v oblasti kapilárního výboje, prof. N. Bobrova (KFE)
 • Dr. V. Engel (člen Reaktor-Sicherheitskommission beim Bundesamt für Strahlenschutz, SRN): Filosofie technologické bezpečnosti v jaderné technice + Úloha a význam pevnostních výpočtů v jaderné energetice (KMAT)
 • Dr. M.Habashi (exter. poradce - Ecole Centrale Paris, CNRS UMR, Chatenay - Malabry, France): Review of hydrogen effects in the metals. (KMAT)
 • Prof. M.Khor (Mechanical and Aerospace Engineering, Nanyang Technological University, Singapore): Současný stav výzkumu procesů žárového a kinetického nanášení na NTU Singapore (KMAT)

2008

 Katedra matematiky

 • „Internationa D0 Workshop, Prague CVUT August 10-16, 2008“, organizováno společně s MFF UK a FZU AVČR
 • 17-th XVII International Colloquium on Integrable Systems (ISQS-17) Praha, 17.-19. června 2008 (prof. Burdík)
 • 3-th International Workshop, Superintegrable Systems in Classical and Quantum Mechanics – Prague 2008 5.-9. května 2008 (prof. Burdík)
 • Journées Numération 2008, Praha 26.-31.5.2008 (organizátoři Dr. P. Ambrož, doc. Z. Masáková, prof. E. Pelantová)
 • Workshop DOKTORANDSKÉ DNY 2008, Praha, 7.11. a 21.11. 2008 (organizátoři Dr. P. Ambrož, doc. Z. Masáková)
 • Summer School and Workshop Algebraic Structures, Telč, 10. - 16. srpna 2008 (organizátoři Dr. P. Ambrož, doc. Z. Masáková)
 • Pravidelný seminář Combinatorical and Algebraic Structures v rámci Dopplerova ústavu
 • Czech Japanese Seminar in Applied Mathematics 2008 v Takachi-ho, Kyushu, Japonsko

Katedra fyziky

 • Mezinárodní zimní škola matematické fyziky, Horní Polubný, leden 2008
 • Podzimní škola matematické fyziky, Stará Lesná (SK), září 2008
 • Alice Physics Week, Praha, březen 2008
 • Minikonference „A canonical realization“ říjen 2008
 • Pravidelné mezinárodní semináře Dopplerova ústavu
 • Pravidelné mezinárodní semináře a minikonference CFRJS

Katedra inženýrství pevných látek

 • Rozhovory o aktuálních otázkách rtg. a neutronové difraktografie (semináře + kolokvia)

Katedra fyzikální elektroniky

 • Pathways to Energy from Inertial Fusion - An Integrated Approach, Prague, Czech Republic 19. – 23. 5. 2008, ve spolupráci s IAEA - doc. Kálal
 • Kurz pro program ATHENS: CTU 18 Physics of Extreme Systems, 18. – 21. 11. 2008
 • 2st Optical physics group workshop: Photonic and electronic nanostructures, Praha, listopad 2008 (jednodenní mezinárodní seminář na KFE).
 • "Possible cooperation in space projects" FJFI, 14. 10. 2008, spolupořádání mezinárodního semináře společně s Ústavem kosmických výzkumů, Moskva, J. Blažej
 • "International Workshop on Astronomical X–Ray Optics" 2. – 6. 12. 2008 v Praze. společně s AsU AV ČR
 • VI. Prague Workshop on Photoinduced Molecular Processes, Praha 1. – 4. 4. 2008 (mezinárodní workshop)

Katedra materiálů

 • Seminář „Advanced surface testing of mechanical properties“ organizovaný ve spolupráci s firmou CSM Instruments (Switzerland)

Katedra jaderné chemie a Centrum pro radiochemii a radiační chemii

 • Radioanalytické metody IAA08, 25. a 26. června 2008 – seminář byl pořádán ve spolupráci se Spektroskopickou společností J.M. Marci a Českou společností chemickou

Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření

 • 3rd Workshop on European Collaboration for Higher Education and Research in Nuclear Engineering and Radiological Protection – CHERNE, 8. – 10. 2. 2008, FJFI, Praha
 • WORKSHOP on physical, biological and medical aspects of high - LET radiation energy transfer in the matter, Prague, 25. – 28. 2.2008 společně s ÚJF AVČR
 • ESTRO Course - Imaging for Target Volume Determination in Radiotherapy, Prague, 8. – 12. 6. 2008
 • AAPM TRAINING COURSE PRAGUE 2008 - Clinical Dosimetry and Duality Assurance for Advanced Radiation Therapy Techniques, 16. – 20. 6. 2008
 • 7th International Topical Meeting on Industrial Radiation and Radioisotope Measurement Application, Prague, Czech Republic, 22. – 27. 6. 2008

Katedra jaderných reaktorů

 • General Assembly ENEN - European Nuclear Education Network, 6. – 7. 3. 2008 - výroční zasedání zástupců 44 evropských univerzit zabývajících se vzděláváním v oblasti jaderné energetiky, pořádala KJR ve spolupráci s ÚJV Řež
 • Letní škola jaderného inženýrství, 14. – 20. 9. 2008, Počátky u Pelhřimova organizovala KJR ve spolupráci s UMTE FS ČVUT
 • Seminář ENS - European Nuclear Society - sekce Young Generation ve dnech 8. – 10. 2. 2008 pořádala KJR ve spolupráci s Českou nukleární společností

Katedra softwarového inženýrství v ekonomii

 • Spolupořádání konference Advanced Studies Institute on Symmetries and Spin 2008 (Praha, 20.7. – 26.7. 2008
 • Spolupořádání konference Objekty 2008 (Žilina, 20.11. – 21.11.2008)

Významná vědecká setkání

 • Prof. Daniel Lenz, Fakultät für Mathematik und Informatik, Friedrich-Schiller-Universität Jena – Spektrální teorie aperiodických Schroedingerových operátorů. (KM)
 • Prof. Uwe Grimm, Dr. Manuela Heuer, Faculty of Mathematics, Computing & Technology The Open University, Milton Keynes – Aperiodické struktury (KM)
 • Prof. E. Lutz, visiting profesor, série přednášek na téma – Nerovnovážná statistická mechanika (KF)
 • Pravidelný seminář Combinatorical and Algebraic Structures v rámci Dopplerova ústavu. Témata zahrnují matematické modely kvazikrystalů, kombinatoriku na nekonečných slovech, algebraické struktury v moderní teoretické fyzice (KF)
 • Účast na slavnostním ceremoniálu pořádaném u příležitosti podepsání dokumentu, kterým se oficiálně potvrzuje souhlas s realizací mezinárodního projektu High Power Laser Energy Research Facility – HiPER, October 6, 2008, London
 • Účast na HiPER Participants Forum October 7, 2008, London(doc. Kálal, KFE)
 • Setkání s Ústavem teoretické a experimentální fyziky v Moskvě (Prof. N. Bobrova) v rámci spolupráce v oblasti kapilárního výboje (KFE)
 • Setkání v rámci evropských projektu COST - v oblasti výzkumu fotonických struktur - projekty COST P11 a COST MP0702 (KFE)
 • Dr. Gerhard Geipel (Forschungszentrum Dresden, Rossendorf): Fluorescence in uranium(VI) systems - new insights from interactions in biosystéme, seminář KJCH a CRRC, 28.5.2008
 • Dr. Katrin Viehweger (Forschungszentrum Dresden, Rossendorf): Synthetic and natural flavanoid metal interactions - possible importance to metal homoestasis of plants cells, seminář KJCH a CRRC, 28.5.2008
 • Prof.. Heinz Gäggeler (University Bern a Paul Scherrer Institute, Villigen Švýcarsko):Chemistry with single atoms of superheavy elements, seminář KJCH a CRRC, 3.3.2008
 • Prof. Ludwig Bogner, University of Regensburg: Biological-imaging based dose-painting with photons and protons, 5. 6. 2008 (KDAIZ)

2007

Katedra fyziky

 • Mezinárodní zimní škola matematické fyziky, Horní Polubný, leden 2007
 • Podzimní škola matematické fyziky, Stará Lesná (SK), září 2007
 • Strange Quark Matter, Levoča (SK), červen 2007
 • CERN summer school, Třešť, srpen 2007
 • Pravidelné mezinárodní semináře Dopplerova ústavu
 • Pravidelné mezinárodní semináře a minikonference CFRJS

Katedra jaderných reaktorů

 • RERTR-2007 International Meeting on Reduced Enrichment for Research and Test Reactors, 23. – 27. 9. 2007, Praha
 • International Workshop on Research and Training Reactors I&C Upgrade, 31.1 – 2. 2. 2007, Praha

Katedra inženýrství pevných látek

 • Rozhovory o aktuálních otázkách rtg. a neutronové difraktografie (semináře + kolokvia)

Katedra jaderné chemie

 • Radioanalytické metody IAA07, 27. - 28. 6. 2007 – seminář byl pořádán ve spolupráci se Spektroskopickou společností J.M. Marci a Českou společností chemickou

Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření

 • 3rd Workshop on European Collaboration for Higher Education and Research in Nuclear Engineering and Radiological Protection – CHERNE – 8. - 10. 2. 2008, FJFI, Praha
 • 5th Conference on Protection Against Radon at Home and at Work,.9. - 15. 9. 2007, FJFI, Praha
 • VII. International Symposium RREPS – 07 , Radiation from Relativistic Electrons in Periodik Structures 24 – 28. 9. 2007. Organizovalo CVUT ve spolupráci s Universitou v Tomsku
 • XXIX. dny radiační ochrany, 5. – 9. 11. 2007 Kouty nad Desnou

Katedra fyzikální elektroniky

 • "International Congress on Optics and Optoelectronics" Praha, duben 2007 (I.Procházka).
 • "Czech -US Seminar on Astronomical X-ray Optics" (květen 07 ) – seminář společně s ASU AV ČR
 • 1st Optical physics group workshop Photonic and electronic nanostructures, Praha, říjen 2007(jednodenní mezinárodní seminář na KFE)

Katedra matematiky

 • 16-th International Colloquium QUANTUM GROUPS and INTEGRABLE SYSTEMS Praha, 14.-16. června 2007 (prof. Burdík)
 • Summer School on Integrable Systems and Quantum Symmetries Prague 2007 7-13 June (prof. Burdík)
 • Workshop DOKTORANDSKÉ DNY 2007, Praha, 16.11. a 23.11. 2007 (organizátoři Dr. P. Ambrož, doc. Z. Masáková)
 • Spring School and Workshop on COMBINATORICS ON WORDS, Herbertov, 19.-26. května 2007 (organizátoři Dr. P. Ambrož, doc. Z. Masáková)
 • Mini workshop on pattern formation in reaction diffusion system with advection in Prague, 11.-12. 9. 2007 (Workshop na KM FJFI za účasti specialistů z japonských univerzit v Osace a Myiazaki).

Významná vědecká setkání

 • Prof. E. Hotta a Dr. M. Wattanabe z Tokyo Institute of Technology v Japonsku; oblast rtg. fotonika. seminář (13.07.2007, v prostorách KFE)
 • Prof. Masato Kimura (Kyushu University, Fukuoka, Japonsko/ČVUT v Praze)- Level set approach to mean curvature (přednáškový cyklus proběhl v listopadu 2007, KM)
 • Prof. Shigetoshi Yazakiho (University of Miyazaki, Japonsko/ČVUT v Praze) Introduction to the Grayson's convexity Tudorem, (přednáškový cyklus proběhl v listopadu a prosinci 2007,KM)
 • Prof. A. M. Balagurov prof. B. N. Savenko z Laboratoře neutronové fyziky SÚJV Dubna (KIPL)
 • Prof. N. Bobrovou z Ústavu teoretické a experimentální fyziky v Moskvě V rámci spolupráce v oblasti kapilárního výboje (KFE)
 • Exkurze účastníků konference čínské delegace do laboratoří KFE v Trojanově ulici (duben 2007, kosmický výzkum)
 • Pravidelný seminář Combinatorical and Algebraic Structures v rámci Dopplerova ústavu.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.