Hlavní informace

Aplikace informatiky v přírodních vědách

Aplikovaná algebra a analýza

Aplikovaná informatika

Aplikované matematicko-stochastické metody

Fyzikální inženýrství

- specializace Inženýrství pevných látek
- specializace Fyzikální inženýrství materiálů
- specializace Laserová technika a fotonika
- specializace Počítačová fyzika
- specializace Fyzika plazmatu a termojaderné fúze

Jaderná a částicová fyzika

Jaderná chemie

Jaderné inženýrství

- specializace Aplikovaná fyzika ionizujícího záření
- specializace Jaderné reaktory
- specializace Radioaktivita v životním prostředí

Kvantové technologie

Matematické inženýrství

- specializace Matematické modelování
- specializace Matematická fyzika
- specializace Matematická informatika

Radiologická technika

Vyřazování jaderných zařízení z provozu

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.