Hlavní informace

Aplikovaná algebra a analýza – bakalářské studium

Předměty SZZ

 • Matematická analýza a lineární algebra (povinný) otázky
 • Základy funkcionální analýzy (volitelný) otázky
 • Pravděpodobnost a matematická statistika (volitelný) otázky

Aplikace informatiky v přírodních vědách – bakalářské studium

Předměty SZZ

 • Informatika (povinný) otázky
 • Optimalizace (volitelný) otázky
 • Základní metody počítačové fyziky (volitelný) otázky
 • Pravděpodobnost a statistika (volitelný) otázky
 • Počítačová grafika (volitelný) otázky

Aplikované matematicko-stochastické metody – bakalářské studium

Předměty SZZ

 • Matematická analýza (povinný) otázky
 • Pravděpodobnost a matematická statistika (povinný) otázky

Jaderné inženýrství – bakalářské studium

Předměty SZZ

 • Úvod do jaderného inženýrství (povinný)
 • Úvod do fyziky jaderných reaktorů (volitelný)
 • Konstrukce jaderných reaktorů (volitelný)
 • Dozimetrie a radiační ochrana (volitelný)
 • Jaderná fyzika a detekce ionizujícího záření (volitelný)

Aplikovaná informatika – bakalářské studium

Předměty SZZ

 • Základy teoretické informatiky (povinný) otázky
 • Programovací jazyky a operační systémy (volitelný) otázky
 • Počítačová grafika (volitelný) otázky

Fyzikální inženýrství – bakalářské studium

Předměty SZZ

 • Aplikovaná fyzika (povinný) otázky
 • Aplikovaná fyzika (povinný, FIM) otázky
 • Struktura a fyzika pevných látek (volitelný) otázky
 • Mechanika materiálů (volitelný) otázky
 • Základy laserové techniky a fotoniky (volitelný) otázky
 • Základy vědeckého počítání (volitelný) otázky
 • Základy fyziky plazmatu (volitelný) otázky

Jaderná a částicová fyzika – bakalářské studium

Předměty SZZ

 • Klasická fyzika (povinný) otázky
 • Subatomová fyzika (povinný) otázky

Jaderná chemie – bakalářské studium

Předměty SZZ

 • Obecná chemie (povinný) otázky
 • Jaderná chemie (povinný) otázky

Matematické inženýrství – bakalářské studium

Předměty SZZ

 • Matematická analýza a lineární algebra (povinný) otázky
 • Základy numerické matematiky (volitelný) otázky
 • Obecná algebra a její aplikace (volitelný) otázky
 • Analytická mechanika (volitelný) otázky

Kvantové technologie – bakalářské studium

Předměty SZZ

 • Klasická fyzika (povinný) otázky
 • Kvantová mechanika (povinný) otázky

Radiologická technika – bakalářské studium

Předměty SZZ

 • Radiologická technika (povinný) otázky
 • Zdravotnický základ (volitelný) otázky

Vyřazování jaderných zařízení z provozu – bakalářské studium

Předměty SZZ

 • Základy jaderné fyziky a chemie (povinný) otázky
 • Teorie vyřazování jaderných zařízení z provozu (povinný) otázky

Aplikovaná algebra a analýza – navazující magisterské studium

Předměty SZZ

 • Funkcionální analýza (povinný) otázky
 • Algebra (povinný) otázky
 • Parciální diferenciální rovnice (volitelný) otázky
 • Pokročilé pravděpodobnostní metody (volitelný) otázky

Jaderné inženýrství – navazující magisterské studium

Předměty SZZ

 • Jaderné inženýrství v praxi (povinný) otázky
 • Fyzika jaderných reaktorů (volitelný) otázky
 • Konstrukce jaderných reaktorů (volitelný) otázky
 • Bezpečnost a provoz jaderných zařízení (volitelný) otázky
 • Využívání jaderných reaktorů (volitelný) otázky
 • Metody měření a vyhodnocení ionizujícího záření (volitelný) otázky
 • Jaderná a radiační fyzika (volitelný)
 • Výpočetní metody v radiační fyzice (volitelný) otázky

Aplikované matematicko-stochastické metody – navazující magisterské studium

Předměty SZZ

 • Metody regresní analýzy (povinný) otázky
 • Teorie informace a náhodné procesy (volitelný) otázky
 • Strojové učení (volitelný) otázky
 • Spolehlivost a extrémní události (volitelný) otázky
 • Matematické modely pro dopravní proudění (volitelný) otázky

Aplikace informatiky v přírodních vědách – navazující magisterské studium

Předměty SZZ

 • Obecná informatika (povinný) otázky
 • Analýza úloh v informatice (volitelný) otázky
 • Optimalizace a klasifikace (volitelný) otázky
 • Metody počítačové fyziky (volitelný) otázky
 • Paralelní algoritmy a architektury (volitelný) otázky

Fyzikální inženýrství materiálů – navazující magisterské studium

Předměty SZZ

 • Fyzikální metalurgie (povinný) otázky
 • Aplikovaná mechanika (povinný) otázky
 • Procesy porušování (povinný) otázky

 Fyzikální elektronika – navazující magisterské studium

Předměty SZZ

 • Elektrodynamika (povinný) otázky
 • Optika a kvantová elektronika (volitelný 1) otázky
 • Počítačová fyzika (volitelný 1) otázky
 • Laserová fyzika a technika (volitelný 2) otázky
 • Fotonika (volitelný 2) otázky
 • Numerické metody v aplikované fyzice (volitelný 2) otázky
 • Fyzika laserového plazmatu a inerciální fúze (volitelný 2) otázky

Fyzika plazmatu a termojaderné fúze – navazující magisterské studium

Předměty SZZ

 • Teorie plazmatu (povinný) otázky
 • Fyzika tokamaků (volitelný) otázky
 • Fyzika inerciální fúze (volitelný) otázky
 • Diagnostika plazmatu (volitelný) otázky
 • Počítačová fyzika (volitelný) otázky
 • Nauka o materiálu (volitelný) otázky

Inženýrství pevných látek – navazující magisterské studium

Předměty SZZ

 • Teorie pevných látek (povinný) otázky
 • Fyzika pevných látek (povinný) otázky
 • Vlastnosti pevných látek (povinný) otázky

Jaderná a částicová fyzika – navazující magisterské studium

Předměty SZZ

 • Částicová fyzika (povinný) otázky
 • Experimentální metody (povinný) otázky
 • Obecná teorie relativity (volitelný) otázky
 • Fyzika těžkých iontů (volitelný) otázky
 • Urychlovače částic (volitelný) otázky

Jaderná chemie – navazující magisterské studium

Předměty SZZ

 • Fyzikální chemie (povinný) otázky
 • Jaderná chemie (povinný) otázky
 • Aplikovaná jaderná chemie (volitelný) otázky
 • Chemie prostředí a radioekologie (volitelný) otázky
 • Jaderná chemie v biologii a medicíně (volitelný) otázky

Matematická fyzika – navazující magisterské studium

Předměty SZZ

 • Kvantová fyzika (povinný) otázky
 • Pokročilé geometrické metody fyziky (povinný) otázky
 • Kvantová teorie pole (volitelný) otázky
 • Lieovy algebry, grupy a jejich aplikace (volitelný) otázky
 • Statistická fyzika (volitelný) otázky

Matematické inženýrství – navazující magisterské studium

Předměty SZZ

 • Funkcionální analýza (povinný) otázky
 • Variační metody (povinný) otázky
 • Numerická matematika (volitelný) otázky
 • Matematická optimalizace (volitelný) otázky
 • Teorie grafů (volitelný) otázky

Matematická informatika – navazující magisterské studium

Předměty SZZ

 • Teorie grafů (povinný) otázky
 • Teorie čísel (volitelný) otázky
 • Zpracování obrazu a rozpoznávání objektu (volitelný) otázky
 • Algebra a její aplikace (volitelný) otázky
 • Jazyky a automaty (volitelný) otázky

Kvantové technologie – navazující magisterské studium

Předměty SZZ

 • Metody kvantových technologií (povinný) otázky
 • Kvantová teorie pole (volitelný) otázky
 • Kvantová optika (volitelný) otázky
 • Teorie pevných látek (volitelný) otázky
 • Kvantové generátory optického záření (volitelný) otázky
 • Kvantová informace a komunikace (volitelný) otázky

Radiologická fyzika – navazující magisterské studium

Předměty SZZ

 • Radiologická fyzika - radioterapie a radionuklidová terapie (povinný) otázky
 • Radiologická fyzika a lékařská radiologie (povinný) otázky
 • Radiobiologie (volitelný) otázky
 • Výpočetní metody v radiační fyzice (volitelný) otázky

Vyřazování jaderných zařízení z provozu – navazující magisterské studium

Předměty SZZ

 • Vyřazování jaderných zařízení z provozu (povinný) otázky
 • Dekontaminace a nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem (povinný) otázky
 • Jaderná zařízení (povinný) otázky

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.