Hlavní informace

 

Volby do akademických senátů / Elections for academical senates

For english version see below

Ve dnech 20.-22. 11. 2023 se konaly volby do Akademického senátu FJFI a Akademického senátu ČVUT na funkční období 2024-2025.

Volby do obou AS probíhaly paralelně po celé uvedené období elektronickou formou na portálu voleb. Do AS ČVUT se za FJFI volil 1 zástupce z řad studentů. Volby do AS FJFI probíhaly ve volebním obvodu Studenti studující v Praze a volili se 3 zástupci. S kandidáty jste se mohli senzámit prostřednictvím volebních programů zveřejněných online níže.

Použijte následující odkazy k náhlednutí do volebního řádu AS ČVUT a volebního řádu AS FJFI

Seznamy voličů najdete na  Studenti BS a NMS PrahaStudenti BS Děčín a PhD Studenti.

O pozice senátorů v Akademickém senátu FJFI se ucházeli následující kandidáti: 

O pozici senátora v Akademickém senátu ČVUT se ucházeli následující kandidáti:

Výsledky voleb najdete na: výsledky voleb.

 

On November 20-22, 2023, elections will be held for Academical senate CTU and Academical senate FNSPE. For the FNSPE, 1 student representative is elected to AS CTU for the 2024-2025 electoral term. Elections to AS FNSPE are held in the electoral district Students studying in Prague and 3 representatives are elected for the 2024-2025 electoral term.

Elections for the both AS CTU and AS FNSPE will take place electronically via an internet portal. For the more information about candidates, see election programs of the candidates below or seek information boards in the faculty buildings.

For the electoral code of the academic senate use this link.

To see all voter lists use these links  BP and MCP Students from PragueBP Students from Děčín and PhD Students.

Candidates for the Academical senate FNSPE are: 

Candidates for the Academical senate CTU are:

Use the link to see election results. 

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.