Hlavní informace

Studijní oddělení zajišťuje komplexně vedení všech agend souvisejících se studiem v bakalářských a magisterských studijních programech a přidruženou pedagogickou činnost FJFI. Oddělení spadá pod proděkana pro pedagogickou činnost.

K návštěvě SO v Praze si rezervujte termín na adrese fjfi.rezervace.online

Pracovníci oddělení v Praze

Zuzana Czékušová

Agendy: Programy/obory Bc. od 3. roku – AMSM, EJCF, FTTF, MF, MINF, MM, JČF, FI-FPTF
               Programy/obory Ing. – AMSM, EJCF, FTTF, MF, MI, MINF, JČF, FPTF
               Účelová stipendia

Veronika Ferencziová

Agendy: Programy/obory Bc. od 2. roku – APIN, FYT, LPT, RT, VJZP
               Programy/obory Bc. od 3. roku – DAIZ, DM, FE, IF, IPL, FI-IPL, FI-FIM, FI-LFT, FI-PF, AAA, QT, JI-RŽP, JI-AFIZ
               Programy/obory Ing. – DAIZ, DM, IF, IPL, LTE, ON, RF, FIM, FE, JI-AFIZ, VJZP, AAA, QT
               Poplatky za studium

Markéta Faltysová

Agendy: Programy/obory Bc. od 1. roku všechny studijní programy
               Programy/obory Bc. od 2. roku – JCH, AIPV, ASI
               Obory Bc. od 3. roku – JI-JR, obor JI
               Programy/obory Ing. – AIPV, JCH, JI-JR, obor JI, ASI
               Sociální stipendia, Ubytovací stipendia, ATHENS

Lucie Novotná

Agendy: Programy/obory Bc. 2. rok – AMSM, DAIZ, DM, EJCF, FE, FTTF, IF, IPL, JI, MF, MINF, MM, MI, JČF, FI, AMSM, AAA, QT
               Přijímací řízení, Prospěchová stipendia
               Zahraniční studenti – Erasmus, Zahraniční stipendia
               Kurzy celoživotního vzdělávání

Ing. Klára Kuchyňková

Agendy: asistence garantů studijních programů, agenda studentů učitelských studijních programů, správa databáze předmětů, agenda přípravy Bílé knihy, rozvrh FJFI.

 

Studijní oddělení v Děčíně

Dana Landovská

Agendy: Obory Bc.
               poplatky za studium
               stipendia
               přijímací řízení v Děčíně 

 

Kompetence oddělení dle příkazu děkana:

 • vedení agendy výuky v bakalářských a magisterských studijních programech,

 • organizaci zápisu studentů, přijímacího řízení a imatrikulace studentů do bakalářských a magisterských programů,

 • agenda související s konáním státních závěrečných zkoušek (SZZ) a promoce,

 • zpracování podkladů pro matriku,

 • zpracování hlášení zdravotním pojišťovnám a České správě sociálního zabezpečení za studenty,

 • zpracování výkazů a statistik pro ÚIV,

 • vedení agendy spojené s vyplácením stipendií studentům bakalářského a magisterského studia,

 • archivaci materiálů týkajících se studia, SZZ a přijímacího řízení bakalářských a magisterských programů,

 • správa databáze absolventů bakalářského a magisterského studia,

 • příprava podkladů pro akreditační řízení v bakalářském a magisterském studiu,

 • zpracování návrhů předpisů vydávaných děkanem, resp. proděkany, v oblasti bakalářského a magisterského studia a kontrolu dodržování již platných předpisů,

 • správa agendy ocenění studentů v bakalářském a magisterském studiu,

 • příprava podkladů pro strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti,

 • příprava a vyhodnocování anket souvisejících s pedagogickou činností,

 • vyřizování běžných žádostí, stížností a připomínek studentů bakalářského a magisterského studia,

 • příprava Bílé knihy studijních programů v bakalářském a magisterském studiu FJFI,

 • příprava podkladů pro Výroční zprávu FJFI a ČVUT za vzdělávací činnost,

 • vedení studijních záznamů v databázi KOS v bakalářských a magisterských studijních programech,

 • spolupráce s příslušnými odbory Rektorátu ČVUT (RČVUT) ve všech výše zmíněných činnostech,

 • agenda programů ERASMUS (ve spolupráci s Oddělením vnějších vztahů).

Kontakt Praha

Břehová 7
115 19 Praha 1

Otevírací doba
září - červen

po:

-------------
út:

09:00 - 11:30

st:

09:00 - 11:30
13:00 - 15:00 

čt: 13:00 - 15:00
pá: -------------

červenec - srpen

st:

09:00 - 11:30
13:00 - 15:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt Děčín

Pohraniční 1288/1
405 01 Děčín I.

Otevírací doba

po:

8:30 - 11:00

út:

8:30 - 11:00

st:

8:30 - 11:00

čt: 8:30 - 11:00
pá: 8:30 - 11:00

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.