Hlavní informace

IT oddělení zajišťuje komplexně vedení všech agend souvisejících s informačními a výpočetními systémy na FJFI. Oddělení spadá pod proděkana pro rozvoj fakulty.

Vedoucí oddělení

Ing. Petr Vokáč

Agendy: Příprava IT projektů, Správa sítě, Koordinace s VIC, Interní komunikace

 

Pracovníci oddělení

Petr Schlösinger

Agendy: Přístupový kartový systém K4, Hesla FJFI a ČVUT, Celouniverzitní systémy, Telefonie, uživatelská podpora pro budovu Břehová

Pavel Kerouš

Agendy: Přístupový kartový systém K4, Hesla FJFI a ČVUT, E-mail FJFI, Celouniverzitní systémy, Videokonferenční systémy a AV technika, uživatelská podpora pro budovu Trojanova

Richard Hollmann

Agendy: Celouniverzitní systémy, Správa sítě, Správce IT a uživatelská podpora pro budovu Trojanova

Přemysl Šumpela

Agendy: Správa webů FJFI, uživatelská podpora pro budovu Děčín


Kompetence oddělení dle příkazu děkana

 • chod počítačové sítě fakulty včetně jejích komponent, připojení fakulty do vnějších sítí,

 • technickou správu webové stránky fakulty a ostatních webových stránek souvisejících s činností fakulty, zajištění a správu úložiště pro webové služby fakulty,

 • zpracování návrhů předpisů vydávaných děkanem, resp. proděkany, v oblasti informačních a komunikačních systémů a kontrolu dodržování již platných předpisů,

 • koordinaci přípravy a řešení IT projektů všech poskytovatelů,

 • komunikaci s VIC ČVUT a koordinaci společných projektů,

 • veškeré IT služby pro koncové uživatele na děkanátu FJFI,

 • podporu pro IT služby na ostatních součástech FJFI,

 • funkčnost a propojení s informačními zdroji ČVUT,

 • fungování telefonie na FJFI,

 • správu a rozvoj prostředků pro vysoce výkonné výpočty na FJFI,

 • výpočetní a informační prostředky pro ostatní oddělení děkanátu FJFI,

 • IT správu učeben a správu prostředků pro hybridní/distanční výuku,

 • zálohování elektronických dokumentů dle potřeb jednotlivých oddělení děkanátu,

 • nastavování pravidel kybernetické bezpečnosti a hlídání jejich dodržování ze strany koncových uživatelů, koordinace s manažerem kybernetické bezpečnosti ČVUT,

 • spolupráci s příslušnými odbory RČVUT ve všech výše zmíněných činnostech.

Kontakt

Břehová 7
115 19 Praha 1

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.