Hlavní informace

Personální a mzdové oddělení zajišťuje veškerou agendu spojenou s přijímáním a vyplácením zaměstnanců. Oddělení spadá pod tajemníka fakulty.

 

Vedoucí oddělení

Gabriela Janíková

Agendy: zpracování mezd zaměstnanců, vydávání potvrzení, zpracování formulářů A1

 

Pracovníci oddělení

Jana Baierová

Agendy: URI a mzdové výměry, čerpání přidělených mzdových prostředků

Barbora Pavlíková, DiS.

Agendy: dohody, inzerce a výběrová řízení, zdravotní prohlídky

Jitka Šebková

Agendy: nástup, změny a ukončení pracovních poměrů zaměstnanců

Ing. Eva Šmejkalová

Agendy: zpracování mezd zaměstnanců, vydávání potvrzení, zpracování formulářů A1


Kompetence oddělení dle příkazu děkana

 • vyřizování pracovně-právních a mzdových náležitostí zaměstnanců FJFI spojených se vznikem, průběhem a ukončením pracovního poměru

 • vedení personální a mzdové evidence a na jejím základě zpracování statistických hlášení

 • kontrolu dodržování a účinnosti pracovně-právních předpisů

 • přípravu finančních plánů v mzdové oblasti

 • plnění ohlašovací povinnosti vůči zdravotním pojišťovnám, Pražské správě sociálního zabezpečení, jednání s Úřadem práce, s Finančním a Exekučním úřadem a dalšími institucemi v rámci své kompetence

 • organizaci výběrových řízení, přípravu dokumentů pro přijímání zaměstnanců

 • sledování čerpání dovolených

 • zpracování návrhů a aktualizaci fakultní legislativy v personální oblasti a kontrolu jejího dodržování

 • zpracování podkladů v oblasti důchodového zabezpečení a daní

 • podporu pro vyřizování víz zahraničích pracovníků zaměstnaných na fakultě

 • evidenci pracovní neschopnosti a jiné absence,

 • spolupráci s příslušnými odbory RČVUT ve všech výše zmíněných činnostech.

 

Kontakt

Břehová 7
115 19 Praha 1

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.