Hlavní informace

Ekonomické oddělení zajišťuje činnost fakulty ve všech oblastech financí a rozpočtu. Oddělení spadá pod tajemníka fakulty.

Vedoucí oddělení

Ing. Věra Štekerová

Agendy: Plán a rozpočet 

 

Pracovníci oddělení

Iveta Beranová

Agendy: Finanční účtárna

Kateřina Marchevková

Agendy: Finanční účtárna - doplňková činnost

Jaroslava Klevetová

Agendy: Finanční účtárna - likvidace

Helena Matoušková

Agendy: Pokladna a evidence majetku

Renáta Strnadová

Agendy: Pracovní cesty

 

 

Kompetence oddělení dle příkazu děkana

 • přípravu rozpočtu fakulty i rozpočtu jednotlivých pracovišť a sledování jejich plnění,

 • zpracování finančních plánů včetně jejich aktualizace a návrh zásad ekonomického řízení fakulty,

 • kontrolu dodržování rozpočtové kázně a ostatních obecně závazných norem,

 • plnění funkce účetní jednotky za fakultu,

 • vedení evidence majetku fakulty,

 • služby pokladny a zprostředkování platebního styku s peněžními ústavy,

 • vystavování faktur pro odběratele a likvidaci došlých faktur,

 • přípravu návrhů a aktualizace fakultní legislativy v ekonomické oblasti a kontrolu jejího dodržování,

 • zpracování podkladů a projednání záležitostí z oblasti daňové, celní a cenové s příslušnými orgány státní správy a RČVUT v Praze,

 • přípravu návrhů finančních smluv a interních dohod se spolupracujícími fakultami ČVUT,

 • administraci tuzemských a zahraničních cestovních příkazů,

 • vedení celé agendy doplňkové činnosti,

 • přípravu podkladů pro interní a vnější audity,

 • spolupráci s příslušnými odbory RČVUT ve všech výše zmíněných činnostech.

Kontakt

Břehová 7
115 19 Praha 1
 
 

Úřední hodiny
pracovní cesty

Po-Pá 9:00-11.30 a 13:00-15:00

 

Úřední hodiny
pokladny

pondělí - čtvrtek
10.00 - 11.00
14.00 - 15.00
pátek
10.00 - 11.00

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.