Hlavní informace

Anketa o studiu

Anketu o studiu na FJFI můžete vyplnit zde.

Vyhodnocení aktuální ankety je po přihlášení k dispozici zde.

Vyjádření Vedení fakulty k výsledkům ankety (za LS 2022/2023) je k dispozici zde. Bude průběžně aktualizováno. 

Vyjádření Vedení fakulty k výsledkům ankety (za ZS 2022/2023) a proděkanských minianket je k nahlédnutí zde.

Informace o anketách jsou (po přihlášení) k nahlédnutí zde.

Vyhodnocení starších anket je k dispozici zde.

Zlatá křída

Zlatá křída je ocenění, které dvakrát ročně uděluje Studentská unie při Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze a předává děkan fakulty vyučujícím na základě výsledků v Anketě hodnocení výuky FJFI. Cílem ceny je zkvalitnění výuky na FJFI a zvýšení účasti studentů na vyplňování Ankety.

Statut ceny Zlatá křída platný k 4. 1. 2017

Výsledky Zlaté křídy

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.