Hlavní informace

FJFI je dlouhodobě výzkumnou základnou ČVUT a vytváří téměř polovinu celého vědeckého výkonu ČVUT. Naši studenti se zapojují do vědecko-výzkumné činnosti pod vedením pracovníků už brzy po začátku studia a to jim dovoluje být velmi rychle schopni produkovat vlastní výsledky. Výzkumní pracovníci FJFI spolupracují s předními vědeckými institucemi a jsou platnými členy výzkumných týmů z různých oblastí výzkumu.

Směry výzkumu

Obecné směry výzkumu, které se řeší na různých katedrách jsou k shrnuty zde. Další informace je možno získat na stránkách příslušných kateder. Více na stránce Směry výzkumu

Publikace

Seznam publikací, jejichž autorem jsou pracovníci a studenti FJFI je k dispozici zde. Jedná se o výpis z komponenty V3S. Více na stránce Publikace

Granty

Seznam grantů, které jsou řešeny na FJFI je k dispozici zde. Jedná se o výpis z komponenty V3S. Více na stránce Granty

Spolupráce s institucemi

FJFI spolupracuje s velkým množstvím různých institucí v ČR i zahraničí. Naši studenti pravidelně jezdí na studijní pobyty na zahraniční univerzity nebo na stáže ve výzkumých ústavech. Dále spolupracujeme na výzkumu a vývoji  s mnoha soukromými firmami. Více na stránce Spolupráce s institucemi

Konference a workshopy

FJFI pořádá každoročně různé konference a workshopy. Kromě pravidelných konferencí je každoročně svěřeno FJFI pořádání několika světových konferencí. Dále, většina kateder pořádá vlastní workshopy pro studenty, zaměstnance a odbornou veřejnost. Více na stránce Konference a workshopy

Habilitační a jmenovací řízení

Zde jsou k dispozici pravidla pro udělování titulů docent a profesor spolu s již zahájenými a úspěšně ukončenými jmenovacími řízeními. Více na stránce Habilitace a jmenovací řízení

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.