Hlavní informace

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Projekt je spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Výzva č. 01_20_321 APLIKACE - VÝZVA VIII.

Vývoj automatického zařízení pro velkokapacitní skenování ploch metodou digitální radiografie reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024700

Předmětem projektu je, ve spolupráci s firmou ATG s.r.o., vyvinout automatické zařízení pro urychlení kontroly membránových stěn kotlů, které bude možné po dokončení projektu uvést do výroby a na trh. Toto zařízení bude určeno pro náročné, technologicky vyspělé zákazníky, typicky z oblasti energetiky a zpracovatelského průmyslu. Vlastnosti nového produktu, kterých by mělo být prostřednictvím výzkumně-vývojových aktivit projektu dosaženo, vycházejí ze specifických potřeb podniků v tomto cílovém segmentu.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.