Hlavní informace

Celoživotní vzdělávání na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze se řídí Řádem celoživotního vzdělávání ČVUT.

Kompletní seznam nabízených kurzů Celoživotního vzdělávání naleznete v rámci univerzitního webu czv.cvut.cz.

Další informace a nabídka kurzů dle určení:
Pro uchazeče o studium (studenty SŠ)
Pro pedagogy SŠ
Pro veřejnost

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.