Hlavní informace

Zde jsou umístěny důležité dokumenty FJFI. Úřední deska ČVUT je k dispozici zde.

Zde jsou umístěny důležité dokumenty FJFI. Úřední deska ČVUT je k dispozici zde.

Zasedání akademického senátu

Zápisy ze zasedání akademického senátu jsou k dispozici zde.

Studium – doktorské

Pozvánky na konání státních doktorských zkoušek a obhajob disertačních prací jsou k dispozici zde.

Obhájené disertační práce jsou evidovány v archivu závěrečných prací FJFI ČVUT v Praze zde.

Celoživotní vzdělávání

Přehled aktuálně nabízených kurzů naleznete na univerzitních webových stránkách czv.cvut.cz. Poskytování CŽV se řídí Řádem celoživotního vzdělávání ČVUT.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.