Hlavní informace

Seznam písemností, které se nepodařilo poštovně doručit a doručují se veřejnou vyhláškou.
K případnému převzetí jsou v písemné podobě uloženy na studijním oddělení.

Pokud nebude písemnost převzata do patnácti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení,
považuje se poslední den této lhůty za den doručení veřejnou vyhláškou.

 

Příjmení Jméno Osobní číslo studenta / číslo přihlášky Číslo jednací Obsah Datum vyvěšení Datum doručení veřejnou vyhláškou
Koleda Tomáš 488037 ST2101/22/14921/Feren Poplatky upomínka 6.10.2022 21. 10. 2022

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.