Hlavní informace

V našem Kalendáři akcí najdete akce, které pořádá či spolupořáda naše fakulta. Modře jsou vyznačeny akce pro SŠ či veřejnost, oranžově akce pro studenty FJFI a zeleně termíny z časového plánu akademického roku (ze stránky Studijní programy a předpisy) FJFI ČVUT v Praze.

Seznam akcí, které pořádáme pravidelně, je přehledně zpracován na stránkách Akce pro studenty SŠ a Akce pro pedagogy SŠ.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.