Hlavní informace

Zde jsou podmínky a podklady pro zahájení habilitačního řízení a řízení pro jmenování profesorem před Vědeckou radou FJFI ČVUT.

Habilitační a jmenovací řízení probíhající před Vědeckou radou FJFI ČVUT se řídí Metodikou pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na ČVUT v Praze (viz https://www.cvut.cz/habilitacni-a-jmenovaci-rizeni) a Publikačními a pedagogickými předpoklady pro habilitační a jmenovací řízení na FJFI ČVUT (Standardy_Hab_a_Jmen_Rizeni_FJFI.pdf).

Habilitační řízení:

Zahájení habilitačního řízení:

Seznam dokladů k návrhu na jmenování docentem na FJFI

Průběh habilitačního řízení:

Zápis habilitační komise o habilitačním řízení
Stručná charakteristika uchazeče k habilitačnímu řízení

Stav zahájených habilitačních řízení:
Zahájená habilitační řízení
Úspěšně dokončená habilitační řízení

Řízení ke jmenování profesorem:

Zahájení řízení ke jmenování profesorem:

Seznam dokladů k návrhu na jmenování profesorem na FJFI

Průběh řízení ke jmenování profesorem:

Stručná charakteristika uchazeče k jmenovacímu řízení

Stav zahájených řízení o jmenování profesorem:

Zahájená řízení pro jmenování profesorem
Úspěšně ukončená řízení pro jmenování profesorem

Archiv habilitačních prací

Archiv habilitačních prací

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.