Hlavní informace

Zveřejňování údajů o zahájení habilitačního řízení
na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze

 

Uchazeč Zahájení řízení Obor Habilitační práce Téma přednášky
Ing. František Štampach, Ph.D.
(KM FJFI ČVUT v Praze)
 9. 1. 2024 Aplikovaná matematika Spectral analysis of structured matrices with applications/Spektrální analýza strukturovaných matic s aplikacemi Spectral analysis of structured matrices with applications/Spektrální analýza strukturovaných matic s aplikacemi
Ing. Michal Němec, Ph.D.
(KFE FJFI ČVUT v Praze)
 12. 10. 2023 Aplikovaná fyzika Oku-bezpečné lasery generující záření v blízké a střední infračervené oblasti Oku-bezpečné lasery generující záření v blízké a střední infračervené oblasti
Antonella Marchesiello, Ph.D.
(FIT ČVUT v Praze)
 25. 10. 2023 Aplikovaná matematika Integrable and superintegrable systems: classification, perturbation and applications (Super)integrable systems and their applications
RNDr. Tomáš Neustupa, Ph.D.
(FS ČVUT v Praze)
20. 6. 2023 Aplikovaná matematika Matematická teorie proudění vazké nestlačitelné tekutiny lopatkovou mříží Matematická teorie proudění vazké nestlačitelné tekutiny lopatkovou mříží
Ing. Radek Mušálek, Ph.D.
(ÚFP AV)
29. 5. 2023 Fyzikální a materiálové inženýrství Plasma Spraying of Liquids: a Way to Novel Coatings Příprava a charakteristiky plazmových nástřiků deponovaných s využitím kapalné fáze
RNDr. Ing. Petr Distler, Ph.D. et Ph.D.
(KJCH FJFI ČVUT v Praze)
2. 1. 2023 Jaderná chemie Optimalizace a charakterizace extrakčních systémů na bázi 1,2,4-triazin-3-ylu pro separaci Ln(III) a An(III) při přepracování vyhořelého jaderného paliva Separace Am(III) a Eu(III) extrakčními systémy na bázi 1,2,4-triazin-3-ylu při přepracování vyhořelého jaderného paliva
Mgr. Michal Broz, Ph.D.
(KF FJFI ČVUT v Praze)
22. 11. 2022 Fyzika Shining light inside protons and nuclei Shining light inside protons and nuclei
RNDr. Zdeněk Matěj, Ph.D.
(Masarykova univerzita Brno)
12. 10. 2022 Aplikovaná fyzika Spectrometric systems for mixed field of gamma radiation and neutrons Spektrometrický systém pro směsná pole neutronů a gama záření
RNDr. Miloslav Vlasák, Ph.D.
(FSv ČVUT v Praze)
6. 10. 2022 Aplikovaná matematika Analysis of time discretizations for parabolic problems with application to space discretizations A posteriori error estimates
RNDr. Jiří Lipovský, Ph.D.
(Univerzita Hradec Králové)
6. 10. 2022 Aplikovaná matematika Spectral Theory Problems on Graphs and Their Applications Quantum graphs with preferred-orientation coupling / Kvantové grafy s vazbou preferované orientace
Ing. Michal Košťál, Ph.D.
(vědecko - výzkumný pracovník – expert ÚJV Řež)
8. 6. 2022 Aplikovaná fyzika Development of reference benchmark neutron field in LR-0 reactor Development of Reference Benchmark Neutron Field for measurement of dosimetrical cross sections
Ing. Matěj Tušek, Ph.D.
(KM FJFI ČVUT v Praze)
31. 3. 2022 Aplikovaná matematika Quantum Hamiltonians with magnetic fields: effective dynamics and transport properties Dirac operators with δ-interaction / Diracovy operátory s δ-interakcí
Ing. Milan Štefánik, Ph.D.
(KJR FJFI ČVUT v Praze)
31. 3. 2022 Aplikovaná fyzika Research of neutron fields and utilization of activation analysis in interdisciplinary approach Neutronová aktivační analýza na výzkumných reaktorech velmi nízkého výkonu pro interdisciplinární výzkum
Ing. Miroslav Myška, Ph.D.
(KF FJFI ČVUT v Praze)
31. 3. 2022 Fyzika Multiple parton interactions in proton-proton collisions Multiple parton interactions in proton-proton collisions
Ing. MASt. Petr Jizba, Ph.D.
(KF FJFI ČVUT v Praze)
2. 12. 2021 Fyzika  Generalized Statistics and its Applications On statistical origin of special and doubly special relativity
Ing. Aleš Materna, Ph.D.
(KMAT FJFI ČVUT v Praze)
20. 5. 2021 Fyzikální a materiálové inženýrství Využití metody konečných prvků pro vyhodnocení indentačních zkoušek Využití MKP pro vyhodnocení zkoušek mechanických vlastností materiálů
RNDr. Jana Bielčíková, Ph.D.
(KF FJFI ČVUT v Praze)
22. 4. 2021 Fyzika Production of Jets at RHIC and LHC Tomografie QGP pomocí jetů / QGP Tomography with Jets
Ing. Jan Čepila, Ph.D.
(KF FJFI ČVUT v Praze)
22. 4. 2021 Fyzika Study of parton saturation effects on protons and nuclei Parton saturation in high energy collisions
Ing. Pavel Váchal, Ph.D.
(KFE FJFI ČVUT v Praze)
22. 4. 2021 Aplikovaná matematika Numerical Methods for Lagrangian and ALE Hydrodynamic Simulations Numerické metody pro lagrangeovské a lagrangeovsko-eulerovské hydrodynamické simulace
Ing. Radek Fučík, Ph.D.
(KM FJFI ČVUT v Praze)
22. 4. 2021 Aplikovaná matematika Pokročilé metody pro matematické modelování dvoufázového proudění a transportu v porézním prostředí Přesná řešení dvoufázového proudění v porézním prostředí v obecné prostorové dimenzi
Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
(KM FJFI ČVUT v Praze)
22. 4. 2021 Aplikovaná matematika Numerické řešení nelineárních PDR a masivně paralelní numerické algoritmy Masivně paralelní algoritmy pro numerické řešení parciálních diferenciálních
Ing. Ondřej Turek, Ph.D.
(PřF OU)
21. 5. 2020 Aplikovaná matematika Algebraic problems in quantum mechanics on graphs Periodické kvantové grafy a Bethe–Sommerfeldova hypotéza
Ing. Petr Průša, Ph.D.
(
KDAIZ FJFI ČVUT)
11. 4. 2019 Aplikovaná fyzika Scintilační vlastnosti granátů (Lu, Gd)3(Al, Ga)5O12: Ce a jejich optimalizace Granátové scintilátory a jejich charakterizace metodou amplitudové spektrometrie
Ing. Pavel Peterka, Ph.D.
(UFE)
13. 12. 2018 Aplikovaná fyzika Self-sweeping of laser wavelength in fiber lasers Vláknové lasery se samovolným rozmítáním vlnové délky v širším kontextu laserové fyziky
Ing. Jiří Hrivnák, Ph.D.
(KF FJFI ČVUT v Praze)
15. 11. 2018 Fyzika Multivariate Fourier-Weyl Transforms and their Applications Fourier-Weyl Transforms and Their Applications
Ing. Jan Pšikal, Ph.D.
(KFE FJFI ČVUT v Praze)
4. 10. 2018 Aplikovaná fyzika Simulation studies of laser-driven ion acceleration by ultrashort laser pulses Urychlování iontů ultrakrátkými laserovými impulzy
 
RNDr. Ján Nemčík, CSc.
(KF FJFI ČVUT v Praze)
4. 10. 2018 Fyzika Diffractive Electroproduction of Vector Mesons off Nuclei: Selected Topics Heavy quarks as the probe for the medium created in heavy ion collisions
 
RNDr. Pavel Krejčí, CSc.
(FSv ČVUT v Praze)
24. 5. 2018 Aplikovaná matematika Hysteresis in smart materials Interakce proudící kapaliny a deformovatelného porézního prostředí
 
Dr. rer. nat., Mgr. Jaroslav Bielčík, MSc.
(KF FJFI ČVUT v Praze)
24. 5. 2018 Fyzika Fyzika kvarkov ťažkých vóní Póvabné a krásne vóne kvarkovo - gluónovej prapolievky
 
RNDr. Eva Mihóková, CSc.
(FZÚ AV ČR)
24. 5. 2018 Aplikovaná fyzika Delayed recombination decay, thermal ionization and quantum tunneling in scintillating materials  Losses of fast scintillation light
 
Ing. Milan Kuchařík, Ph.D.
(KFE FJFI ČVUT v Praze)
25. 1. 2018 Aplikovaná matematika Numerické metody pro remapování veličin v kontextu nepřímé lagrangeovsko-eulerovské hydrodynamiky Nepřímé langrangeovsko-eulerovské metody pro hydrodynamiku
 
Ing. Martin Štefaňák, Ph.D.
(FJFI ČVUT v Praze)
23. 11. 2017 Fyzika Quantum Walks Trapping in quantum walks
 
Ing. Petr Kolenko, Ph.D.
(FJFI ČVUT v Praze)
23. 11. 2017 Aplikovaná fyzika Protein:ligand interactions viewed by macromolecular X-ray crystallography Význam synchrotronových měření a vazby ligandů v návrhu léčiv
 
Mgr. Ing. Tomáš Bodnár, Ph.D.
(FS ČVUT v Praze)
12. 10. 2017 Aplikovaná matematika Numerical Simulation of Incompressible Flows in Environmental and Biomedical Applications Modelování krevní srážlivosti v proudící krvi
 

Agnieszka Maria Tereszkiewicz, Ph.D.
(Institute of Mathematics,
University of Bialystok, Poland)

28. 2. 2017 Aplikovaná matematika Special functions and Weyl groups Special functions and Weyl groups
 
RNDr. Ján Kozempel, Ph.D. 13. 2. 2017 Jaderná chemie
Ing. Tomáš Hobza, Ph.D. 12. 1. 2017 Aplikovaná matematika
Ing. Štěpán Starosta, Ph.D. 8. 12. 2016 Aplikovaná matematika
RNDr. Barbara Zitová, Ph.D. 8. 12. 2016 Aplikovaná matematika
Ing. Václav Klika, Ph.D. 17. 3. 2016 Aplikovaná matematika
Ing. Mojmír Němec, Ph.D. 4. 6. 2015 Jaderná chemie
Ing. Hanuš Seiner, Ph.D. 4. 6. 2015 Aplikovaná fyzika
Jesus Guillermo Contreras Nuno, Ph.D. 4. 6. 2015 Fyzika
Ing. Martin Nikl, CSc. 5. 3. 2015 Aplikovaná fyzika
Ing. Ĺubomíra Dvořáková, Ph.D. 5. 3. 2015 Aplikovaná matematika
Ing. Jiří Mikyška, Ph.D. 20. 11. 2014 Aplikovaná matematika
Ing. Ondřej Klimo, Ph.D. 20. 11. 2014 Aplikovaná fyzika
Ing. Petr Cintula, Ph.D. 5. 6. 2014 Aplikovaná matematika
RNDr. Jan Mlynář, Ph.D. 28. 3. 2013 Aplikovaná fyzika
Ing. Ľubomír Sklenka, Ph.D. 28. 3. 2013 Aplikovaná fyzika
Ing. Tomáš Vrba, Ph.D. 30. 1. 2014 Aplikovaná fyzika
Ing. Tomáš Kroupa, Ph.D. 31. 1. 2013 Aplikovaná matematika
Ing. Jaroslav Tintěra, Ph.D 26. 4. 2012 Aplikovaná fyzika
RNDr. Ivana Pultarová, Ph.D. 26. 4. 2012 Aplikovaná matematika
Ing. Tomáš Trojek, Ph.D. 26. 4. 2012 Aplikovaná fyzika
Ing. Libor Šnobl, Ph.D. 26. 1. 2012 Fyzika
Ing. Ondřej Lebeda, Ph.D. 26. 1. 2012 Jaderná chemie
Mgr. Milan Krbálek, Ph.D. 27. 1. 2011 Aplikovaná matematika
Ing. Václav Čuba, Ph.D. 27. 1. 2011 Jaderná chemie
Michal Šumbera, CSc. DSc. 25. 11. 2010 Fyzika
Ing. Luděk Beneš, Ph.D. 3. 6. 2010 Aplikovaná matematika
Mgr. Dr. Boris Tomášik 25. 3. 2010 Fyzika
Ing. Rostislav Silber, CSc. 25. 3. 2010 Jaderná chemie
Dr. Ing. Petr Haušild 25. 3. 2010 Fyzikální a materiálové inženýrství
Ing. Severin Pošta, Ph.D. 28. 1. 2010 Aplikovaná matematika
Ing. Ladislav Kalvoda, CSc. 29. 1. 2009 Aplikovaná fyzika
RNDr. Jan Chleboun, CSc. 29. 1. 2009 Aplikovaná matematika
RNDr. Alena Šolcová, Ph.D. 9. 10. 2008 Aplikovaná matematika
RNDr. Petr Sváček, Ph.D. 29. 5. 2008 Aplikovaná matematika
Ing. Anton Fojtík, CSc. 29. 11. 2007 Aplikovaná fyzika
Ing. Miroslav Virius, CSc. 29. 11. 2007 Aplikovaná matematika
Ing. Jan Siegl, CSc. 6. 3. 2007 Fyzikální a materiálové inženýrství
Ing. Jan Jakůbek, Ph.D. 29. 12. 2006 Aplikovaná fyzika
RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. 21. 12. 2006 Fyzika
Ing. Irena Kratochvílová, PhD. 27. 2. 2006 Fyzikální a materiálové inženýrství
Ing. Dr. Jaroslav Kuba, PhD. 1. 6. 2006 Aplikovaná fyzika

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.