Hlavní informace

FJFI spolupracuje v rámci vědecké a výzkumné a pedagogické činnosti s mnoha českými a zahraničními institucemi. Jde o řešení společných výzkumných programů, přípravu společných publikací a učebních textů.
Kontakty se uskutečňují zejména v rámci dohod a protokolů o spolupráci mezi zahraničními institucemi a ČVUT. Dále má FJFI ČVUT velmi bohaté zkušenosti se spoluprací na vývoji s průmyslovou sférou. V neposlední řadě je FJFI ČVUT členy několik významných mezinárodních sdružení.

Níže uvedený výčet je výběr z nejdůležitějších spolupracujících pracovišť s jednotlivými katedrami fakulty. V závorce je uveden hlavní typ spolupráce s daným partnerem.

FJFI spolupracuje v rámci vědecké a výzkumné a pedagogické činnosti s mnoha českými a zahraničními institucemi. Jde o řešení společných výzkumných programů, přípravu společných publikací a učebních textů.
Kontakty se uskutečňují zejména v rámci dohod a protokolů o spolupráci mezi zahraničními institucemi a ČVUT. Dále má FJFI ČVUT velmi bohaté zkušenosti se spoluprací na vývoji s průmyslovou sférou. V neposlední řadě je FJFI ČVUT členy několik významných mezinárodních sdružení.

Níže uvedený výčet je výběr z nejdůležitějších spolupracujících pracovišť s jednotlivými katedrami fakulty. V závorce je uveden hlavní typ spolupráce s daným partnerem.

Katedra matematiky

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (vědecká), Polsko
 • Centre de recherches mathématiques, Université de Montréal (vědecká), Kanada
 • Centro de Investigación Operativa, Universidad Miguel Hernández de Elche (vědecká), Španělsko
 • Colorado School of Mines (vědecká), USA
 • Computer Associates CA (vzdělávací), USA/ČR
 • Department of Pure Mathematics, University of Waterloo (vědecká), Kanada
 • Fermi National Accelerator Laboratory (Fermilab) (vědecká), USA
 • Honeywell Inc. (vědecká), USA/ČR
 • Informatikai Kar, Eötvös Loránd Tudományegyetem (vědecká), Maďarsko
 • Institut für Symbolisches Rechnen (RISC), Johannes Kepler Universität (vědecká), Rakousko
 • Institut National des Sciences Appliquées, Centre Val de Loire (vědecká), Francie
 • Institute of Mathematics, National Academy of Sciences of Ukraine (vědecká), Ukrajina
 • IRIF – Institut de Recherche en Informatique Fondamentale, Université Paris Diderot – Paris (vědecká, vzdělávací), Francie
 • Jülich Supercomputing Centre, Forschungszentrum Jülich (vědecká), Německo
 • Kanazawa University (vědecká, výměna studentů), Japonsko
 • Laboratoire Bordelais de Recherche en Informatique (LaBRI), Bordeaux (vědecká), Francie
 • Luisiana State University (vědecká), USA
 • Meiji University (vědecká), Japonsko
 • Pennsylvania State University (vědecká), USA
 • Reservoir Research Engineering Institute, Palo Alto (vědecká), USA
 • Robert Bosch AG (aplikovaný výzkum), Německo
 • Technische Universität München (vědecká), Německo

Katedra fyziky

 • A T G s.r.o. (ADVANCED TECHNOLOGY GROUP, s.r.o.) (komerční), mezinárodní
 • Abteilung Quantenphysik, Universität Ulm (vědecká, vzdělávací), Německo
 • Brookhaven National Laboratory (vědecká, vzdělávací), USA
 • CERN, Genève (vědecká, vzdělávací), Švýcarsko
 • evolving systems consulting s.r.o. (komerční), mezinárodní
 • FAIR, Facility for Antiproton and Ion Research, GSI Darmstadt (vědecká, vzdělávací), Německo
 • Fermi National Accelerator Laboratory (Fermilab) (vědecká, vzdělávací), USA
 • Freie Universität Berlin (vědecká, vzdělávací), Německo
 • Fyzikální ústav, Akademie věd ČR, v.v.i. (vědecká, vzdělávací), ČR
 • Gesellschaft für Schwerionenforschung, Darmstadt (vědecká, vzdělávací), Německo
 • Ghent University (vědecká, vzdělávací), Belgie
 • Heriot-Watt University Edinburgh (vědecká, vzdělávací), Spojené království
 • Imperial College of London (vědecká, vzdělávací), Spojené království
 • JILA NIST (vědecká, vzdělávací), USA
 • Lund Univerzity (vědecká, vzdělávací), Švédsko
 • Technische Universität Darmstadt (vědecká, vzdělávací), Německo
 • TESTIMA, spol. s r.o. (komerční), ČR
 • Tohoku University (vědecká, vzdělávací), Japonsko
 • UJP PRAHA a.s. (komerční), ČR
 • Universitá di Salerno (vědecká, vzdělávací), Itálie
 • Universität Heidelberg (vědecká, vzdělávací), Německo
 • Universität Paderborn (vědecká, vzdělávací), Německo
 • Université de Montreal, Centre de Recherches Mathématiques (vědecká, vzdělávací), Kanada
 • Université de Rennes (vědecká, vzdělávací), Francie
 • University of Białystok (vědecká, vzdělávací), Polsko
 • University of Durham (vědecká, vzdělávací), Spojené království
 • University of Kopenhagen (vědecká, vzdělávací), Dánsko
 • University of Strathclyde, Glasgow (vědecká, vzdělávací), Spojené království
 • University of Tsukuba (KEK) (vědecká, vzdělávací), Japonsko
 • Univerzita Hradec Králové (vědecká, vzdělávací), ČR
 • ÚPL MAV Budapest (vědecká, vzdělávací), Maďarsko
 • Ústav fyziky plazmatu, Akademie věd ČR, v.v.i. (vědecká, vzdělávací), ČR
 • Ústav jaderné fyziky, Akademie věd ČR, v.v.i. (vědecká, vzdělávací), ČR
 • VF, a.s. (komerční), ČR
 • Wigner institute Budapest (vědecká, vzdělávací), Maďarsko
 • Wigner Research Centre for Physics, Budapest (vědecká, vzdělávací), Maďarsko

Katedra inženýrství pevných látek

 • AERO Vodochody, a.s. (komerční), ČR
 • CAN Superconductors s.r.o. (komerční), ČR
 • CNR-IMEM Parma (vědecká), Itálie
 • Czech Vacuum (vývoj), ČR
 • Exova s.r.o. (komerční), ČR
 • Fyzikální ústav, Akademie věd ČR, v.v.i. (vědecká), ČR
 • Charvát AXL, a.s. (komerční), ČR
 • IPHT Jena (vědecká, vzdělávací), Německo
 • Kanazawa University (výměna studentů), Japonsko
 • Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova (vědecká), ČR
 • Matex PM s.r.o (komerční), ČR
 • Noivion S.r.l. (komerční), Itálie
 • Ústav fyziky plazmatu, Akademie věd ČR, v.v.i. (vědecká), ČR
 • Ústav jaderné fyziky, Akademie věd ČR, v.v.i. (vědecká), ČR
 • Ústav makromolekulární chemie, Akademie věd ČR, v.v.i. (vědecká), ČR
 • Ústav termomechaniky, Akademie věd ČR, v.v.i. (vědecká), ČR

Katedra fyzikální elektroniky

 • CELIA, University of Bordeaux (vědecká), Francie
 • ELI Beamlines (vědecká), ČR
 • Los Alamos National Laboratory (vědecká), USA

Katedra materiálů

 • AERO Vodochody, a.s. (komerční), ČR
 • AL INVEST Břidličná, a.s. (vědecká), ČR
 • ATG Group (školení), ČR
 • Centrum výzkumu Řež, s.r.o (vědecká), ČR
 • COMTES FHT a.s. (vědecká), ČR
 • ČZ a.s. divize Turbo (komerční), ČR
 • Doosan Škoda Power (komerční), ČR
 • Exova s.r.o. (komerční), ČR
 • Fyzikální ústav, Akademie věd ČR, v.v.i. (vědecká), ČR
 • GE Aviation Czech, s.r.o. (komerční), ČR
 • HEATEST, s.r.o. (komerční), ČR
 • Institut polytechnique de Grenoble (výměna studentů), Francie
 • Joint Institute of Nuclear Research (vědecká), Nizozemsko
 • MADESMA R&D s.r.o. (komerční), ČR
 • Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova (vědecká), ČR
 • Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze (odborná expertiza), ČR
 • Mondi Štětí a.s. (komerční), ČR
 • Skupina ČEZ, a.s. (komerční), ČR
 • ÚAM Brno, s.r.o. (komerční), ČR
 • ÚJV Řež, a. s. (vědecká), ČR
 • Université Bretagne Sud (výměna studentů), Francie
 • Ústav fyziky materiálů, Akademie věd ČR, v.v.i. (vědecká), ČR
 • Ústav fyziky plazmatu, Akademie věd ČR, v.v.i. (vědecká), ČR
 • Ústav termomechaniky, Akademie věd ČR, v.v.i. (vědecká), ČR
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (vědecká), ČR

Katedra jaderné chemie

 • GRS (Global Research for Safety) (vědecká), Německo
 • Helmholtz Zentrum Dresden (vědecká), Německo
 • Chalmers University of Technology (vědecká, vzdělávací), Švédsko
 • NUVIA a.s. (vědecká), ČR
 • Správa úložišť radioaktivního odpadu ČR (vědecká), ČR
 • ÚJV Řež, a. s. (vědecká), ČR
 • Universität Wien (vědecká), Rakousko
 • Ústav jaderné fyziky, Akademie věd ČR, v.v.i. (vědecká), ČR

Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření

 • ATHENS (výměna studentů), mezinárodní
 • Centrum výzkumu Řež, s.r.o (vědecká), ČR
 • CERN, Genève – ALICE, ATLAS, COMPASS, DIRAC (vědecká), Švýcarsko
 • CRYTUR spol. s r.o. (vědecká), ČR
 • ERASMUS+ (výměna studentů), mezinárodní
 • Fakultní nemocnice v Motole, Praha (vědecká, vzdělávací), ČR
 • Fermi National Accelerator Laboratory (Fermilab) (vědecká), USA
 • Fyzikální ústav, Akademie věd ČR, v.v.i. (vědecká), ČR
 • CHERNE (výměna studentů), mezinárodní
 • IKEM, Praha (vědecká, vzdělávací), ČR
 • Lékařská fakulta UK v Hradci Králové (vědecká, vzdělávací), ČR
 • Muzeum hlavního města Prahy (vědecká), ČR
 • Národní galerie v Praze (vědecká), ČR
 • Národní knihovna České republiky (vědecká), ČR
 • Národní technické muzeum, Praha (vědecká), ČR
 • Nemocnice Na Bulovce, Praha (vědecká, vzdělávací), ČR
 • Nemocnice Na Homolce, Praha (vědecká, vzdělávací), ČR
 • NUVIA a.s. (komerční), ČR
 • Skupina ČEZ, a.s. (komerční), ČR
 • Správa jeskyní České republiky (vědecká), ČR
 • SÚJB – Státní úřad pro jadernou bezpečnost (vědecká), ČR
 • SÚJCHBO, v.v.i. – Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany a biologické ochrany (vědecká), ČR
 • SÚRAO – Správa úložišť radioaktivních odpadů (vědecká, komerční), ČR
 • SÚRO, v.v.i. – Státní ústav radiační ochrany (vědecká), ČR
 • Technische Universität Dresden (vědecká), Německo
 • Thomayerova nemocnice, Praha (vědecká, vzdělávací), ČR
 • ÚJV Řež, a. s. (vědecká), ČR
 • Université Franche-Comté (vědecká), Francie
 • Ústav jaderné fyziky, Akademie věd ČR, v.v.i. (vědecká), ČR
 • VF, a.s. (komerční), ČR

Katedra jaderných reaktorů

 • Aalto University (vědecká, vzdělávací, výměna studentů), Finsko
 • ALVEL (vědecká), ČR
 • Centrum výzkumu Řež, s.r.o (vědecká), ČR
 • ČEZ EDU – Jaderná elektrárna Dukovany (vědecká, vzdělávací), ČR
 • ČEZ ETE – Jaderná elektrárna Temelín (vědecká, vzdělávací), ČR
 • DataPartner (vědecká), ČR
 • Eastern European Research Reactor Initiative (vzdělávací, sdílení informací o provozu výzkumných reaktorů), mezinárodní
 • HMS Sultan (vědecká, vzdělávací), Spojené království
 • Hungarian Academy of Sciences Centre for Energy Research (vědecká), Maďarsko
 • Instytut Chemii i Techniki Jądrowej – IAEA round robin test (vědecká), Polsko
 • International Atomic Energy Agency (vzdělávací, provoz reaktoru), Rakousko
 • KIT – IAEA round robin test (vědecká), Německo
 • Massachusetts Institute of Technology (MIT) (vědecká, vzdělávací, výměna studentů), USA
 • Middlebury Institute of International Studies at Monterey (výměna studentů), USA
 • NUVIA a.s. (vědecká), ČR
 • Paul Scherrer Institut (PSI) (vědecká, vzdělávací, výměna studentů), Švýcarsko
 • Skupina ČEZ, a.s. (vědecká, vzdělávací), ČR
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave (vzdělávací), Slovensko
 • SÚJB – Státní úřad pro jadernou bezpečnost (vědecká, vzdělávací), ČR
 • SÚRAO – Správa úložišť radioaktivních odpadů (vědecká, vzdělávací), ČR
 • SÚRO, v.v.i. – Státní ústav radiační ochrany (vědecká, vzdělávací), ČR
 • ŠKODA JS, a.s., Plzeň (vědecká, vzdělávací), ČR
 • ÚJV Řež, a. s. (vědecká, vzdělávací), ČR
 • University of Tennessee, Knoxville (vědecká, vzdělávací, výměna studentů), USA
 • Ústav jaderné fyziky, Akademie věd ČR, v.v.i. (vědecká, vzdělávací), ČR
 • VF, a.s. (výzkumná), ČR
 • VTT Technical Research Centre of Finland Ltd. (vědecká), Finsko
 • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (vzdělávací), ČR
 • Vysoké učení technické v Brně (vzdělávací), ČR
 • Westinghouse Electric Company; KJR is a full member of the CARAT group (vědecká), USA
 • Západočeská univerzita v Plzni (vzdělávací), ČR

Katedra softwarového inženýrství

 • Brookhaven National Laboratory (vědecká), USA
 • CERN, Genève (vědecká), Švýcarsko
 • Fakultní nemocnice Hradec Králové (vědecká), ČR
 • Thomayerova nemocnice, Praha (vědecká), ČR
 • Všeobecná fakultní nemocnice Praha (vědecká), ČR

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.