Hlavní informace

Zveřejňování údajů o řízení ke jmenování profesorem
na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze

 

Uchazeč Zahájení řízení Obor Téma přednášky
doc. Ing. MSc. Petr Jizba, Ph.D.
(KF FJFI ČVUT v Praze)
25. 2. 2024 Fyzika New class of entropy-power-based uncertainty relations
doc. Ing. Filip Šroubek, Ph.D. DSc.
(ÚTIA AV ČR, v.v.i.)
18. 1. 2024 Aplikovaná matematika Inverse problems in image processing / Inverzní problémy ve zpracování obrazu
doc. RNDr. Petr Sváček, Ph.D.
(Ústav technické matematiky FS ČVUT v Praze)
17. 1. 2024 Aplikovaná matematika Numerické řešení problémů interakce tekutin a pružných těles pomocí metody konečných prvků
doc. Ing. Jiří Janda, Ph.D.
(UNOB)
10. 1. 2024 Jaderná chemie Význam scintilačního koktejlu pro detekci a identifikaci radionuklidů a ionizujícího záření
doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
(KM FJFI ČVUT v Praze)
14. 3. 2023 Aplikovaná matematika O původu superkompresibilních stavů v mikrostruktuře dopravního proudu
doc. RNDr. Jan Vybíral, Ph.D.
(KM FJFI ČVUT v Praze)
14. 2. 2023 Aplikovaná matematika Dolní odhady v numerické matematice
doc. RNDr. Radomír Pánek, Ph.D.
(ÚFP AV ČR)
31. 3. 2022 Aplikovaná fyzika Vliv okrajového plazmatu na udržení energie v tomakacích
doc. Ing. Václav Klika, Ph.D.
(KM FJFI ČVUT v Praze)
31. 3. 2022 Aplikovaná matematika Termodynamicky konzistentní matematické modelování
doc. Ing. Petr Kolenko, Ph.D.
(KIPL FJFI ČVUT v Praze)
13. 1. 2022 Aplikovaná fyzika Automatizace výpočtů v makromolekulární krystalografii
doc. Ing. Jiří Mikyška, Ph.D.
(KM FJFI ČVUT v Praze)
2. 12. 2021 Aplikovaná matematika Výpočetní metody v termodynamice vícesložkových směsí
doc. Ing. Hanuš Seiner, Ph.D., DSc.
(KIPL FJFI ČVUT v Praze)
2. 12. 2021 Fyzikální a materiálové inženýrství Domain mechanics in ferroelastics – from supermobility to kwinking
doc. Ing. Irena Kratochvílová, Ph.D.
(FZÚ AV ČR)
2. 12. 2021 Fyzikální a materiálové inženýrství Nanomateriály pro moderní aplikace
doc. RNDr. Jana Mlynáře, Ph.D
(KF FJFI ČVUT v Praze)
2. 12. 2021 Aplikovaná fyzika Ubíhající elektrony v tokamacích
doc. Ing. Ivan Richter, Dr.
(KFE FJFI ČVUT v Praze)
2. 12. 2021 Aplikovaná fyzika Pokročilé funkcionality v subvlnových fotonických a plazmonických strukturách
doc. Ing. Tomáš Trojek, Ph.D.
(KDAIZ FJFI ČVUT v Praze)
5. 11. 2020 Aplikovaná fyzika Cesta k 3D rentgenové fluorescenční analýze
doc. Ing. Martin Nikl, CSc.
(FZÚ AV ČR)
5. 11. 2020 Aplikovaná fyzika Multicomponent oxide scintillators: Physical mechanisms, defects, material optimization and persistent bottlenecks
doc. RNDr. Petr Hlubina, CSc.
(Technická univerzita Ostrava)
5. 11. 2020 Aplikovaná fyzika Optické metody charakterizace tenkých a plazmonických vrstev
doc. Ing. Jiří Fürst, Ph.D.
(Ústav technické matematiky, FS ČVUT v Praze)
28. 11. 2019 Aplikovaná matematika Matematické modelování a numerické simulace turbulentního proudění
doc. Dr. Jesús Guillermo Contreras Nuňo
(KF FJFI ČVUT v Praze)
24. 5. 2018 Fyzika Photoproduction of vector mesons at the LHC: Shining light into high-energy QCD
 
doc. Dr. Boris Tomášik
(KF FJFI ČVUT v Praze)
12. 10. 2017 Fyzika Čo nám hovoria anizotropie v relativistických jádrových zrážkach
doc. Dr. Ing. Petr Haušild 1. 6. 2017 Fyzikální a materiálové inženýrství
doc. Ing. Zuzana Masáková, Ph.D. 4. 6. 2015 Aplikovaná matematika
doc. Ing. Goce Chadzitaskos, CSc. 28. 11. 2013 Aplikovaná fyzika
doc. Ing. Richard Liska, CSc . 31. 5. 2012 Aplikovaná matematika
doc. RNDr. Drahoslava Janovská, CSc. 26. 4. 2012 Aplikovaná matematika
doc. Ing. Eduard Hulicius, CSc. 6. 10. 2011 Aplikovaná fyzika
doc. Dr. Ing. Michal Beneš 27. 1. 2011 Aplikovaná matematika
doc. RNDr. Svatopluk Civiš, CSc. 25. 11. 2010 Aplikovaná fyzika
doc. Dr. RNDr. Jiří Luňáček 25. 3. 2010 Aplikovaná fyzika
doc. Dr. RNDr. Miroslav Karlík 26. 11. 2009 Fyzikální a materiálové inženýrství
doc. Ing. Jan Kučera, CSc. 26. 3. 2009 Jaderná chemie
doc. RNDr. Leopold Herrmann 29. 1. 2009 Aplikovaná matematika
doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. 29. 1. 2009 Aplikovaná matematika
doc. Ing. Anton Fojtík, CSc. 9. 10. 2008 Aplikovaná fyzika
doc. Ing. Miroslav Jelínek, DrSc. 29. 5. 2008 Aplikovaná fyzika
doc. Ing. Miloslav Okrouhlík, CSc. 21. 3. 2007 Fyzikální a materiálové inženýrství
doc. RNDr. Vladislav Šimák, DrSc. 30. 11. 2006 Fyzika
doc. Ing. Jiří Limpouch, CSc. 1. 6. 2006 Aplikovaná fyzika
doc. Ing. Jiří Kunz, CSc. 1. 6. 2006 Fyzikální a materiálové inženýrství

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.