Hlavní informace

Oddělení správy budov zajišťuje komplexně vedení všech agend souvisejících s provozně-technickým fungováním budov fakulty. Oddělení spadá pod tajemníka fakulty.

Pracovníci oddělení

Petr Zamrazil

Agendy: správa budovy Břehová, hlavní energetik

Jan Buddeus

Agendy: správa budovy Trojanova

Bc. Josef Drobný

Agendy: správa budovy v Děčíně

Bohumil Košák

Agendy: řidič, údržba

Aleš Tošovský

Agendy: údržba Děčín

Jana Špalová

Agendy: úklid, zásobování

Josef Holub

Agendy:

Vladyslav Dolgalov

Agendy:

 

Kompetence oddělení dle příkazu děkana

 • zabezpečení veškerých služeb souvisejících s provozem budov tak, aby odpovídaly všeobecně platným předpisům a zájmům a potřebám fakulty,

 • dodávky médií pro elektrická, plynová, topná zařízení, osvětlení, klimatizaci a dodávku užitkové a pitné vody,

 • dopravní službu včetně údržby vozového parku,

 • zabezpečení funkce požárního technika a bezpečnostního technika,

 • provádění veškerých technických, revizních a servisních prohlídek dle harmonogramu,

 • administraci pronájmů majetku FJFI,

 • naplňování příslušných ustanovení zákona o dani silniční a dani z nemovitosti za FJFI,

 • úklid ve všech budovách FJFI,

 • veškeré běžné neinvestiční opravy a servisy,

 • chod a fungování společenských místností, místností pro společné hlídání dětí, bufetu a kuchyněk děkanátu FJFI

 • spolupráci s příslušnými odbory RČVUT ve všech výše zmíněných činnostech.

Kontakt

Břehová 7
115 19 Praha 1

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.