Filtr grantů

Kategorie
Rok
Hlavní informace
Výzkum vlastností materiálů pro bezpečné ukládání radioaktivních odpadů a vývoj postupů jejich hodnocení
Vopálka, D.
2009
2013
FR-TI1/362
Nanokompositní, keramické a tenkovrstvé scintilátory
Múčka, V.
2008
2011
KAN300100802
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
John, J.
2007
2012
MSM6840770040
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Pospíšil, M.
2007
2012
MSM6840770040
BEZPEČNOST JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ
Vopálka, D.
2005
2011
MSM6840770020
Účast českých vědců na experimentu DO-RunII
Šimák, V.
2001
2003
ME 474
Aperiodické generátory pseudonáhodných čísel
Patera, J.
2001
2001
300110714
Vyhodnocení nových přijímacích zkoušek z matematiky na ČVUT
Gemperle, F.
2001
2001
300113834
Podpora internacionalizace vzdělání studentů a doktorandů v Dopplerově ústavu
Pelantová, E.
2001
2001
300114614
Kvantové grafy a příbuzné systémy
Havlíček, M.
2001
2003
IAA1048101
Některé aspekty kvantových grup a selfsimilaritních aperiodických struktur
Burdík, Č.
2001
2003
GA201/01/0130
Matematické modelování a numerická stimulace úloh s volnou hranicí s aplikací v metalurgii
Beneš, M.
2001
2003
GA201/01/0676
Digitální knihovna pro nevidomé studenty českých vysokých škol
Mareš, J.
2001
2001
1914/E
Rozvoj možnosti studia waveletů a metod v modelování nekrystalických látek
Mareš, O.
2001
2001
1926/G4
Aperiodické generátory náhodných čísel
Patera, J.
2001
2001
1927/G4
Přednáškový pobyt prof. Valeriye Tolsteho
Šťovíček, P.
2001
2001
1920/F4
Matematické metody a fundamentální experimenty ve fyzice mikrosvěta
Havlíček, M.
1999
2004
MSM 210000018
Aplikovaná matematika v technických vědách
Beneš, M.
1999
2004
MSM 210000010
Konference "Kvantové grupy"
Burdík, Č.
2000
2003
01-3-1028
Pole a částice
Burdík, Č.
2000
2002
01-3-1028-99/2003
Rezonanční procesy v malých molekulách
Gemperle, F.
2000
2002
GA203/00/1025
Mezinárodní spolupráce ATLAS-CERN - DÚ 3: Vývoj a stavba dopředné části vnitřního detektoru, DÚ 3/II: Neutronové stínění v dopředné oblasti experimentu ATLAS
Šimák, V.
1995
2003
RP-4210/69
Matematické metody a fundamentální experimenty ve fyzice mikrosvěta
Havlíček, M.
1999
2004
MSM 210000018
Aplikovaná matematika v technických vědách
Beneš, M.
1999
2004
MSM 210000010
Konference "Kvantové grupy"
Burdík, Č.
2000
2003
01-3-1028
Pole a částice
Burdík, Č.
2000
2002
01-3-1028-99/2003
Kvantové deformace Lieových algeber
Pošta, S.
2000
2000
300010004
Ověřování pravosti digitálních obrazů
Lukáš, J.
2000
2000
300009804
Substituční systémy pro matematické modely kvazikrystalů
Masáková, Z.
2000
2000
300009904
Optimalizace délky okna v zobecněném po částech lineárním histogramu
Hobza, T.
2000
2000
300009704
Přednáškový pobyt prof. Anatoli Klimyka
Havlíček, M.
2000
2000
1005/F4
Nový model vědecká výchovy studentů
Pelantová, E.
2000
2000
600/G4
Spolupráce s Universitou Miguela Hernandéze ve Španělsku
Kůs, V.
2000
2000
596/F1
Počítačová laboratoř pro studenty softwarového inženýrství
Šťovíček, P.
2000
2000
593/A
Rezonanční procesy v malých molekulách
Gemperle, F.
2000
2002
GA203/00/1025
Mezinárodní spolupráce ATLAS-CERN - DÚ 3: Vývoj a stavba dopředné části vnitřního detektoru, DÚ 3/II: Neutronové stínění v dopředné oblasti experimentu ATLAS
Šimák, V.
1995
2003
RP-4210/69
Výzkum vlastností materiálů pro bezpečné ukládání radioaktivních odpadů a vývoj postupů jejich hodnocení
Vopálka, D.
2009
2013
FR-TI1/362
11th Symposium on Neutron and Ion Dosimetry: Dozimetrie ve svazku těžkých iontů s použitím různých detektorů
Pachnerová Brabcová, K.
2009
2009
CTU0916614
Nanokompositní, keramické a tenkovrstvé scintilátory
Múčka, V.
2008
2011
KAN300100802
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
John, J.
2007
2012
MSM6840770040
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Pospíšil, M.
2007
2012
MSM6840770040
Aplikace inovativních sanačních technologií a postupů při odstraňování následků chemické těžby uranu
Vopálka, D.
2006
2009
FT-TA3/070
BEZPEČNOST JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ
Vopálka, D.
2005
2011
MSM6840770020
Bakalářské studium "Softwarové inženýrství v ekonomii" pro zrakově postižené
Mareš, J.
1995
1995
0269/8
Asymptotická optimalita empiricky optimalizovaných stochastických systémů
Kůs, V.
1993
1995
GA201/93/0232
Růst mikrotrhlin a jejich detekce
Lonek, B.
1993
1995
GA106/93/1110
Matematické modely proudění podzemních vod a transportu látek pro účely sanace následků těžby uranu v severních Čechách
Humhal, E.
1993
1995
GA201/93/0067
Nové možnosti studia a zaměstnání zrakově postižených studentů
Mareš, J.
1995
1996
JEP-2423/94
Deposice radioaktivních materiálů
Beneš, M.
1993
1996
OU92042
Identifikace zdrojů akustické emise v kompozitech
Kůs, V.
1994
1996
GA106/94/1232
Stabilita a nestabilita v kvantových systémech
Šťovíček, P.
1994
1996
GA201/94/0708
Mezinárodní spolupráce ATLAS-CERN - DÚ 3: Vývoj a stavba dopředné části vnitřního detektoru, DÚ 3/II: Neutronové stínění v dopředné oblasti experimentu ATLAS
Šimák, V.
1995
2003
RP-4210/69
Nanokompositní, keramické a tenkovrstvé scintilátory
Múčka, V.
2008
2011
KAN300100802
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
John, J.
2007
2012
MSM6840770040
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Pospíšil, M.
2007
2012
MSM6840770040
Aplikace inovativních sanačních technologií a postupů při odstraňování následků chemické těžby uranu
Vopálka, D.
2006
2009
FT-TA3/070
BEZPEČNOST JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ
Vopálka, D.
2005
2011
MSM6840770020
Výzkum bariér úložišť radioaktivních odpadů
Vopálka, D.
2004
2008
1H-PK/25
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
John, J.
2007
2012
MSM6840770040
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Pospíšil, M.
2007
2012
MSM6840770040
Modifikace reaktivity a katalytických vlastností směsných oxidů NiO-WO3 ionizujícím zářením a iontovou implantací
Kobliha, D.
2007
2007
CTU0708314
Aplikace inovativních sanačních technologií a postupů při odstraňování následků chemické těžby uranu
Vopálka, D.
2006
2009
FT-TA3/070
BEZPEČNOST JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ
Vopálka, D.
2005
2011
MSM6840770020
Výzkum bariér úložišť radioaktivních odpadů
Vopálka, D.
2004
2008
1H-PK/25
Aplikace inovativních sanačních technologií a postupů při odstraňování následků chemické těžby uranu
Vopálka, D.
2006
2009
FT-TA3/070
Štúdium nového pevného sorbentu C5BTBP-PAN pre separáciu minoritných aktinoidov z vysokoaktívnych odpadov
Šuľaková, J.
2006
2006
CTU0616514
Porovnanie TEVA Resin s novým pevným extrahentom obsahujúcim Aliquat 336 pri stanovení rhénia metódou rádiochemickej neutrónovej aktivačnej analýzy
Bubeníková, M.
2006
2006
CTU0616414
BEZPEČNOST JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ
Vopálka, D.
2005
2011
MSM6840770020
Výzkum bariér úložišť radioaktivních odpadů
Vopálka, D.
2004
2008
1H-PK/25
BEZPEČNOST JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ
Vopálka, D.
2005
2011
MSM6840770020
Štúdium sorpčných vlastností pevných extrahentov perspektívnych pre Partitioning & Transmutation technológie
Šuľaková, J.
2005
2005
CTU0509114
Použitie pevných extrahentov v rádiochemickej neutrónovej aktivačnej analýze
Bubeníková, M.
2005
2005
CTU0509014
Studium sorpčních vlastností nových kompozitních materiálů pro radioanalytické stanovení 59-Ni a 63-Ni
Fišera, O.
2005
2005
CTU0508914
Studium forem existence radiohygienicky významných radionuklidů pomocí TRLIFS
Čubová, K.
2004
2005
1K04120
Výzkum bariér úložišť radioaktivních odpadů
Vopálka, D.
2004
2008
1H-PK/25
Sorbenty toxických kovů na bázi imobilizované huminové kyseliny
Mizerová, G.
2003
2003
CTU0311114
Výzkum radiační degradace vybraných polutantů, zejména alifatických chlorovaných uhlovodíků v přírodních a odpadních vodách
Múčka, V.
2002
2004
GA104/02/1442
Huminové látky v hodnocení chování úložiště radioaktivních odpadů: Migrace aktinidů a jodů v oblasti vzdálených interakcí
Beneš, P.
2001
2004
FIKW-CT-2001-00128
Jaderná zařízení, jaderná bezpečnost a radiační ochrana
Beneš, P.
1999
2004
MSM 210000020
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Beneš, P.
1999
2004
MSM 210000019
Spolupráce s Federací evropských chemických společností (FECS)
John, J.
2000
2004
LA 100
Laboratoře výuky radiofarmak a značených sloučenin
Kozempel, J.
2014
2016
C120d
Využítí radionuklidů kovů v nukleární medicíně
Kozempel, J.
2014
2014
SGS14/084/OHK4/1T/14
Separace a stanovení významných radionuklidů
Neufuss, S.
2014
2015
SGS14/154/OHK4/2T/14
Pokročilé metody přípravy anorganických materiálů
Pavelková, T.
2014
2016
SGS14/207/OHK4/3T/14
Anorganické nanoscintilátory: netradiční syntéza a rozměrově závislé charakteristiky.
Čuba, V.
2013
2016
GA13-09876S
Účinky extrémního ultrafialového laserového záření na modelové biomembrány a povrch živých buněk
Múčka, V.
2013
2016
GA13-28721S
Studium transmutace a separace produktů ozařování Ra-226
Kozempel, J.
2013
2015
LK21310
Recyklace Ra-226 a nové technologie využívající Ac-277
John, J.
2013
2016
TA03010027
Cooperation in education and training In Nuclear CHemistry
John, J.
2013
2016
605179
Podpora práce v Division of Nuclear and Radiochemistry (DNRC) EuCheMS
John, J.
2013
2015
LG13016
Studium migrace vybraných kritických radionuklidů v bariérách úložišť
Hofmanová, E.
2013
2015
SGS13/224/OHK4/3T/14
Safety of ACtinide Separation proceSSes
John, J.
2013
2016
7G13004
Chemické problémy vývoje pokročilých palivových cyklů
Sajdová, A.
2012
2014
SGS12/199/OHK4/3T/14
Advanced fuleS for Generation IV reActors: Reprocessing and Dissolution
John, J.
2012
2015
7G12092
Výzkum a vývoj technologií a systému nakládání s RAO ve vazbě na nové jaderné zdroje
Němec, M.
2011
2014
FR-TI3/245
Anorganické nanoscintilátory: netradiční syntéza a rozměrově závislé charakteristiky.
Čuba, V.
2013
2016
GA13-09876S
Účinky extrémního ultrafialového laserového záření na modelové biomembrány a povrch živých buněk
Múčka, V.
2013
2016
GA13-28721S
Studium transmutace a separace produktů ozařování Ra-226
Kozempel, J.
2013
2015
LK21310
Recyklace Ra-226 a nové technologie využívající Ac-277
John, J.
2013
2016
TA03010027
Cooperation in education and training In Nuclear CHemistry
John, J.
2013
2016
605179
Podpora práce v Division of Nuclear and Radiochemistry (DNRC) EuCheMS
John, J.
2013
2015
LG13016
Studium migrace vybraných kritických radionuklidů v bariérách úložišť
Hofmanová, E.
2013
2015
SGS13/224/OHK4/3T/14
Safety of ACtinide Separation proceSSes
John, J.
2013
2016
7G13004
Chemické problémy vývoje pokročilých palivových cyklů
Sajdová, A.
2012
2014
SGS12/199/OHK4/3T/14
Advanced fuleS for Generation IV reActors: Reprocessing and Dissolution
John, J.
2012
2015
7G12092
Výzkum a vývoj technologií a systému nakládání s RAO ve vazbě na nové jaderné zdroje
Němec, M.
2011
2014
FR-TI3/245
Metody stanovení radionuklidů v životním prostředí
Neufussová, I.
2011
2013
SGS11/164/OHK4/3T/14
Fotochemická a radiační syntéza anorganických materiálů
Pavelková, T.
2011
2013
SGS11/163/OHK4/3T/14
Výzkum vlastností materiálů pro bezpečné ukládání radioaktivních odpadů a vývoj postupů jejich hodnocení
Vopálka, D.
2009
2013
FR-TI1/362
Chemické problémy vývoje pokročilých palivových cyklů
Sajdová, A.
2012
2014
SGS12/199/OHK4/3T/14
Advanced fuleS for Generation IV reActors: Reprocessing and Dissolution
John, J.
2012
2015
7G12092
Výzkum a vývoj technologií a systému nakládání s RAO ve vazbě na nové jaderné zdroje
Němec, M.
2011
2014
FR-TI3/245
Metody stanovení radionuklidů v životním prostředí
Neufussová, I.
2011
2013
SGS11/164/OHK4/3T/14
Fotochemická a radiační syntéza anorganických materiálů
Pavelková, T.
2011
2013
SGS11/163/OHK4/3T/14
Využití izotopů ve výzkumu farmak
Vlk, M.
2011
2012
SGS11/133/OHK4/2T/14
Výzkum vlastností materiálů pro bezpečné ukládání radioaktivních odpadů a vývoj postupů jejich hodnocení
Vopálka, D.
2009
2013
FR-TI1/362
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
John, J.
2007
2012
MSM6840770040
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Pospíšil, M.
2007
2012
MSM6840770040
Huminové látky v hodnocení chování úložiště radioaktivních odpadů: Migrace aktinidů a jodů v oblasti vzdálených interakcí
Beneš, P.
2001
2004
FIKW-CT-2001-00128
Vývoj a ověření procesu pro zpracování použitých dekontaminačních roztoků
Čubová, K.
2001
2001
300112214
Jaderná zařízení, jaderná bezpečnost a radiační ochrana
Beneš, P.
1999
2004
MSM 210000020
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Beneš, P.
1999
2004
MSM 210000019
Spolupráce s Federací evropských chemických společností (FECS)
John, J.
2000
2004
LA 100
Intenzifikace kalového hospodářství a možnosti potlačení pěnění na čistírnách odpadních vod pomocí radiační technologie
Pospíšil, M.
2000
2002
GA104/00/0867
Vývoj separace složek vyhořelého paliva v prostředí tavenin fluoridových solí elektrolytickou fluorací
Štamberg, K.
2000
2002
GA104/00/1623
Universální proces pro separaci radionuklidů z radioaktivních odpadů
John, J.
1998
2001
OK 391
Výzkum a vývoj technologií a systému nakládání s RAO ve vazbě na nové jaderné zdroje
Němec, M.
2011
2014
FR-TI3/245
Metody stanovení radionuklidů v životním prostředí
Neufussová, I.
2011
2013
SGS11/164/OHK4/3T/14
Separace aktinoidů z roztoku po přepracování vyhořelého paliva a jejich konverze na oxidy
Šťastná, K.
2011
2011
SGS11/071/OHK4/1T/14
Fotochemická a radiační syntéza anorganických materiálů
Pavelková, T.
2011
2013
SGS11/163/OHK4/3T/14
Využití izotopů ve výzkumu farmak
Vlk, M.
2011
2012
SGS11/133/OHK4/2T/14
Výzkum vlastností materiálů pro bezpečné ukládání radioaktivních odpadů a vývoj postupů jejich hodnocení
Vopálka, D.
2009
2013
FR-TI1/362
Nanokompositní, keramické a tenkovrstvé scintilátory
Múčka, V.
2008
2011
KAN300100802
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
John, J.
2007
2012
MSM6840770040
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Pospíšil, M.
2007
2012
MSM6840770040
BEZPEČNOST JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ
Vopálka, D.
2005
2011
MSM6840770020
Jaderná zařízení, jaderná bezpečnost a radiační ochrana
Beneš, P.
1999
2004
MSM 210000020
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Beneš, P.
1999
2004
MSM 210000019
Studium kombinovaných procesů pro zpracování kapalných RO obsahujících komplexující činidla
Šebesta, F.
1999
2000
9585/R2
Universální proces pro separaci radionuklidů z radioaktivních odpadů
John, J.
1998
2001
OK 391
Univerzální proces pro separaci radionuklidů z radioaktivních odpadů (SUSRAD)
John, J.
1998
2000
IC15-CT98-0202
Modelování a simulace procesů šíření kontaminantů v bariérových materiálech úložišť odpadů, ve vodních tocích a přehradních nádržích
Štamberg, K.
1997
1999
GA104/97/1050
Výzkum radiační degradace polychlorovaných bifenylů v technických médiích s vysokým obsahem PCB svazkem urychlených elektronů
Múčka, V.
1998
2000
GA104/98/0466
Vliv huminových látek na speciaci a migraci radionuklidů v podzemních vodách
Beneš, P.
1998
2000
GA104/98/0467
Studium forem existence radiohygienicky významných radionuklidů pomocí TRLIFS
Čubová, K.
2004
2005
1K04120
Výzkum bariér úložišť radioaktivních odpadů
Vopálka, D.
2004
2008
1H-PK/25
Inovace sylabu radioechemického praktika
Motl, A.
2004
2004
2078/F1
Dekontaminace půd elektrochemickými postupy
Němec, M.
2004
2004
CTU0411214
Sorbenty toxických kovů a radionuklidů na bázi imobilizované huminové kyseliny a chitosanu
Mizerová, G.
2004
2004
CTU0411114
Výzkum radiační degradace vybraných polutantů, zejména alifatických chlorovaných uhlovodíků v přírodních a odpadních vodách
Múčka, V.
2002
2004
GA104/02/1442
Huminové látky v hodnocení chování úložiště radioaktivních odpadů: Migrace aktinidů a jodů v oblasti vzdálených interakcí
Beneš, P.
2001
2004
FIKW-CT-2001-00128
Jaderná zařízení, jaderná bezpečnost a radiační ochrana
Beneš, P.
1999
2004
MSM 210000020
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Beneš, P.
1999
2004
MSM 210000019
Spolupráce s Federací evropských chemických společností (FECS)
John, J.
2000
2004
LA 100
Modelování záchytu kationických a anionických forem U(VI) na bariérové materiály hlubinného úložiště vyhořelého paliva
Škrkal, J.
1996
1996
3096384
Degradace volných a vázaných komplexantů oxidačními a fotooxidačními procesy
Popelová, E.
1996
1996
3096383
Nizkoteplotní jaderná orientace nekolineárních magnetických slitin
John, J.
1994
1996
GA202/94/0501
Radiační degradace chlorovaných organických sloučenin se zaměřením na polychlorované bifenyly
Múčka, V.
1994
1996
GA104/94/0063
Vývoj kompozitních měničů iontů a jejich použití při zpracování kapalných odpadů obsahujících radionuklidy nebo těžké a toxické kovy
Šebesta, F.
1994
1996
GA104/94/0315
Modelování migrace toxických a radiotoxických látek v půdách, horninách a sedimentech
Beneš, P.
1994
1996
GA104/94/1517
Jaderně chemické metody v analýze opotřebování materiálů. Využití pro studium abraze tvrdé zubní tkáně
Gosman, A.
1996
1998
GA106/96/0766
Pracovní kontakt
Lízalová, B.
2002
2002
Modernizace radiochemického praktika
John, J.
2002
2002
2129/H
Výzkum radiační degradace vybraných polutantů, zejména alifatických chlorovaných uhlovodíků v přírodních a odpadních vodách
Múčka, V.
2002
2004
GA104/02/1442
14. radiochemická konference - RadChem 2002
John, J.
2002
2002
CTU0213314
Studium interakce Co a Eu s huminovou kyselinou metodou gelové chromatografie
Cabalka, M.
2002
2002
CTU0213214
Huminové látky v hodnocení chování úložiště radioaktivních odpadů: Migrace aktinidů a jodů v oblasti vzdálených interakcí
Beneš, P.
2001
2004
FIKW-CT-2001-00128
Jaderná zařízení, jaderná bezpečnost a radiační ochrana
Beneš, P.
1999
2004
MSM 210000020
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Beneš, P.
1999
2004
MSM 210000019
Spolupráce s Federací evropských chemických společností (FECS)
John, J.
2000
2004
LA 100
Intenzifikace kalového hospodářství a možnosti potlačení pěnění na čistírnách odpadních vod pomocí radiační technologie
Pospíšil, M.
2000
2002
GA104/00/0867
Vývoj separace složek vyhořelého paliva v prostředí tavenin fluoridových solí elektrolytickou fluorací
Štamberg, K.
2000
2002
GA104/00/1623
Studium interakce těžkých kovů s humátojílovými komplexy s ohledem na její využití při čištění odpadních vod
Beneš, P.
1993
1995
GA104/93/0235
Nizkoteplotní jaderná orientace nekolineárních magnetických slitin
John, J.
1994
1996
GA202/94/0501
Radiační degradace chlorovaných organických sloučenin se zaměřením na polychlorované bifenyly
Múčka, V.
1994
1996
GA104/94/0063
Vývoj kompozitních měničů iontů a jejich použití při zpracování kapalných odpadů obsahujících radionuklidy nebo těžké a toxické kovy
Šebesta, F.
1994
1996
GA104/94/0315
Modelování migrace toxických a radiotoxických látek v půdách, horninách a sedimentech
Beneš, P.
1994
1996
GA104/94/1517
Jaderná zařízení, jaderná bezpečnost a radiační ochrana
Beneš, P.
1999
2004
MSM 210000020
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Beneš, P.
1999
2004
MSM 210000019
Spolupráce s Federací evropských chemických společností (FECS)
John, J.
2000
2004
LA 100
Intenzifikace kalového hospodářství a možnosti potlačení pěnění na čistírnách odpadních vod pomocí radiační technologie
Pospíšil, M.
2000
2002
GA104/00/0867
Studium degradace organických komplexotvorných látek a separace radionuklidů z kapalných radioaktivních odpadů
Čubová, K.
2000
2000
300011104
Studium kinetiky interakce Eu s Hl metodou izotopové výměny
Hvožďová, I.
2000
2000
300011004
Vývoj separace složek vyhořelého paliva v prostředí tavenin fluoridových solí elektrolytickou fluorací
Štamberg, K.
2000
2002
GA104/00/1623
Studium kombinovaných procesů pro zpracování kapalných RO obsahujících komplexující činidla
Šebesta, F.
1999
2000
9585/R2
Universální proces pro separaci radionuklidů z radioaktivních odpadů
John, J.
1998
2001
OK 391
Univerzální proces pro separaci radionuklidů z radioaktivních odpadů (SUSRAD)
John, J.
1998
2000
IC15-CT98-0202
Výzkum radiační degradace polychlorovaných bifenylů v technických médiích s vysokým obsahem PCB svazkem urychlených elektronů
Múčka, V.
1998
2000
GA104/98/0466
Vliv huminových látek na speciaci a migraci radionuklidů v podzemních vodách
Beneš, P.
1998
2000
GA104/98/0467
Studium interakce těžkých kovů s humátojílovými komplexy s ohledem na její využití při čištění odpadních vod
Beneš, P.
1993
1995
GA104/93/0235
Nizkoteplotní jaderná orientace nekolineárních magnetických slitin
John, J.
1994
1996
GA202/94/0501
Radiační degradace chlorovaných organických sloučenin se zaměřením na polychlorované bifenyly
Múčka, V.
1994
1996
GA104/94/0063
Vývoj kompozitních měničů iontů a jejich použití při zpracování kapalných odpadů obsahujících radionuklidy nebo těžké a toxické kovy
Šebesta, F.
1994
1996
GA104/94/0315
Modelování migrace toxických a radiotoxických látek v půdách, horninách a sedimentech
Beneš, P.
1994
1996
GA104/94/1517
Zrušený projekt KONTAKT se Slovinskem
Beneš, P.
1998
1998
ME 260
Universální proces pro separaci radionuklidů z radioaktivních odpadů
John, J.
1998
2001
OK 391
Studium sorpčních vlastností hydratovaného oxidu železitého
Veselská, M.
1998
1998
309811504
Univerzální proces pro separaci radionuklidů z radioaktivních odpadů (SUSRAD)
John, J.
1998
2000
IC15-CT98-0202
Jaderně chemické metody v analýze opotřebování materiálů. Využití pro studium abraze tvrdé zubní tkáně
Gosman, A.
1996
1998
GA106/96/0766
Modelování a simulace procesů šíření kontaminantů v bariérových materiálech úložišť odpadů, ve vodních tocích a přehradních nádržích
Štamberg, K.
1997
1999
GA104/97/1050
Studium a modelov n˙ adsorpce stopověch prvk. a radionuklid. na pý˙rodn˙ch tuhěch l tk ch
Beneš, P.
1998
1998
ME 260
Výzkum radiační degradace polychlorovaných bifenylů v technických médiích s vysokým obsahem PCB svazkem urychlených elektronů
Múčka, V.
1998
2000
GA104/98/0466
Vliv huminových látek na speciaci a migraci radionuklidů v podzemních vodách
Beneš, P.
1998
2000
GA104/98/0467
Studium interakce těžkých kovů s humátojílovými komplexy s ohledem na její využití při čištění odpadních vod
Beneš, P.
1993
1995
GA104/93/0235
Studium sorpčních a fotokatalytických vlastností oxidu titaničitého
Popelová, E.
1997
1997
3097492
Studium interakce stopových radionuklidů s lesními půdami různých pedologických typů
Tecl, J.
1997
1997
3097496
Radiační degradace organických chlorovaných látek (PCB, PCE) v životním prostředí a průmyslových odpadech
Silber, R.
1997
1997
3097495
Radiační ovlivnění katalytické aktivity a reaktivity směsných oxidových systémů
Pospíšil, M.
1997
1997
3097494
Studium interakce kadmia s huminovými látkami radiostopovací metodou
Mizera, J.
1997
1997
3097493
Jaderně chemické metody v analýze opotřebování materiálů. Využití pro studium abraze tvrdé zubní tkáně
Gosman, A.
1996
1998
GA106/96/0766
Vývoj regenerovatelných kompozitních měničů iontů na bázi hexakyanoželeznatanů
Šebesta, F.
1997
1997
GA104/97/1052
Modelování a simulace procesů šíření kontaminantů v bariérových materiálech úložišť odpadů, ve vodních tocích a přehradních nádržích
Štamberg, K.
1997
1999
GA104/97/1050
Vytvoření integrovaného výzkumného prostředí s posílením analytických přístupů virtuálního modelování jako nástrojů efektivní stavby moderních letadel
Ganev, N.
2005
2007
FT-TA/026
Rozšíření praktické výuky techniky polovodičů
Tomiak, Z.
2005
2005
2287/F1
Diagnostika materiálů
Vratislav, S.
2005
2011
MSM6840770021
Tenké vrstvy nanodiamantu: technologie, strukturní a elektronické vlastnosti a bio-sensory
Bryknar, Z.
2005
2007
GA202/05/2233
Změny elastických vlastností CuAlNi při martenzitické transformaci z kubického austenitu do ortorombického 2H martenzitu
Sedlák, P.
2005
2005
CTU0508714
Analýza zbytkové napjatosti po elektroerozivním obrábění
Kolařík, K.
2005
2005
CTU0508614
Výzkumné centrum s termálními neutrony
Vratislav, S.
2003
2005
GA202/03/0891
Analýza napěťových stavů vyvolaných povrchovým opracováním železných materiálů
Ganev, N.
2003
2005
GA106/03/1039
Testování SGFETů (s polymerní senzitivní vrstvou nanesenou na hradle) jako plynových sensorů
Divišová, Z.
1996
1996
3096
Srovnávací tenzometrická analýza speciálních technologií řezání
Kraus, I.
1996
1996
3096312
Struktura a vlastnosti perovskitů s inoty Mn3+ a Mn4+
Vratislav, S.
1994
1996
GA202/94/0065
Výzkumné centrum s termálními neutrony
Vratislav, S.
1996
1998
GA202/96/0551
Podpora tvůrčí činnosti studentů v oboru nové technologie a diagnostika ve fyzice pevných látek
Bryknar, Z.
1996
1996
0002/2
Rentgenografický výzkum technologie laserového zpevňování
Ganev, N.
1995
1997
GA106/95/0080
Zbytková napjatost povrchových vrstev vyvolaná dělením materiálů
Ganev, N.
1996
1998
GA101/96/1181
Využiti magnetické a napěťové anizotropie při studiu integrity povrchu
Kolařík, K.
2014
2015
7AMB14SK092
Čvrtá studentská vědecká konference fyziky pevných látek (4th Student Scientific Conference on Solid State Physics, SSCSSP-4)
Kalvoda, L.
2014
2014
SVK 39/14/F4
Multidisciplinární výzkumné centrum moderních materiálů
Kalvoda, L.
2014
2019
GB14-36566G
Příprava a vlastnosti nových dielektrických a polovodičových materiálů a struktur perspektivních pro aplikace
Bryknar, Z.
2013
2015
SGS13/218/OHK4/3T/14
Vysoce strukturně organizované materiály pro pokročilé aplikace
Kučeráková, M.
2013
2015
SGS13/219/OHK4/3T/14
Výzkum zvyšování životnosti materiálů nástrojů pro lisování žárovzdorných, vysoce abrazivních materiálů
Kolařík, K.
2012
2014
TA02011367
Výzkum integrity povrchu pro zavedení nových progresivních technologií výroby na 4- a 5-ti osých obráběcích centrech
Kolařík, K.
2012
2014
TA02011031
Pokročilé metody přípravy a experimentální výzkum systémů dopovaných perovskitových tenkých vrstev s vysokou hustotou akumulace energie
Bryknar, Z.
2012
2014
GAP108/12/1941
Aplikace laserových technologií v dopravní technice
Ganev, N.
2012
2015
TA02011004
Optimalizace laserového povrchového zpracování strojních součástí pro zvýšení jejich užitných vlastností
Ganev, N.
2011
2014
FR-TI3/814
Interakce protonů a těžkých iontů a polohové detektory částic a gama záření při energiích 10^13 eV
Sopko, B.
1993
1995
GA202/93/2033
Účast na experimentu DELPHI - studium e+ e- interakcí na urychlovači LEP
Sopko, B.
1995
1995
GA202/93/1176
Podpora tvůrčí činnosti studentů v oboru optika pevných látek
Bryknar, Z.
1995
1995
0274/2
Obnova tradice vysokoškolské výuky krystalografie
Kraus, I.
1995
1995
0273/2
Výzkumné centrum s termálními neutrony
Vratislav, S.
1993
1995
GA202/93/0361
Rentgenografická difrakční analýza zbytkových napětí v konstrukční keramice
Kraus, I.
1993
1995
GA106/93/1071
Struktura a vlastnosti perovskitů s inoty Mn3+ a Mn4+
Vratislav, S.
1994
1996
GA202/94/0065
Rentgenografický výzkum technologie laserového zpevňování
Ganev, N.
1995
1997
GA106/95/0080
Třetí studentská vědecká konference fyziky pevných látek (3rd Student Scientific Conference on Solid State Physics, SSCSSP-3)
Kalvoda, L.
2013
2013
SVK 32/13/F4
Příprava a vlastnosti nových dielektrických a polovodičových materiálů a struktur perspektivních pro aplikace
Bryknar, Z.
2013
2015
SGS13/218/OHK4/3T/14
Vysoce strukturně organizované materiály pro pokročilé aplikace
Kučeráková, M.
2013
2015
SGS13/219/OHK4/3T/14
Výzkum zvyšování životnosti materiálů nástrojů pro lisování žárovzdorných, vysoce abrazivních materiálů
Kolařík, K.
2012
2014
TA02011367
Výzkum integrity povrchu pro zavedení nových progresivních technologií výroby na 4- a 5-ti osých obráběcích centrech
Kolařík, K.
2012
2014
TA02011031
Pokročilé metody přípravy a experimentální výzkum systémů dopovaných perovskitových tenkých vrstev s vysokou hustotou akumulace energie
Bryknar, Z.
2012
2014
GAP108/12/1941
Aplikace laserových technologií v dopravní technice
Ganev, N.
2012
2015
TA02011004
Optimalizace laserového povrchového zpracování strojních součástí pro zvýšení jejich užitných vlastností
Ganev, N.
2011
2014
FR-TI3/814
Interakce protonů a těžkých iontů a polohové detektory částic a gama záření při energiích 10^13 eV
Sopko, B.
1993
1995
GA202/93/2033
Využití radiačních poruch v polovodičích
Sopko, B.
1993
1994
GA102/93/0018
Výzkumné centrum s termálními neutrony
Vratislav, S.
1993
1995
GA202/93/0361
Rentgenografická difrakční analýza zbytkových napětí v konstrukční keramice
Kraus, I.
1993
1995
GA106/93/1071
Struktura a vlastnosti perovskitů s inoty Mn3+ a Mn4+
Vratislav, S.
1994
1996
GA202/94/0065
Výzkum zvyšování životnosti materiálů nástrojů pro lisování žárovzdorných, vysoce abrazivních materiálů
Kolařík, K.
2012
2014
TA02011367
Výzkum integrity povrchu pro zavedení nových progresivních technologií výroby na 4- a 5-ti osých obráběcích centrech
Kolařík, K.
2012
2014
TA02011031
Pokročilé metody přípravy a experimentální výzkum systémů dopovaných perovskitových tenkých vrstev s vysokou hustotou akumulace energie
Bryknar, Z.
2012
2014
GAP108/12/1941
Aplikace laserových technologií v dopravní technice
Ganev, N.
2012
2015
TA02011004
Druhá studentská vědecká konference fyziky pevných látek (2nd Student Scientific Conference on Solid State Physics, SSCSSP-2)
Kalvoda, L.
2012
2012
SVK 31/12/F4
Studium luminescence nanodiamantových částic s významným aplikačním potenciálem
Kovalenko, A.
2012
2012
SGS12/079/OHK4/1T/14
Optimalizace laserového povrchového zpracování strojních součástí pro zvýšení jejich užitných vlastností
Ganev, N.
2011
2014
FR-TI3/814
Příprava a vlastnosti nových dielektrických a polovodičových materiálů a struktur perspektivních pro aplikace
Bryknar, Z.
2010
2012
SGS10/297/OHK4/3T/14
Vysoce strukturně organizované materiály pro pokročilé aplikace
Aubrecht, J.
2010
2012
SGS10/296/OHK4/3T/14
Využití neutronového rozptylu v průmyslu
Vratislav, S.
2009
2012
FR-TI1/378
Mechanické vlastnosti funkčních vrstev submiktronových tlouštěk
Ganev, N.
2009
2012
GA101/09/0702
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Vratislav, S.
2007
2012
MSM6840770040
Interakce protonů a těžkých iontů a polohové detektory částic a gama záření při energiích 10^13 eV
Sopko, B.
1993
1995
GA202/93/2033
Využití radiačních poruch v polovodičích
Sopko, B.
1993
1994
GA102/93/0018
Výzkumné centrum s termálními neutrony
Vratislav, S.
1993
1995
GA202/93/0361
Rentgenografická difrakční analýza zbytkových napětí v konstrukční keramice
Kraus, I.
1993
1995
GA106/93/1071

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.