Filtr grantů

Kategorie
Rok
Hlavní informace
The 30th Student Conference "Winter School on Mathematical Physics"
Hrivnák, J.
2022
2022
SVK 37/22/F4
Workshop JČF 2022
Čepila, J.
2022
2022
SVK 36/22/F4
Pátý miniworkshop difrakce, ultraperiferních srážek a korelací
Contreras, J.
2022
2022
SVK 35/22/F4
14th Student Workshop - School on Plasma Physics
Břeň, D.
2022
2022
SVK 34/22/F4
Kvantové algoritmy a jejich simulace na různých patformách
Novotný, J.
2022
2024
SGS22/181/OHK4/3T/14
Výzkum pokročilých technik pro laserem řízené plazmové urychlovače
Myška, M.
2022
2024
SGS22/180/OHK4/3T/14
Studium husté jaderné hmoty - experiment CBM
Chaloupka, P.
2022
2024
SGS22/179/OHK4/3T/14
Struktury, metody a aplikace matematické fyziky
Hrivnák, J.
2022
2024
SGS22/178/OHK4/3T/14
Fenomenologické modely silných interakcí při vysokých energiích
Čepila, J.
2022
2024
SGS22/177/OHK4/3T/14
Studium základních vlastností QCD detektorem ALICE
Contreras, J.
2022
2024
SGS22/176/OHK4/3T/14
Výzkum udržení plazmatu magnetickým polem v tokamaku
Břeň, D.
2022
2024
SGS22/175/OHK4/3T/14
Studium vlastností jaderné hmoty na experimentu STAR
Bielčík, J.
2022
2024
SGS22/174/OHK4/3T/14
Výzkum protonových srážek v experimentu ATLAS na urychlovači LHC
Zaplatílek, O.
2022
2022
SGS22/067/OHK4/1T/14
Scientific and Education Activities on the GOLEM Tokamak in the Framework of the IAEA CRP
Svoboda, V.
2018
2022
IAEA Research Contract No.22782
Týden vědy na Jaderce 2022
Svoboda, V.
2022
2022
0055/7/NAD/2022
Hmota v extrémních podmínkách a relativistické srážky těžkých iontů
Tomášik, B.
2022
2024
GA22-25026S
New Diagnostic Methods for Study of Runaway Electrons in Tokamaks
Kulkov, S.
2021
2023
SGS21/167/OHK4/3T/14
Projevy saturace s novou úrovní přesnosti pro budoucí elektron-iontové urychlovače
Čepila, J.
2022
2024
GA22-27262S
Hadronové spršky ve srážkách těžkých iontů na LHC
Karpenko, I.
2021
2022
8J21FR024
Laboratoř pro výzkum s antiprotony a těžkými ionty - účast České republiky
Chaloupka, P.
2020
2022
LM2018112
Brookhavenská národní laboratoř - účast České republiky
Bielčík, J.
2020
2022
LM2018109
Výzkumná infrastruktura pro experimenty v CERN
Petráček, V.
2020
2022
LM2018104
Pokročilá kosmická dozimetrie pro biologické systémy
Marčišovská, M.
2020
2022
TJ04000374
Laboratoř pro výzkum s antiprotony a těžkými ionty - účast České republiky - OP II.
Wagner, V.
2020
2022
EF18_046/0016066
Dynamické vlastnosti kvarkovo gluonového plazmatu
Trzeciak, B.
2020
2022
GJ20-16256Y
European Master of Science in Nuclear Fusion and Engineering Physics
Mlynář, J.
2020
2026
610557-EPP-1-2019-1-FR-EPPKA1-JMD-MOB
Vícevrstvý, velkoplošný, mozaikový, pixelový detektor pro měření dávek kosmického záření
Vrba, V.
2019
2022
FV40108
Technologický demonstrátor - Radiační orbitální monitor se snímačem Spacepix
Vrba, V.
2019
2022
TH04010294
Nelineární interakce a přenos informace v komplexních systémech s extrémními událostmi
Korbel, J.
2019
2022
GA19-16066S
Kvantové a klasické náhodné procházky
Potoček, V.
2019
2022
GJ19-15744Y
Studium nových vlastností jaderné hmoty v mezinárodním experimentu STAR
Bielčík, J.
2018
2022
LTT18002
Získávání nových poznatků o mikrosvětě v infrastruktuře CERN
Petráček, V.
2017
2022
LTT17018
Laboratoř horkého plazmatu a fúzní techniky PlasmaLab@CTU
Mlynář, J.
2017
2022
EF16_017/0002248
Mezinárodní doktorský program vysokoteplotního plazmatu a jaderné fúze
Mlynář, J.
2017
2022
EF16_018/0002247
Centrum pokročilých aplikovaných přírodních věd
Jex, I.
2018
2023
EF16_019/0000778
Studentská konference "Metody algebry a funkcionální analýzy v aplikacích"
Štampach, F.
2022
2022
SVK 33/22/F4
Doktorandsk0 dny 2022
Masáková, Z.
2022
2022
SVK 32/22/F4
13th SPMS2022 - Stochastic and Physical Monitoring Systems
Kůs, V.
2022
2022
SVK 31/22/F4
Kombinatorika na slovech
Ambrož, P.
2022
2022
SVK 30/22/F4
Aplikace rigorózních matematických metod při studiu fyzikálních modelů
Pošta, S.
2021
2023
SGS21/166/OHK4/3T/14
Aplikace metod strojového učení a statistického modelování
Krbálek, M.
2021
2023
SGS21/165/OHK4/3T/14
Multiphase flow, transport, and structural changes of the soil related to water freezing and thawing in the subsurface.
Mikyška, J.
2021
2023
GA21-09093S
Vývoj a aplikace pokročilých metod matematického modelování přírodních a průmyslových procesů s využitím vysoce výkonné výpočetní techniky
Fučík, R.
2020
2022
SGS20/184/OHK4/3T/14
Algebraické a kombinatorické metody v teoretické informatice
Ambrož, P.
2020
2022
SGS20/183/OHK4/3T/14
Pokročilé matematicko-fyzikální metody modelování mikrostruktury dopravního proudu
Krbálek, M.
2020
2024
CK01000152
Víceškálová termodynamika: okrajové podmínky, integrace a aplikace
Klika, V.
2020
2022
GA20-22092S
Nové výzvy pro spektrální teorii: geometrie, pokročilé materiály a komplexní pole
Krejčiřík, D.
2020
2024
GX20-17749X
Výpočetní modely a experimentální zkoumání dynamiky tekutin, přestupu hmoty, transportu látek a fázových přechodů v porézním prostředí v problematice ochrany životního prostředí
Fučík, R.
2020
2022
LTAUSA19021
Analýza charakteru proudění a predikce vývoje změn v endovaskulárně ošetřených tepnách pomocí MR zobrazování a matematického modelování
Oberhuber, T.
2019
2022
NV19-08-00071
Příprava medicinálních radionuklidů a značení biomolekul pro účely cílené diagnostiky a terapie
Fialová, K.
2022
2024
SGS22/188/OHK4/3T/14
Interakce radionuklidů s cementovými materiály v přítomnosti organických látek
Burešová, M.
2022
2024
SGS22/187/OHK4/3T/14
Simulace explozí meteoroidů a asteroidů pomocí terawattového laseru
Drtinová, B.
2021
2023
GA21-11366S
Vývoj separačních systémů pro analytické, dekontaminační a speciační metody.
Fenclová, K.
2021
2023
SGS21/169/OHK4/3T/14
Nanokompozitní materiály pro fyzikální a biomedicínské aplikace
Popovič, X.
2020
2022
SGS20/185/OHK4/3T/14
Scintillating Porous Architectures for RadioacTivE gas detection
Čuba, V.
2020
2024
AUGMENTED COOPERATION IN EDUCATION AND TRAINING IN NUCLEAR AND RADIOCHEMISTRY
Němec, M.
2020
2023
945301
Účinná terapie nádorových onemocnění nízkoenergetickými elektrony Terbia-161.
Kozempel, J.
2021
2024
TO01000074
Cyklotronová příprava Tb-161 jako alternativa Lu-177 pro terapii v nukleární medicíně
Suchánková, P.
2020
2022
TJ04000138
Separace radionuklidů pro cílenou alfa částicovou terapii
Ondrák, L.
2020
2022
TJ04000129
Nízkodimenzionální scintilační struktury pro biomedicínské aplikace.
Čuba, V.
2020
2022
GA20-06374S
Výzkum ultrastopových izotopů a jejich využití v sociálních a environmentálních vědách urychlovačovou hmotnostní spektrometrií
Němec, M.
2017
2022
EF16_019/0000728
Studentská vědecká konference fyziky pevných látek - SVK FPL - 11
Kalvoda, L.
2022
2022
SVK 38/22/F4
Vysoce strukturně organizované materiály pro pokročilé aplikace
Trojan, K.
2022
2024
SGS22/183/OHK4/3T/14
Příprava a vlastnosti nových dielektrických a polovodičových materiálů a struktur perspektivních pro aplikace
Bryknar, Z.
2022
2024
SGS22/182/OHK4/3T/14
Struktura, funkce a aplikace biotechnologických enzymů
Malý, M.
2022
2023
SGS22/114/OHK4/2T/14
Mikroskopie se super-rozlišením s topologickými svazky
Hamrle, J.
2022
2023
8J22DE015
Nový pohled na interpretaci magnetických staveb za pomoci 3D mikrostrukturní analýzy, numerického modelování a kvantově mechanického popisu
Kučeráková, M.
2022
2024
GA22-12828S
Laserově zpracované nápravy
Ganev, N.
2019
2022
TH04010475
Podpora studentského výzkumu fotonických nanostruktur, laserového plazmatu a kvantových technologií II
Richter, I.
2022
2024
SGS22/185/OHK4/3T/14
Základní a aplikovaný výzkum laserů
Blažej, J.
2022
2024
SGS22/184/OHK4/3T/14
Multikomponentní monokrystalické materiá!y pro laserové aplikace
Nejezchleb, K.
2020
2023
FW01010219
Nanostrukturované multivrstvy s řízenou plazmonickou odezvou pro senzorické aplikace a kvantové technologie
Richter, I.
2021
2023
GA21-05259S
Studium elektronových hustot a spontánních magnetických polí s využitím vícekanálové komplexní interferometrie
Kuchařík, M.
2019
2022
GA19-24619S
Pokročilé funkcionality v subvlnových fotonických a plazmonických strukturách
Richter, I.
2019
2022
GA19-00062S
Výpočetní a technická infrastrukturní platforma pro realizaci nového doktorského programu Kvantové technologie
Richter, I.
2017
2022
EF16_017/0002278
Nový výzkumně zaměřený doktorský program Kvantové technologie
Richter, I.
2017
2022
EF16_018/0002354
Vývoj inovativních implantátů a metodik jejich testování
Tesař, K.
2022
2024
SGS22/186/OHK4/3T/14
Únavové vlastnosti materiálů připravených technologiemi additive manufacturing
Kovářík, O.
2021
2023
SGS21/168/OHK4/3T/14
Příprava nanokrystalických kompozitních slitin s vysokou entropií a kontrolovatelnými vlastnostmi
Karlík, M.
2021
2023
GA21-11313S
Inovativní posuzování bezpečnosti jaderných elektráren na základě nových technologií SHM a návazných procedur
Kunz, J.
2018
2022
TK01030108
Studentská konference radiologické fyziky 2022
Trojek, T.
2022
2022
SVK 39/22/F4
Metody pro zefektivnění radioterapie a diagnostiky
Vrba, T.
2021
2023
SGS21/171/OHK4/3T/14
Produkce, detekce a aplikace ionizujícího záření ve vědě a průmyslu
Průša, P.
2021
2023
SGS21/170/OHK4/3T/14
Vývoj automatického zařízení pro velkokapacitní skenování výskytu vad v liniových svarech a různé typy koroze membránových stěn kotlů metodou digitální radiografie
Martinčík, J.
2020
2023
EG20_321/0024700
Výzkumná infrastruktura pro experimenty ve Fermilab
Smolík, J.
2020
2022
LM2018113
Zvýšení kvality technického vzdělání pro potřeby trhu práce v Ústeckém kraji
Thinová, L.
2019
2022
CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_058/0010196
Spolupráce na experimentech ve Fermiho národní laboratoři, USA
Smolík, J.
2018
2022
LTT18001
Šimáně 2022: Česko-slovenská konference jaderného inženýrství (Simane 2022: Czech-Slovak Conference on Nuclear Engineering)
Štefánik, M.
2022
2022
SVK 41/22/F4
Seminář jaderného inženýrství 2022
Bílý, T.
2022
2022
SVK 40/22/F4
Ověření přípravy makroskopických dat pro kód RINNOVO pro výpočty modelových aktivních zón s palivem v geometrii IRT-4M
Pinta, J.
2022
2024
SGS22/190/OHK4/3T/14
Realizace externího propojení programu Serpent2 s výpočetními nástroji pro termo-hydraulickou analýzu
Jíška, P.
2022
2024
SGS22/189/OHK4/3T/14
Testing of Advanced Cladding Materials and Code Benchmarking
Ševeček, M.
2020
2025
IAEA No. 23941
Zařízení pro neutronovou radiografii na školním reaktoru VR-1
Matoušková, J.
2021
2023
SGS21/173/OHK4/3T/14
Studium podkritických systémů s vnějším neutronovým zdrojem
Huml, O.
2021
2023
SGS21/172/OHK4/3T/14
VR-1 – Školní reaktor pro výzkumnou činnost
Sklenka, Ľ.
2020
2022
LM2018118
Termohydraulické charakteristiky nových typů povlaků pro jaderné palivo odolné vůči haváriím během krize varu
Vlček, D.
2020
2022
SGS20/187/OHK4/3T/14
Optimalizace kinetických parametrů aktivních zón školního reaktoru VR-1
Nývlt, S.
2020
2022
SGS20/186/OHK4/3T/14
Optimalizace roztečí ukládacích obalových souborů a předběžný teplotní výpočet hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva
Kobylka, D.
2020
2022
TK03010103
Využitı́ pokročilých materiálů pro nové typy jaderného paliva
Ševeček, M.
2020
2023
TK03020034
Modernizace velké výzkumné infrastruktury VR-1 - školní reaktor pro výzkumnou činnost
Rataj, J.
2020
2022
EF18_046/0015833
Využití radiačních metod pro detekci a identifikaci CBRNE materiálů
Bílý, T.
2019
2022
VI20192022171
Bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení a forenzní analýzy jaderných materiálů
Sklenka, Ľ.
2017
2022
EF16_018/0002367
Student Workshop on Scientific Computing WSC 2022
Kukal, J.
2022
2022
SVK 42/22/F4
Výsadby (úpravy) zeleně v okolí budovy ČVUT Děčín
Drobný, J.
2021
2022
1210400015
Pokročilé algoritmy v softwarovém inženýrství a jejich aplikace
Virius, M.
2020
2022
SGS20/191/OHK4/3T/14
Modelování a simulace v bioinženýrských, fyzikálních a ekonomických aplikacích
Tran, Q.
2020
2022
SGS20/190/OHK4/3T/14
Tvorba specifických softwarových aplikací s důrazem na využití objektového modelování a redukovaného přirozeného jazyka v celém životním cyklu vývoje systému.
Merunka, V.
2020
2022
SGS20/189/OHK4/3T/14
Mathematical Modeling of Anomalies in Structured Large-Scale Data
Flusser, M.
2020
2022
SGS20/188/OHK4/3T/14
Studium chemických forem rtuti v lidských vlasech a jiných vzorcích biosféry
Beneš, P.
1991
1996
IAE 63333/R3/RB
Studium chemických forem rtuti v lidských vlasech a jiných vzorcích biosféry
Beneš, P.
1991
1996
IAE 63333/R3/RB
Nové substráty a přístupy pro citlivý a reprodukovatelný biomolekulární senzing pomocí spektroskopie povrchem zesíleného Ramanova rozptylu (SERS)
Proška, J.
2017
GA13-20110S

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.