Filtr grantů

Kategorie
Rok
Hlavní informace
Inženýrství povrchů
Siegl, J.
1997
2000
GV106/97/S008
Úloha uhlíku při tvorbě vysokoteplotních fází ve slitinách nikl-chrom-těžkotavitelý kov: Termodynamická koncepce lomové mechaniky
Nedbal, I.
1996
1998
GA106/96/0150
Řízené depozice směsných a sendvičových tenkých vrstev pomocí reaktivního obloukového výboje ve vakuu
Lauschmann, H.
1996
1998
GA106/96/0127
Počítačem podporovaná fraktografie
Lauschmann, H.
1997
1999
GA106/97/0827
Kvantitativní fraktografie únavových lomů a analýza poruch
Nedbal, I.
1997
1999
GA106/97/0819
Informační systém pro výzkum a vývoj materiálů a technologií v ČR
Kopřiva, P.
1998
1999
LB98269
Vývoj hliníkového plechu se zvýšenou tvářitelností pro finstocky
Karlík, M.
1998
1999
OE34/2
Vliv struktury na mechanické vlastnosti termicky deponovaných materiálů
Siegl, J.
2005
2007
GA106/05/0483
Diagnostika materiálů
Nedbal, I.
2005
2011
MSM6840770021
BEZPEČNOST JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ
Kopřiva, P.
2005
2011
MSM6840770020
Fúzní reaktor ITER: výzkum pevnosti připojení PFW panelů
Oliva, V.
2005
2005
1P05OK461
Společné znaky únavových lomových ploch vytvořených odlišnými zatěžovacími režimy
Lauschmann, H.
2005
2005
CTU0511814
Fyzikální aspekty tranzitního chování feritických ocelí
Karlík, M.
2004
2006
GA106/04/0066
Studium mechanismů přechodu mezi křehkým a houževnatým porušením oceli
Haušild, P.
2003
2005
LZ1K03001
Studium vlivu nízkotavitelných kovů Sn, Pb a Bi na únavové vlastnosti Al slitin
Siegl, J.
2003
2005
GA106/03/0772
Simulace šíření únavových trhlin ve složitých provozních podmínkách
Oliva, V.
2003
2005
GA101/03/0331
Iniciace a počáteční růst únavových trhlin v tlustých vláknokovových laminátech
Nedbal, I.
1994
1996
GA101/94/0991
Fraktografické charakteristiky oceli AISI 304L
Nedbal, I.
1995
1996
ZEU 9058951 CMI
Perspektivní biokompatibilní strukturní materiály
Siegl, J.
1995
1997
GA106/95/0359
Termodynamická koncepce lomové mechaniky
Siegl, J.
1995
1997
GA106/95/1433
Řízení pórovitosti u plazmově stříkaných materiálů
Siegl, J.
1995
1997
OC 515.10
Úloha uhlíku při tvorbě vysokoteplotních fází ve slitinách nikl-chrom-těžkotavitelý kov: Termodynamická koncepce lomové mechaniky
Nedbal, I.
1996
1998
GA106/96/0150
Řízené depozice směsných a sendvičových tenkých vrstev pomocí reaktivního obloukového výboje ve vakuu
Lauschmann, H.
1996
1998
GA106/96/0127
Příprava projektu do programu EURATOM: výzkum pevnosti vnitřního pláště fúzního reaktoru ITER
Oliva, V.
2004
2004
OK 453
Fyzikální aspekty tranzitního chování feritických ocelí
Karlík, M.
2004
2006
GA106/04/0066
Studium mechanismů přechodu mezi křehkým a houževnatým porušením oceli
Haušild, P.
2003
2005
LZ1K03001
Studium vlivu nízkotavitelných kovů Sn, Pb a Bi na únavové vlastnosti Al slitin
Siegl, J.
2003
2005
GA106/03/0772
Simulace šíření únavových trhlin ve složitých provozních podmínkách
Oliva, V.
2003
2005
GA101/03/0331
Úprava vlastností intermetalik na bázi Fe3AL termomechanickým zpracováním a aditivy
Karlík, M.
2002
2004
GA106/02/0687
Technologie výroby hliníkových plechů z plynule odlévaných materiálů pro použití v dopravě
Karlík, M.
2001
2004
OE100/2001/2530 CONTCASTCAL-TRANS
Diagnostika materiálů
Nedbal, I.
1999
2004
MSM 210000021
Jaderná zařízení, jaderná bezpečnost a radiační ochrana
Nedbal, I.
1999
2004
MSM 210000020
Iniciace a počáteční růst únavových trhlin v tlustých vláknokovových laminátech
Nedbal, I.
1994
1996
GA101/94/0991
Využití vodou stabilizovaného plazmatronu v materiálovém inženýrství
Nedbal, I.
1993
1995
GA106/93/0638
Počítačové modelování růstu únavových trhlin v hliníkových slitinách
Oliva, V.
1994
1995
GA106/94/0985
Fraktografické charakteristiky oceli AISI 304L
Nedbal, I.
1995
1996
ZEU 9058951 CMI
Perspektivní biokompatibilní strukturní materiály
Siegl, J.
1995
1997
GA106/95/0359
Termodynamická koncepce lomové mechaniky
Siegl, J.
1995
1997
GA106/95/1433
Řízení pórovitosti u plazmově stříkaných materiálů
Siegl, J.
1995
1997
OC 515.10
Studium mechanismů přechodu mezi křehkým a houževnatým porušením oceli
Haušild, P.
2003
2005
LZ1K03001
Texturní fraktografie únavových lomů při zatěžování proměnlivým zátěžovým cyklem
Lauschmann, H.
2003
2003
CTU0315514
Studium vlivu nízkotavitelných kovů Sn, Pb a Bi na únavové vlastnosti Al slitin
Siegl, J.
2003
2005
GA106/03/0772
Simulace šíření únavových trhlin ve složitých provozních podmínkách
Oliva, V.
2003
2005
GA101/03/0331
Úprava vlastností intermetalik na bázi Fe3AL termomechanickým zpracováním a aditivy
Karlík, M.
2002
2004
GA106/02/0687
Technologie výroby hliníkových plechů z plynule odlévaných materiálů pro použití v dopravě
Karlík, M.
2001
2004
OE100/2001/2530 CONTCASTCAL-TRANS
Procesy porušování termicky nanášených materiálů
Siegl, J.
2001
2003
GA106/01/0094
Diagnostika materiálů
Nedbal, I.
1999
2004
MSM 210000021
Jaderná zařízení, jaderná bezpečnost a radiační ochrana
Nedbal, I.
1999
2004
MSM 210000020
Iniciace a počáteční růst únavových trhlin v tlustých vláknokovových laminátech
Nedbal, I.
1994
1996
GA101/94/0991
Využití vodou stabilizovaného plazmatronu v materiálovém inženýrství
Nedbal, I.
1993
1995
GA106/93/0638
Počítačové modelování růstu únavových trhlin v hliníkových slitinách
Oliva, V.
1994
1995
GA106/94/0985
Inženýrství povrchů
Siegl, J.
1997
2000
GV106/97/S008
Perspektivní biokompatibilní strukturní materiály
Siegl, J.
1995
1997
GA106/95/0359
Termodynamická koncepce lomové mechaniky
Siegl, J.
1995
1997
GA106/95/1433
Řízení pórovitosti u plazmově stříkaných materiálů
Siegl, J.
1995
1997
OC 515.10
Úloha uhlíku při tvorbě vysokoteplotních fází ve slitinách nikl-chrom-těžkotavitelý kov: Termodynamická koncepce lomové mechaniky
Nedbal, I.
1996
1998
GA106/96/0150
Řízené depozice směsných a sendvičových tenkých vrstev pomocí reaktivního obloukového výboje ve vakuu
Lauschmann, H.
1996
1998
GA106/96/0127
Inovace a rozvoj fraktografického pracoviště FJFI-ČVUT
Nedbal, I.
1997
1997
1058/H
Počítačem podporovaná fraktografie
Lauschmann, H.
1997
1999
GA106/97/0827
Kvantitativní fraktografie únavových lomů a analýza poruch
Nedbal, I.
1997
1999
GA106/97/0819
Využití vodou stabilizovaného plazmatronu v materiálovém inženýrství
Nedbal, I.
1993
1995
GA106/93/0638
Child and Adult Thyroid Monitoring After Reactor Accident
Vrba, T.
2017
Tkáňově ekvivalentní počítače pro účely ochrany před zářením
Sabol, J.
1994
1996
9303
NATO -Radiologická studie Semipalatinského polygonu
Klusoň, J.
1994
1996
ZNA SA.12-1-02
Využití radiačních analytických metod pro stanovení kontaminace životního prostředí
Musílek, L.
1994
1996
GA202/94/0868
Termoluminiscenční určování stáří architektonických objektů pro historii architektury a rekonstrukce
Musílek, L.
1994
1996
GA103/94/0867
Stanovení maximálně dosažitelného výtěžku reakcí pro izotopy xenonu při ozařování tekutého xenonového terče
Vognar, M.
1994
1996
GA202/94/0270
Laboratoř kvantitativních metod výzkumu památek
Musílek, L.
1996
2000
VS96052
Child and Adult Thyroid Monitoring After Reactor Accident
Vrba, T.
2017
Spolupráce ČR s CERN
Čechák, T.
2013
2015
LG13031
Bezpečné použití záření a radionuklidů
Čechák, T.
2014
2014
ERA-IP-2013-02
Prevence, připravenost a zmírnění následků těžkých havárií českých jaderných elektráren v souvislosti s novými poznatky zátěžových testů po havárii ve Fukušimě
Čechák, T.
2013
2015
VG20132015105
Částicové experimenty v laboratořích Fermilab a CERN
Jediný, F.
2013
2015
SGS13/225/OHK4/3T/14
Dozimetrie při lékařském ozáření
Pilařová, K.
2013
2014
SGS13/148/OHK4/2T/14
Historické technologie a moderní metody průzkumu
Čechák, T.
2013
2017
DF13P01OVV010
Technologie recyklace vysoceaktivních uzavřených zdrojů ionizujícího záření pro jejich následné použití v průmyslových a zdravotnických
Čechák, T.
2012
2014
TA02010372
Spolupráce na experimentech ve Fermiho národní laboratoři, USA.
Smolík, J.
2012
2015
LG12006
Průzkum sbírkových předmětů z fondů NTM moderními fyzikálními a chemickými metodami s cílem zkvalitnit jejich restaurování a preventivní konzervaci
Čechák, T.
2012
2015
DF12P01OVV034
Rozvoj jaderné energetiky a dozimetrie ionizujícího záření
Trojek, T.
2012
2014
SGS12/200/OHK4/3T/14
Výzkum moderních metod detekce a identifikace nebezpečných CBRN látek a materiálů, metod snížení jejich nebezpečnosti a dekontaminace; výzkum moderních prostředků ochrany osob a prvků kritické infrastruktury
Thinová, L.
2011
2015
VF20112015013
Child and Adult Thyroid Monitoring After Reactor Accident
Vrba, T.
2017
Tkáňově ekvivalentní počítače pro účely ochrany před zářením
Sabol, J.
1994
1996
9303
NATO -Radiologická studie Semipalatinského polygonu
Klusoň, J.
1994
1996
ZNA SA.12-1-02
Využití radiačních analytických metod pro stanovení kontaminace životního prostředí
Musílek, L.
1994
1996
GA202/94/0868
Termoluminiscenční určování stáří architektonických objektů pro historii architektury a rekonstrukce
Musílek, L.
1994
1996
GA103/94/0867
Stanovení maximálně dosažitelného výtěžku reakcí pro izotopy xenonu při ozařování tekutého xenonového terče
Vognar, M.
1994
1996
GA202/94/0270
Child and Adult Thyroid Monitoring After Reactor Accident
Vrba, T.
2017
Spolupráce ČR s CERN
Čechák, T.
2013
2015
LG13031
Prevence, připravenost a zmírnění následků těžkých havárií českých jaderných elektráren v souvislosti s novými poznatky zátěžových testů po havárii ve Fukušimě
Čechák, T.
2013
2015
VG20132015105
Workshop radiologické fyziky
Trojek, T.
2013
2013
SVK 34/13/F4
Částicové experimenty v laboratořích Fermilab a CERN
Jediný, F.
2013
2015
SGS13/225/OHK4/3T/14
Dozimetrie při lékařském ozáření
Pilařová, K.
2013
2014
SGS13/148/OHK4/2T/14
Historické technologie a moderní metody průzkumu
Čechák, T.
2013
2017
DF13P01OVV010
Inovace bakalářského studijního zaměření Radiační ochrana a životní prostředí
Thinová, L.
2011
2013
CZ.2.17/3.1.00/33303
Rozvoj bakalářského studijního oboru Radiologická technika a magisterského studijního oboru Radiologická fyzika
Čechák, T.
2011
2013
CZ.2.17/3.1.00/33302
Technologie recyklace vysoceaktivních uzavřených zdrojů ionizujícího záření pro jejich následné použití v průmyslových a zdravotnických
Čechák, T.
2012
2014
TA02010372
Spolupráce na experimentech ve Fermiho národní laboratoři, USA.
Smolík, J.
2012
2015
LG12006
Průzkum sbírkových předmětů z fondů NTM moderními fyzikálními a chemickými metodami s cílem zkvalitnit jejich restaurování a preventivní konzervaci
Čechák, T.
2012
2015
DF12P01OVV034
Rozvoj jaderné energetiky a dozimetrie ionizujícího záření
Trojek, T.
2012
2014
SGS12/200/OHK4/3T/14
Výzkum a vývoj bezpečnostních RTG monitorů, umožňujících detekci a odhalování nezákonně přepravovaných radioaktivních látek
Čechák, T.
2011
2013
FR-TI3/099
Výzkum moderních metod detekce a identifikace nebezpečných CBRN látek a materiálů, metod snížení jejich nebezpečnosti a dekontaminace; výzkum moderních prostředků ochrany osob a prvků kritické infrastruktury
Thinová, L.
2011
2015
VF20112015013
Metodika optimalizace výpočtu rozložení dávky v těle pacienta při spirálním tomografickém ozařování megavoltážním gama svazkem
Pilařová, K.
2011
2013
FR-TI3/477
Child and Adult Thyroid Monitoring After Reactor Accident
Vrba, T.
2017
Inovace bakalářského studijního zaměření Radiační ochrana a životní prostředí
Thinová, L.
2011
2013
CZ.2.17/3.1.00/33303
Rozvoj bakalářského studijního oboru Radiologická technika a magisterského studijního oboru Radiologická fyzika
Čechák, T.
2011
2013
CZ.2.17/3.1.00/33302
Technologie recyklace vysoceaktivních uzavřených zdrojů ionizujícího záření pro jejich následné použití v průmyslových a zdravotnických
Čechák, T.
2012
2014
TA02010372
Spolupráce na experimentech ve Fermiho národní laboratoři, USA.
Smolík, J.
2012
2015
LG12006
Průzkum sbírkových předmětů z fondů NTM moderními fyzikálními a chemickými metodami s cílem zkvalitnit jejich restaurování a preventivní konzervaci
Čechák, T.
2012
2015
DF12P01OVV034
Rozvoj jaderné energetiky a dozimetrie ionizujícího záření
Trojek, T.
2012
2014
SGS12/200/OHK4/3T/14
Výzkum a vývoj bezpečnostních RTG monitorů, umožňujících detekci a odhalování nezákonně přepravovaných radioaktivních látek
Čechák, T.
2011
2013
FR-TI3/099
Výzkum moderních metod detekce a identifikace nebezpečných CBRN látek a materiálů, metod snížení jejich nebezpečnosti a dekontaminace; výzkum moderních prostředků ochrany osob a prvků kritické infrastruktury
Thinová, L.
2011
2015
VF20112015013
Metodika optimalizace výpočtu rozložení dávky v těle pacienta při spirálním tomografickém ozařování megavoltážním gama svazkem
Pilařová, K.
2011
2013
FR-TI3/477
Nové dozimetrické metody v radiologické fyzice
Pilařová, K.
2011
2012
SGS11/135/OHK4/2T/14
Experimenty Dirac a D0
Smolík, J.
2011
2012
SGS11/134/OHK4/2T/14
Spolupráce ČR s CERN
Čechák, T.
2008
2012
LA08015
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Musílek, L.
2007
2012
MSM6840770040
Child and Adult Thyroid Monitoring After Reactor Accident
Vrba, T.
2017
Inovace bakalářského studijního zaměření Radiační ochrana a životní prostředí
Thinová, L.
2011
2013
CZ.2.17/3.1.00/33303
Rozvoj bakalářského studijního oboru Radiologická technika a magisterského studijního oboru Radiologická fyzika
Čechák, T.
2011
2013
CZ.2.17/3.1.00/33302
Výzkum a vývoj bezpečnostních RTG monitorů, umožňujících detekci a odhalování nezákonně přepravovaných radioaktivních látek
Čechák, T.
2011
2013
FR-TI3/099
Výzkum moderních metod detekce a identifikace nebezpečných CBRN látek a materiálů, metod snížení jejich nebezpečnosti a dekontaminace; výzkum moderních prostředků ochrany osob a prvků kritické infrastruktury
Thinová, L.
2011
2015
VF20112015013
Metodika optimalizace výpočtu rozložení dávky v těle pacienta při spirálním tomografickém ozařování megavoltážním gama svazkem
Pilařová, K.
2011
2013
FR-TI3/477
Nové dozimetrické metody v radiologické fyzice
Pilařová, K.
2011
2012
SGS11/135/OHK4/2T/14
Experimenty Dirac a D0
Smolík, J.
2011
2012
SGS11/134/OHK4/2T/14
Jaderná energetika, využití radionuklidů a ionizujícího záření
Trojek, T.
2010
2011
SGS10/212/OHK4/2T/14
Využití ionizujícího záření v dozimetrii a radiologické
Čechák, T.
2009
2011
GD202/09/H086
Spolupráce ČR s CERN
Čechák, T.
2008
2012
LA08015
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Musílek, L.
2007
2012
MSM6840770040
BEZPEČNOST JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ
Klusoň, J.
2005
2011
MSM6840770020
Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství II
Pilařová, K.
2005
2011
MSM6840770012
Child and Adult Thyroid Monitoring After Reactor Accident
Vrba, T.
2017
Verifikace gelové dozimetrie pro potřeby klinické praxe
Pilařová, K.
2010
2010
SGS10/090/OHK4/1T/14
Jaderná energetika, využití radionuklidů a ionizujícího záření
Trojek, T.
2010
2011
SGS10/212/OHK4/2T/14
Detektory částic ve fyzice vysokých energií
Smolík, J.
2010
2010
SGS10/089/OHK4/1T/14
Využití ionizujícího záření v dozimetrii a radiologické
Čechák, T.
2009
2011
GD202/09/H086
Spolupráce ČR s CERN
Čechák, T.
2008
2012
LA08015
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Musílek, L.
2007
2012
MSM6840770040
BEZPEČNOST JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ
Klusoň, J.
2005
2011
MSM6840770020
Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství II
Pilařová, K.
2005
2011
MSM6840770012
Child and Adult Thyroid Monitoring After Reactor Accident
Vrba, T.
2017
Tkáňově ekvivalentní počítače pro účely ochrany před zářením
Sabol, J.
1994
1996
9303
NATO -Radiologická studie Semipalatinského polygonu
Klusoň, J.
1994
1996
ZNA SA.12-1-02
Využití radiačních analytických metod pro stanovení kontaminace životního prostředí
Musílek, L.
1994
1996
GA202/94/0868
Termoluminiscenční určování stáří architektonických objektů pro historii architektury a rekonstrukce
Musílek, L.
1994
1996
GA103/94/0867
Stanovení maximálně dosažitelného výtěžku reakcí pro izotopy xenonu při ozařování tekutého xenonového terče
Vognar, M.
1994
1996
GA202/94/0270
Child and Adult Thyroid Monitoring After Reactor Accident
Vrba, T.
2017
XXXI. Dny radiační ochrany
Čechák, T.
2009
2009
CTU0922714
NEUDOS 11: Měření fragmentací iontů Ne o energii 400 MeV/n za terčíky různých materiálů pomocí detektorů stop
Kolísková, Z.
2009
2009
CTU0916714
Radiologická charakterizace odpadů
Šídlová, V.
2009
2009
CTU0905414
Využití ionizujícího záření v dozimetrii a radiologické
Čechák, T.
2009
2011
GD202/09/H086
Spolupráce ČR s CERN
Čechák, T.
2008
2012
LA08015
Výzkum a vývoj technologie pro analýzu hornin s využitím ionizujícího záření a moderních informačních technologií
Čechák, T.
2007
2009
FI-IM4/216
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Musílek, L.
2007
2012
MSM6840770040
BEZPEČNOST JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ
Klusoň, J.
2005
2011
MSM6840770020
Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství II
Pilařová, K.
2005
2011
MSM6840770012
Child and Adult Thyroid Monitoring After Reactor Accident
Vrba, T.
2017
Nové přístrojové vybavení pro Základní praktikum, Praktikum z detekce a dozimetrie záření a pracoviště neutronové difrakce
Čechák, T.
2008
2008
2362/2008
Spolupráce ČR s CERN
Čechák, T.
2008
2012
LA08015
Mezinárodní radonové sympozium: Analýza dlouhodobého měření radonu v Bozkovských dolomitových jeskyních,
Navrátilová, K.
2008
2008
CTU0822914
7. Mezinárodní konference o aplikacích ionizujícího záření a radioizotopů v průmyslu
Čechák, T.
2008
2008
CTU0815114
6. Mezinárodní Konference o Izotopech: Aplikace laboratorní a in-situ gama spektrometrie pro měření hloubkové distribuce radionuklidů v životním prostředí
Dragounová, L.
2008
2008
CTU0813414
37. vědecká konference COSPAR: Srovnání radiačního prostředí v nadmořských výškách družice FOTON M3 a letadel v období minima sluneční aktivity v roce 2007
Ploc, O.
2008
2008
CTU0813314
Gelová dozimetrie - aplikace v klinické praxi
Končeková, J.
2008
2008
CTU0808014
SPERANSA - Stimulation of Practical Expertise in Radiation and Nuclear Safety
Čechák, T.
2007
2008
IP-07-01
Výzkum a vývoj technologie pro analýzu hornin s využitím ionizujícího záření a moderních informačních technologií
Čechák, T.
2007
2009
FI-IM4/216
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Musílek, L.
2007
2012
MSM6840770040
Doktorský studijní program Radiologická fyzika
Čechák, T.
2006
2008
CZ.04.3.07/3.1.01.3/ 3177
Magisterské studium "Radiologická fyzika"
Čechák, T.
2006
2008
CZ.04.3.07/3.1.01./2057
Použití polovodičových detektorů v rutinních měřidlech ionizujícího záření
Čechák, T.
2006
2008
FI-IM3/174
Vývoj a experimentální ověření protiradiačních ozdravných opatření v extrémních podmínkách po historické těžbě stříbra a uranu
Čechák, T.
2006
2008
JC_08/2006
BEZPEČNOST JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ
Klusoň, J.
2005
2011
MSM6840770020
Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství II
Pilařová, K.
2005
2011
MSM6840770012
Child and Adult Thyroid Monitoring After Reactor Accident
Vrba, T.
2017
SPERANSA - Stimulation of Practical Expertise in Radiation and Nuclear Safety
Čechák, T.
2007
2008
IP-07-01
Výzkum a vývoj technologie pro analýzu hornin s využitím ionizujícího záření a moderních informačních technologií
Čechák, T.
2007
2009
FI-IM4/216
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Musílek, L.
2007
2012
MSM6840770040
Měření nízkých koncentrací radonu a jeho difúze pro potřeby experimentů v podzemních laboratořích
Mamedov, F.
2007
2007
CTU0708414
XXIX. Dny radiační ochrany
Čechák, T.
2007
2007
CTU0715814
5. Konference Ochrana proti radonu a jeho účinkům
Thinová, L.
2007
2007
CTU0715514
Vliv kyslíku na výtěžky komplexních poškození DNA vyvolaných účinkem ionizujícího záření
Štěpán, V.
2007
2007
CTU0714414
Stanovení úrovně expozice kosmickému záření na palubách letadel v České republice, analýza výsledků získaných v letech 2001-2006
Ploc, O.
2007
2007
CTU0714214
Nový radiochromní gelový 3D dozimetr na bázi Turnbullovy modře: jeho dozimetrické vlastnosti a vyhodnocení metodou optické tomografie
Šolc, J.
2007
2007
CTU0714314
Kurz-Praktické zkušenosti v radiační ochraně
Čechák, T.
2006
2007
51698-IC-2-2005-1-CZ-ERASMUS-IPUC-1
Doktorský studijní program Radiologická fyzika
Čechák, T.
2006
2008
CZ.04.3.07/3.1.01.3/ 3177
Magisterské studium "Radiologická fyzika"
Čechák, T.
2006
2008
CZ.04.3.07/3.1.01./2057
Použití polovodičových detektorů v rutinních měřidlech ionizujícího záření
Čechák, T.
2006
2008
FI-IM3/174
Zkvalitnění osobní dozimetrie pracovníků ve veřejnosti přístupných jeskyních a v jeskyních využívaných pro speleoterapii s možností rozšíření na ostatní podzemní pracoviště
Thinová, L.
2006
2007
JC_12/2006
Třídimenzionální dozimetrie s využitím experimentálních a výpočetních metod pro zjištění kvality
Čechák, T.
2006
2007
ME 835
Vývoj a experimentální ověření protiradiačních ozdravných opatření v extrémních podmínkách po historické těžbě stříbra a uranu
Čechák, T.
2006
2008
JC_08/2006
Použití analýzy celého spetra odezvy scintilačních detektorů v rutinních měřidlech
Čechák, T.
2005
2007
FI-IM2/106
Využití ionizujícího záření v dozimetrii a radiologické fyzice
Čechák, T.
2005
2007
GD202/05/H031
BEZPEČNOST JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ
Klusoň, J.
2005
2011
MSM6840770020
Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství II
Pilařová, K.
2005
2011
MSM6840770012
Spolupráce ČR s CERN
Čechák, T.
2004
2007
1P04LA211
Child and Adult Thyroid Monitoring After Reactor Accident
Vrba, T.
2017
Kurz-Praktické zkušenosti v radiační ochraně
Čechák, T.
2006
2007
51698-IC-2-2005-1-CZ-ERASMUS-IPUC-1
Doktorský studijní program Radiologická fyzika
Čechák, T.
2006
2008
CZ.04.3.07/3.1.01.3/ 3177
Magisterské studium "Radiologická fyzika"
Čechák, T.
2006
2008
CZ.04.3.07/3.1.01./2057
Použití polovodičových detektorů v rutinních měřidlech ionizujícího záření
Čechák, T.
2006
2008
FI-IM3/174
Zkvalitnění osobní dozimetrie pracovníků ve veřejnosti přístupných jeskyních a v jeskyních využívaných pro speleoterapii s možností rozšíření na ostatní podzemní pracoviště
Thinová, L.
2006
2007
JC_12/2006
Třídimenzionální dozimetrie s využitím experimentálních a výpočetních metod pro zjištění kvality
Čechák, T.
2006
2007
ME 835
Vývoj a experimentální ověření protiradiačních ozdravných opatření v extrémních podmínkách po historické těžbě stříbra a uranu
Čechák, T.
2006
2008
JC_08/2006
Další analýza dlouhodobých měření na palubě letadel Českých Aerolinií
Ploc, O.
2006
2006
CTU0622014
XXVIII. dny radiační ochrany
Čechák, T.
2006
2006
CTU0617114
Použití chemicky leptaných detektorů stop jako spektrometru lineárního přenosu energie
Ambrožová, I.
2006
2006
CTU0616614
Vývoj a aplikace antropomorfního voxelového fantomu hlavy
Vrba, T.
2006
2006
CTU0611714
Použití analýzy celého spetra odezvy scintilačních detektorů v rutinních měřidlech
Čechák, T.
2005
2007
FI-IM2/106
Jaderný výzkum a bezpečnost v Evropě
Čechák, T.
2005
2006
ARW981589
Využití ionizujícího záření v dozimetrii a radiologické fyzice
Čechák, T.
2005
2007
GD202/05/H031
BEZPEČNOST JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ
Klusoň, J.
2005
2011
MSM6840770020
Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství II
Pilařová, K.
2005
2011
MSM6840770012
Spolupráce ČR s CERN
Čechák, T.
2004
2007
1P04LA211
Child and Adult Thyroid Monitoring After Reactor Accident
Vrba, T.
2017
Použití analýzy celého spetra odezvy scintilačních detektorů v rutinních měřidlech
Čechák, T.
2005
2007
FI-IM2/106
Jaderný výzkum a bezpečnost v Evropě
Čechák, T.
2005
2006
ARW981589
Využití ionizujícího záření v dozimetrii a radiologické fyzice
Čechák, T.
2005
2007
GD202/05/H031
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Musílek, L.
2005
2005
MSM6840770019
BEZPEČNOST JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ
Klusoň, J.
2005
2011
MSM6840770020
Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství II
Pilařová, K.
2005
2011
MSM6840770012
Použití rentgenfluorescenční analýzy k identifikaci heterogenního rozložení prvků v měřeném předmětu
Trojek, T.
2005
2005
CTU0509414
Vliv ionizujícího záření na komplex estrogenového receptoru s DNA
Štisová - Madhusudhan, V.
2005
2005
CTU0509314
Spektrometrie lineárního přenosu energie částic vysokých energií pomocí chemicky leptaných detektorů stop
Ambrožová, I.
2005
2005
CTU0509214
Spolupráce ČR s CERN
Čechák, T.
2004
2007
1P04LA211
Vývoj technologie pro manipulaci a kontrolu radionuklidových zdrojů ionizujícího záření
Čechák, T.
2004
2005
FD-K3/106
Využití třídimensionální gelové dozimetrie k verifikaci ozařovacích technik v radiační onkologii
Čechák, T.
2003
2005
NC7460
Child and Adult Thyroid Monitoring After Reactor Accident
Vrba, T.
2017
Spolupráce ČR s CERN
Čechák, T.
2004
2007
1P04LA211
Vývoj technologie pro manipulaci a kontrolu radionuklidových zdrojů ionizujícího záření
Čechák, T.
2004
2005
FD-K3/106
6.Mezinárodní konference Oblasti s vysokými koncentracemi přírodních radionuklidů a radonu
Thinová, L.
2004
2004
CTU0416314
Organizace konference Radon'04
Berka, Z.
2004
2004
CTU0416214
Zpřesnění odhadu dávek z 222Rn z integrálních měření pomocí analýzy kontinuálního průběhu objemové aktivity 222Rn v pobytových prostorech
Ridziková, A.
2004
2004
CTU0411514
Použití termoluminiscenční in-vivo dozimetrie pro stanovení radiační zátěže pacientů při vyšetřeních v rentgenové diagnostice
Novák, L.
2004
2004
CTU0411414
Studium chování PbWO4 krystalů pro elektromagnetické kalorimetry na vysokoenergetických elektronových a pionových svazcích
Blaha, J.
2004
2004
CTU0411314
Vliv hormonů na poškození DNA indukovaných ionizujícím zářením
Štisová - Madhusudhan, V.
2004
2004
2094/G3
Inovace a rozvoj Základního praktika a Praktika detekce a dozimetrie
Čechák, T.
2004
2004
2075/A
Vývoj elektromagnetického kalorimetru pro experimenty v částicové fyzice
Blaha, J.
2004
2004
2086/G1
Praktický přístup k jaderným metodám
Čechák, T.
2003
2004
ICFP599A1AM02
Využití třídimensionální gelové dozimetrie k verifikaci ozařovacích technik v radiační onkologii
Čechák, T.
2003
2005
NC7460
Vývoj přístrojů a technologických postupů pro průmyslové a lékařské aplikace ionizujího záření
Čechák, T.
2001
2004
FD-K/048
Rizikové inženýrství a spolehlivost technických systémů
Musílek, L.
1999
2004
MSM 210000029
Jaderná zařízení, jaderná bezpečnost a radiační ochrana
Čechák, T.
1999
2004
MSM 210000020
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Musílek, L.
1999
2004
MSM 210000019
Matematické metody a fundamentální experimenty ve fyzice mikrosvěta
Čechák, T.
1999
2004
MSM 210000018
Výzkum nových metod pro měření fyzikálních veličin a jejich aplikace v přístrojové technice
Gerndt, J.
1999
2004
MSM 210000015
Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství
Čechák, T.
1999
2004
MSM 210000012
Vývoj radiochemických postupů přípravy radiofarmak na bázi 123-I využitím isotopicky obohacených plynových terčů
Vognar, M.
2000
2004
IBS1048005
Child and Adult Thyroid Monitoring After Reactor Accident
Vrba, T.
2017
Praktický přístup k jaderným metodám
Čechák, T.
2003
2004
ICFP599A1AM02
Využití třídimensionální gelové dozimetrie k verifikaci ozařovacích technik v radiační onkologii
Čechák, T.
2003
2005
NC7460
Nové kvantitativní metody v rentgenfluorescenční analýze
Trojek, T.
2003
2003
CTU0311214
Technologie zvládání nouzových stavů pro jaderné elektrárny typu VVER 440/213
Čechák, T.
2002
2003
FD-K/082
Vývoj přístrojů a technologických postupů pro průmyslové a lékařské aplikace ionizujího záření
Čechák, T.
2001
2004
FD-K/048
Měření doby života hadronových atomů a studium korelací částice
Čechák, T.
2001
2003
GA202/01/0779
Rizikové inženýrství a spolehlivost technických systémů
Musílek, L.
1999
2004
MSM 210000029
Jaderná zařízení, jaderná bezpečnost a radiační ochrana
Čechák, T.
1999
2004
MSM 210000020
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Musílek, L.
1999
2004
MSM 210000019
Matematické metody a fundamentální experimenty ve fyzice mikrosvěta
Čechák, T.
1999
2004
MSM 210000018
Výzkum nových metod pro měření fyzikálních veličin a jejich aplikace v přístrojové technice
Gerndt, J.
1999
2004
MSM 210000015
Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství
Čechák, T.
1999
2004
MSM 210000012
Modernizace mikrotronu
Vognar, M.
2000
2003
04-0-0002
Vývoj radiochemických postupů přípravy radiofarmak na bázi 123-I využitím isotopicky obohacených plynových terčů
Vognar, M.
2000
2004
IBS1048005
DIRAC-Měření doby života pí+ pí- atomů a studium korelací částic s malou relativní rychlostí
Čechák, T.
1999
2003
2000/5240/C-2
Child and Adult Thyroid Monitoring After Reactor Accident
Vrba, T.
2017
Technologie zvládání nouzových stavů pro jaderné elektrárny typu VVER 440/213
Čechák, T.
2002
2003
FD-K/082
Inovace počítačové laboratoře pro studenty základního studia
Klusoň, J.
2002
2002
2113/A
Příprava metodiky kontinuálního sledování radonu v jeskynních komplexech
Thinová, L.
2002
2002
CTU0213614
Simulace fotonových a elektronových svazků klinického lineárního urychlovače metodou Monte Carlo - Geant4
Soukup, M.
2002
2002
CTU0213514
3D dozimetrie pomocí gelových dozimetrů
Dvořák, P.
2002
2002
CTU0213414
Vývoj přístrojů a technologických postupů pro průmyslové a lékařské aplikace ionizujího záření
Čechák, T.
2001
2004
FD-K/048
Nové technologické postupy pro dokumentaci, průzkum a prezentaci historických památek užitím digitální fotogrammetrie, fyzikálních metod a technologie GIS
Musílek, L.
2000
2002
GA205/00/1360
Měření doby života hadronových atomů a studium korelací částice
Čechák, T.
2001
2003
GA202/01/0779
Rizikové inženýrství a spolehlivost technických systémů
Musílek, L.
1999
2004
MSM 210000029
Jaderná zařízení, jaderná bezpečnost a radiační ochrana
Čechák, T.
1999
2004
MSM 210000020
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Musílek, L.
1999
2004
MSM 210000019
Matematické metody a fundamentální experimenty ve fyzice mikrosvěta
Čechák, T.
1999
2004
MSM 210000018
Výzkum nových metod pro měření fyzikálních veličin a jejich aplikace v přístrojové technice
Gerndt, J.
1999
2004
MSM 210000015
Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství
Čechák, T.
1999
2004
MSM 210000012
Modernizace mikrotronu
Vognar, M.
2000
2003
04-0-0002
Vývoj radiochemických postupů přípravy radiofarmak na bázi 123-I využitím isotopicky obohacených plynových terčů
Vognar, M.
2000
2004
IBS1048005
DIRAC-Měření doby života pí+ pí- atomů a studium korelací částic s malou relativní rychlostí
Čechák, T.
1999
2003
2000/5240/C-2
Child and Adult Thyroid Monitoring After Reactor Accident
Vrba, T.
2017
Vývoj přístrojů a technologických postupů pro průmyslové a lékařské aplikace ionizujího záření
Čechák, T.
2001
2004
FD-K/048
Nové technologické postupy pro dokumentaci, průzkum a prezentaci historických památek užitím digitální fotogrammetrie, fyzikálních metod a technologie GIS
Musílek, L.
2000
2002
GA205/00/1360
Luminiscenční a termoluminiscenční spektroskopie nových materiálů na bázi uhlíku připravených CVD metodou
Čechák, T.
2001
2001
300112314
Vzdělávání a příprava studentů v návaznosti na zavádění předmětu Evropský standard počítačové gramotnosti na FJFI ČVUT
Klusoň, J.
2001
2001
300114714
Měření doby života hadronových atomů a studium korelací částice
Čechák, T.
2001
2003
GA202/01/0779
Rizikové inženýrství a spolehlivost technických systémů
Musílek, L.
1999
2004
MSM 210000029
Jaderná zařízení, jaderná bezpečnost a radiační ochrana
Čechák, T.
1999
2004
MSM 210000020
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Musílek, L.
1999
2004
MSM 210000019
Matematické metody a fundamentální experimenty ve fyzice mikrosvěta
Čechák, T.
1999
2004
MSM 210000018
Výzkum nových metod pro měření fyzikálních veličin a jejich aplikace v přístrojové technice
Gerndt, J.
1999
2004
MSM 210000015
Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství
Čechák, T.
1999
2004
MSM 210000012
Rozvoj evropského systému výuky záření pro medicínu - internetová verze
Musílek, L.
1998
2001
UK/98/1/8052/PI/III.3.a/FPC
Modernizace mikrotronu
Vognar, M.
2000
2003
04-0-0002
Vývoj radiochemických postupů přípravy radiofarmak na bázi 123-I využitím isotopicky obohacených plynových terčů
Vognar, M.
2000
2004
IBS1048005
Vypracování metod in situ měření k charakterizaci objektů kontaminovaných radionuklidy
Čechák, T.
1999
2001
JB10/99
DIRAC-Měření doby života pí+ pí- atomů a studium korelací částic s malou relativní rychlostí
Čechák, T.
1999
2003
2000/5240/C-2
Child and Adult Thyroid Monitoring After Reactor Accident
Vrba, T.
2017
Nové technologické postupy pro dokumentaci, průzkum a prezentaci historických památek užitím digitální fotogrammetrie, fyzikálních metod a technologie GIS
Musílek, L.
2000
2002
GA205/00/1360
Rizikové inženýrství a spolehlivost technických systémů
Musílek, L.
1999
2004
MSM 210000029
Jaderná zařízení, jaderná bezpečnost a radiační ochrana
Čechák, T.
1999
2004
MSM 210000020
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Musílek, L.
1999
2004
MSM 210000019
Matematické metody a fundamentální experimenty ve fyzice mikrosvěta
Čechák, T.
1999
2004
MSM 210000018
Výzkum nových metod pro měření fyzikálních veličin a jejich aplikace v přístrojové technice
Gerndt, J.
1999
2004
MSM 210000015
Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství
Čechák, T.
1999
2004
MSM 210000012
Rozvoj evropského systému výuky záření pro medicínu - internetová verze
Musílek, L.
1998
2001
UK/98/1/8052/PI/III.3.a/FPC
Modernizace mikrotronu
Vognar, M.
2000
2003
04-0-0002
Vývoj radiochemických postupů přípravy radiofarmak na bázi 123-I využitím isotopicky obohacených plynových terčů
Vognar, M.
2000
2004
IBS1048005
Zjišťování kvality třídimensionální dozimetrie v radioterapii
Čechák, T.
2000
2000
OE29
RADON98 - Výzkum nových metod detailní prospekce radonově závadných objektů pro ochranu vojenských osob před přírodní radioaktivitou
Čechák, T.
1999
2000
MO25190498214
Vypracování metod in situ měření k charakterizaci objektů kontaminovaných radionuklidy
Čechák, T.
1999
2001
JB10/99
Vývoj terčů využívajících obohacených plynů
Vognar, M.
1999
2000
03/196/99
DIRAC-Měření doby života pí+ pí- atomů a studium korelací částic s malou relativní rychlostí
Čechák, T.
1999
2003
2000/5240/C-2
Experimentální stanovení parametrů směsných polí neutronů a gama záření za železnou a vodní stínící vrstvou odpovídající tlakové nádobě reaktoru
Klusoň, J.
1999
2000
GA202/99/0036
Prostorové rozdělení energie předávané buňce ionizujícími částicemi a inaktivační mechanismus
Klusoň, J.
1999
2000
GA202/99/1115
Laboratoř kvantitativních metod výzkumu památek
Musílek, L.
1996
2000
VS96052
Měření doby života pionia a studium korelací částic s malou relativní rychlostí
Čechák, T.
1998
2000
GA202/98/1283
Child and Adult Thyroid Monitoring After Reactor Accident
Vrba, T.
2017
Rizikové inženýrství a spolehlivost technických systémů
Musílek, L.
1999
2004
MSM 210000029
Jaderná zařízení, jaderná bezpečnost a radiační ochrana
Čechák, T.
1999
2004
MSM 210000020
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Musílek, L.
1999
2004
MSM 210000019
Matematické metody a fundamentální experimenty ve fyzice mikrosvěta
Čechák, T.
1999
2004
MSM 210000018
Výzkum nových metod pro měření fyzikálních veličin a jejich aplikace v přístrojové technice
Gerndt, J.
1999
2004
MSM 210000015
Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství
Čechák, T.
1999
2004
MSM 210000012
Rozvoj evropského systému výuky záření pro medicínu - internetová verze
Musílek, L.
1998
2001
UK/98/1/8052/PI/III.3.a/FPC
RADON98 - Výzkum nových metod detailní prospekce radonově závadných objektů pro ochranu vojenských osob před přírodní radioaktivitou
Čechák, T.
1999
2000
MO25190498214
Vypracování metod in situ měření k charakterizaci objektů kontaminovaných radionuklidy
Čechák, T.
1999
2001
JB10/99
Vývoj terčů využívajících obohacených plynů
Vognar, M.
1999
2000
03/196/99
DIRAC
Čechák, T.
1998
1999
ME 238
DIRAC-Měření doby života pí+ pí- atomů a studium korelací částic s malou relativní rychlostí
Čechák, T.
1999
2003
2000/5240/C-2
Experimentální stanovení parametrů směsných polí neutronů a gama záření za železnou a vodní stínící vrstvou odpovídající tlakové nádobě reaktoru
Klusoň, J.
1999
2000
GA202/99/0036
Prostorové rozdělení energie předávané buňce ionizujícími částicemi a inaktivační mechanismus
Klusoň, J.
1999
2000
GA202/99/1115
Laboratoř kvantitativních metod výzkumu památek
Musílek, L.
1996
2000
VS96052
Zajišťování kvality třídimenzionální dozimetrie v radioterapii
Čechák, T.
1997
1999
OE29/EU1758
Měření doby života pionia a studium korelací částic s malou relativní rychlostí
Čechák, T.
1998
2000
GA202/98/1283
Child and Adult Thyroid Monitoring After Reactor Accident
Vrba, T.
2017
Rozvoj evropského systému výuky záření pro medicínu - internetová verze
Musílek, L.
1998
2001
UK/98/1/8052/PI/III.3.a/FPC
DIRAC
Čechák, T.
1998
1998
ME 238
DIRAC
Čechák, T.
1998
1999
ME 238
Monitorování směsných polí záření v okolí radioterapeutického hadronového svazku
Sabol, J.
1998
1998
309811804
Stanovení dlouhodobé indukované aktivity ve vybraných materiálech používaného lékařského lineárního urychlovače Saturn 2+
Chvátil, D.
1998
1998
309811704
Studium anomálních úrovní radonu a terestrálního záření gama ve vybraných lokalitách v České republice
Berka, Z.
1998
1998
309811604
Laboratoř kvantitativních metod výzkumu památek
Musílek, L.
1996
2000
VS96052
Zajišťování kvality třídimenzionální dozimetrie v radioterapii
Čechák, T.
1997
1999
OE29/EU1758
SPIN
Vognar, M.
1998
1998
09-6-0996-93
Využití moderních leteckých metod pro hodnocení zátěže životního prostředí se zaměřením na vliv těžby uranu
Čechák, T.
1998
1998
ZZ/630/3/97
Měření doby života pionia a studium korelací částic s malou relativní rychlostí
Čechák, T.
1998
2000
GA202/98/1283
Child and Adult Thyroid Monitoring After Reactor Accident
Vrba, T.
2017
Stanovení příspěvku k ozáření personálu a pacientů v důsledku radionuklidů indukovaných ve vzduchu a v materiálech v okolí lékařských lineárních urychlovačů
Sabol, J.
1997
1997
3097498
Studium anomálních úrovní radonu a terestrálního záření gama ve vybraných lokalitách v České republice
Berka, Z.
1997
1997
3097497
Laboratoř kvantitativních metod výzkumu památek
Musílek, L.
1996
2000
VS96052
Zajišťování kvality třídimenzionální dozimetrie v radioterapii
Čechák, T.
1997
1999
OE29/EU1758
Měření doby života ś+ś- atomů a studium korelací částic s malou relativní rychlostí
Čechák, T.
1997
1997
RPC DIRAC
Studijní zaměření "Radiační fyzika v medicíně"
Musílek, L.
1997
1997
1061/F1
Prezentace výsledků výzkumu pracovní skupiny FJFI ČVUT v Praze v oblasti ochrany osob před škodlivými účinky ionizujícího záření a radionuklidů na odborných mez
Sabol, J.
1997
1997
PG97030
Bezpečnostní aspekty pokročilých jaderných reaktorů
Sklenka, Ľ.
2006
2010
FT-TA3/071
Dynamické experimenty ve výuce jaderné bezpečnosti na školním reaktoru VR-1 VRABEC
Matějka, K.
2006
2006
1932/A/a
Pokročilé palivové cykly pro reaktor VVER-1000
Jošek, R.
2006
2006
1732/G1
COVERS
Kobylka, D.
2004
2008
12727
Nový jaderný zdroj pro energetiku
Kobylka, D.
2005
2008
FT-TA/067
BEZPEČNOST JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ
Sklenka, Ľ.
2005
2011
MSM6840770020
Jaderný transmutační systém SFIX s kapalným jaderným palivem na bázi roztavených fluoridů
Rataj, J.
2004
2008
FT-TA/055
COVERS
Kobylka, D.
2004
2008
12727
Inovace přístrojového vybavení pro praktickou výuku na školním reaktoru VR-1 Vrabec
Matějka, K.
2005
2005
396/Aa
Nový jaderný zdroj pro energetiku
Kobylka, D.
2005
2008
FT-TA/067
BEZPEČNOST JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ
Sklenka, Ľ.
2005
2011
MSM6840770020
Inovace výuky na školním reaktoru VR-1 vyvolaná modernizací jeho zařízení
Matějka, K.
2005
2005
CTU0514214
Jaderný transmutační systém SFIX s kapalným jaderným palivem na bázi roztavených fluoridů
Rataj, J.
2004
2008
FT-TA/055
NEPTUNO
Matějka, K.
2004
2005
FI6O-CT-2003-508849
Evropské vzdělávání v jaderném inženýrství
Matějka, K.
2002
2005
FIR1-CT-2001-80127
Analýza bezpečnostních problémů urychlovačem řízených transmutačních systémů
Heřmanský, B.
1997
1997
3097499
Nestandardní reaktorové systémy pro likvidaci radioaktivních odpadů pomocí transmutační technologie
Tuček, K.
1997
1997
3097501
Zjištění jakosti (QA) bezpečnostního systému jaderného zařízení
Kropík, M.
1997
1997
3097500
Řízení jakosti při vývoji vysoce spolehlivých SW
Matějka, K.
1997
2000
VS97037
Jaderná bezpečnost
Matějka, K.
1995
1997
15p8 (11p16, 6p1)
Radiační metody a reaktorová fyzika při výzkumu životního prostředí
Matějka, K.
1997
1998
SÚJV 07-4-09
Inovace studijních programů vyučovaných na školním reaktoru VR-1 vyvolaná změnou typu jaderného paliva
Matějka, K.
1997
1997
1063/F1

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.