Filtr grantů

Kategorie
Rok
Hlavní informace
Vývoj stochastických modelů chování zákazníků v hromadné obsluze
Kůs, V.
2015
2016
Kvantitativní mapování myokardu a dynamiky proudění pomocí MR zobrazování u pacientů s neischemickým postižením srdce - rozvoj metodiky
Oberhuber, T.
2015
2018
NV15-27178A
Detekce stochastických univerzalit v nerovnovážných stavech sociofyzikálních systémů metodami teorie náhodných matic
Krbálek, M.
2015
2017
GA15-15049S
Kombinatorika na slovech
Pelantová, E.
2015
2015
SVK 33/15/F4
Studentská konference "Metody algebry a funkcionální analýzy v aplikacích"
Tušek, M.
2015
2015
SVK 34/15/F4
Doktorandské dny 2015
Masáková, Z.
2015
2015
SVK 30/15/F4
Studentská konference a Rektorysova soutěž
Oberhuber, T.
2015
2015
SVK 32/15/F4
6th SPMS2015 - Stochastic and Physical Monitoring Systems
Kůs, V.
2015
2015
SVK 29/15/F4
Student Workshop on Scientific Computing 2015
Oberhuber, T.
2015
2015
SVK 31/15/F4
Aplikace analytických matematický metod při studiu fyzikálních a biologických modelů
Šťovíček, P.
2015
2017
SGS15/215/OHK4/3T/14
Aplikace stochastických modelů na vybrané socio-fyzikální monitorovací systémy
Kůs, V.
2015
2017
SGS15/214/OHK4/3T/14
Dynamické řízení lithium-iontových bateríí v systémech hybridních elektrických pohonů
Beneš, M.
2014
2017
TA04021244
Vývoj a ověřování modelů dynamiky tekutin a fázových přechodů v porézním prostředím při ochraně životního prostředí
Beneš, M.
2014
2016
LH14003
Pokročilé superpočítačové metody pro matematické modelování přírodních procesů
Fučík, R.
2014
2016
SGS14/206/OHK4/3T/14
Algebraické a kombinatorické metody v teoretické informatice
Ambrož, P.
2014
2016
SGS14/205/OHK4/3T/14
Spektrální analýza operátorů a její aplikace v kvantové mechanice
Šťovíček, P.
2013
2015
GA13-11058S
Algoritmy, dynamika a geometrie numeračních systémů
Masáková, Z.
2013
2017
GA13-03538S
Dvouúrovňová diskrétně-spojitá dislokační dynamika
Beneš, M.
2012
2015
GAP108/12/1463
Výpočetní metody v termodynamice vícesložkových směsí
Mikyška, J.
2012
2015
LH12064
Výzkum problematiky iontových kapalin pro separační aplikace
Čubová, K.
2015
2018
TH01020381
Separace vybraných radionuklidů v pokročilých palivových cyklech
Distler, P.
2015
2017
SGS15/216/OHK4/3T/14
Nosiče radionuklidů pro cílenou terapii a diagnostiku
Kozempel, J.
2015
2015
SGS15/094/OHK4/1T/14
Laboratoře výuky radiofarmak a značených sloučenin
Kozempel, J.
2014
2016
C120d
Separace a stanovení významných radionuklidů
Neufuss, S.
2014
2015
SGS14/154/OHK4/2T/14
Pokročilé metody přípravy anorganických materiálů
Pavelková, T.
2014
2016
SGS14/207/OHK4/3T/14
Anorganické nanoscintilátory: netradiční syntéza a rozměrově závislé charakteristiky.
Čuba, V.
2013
2016
GA13-09876S
Účinky extrémního ultrafialového laserového záření na modelové biomembrány a povrch živých buněk
Múčka, V.
2013
2016
GA13-28721S
Studium transmutace a separace produktů ozařování Ra-226
Kozempel, J.
2013
2015
LK21310
Recyklace Ra-226 a nové technologie využívající Ac-277
John, J.
2013
2016
TA03010027
Cooperation in education and training In Nuclear CHemistry
John, J.
2013
2016
605179
Podpora práce v Division of Nuclear and Radiochemistry (DNRC) EuCheMS
John, J.
2013
2015
LG13016
Studium migrace vybraných kritických radionuklidů v bariérách úložišť
Hofmanová, E.
2013
2015
SGS13/224/OHK4/3T/14
Safety of ACtinide Separation proceSSes
John, J.
2013
2016
7G13004
Advanced fuleS for Generation IV reActors: Reprocessing and Dissolution
John, J.
2012
2015
7G12092
Pátá studentská vědecká konference fyziky pevných látek (5th Student Scientific Conference on Solid State Physics, SSCSSP-5)
Kalvoda, L.
2015
2015
SVK 38/15/F4
Využiti magnetické a napěťové anizotropie při studiu integrity povrchu
Kolařík, K.
2014
2015
7AMB14SK092
Multidisciplinární výzkumné centrum moderních materiálů
Kalvoda, L.
2014
2019
GB14-36566G
Příprava a vlastnosti nových dielektrických a polovodičových materiálů a struktur perspektivních pro aplikace
Bryknar, Z.
2013
2015
SGS13/218/OHK4/3T/14
Vysoce strukturně organizované materiály pro pokročilé aplikace
Kučeráková, M.
2013
2015
SGS13/219/OHK4/3T/14
Aplikace laserových technologií v dopravní technice
Ganev, N.
2012
2015
TA02011004
Nové plazmonické a metamateriálové subvlnové nanostruktury
Richter, I.
2015
2017
LD15075
Srovnání optických spojení pro přenos času
Blažej, J.
2014
2016
EGEP14-ID89
European Laser Timing - Ground Station Calibration
Blažej, J.
2015
2019
ELT2
Interakce vysoce intenzivního laserového impulzu se speciálně navrženými terči jako zdroj energetických částic a záření
Pšikal, J.
2015
2017
GA15-02964S
Vliv teploty na spektrální a laserové vlastnosti pevnolátkových aktivních materiálů pro viditelnou až střední infračervenou oblast
Jelínková, H.
2015
2017
GA15-05360S
Studium fluoridových monokrystalů dopovaných ionty vzácných zemin
Kubeček, V.
2014
2015
LH14308
Rentgenová optika pro astrofyziku
Pína, L.
2014
2016
LH14039
Pokročilé metody metrologie a zobrazování v rentgenové oblasti záření
Pína, L.
2014
2016
LD14032
Rozvoj fyziky pro inerciální fúzi v době jejího zapálení na NIF
Limpouch, J.
2014
2017
LD14089
Nové substráty a přístupy pro citlivý a reprodukovatelný biomolekulární senzing pomocí spektroskopie povrchem zesíleného Ramanova rozptylu (SERS)
Proška, J.
2013
2017
GA13-20110S
Nové substráty a prístupy pro citlivý a reprodukovatelný biomolekulární senzing pomocí spektroskopie povrchem zesíleného Ramanova rozptylu (SERS)
Proška, J.
2013
2017
GA13-20110S
Výzkum v rámci Mezinárodního centra hustého magnetizovaného plazmatu
Kubeš, P.
2013
2015
LG13029
Lagrangeovské a ALE metody pro mechaniku stlačitelných tekutin a elasto-plastických pevných látek
Liska, R.
2014
2016
GA14-21318S
Diodově buzené pikosekundové pevnolátkové lasery
Kubeček, V.
2013
2016
GA13-08888S
Velkoobjemové Oxidické Monokrystaly pro Hi-tech Optoelektronické Aplikace
Jelínková, H.
2013
2016
TA03011141
Výzkum a aplikace laserů
Jelínková, H.
2013
2015
SGS13/220/OHK4/3T/14
Výzkum optického záření, nanostruktur a laserového plazmatu
Richter, I.
2013
2015
SGS13/221/OHK4/3T/14
Nanobiofotonika pro medicínu budoucnosti
Richter, I.
2012
2018
GBP205/12/G118
Braggovská vlákna pro přenos vysokých energií laserů
Kubeček, V.
2012
2015
GAP102/12/2361
Detektory fotonů s pikosekundovým časovým rozlišením pro dlouhodobé kosmické mise
Procházka, I.
2012
2015
LH12005
Konference aplikovaného materiálového výzkumu JuveMatter 2015
Kunz, J.
2015
2015
SVK 39/15/F4
Příprava slitin NiTi s tvarovou pamětí reaktivní sintrací
Karlík, M.
2014
2016
GA14-03044S
Vývoj inovativní metodiky semidestruktivního hodnocení degradace vysoce aktivních materiálů pro hodnocení životnosti jaderných zařízení
Siegl, J.
2013
2015
TA03011266
Mikrostruktura, vlastnosti a degradační procesy moderních materiálů
Karlík, M.
2013
2015
SGS13/222/OHK4/3T/14
Počítačem podporované stanovení mechanických vlastností a degradace moderních konstrukčních materiálů
Materna, A.
2013
2015
SGS13/223/OHK4/3T/14
Child and Adult Thyroid Monitoring After Reactor Accident
Vrba, T.
2017
Spolupráce na projektech ve Fermiho národní laboratoře, USA
Smolík, J.
2015
2017
LG15047
Konference radiologické fyziky 2015
Trojek, T.
2015
2015
SVK 40/15/F4
Aplikace ionizujícího záření
Trojek, T.
2015
2017
SGS15/217/OHK4/3T/14
Spolupráce ČR s CERN
Čechák, T.
2013
2015
LG13031
Prevence, připravenost a zmírnění následků těžkých havárií českých jaderných elektráren v souvislosti s novými poznatky zátěžových testů po havárii ve Fukušimě
Čechák, T.
2013
2015
VG20132015105
Částicové experimenty v laboratořích Fermilab a CERN
Jediný, F.
2013
2015
SGS13/225/OHK4/3T/14
Historické technologie a moderní metody průzkumu
Čechák, T.
2013
2017
DF13P01OVV010
Spolupráce na experimentech ve Fermiho národní laboratoři, USA.
Smolík, J.
2012
2015
LG12006
Průzkum sbírkových předmětů z fondů NTM moderními fyzikálními a chemickými metodami s cílem zkvalitnit jejich restaurování a preventivní konzervaci
Čechák, T.
2012
2015
DF12P01OVV034
Výzkum moderních metod detekce a identifikace nebezpečných CBRN látek a materiálů, metod snížení jejich nebezpečnosti a dekontaminace; výzkum moderních prostředků ochrany osob a prvků kritické infrastruktury
Thinová, L.
2011
2015
VF20112015013
Strengthening of Cooperation and Exchange for Nuclear Education and Training between the European Union and the Russian Federation
Kropík, M.
2014
2017
605149
Vizualizátor rozvoje těžké havárie JE pro trénink zvládání těžkých havárií
Kropík, M.
2015
2017
TH01011086
Výzkum vysoce přesných měřicích metod a vývoj přístrojů pro vyhodnocování jaderně-fyzikálních veličin a bezpečné řízení kritických procesů
Rataj, J.
2015
2019
EG15_019/0001787
Vizualizátor rozvoje těžké havárie JE pro trénink zvládání těžkých havárií
Kropík, M.
2015
2017
TH01011086
Aplikace neutronů a ionizujícího záření na reaktoru VR-1
Huml, O.
2015
2017
SGS15/218/OHK4/3T/14
Studium vlastností CdZnTe detektoru na reaktoru VR-1
Žlebčík, P.
2015
2015
SGS15/095/OHK4/1T/14
Kvantifikace neurčitostí v datech pro reaktorově-fyzikální výpočty a jejich dopad do návrhu a bezpečnostního hodnocení palivových vsázek
Frýbort, J.
2014
2017
TA04021349
Studium vlastností neutronových filtrů na reaktoru VR-1
Šoltés, J.
2014
2015
SGS14/157/OHK4/2T/14
Možnosti využití deterministických výpočetních kódů na výzkumných reaktorech
Fejt, F.
2014
2015
SGS14/155/OHK4/2T/14
Přestup tepla a oxidace pokrytí paliva v aktivní zóně jaderného reaktoru
Krejčí, J.
2014
2015
SGS14/156/OHK4/2T/14
Vliv radiace na vybrané fyzikální vlastnosti perspektivních slitin pro jaderná zařízení
Miglierini, M.
2014
2016
GA14-12449S
Testovací zařízení nové generace MONTE-1 u školního jaderného reaktoru VR-1 k testování detekčního vybavení monitorujících a zasahujících skupin při jaderných haváriích a vybavení sítě včasného zjištění
Sklenka, Ľ.
2013
2015
VG20132015119
Výpočetní nástroj pro spojené neutronově-fyzikální a termomechanické analýzy aktivní zóny a jaderného paliva
Frýbort, J.
2013
2015
TA03021480
VR1 - Příspěvek na provoz na výzkumnou činnost školního reaktoru
Sklenka, Ľ.
2012
2016
LM2011031
Zpřesnění výpočetních metod pro vylepšení charakteristik palivových vsázek a efektivnější využití jaderného paliva
Frýbort, J.
2012
2015
TA02020840
Aparatura ex-core pro měření neutronového toku a ochranné funkce jaderného reaktoru
Rataj, J.
2012
2015
FR-TI4/419
Spolupráce ČR s CERN
Virius, M.
2013
2015
LG13031
Metodický rámec pro tvorbu specifických softwarových aplikací s důrazem na prototypování a holistický přístup k životnímu cyklu vývoje systému.
Merunka, V.
2014
2016
SGS14/209/OHK4/3T/14
Pokročilé algoritmy v softwarovém inženýrství
Virius, M.
2014
2016
SGS14/210/OHK4/3T/14
Biomedicínské aplikace matematických metod
Kukal, J.
2014
2016
SGS14/208/OHK4/3T/14
Path Integration in Complex Dynamical Systems
Jizba, P.
2016
2017
W911NF-17-1-0108
Laboratoř pro výzkum s antiprotony a těžkými ionty - účast České republiky
Vrba, V.
2016
2019
LM2015049
Zkoumání mikrosvěta s využitím infrastruktury CERN
Petráček, V.
2016
2017
LG15052
Struktura hadronů v těžkoiontových srážkách
Čepila, J.
2016
2019
Brookhavenská národní laboratoř - účast České republiky
Bielčík, J.
2016
2019
LM2015054
Výzkumná infrastruktura pro experimenty v CERN
Petráček, V.
2016
2019
LM2015058
Advanced analysis of experimental data in nuclear and particle physics
Bielčík, J.
2016
2016
NF-CZ07-MOP-4-256-2015
Metody symetrií pro diferenciální rovnice a jejich diskretizace
Hrivnák, J.
2016
2017
7AMB16PL043
Formování rovnovážných stavů v kvantových sítích
Novotný, J.
2016
2018
GA16-09824S
Účast České republiky na experimentech v Brookhavenské národní laboratoři v USA
Bielčík, J.
2015
2017
LG15001
25th Student conference "Winter school on mathematical physics"
Břeň, D.
2016
2016
SVK 30/16/F4
Workshop EJČF 2016
Petráček, V.
2016
2016
SVK 31/16/F4
Dynamika komplexních kvantových systémů
Novotný, J.
2016
2018
SGS16/241/OHK4/3T/14
Studium fundamentálnich vlastností elementárních částic, jaderné hmoty a antihmoty v labořatoři CERN - experimenty ALICE a AEgIS
Petráček, V.
2016
2018
SGS16/242/OHK4/3T/14
Vývoj, testování a vyhodnocování parametrů nových křemíkových senzorů pro nový dráhový detektor experimentu ATLAS
Korchak, O.
2016
2016
SGS16/098/OHK4/1T/14
Analýza elektromagnetických signálů vyzařovaných bleskovými výboji
Špačková, H.
2016
2016
SGS16/099/OHK4/1T/14
Základní výzkum fyziky vysokých energií v mezinárodním experimentu ATLAS na hadronovém urychlovači LHC v laboratoři CERN.
Moudrá, K.
2016
2018
SGS16/240/OHK4/3T/14
Produkce hadronů a jejich interakce s nukleony a jádry
Schäfer, M.
2016
2018
SGS16/243/OHK4/3T/14
Metody a aplikace matematické fyziky
Hrivnák, J.
2016
2018
SGS16/239/OHK4/3T/14
Studium jádro-jaderních srážek na experimentu STAR
Bielčík, J.
2016
2018
SGS16/238/OHK4/3T/14
Výzkum udržení plazmatu magnetickým polem v tokamaku
Břeň, D.
2015
2016
SGS15/164/OHK4/2T/14
Řešitelné modely kvantových procházek a jejich aplikace
Štefaňák, M.
2014
2016
GP14-02901P
Struktura vakua v kvantově polních teoriích
Jizba, P.
2014
2016
GA14-07983S
Využití potenciálu kvantových procházek
Jex, I.
2013
2016
GA13-33906S
Studium jaderné hmoty v ultra-relativistických jaderných srážkách na urychlovači RHIC
Bielčík, J.
2013
2016
GA13-20841S
Zapojení prof. Guillerma Contrerase do činnosti Centra pro fyziku ultra-relativistických jaderných srážek na FJFI ČVUT
Contreras, J.
2012
2016
LK11209
Progresivní detekční systémy ionizujícího záření
Vrba, V.
2012
2019
TE01020069
Vývoj stochastických modelů chování zákazníků v hromadné obsluze
Kůs, V.
2015
2016
7th SPMS2016 - Stochastic and Physical Monitoring Systems
Kůs, V.
2016
2016
SVK 29/16/F4
Kombinatorika na slovech a matematická fyzika
Dvořáková, L.
2016
2016
SVK 28/16/F4
Kvantitativní mapování myokardu a dynamiky proudění pomocí MR zobrazování u pacientů s neischemickým postižením srdce - rozvoj metodiky
Oberhuber, T.
2015
2018
NV15-27178A
Detekce stochastických univerzalit v nerovnovážných stavech sociofyzikálních systémů metodami teorie náhodných matic
Krbálek, M.
2015
2017
GA15-15049S
Aplikace analytických matematický metod při studiu fyzikálních a biologických modelů
Šťovíček, P.
2015
2017
SGS15/215/OHK4/3T/14
Aplikace stochastických modelů na vybrané socio-fyzikální monitorovací systémy
Kůs, V.
2015
2017
SGS15/214/OHK4/3T/14
Dynamické řízení lithium-iontových bateríí v systémech hybridních elektrických pohonů
Beneš, M.
2014
2017
TA04021244
Vývoj a ověřování modelů dynamiky tekutin a fázových přechodů v porézním prostředím při ochraně životního prostředí
Beneš, M.
2014
2016
LH14003
Pokročilé superpočítačové metody pro matematické modelování přírodních procesů
Fučík, R.
2014
2016
SGS14/206/OHK4/3T/14
Algebraické a kombinatorické metody v teoretické informatice
Ambrož, P.
2014
2016
SGS14/205/OHK4/3T/14
Algoritmy, dynamika a geometrie numeračních systémů
Masáková, Z.
2013
2017
GA13-03538S
Recyklovatelné dekontaminační médium pro vyřazování jaderných zařízení z provozu
Němec, M.
2016
2020
FV10023
Procesy a materiály pro separaci aniontových kontaminantů z kapalných radioaktivních odpadů
John, J.
2016
2019
TF02000031
Nová vícefázová nanodiagnostika pro zobrazování nádorových onemocnění a predikci efektivity antiangiogenní terapie
Kozempel, J.
2016
2019
NV16-30544A
Studium speciace, komplexace a migrace kritických radionuklidů
Baborová, L.
2016
2018
SGS16/250/OHK4/3T/14
Příprava nosičů teranostických radionuklidů pro nukleární medicínu
Suchánková, P.
2016
2018
SGS16/251/OHK4/3T/14
Výzkum problematiky iontových kapalin pro separační aplikace
Čubová, K.
2015
2018
TH01020381
Separace vybraných radionuklidů v pokročilých palivových cyklech
Distler, P.
2015
2017
SGS15/216/OHK4/3T/14
Laboratoře výuky radiofarmak a značených sloučenin
Kozempel, J.
2014
2016
C120d
Pokročilé metody přípravy anorganických materiálů
Pavelková, T.
2014
2016
SGS14/207/OHK4/3T/14
Anorganické nanoscintilátory: netradiční syntéza a rozměrově závislé charakteristiky.
Čuba, V.
2013
2016
GA13-09876S
Účinky extrémního ultrafialového laserového záření na modelové biomembrány a povrch živých buněk
Múčka, V.
2013
2016
GA13-28721S
Recyklace Ra-226 a nové technologie využívající Ac-277
John, J.
2013
2016
TA03010027
Cooperation in education and training In Nuclear CHemistry
John, J.
2013
2016
605179
Safety of ACtinide Separation proceSSes
John, J.
2013
2016
7G13004
Šestá studentská vědecká konference fyziky pevných látek (6th Student Scientific Conference on Solid State Physics, SSCSSP-6)
Kalvoda, L.
2016
2016
SVK 32/16/F4
Vysoce strukturně organizované materiály pro pokročilé aplikace
Jakoubková, J.
2016
2018
SGS16/245/OHK4/3T/14
Příprava a vlastnosti nových dielektrických a polovodičových materiálů a struktur perspektivních pro aplikace
Bryknar, Z.
2016
2018
SGS16/244/OHK4/3T/14
Strukturní studie biotechnologických enzymů
Kolenko, P.
2016
2018
SGS16/246/OHK4/3T/14
Multidisciplinární výzkumné centrum moderních materiálů
Kalvoda, L.
2014
2019
GB14-36566G
Braggovská vlákna pro přenos laserového záření ve spektrálni oblasti 1900-2300 nm
Kubeček, V.
2016
2018
GA16-10019S
ISS - Space Optical Clock Mission, phase-A study
Procházka, I.
2016
2018
Nové laserové tyče a disky pro moderní diodově čerpané lasery
Jelínková, H.
2016
2019
FV10124
Space Situational Awareness Programme P2-SST-VII Expert Coordination Centres (phase 1)
Procházka, I.
2016
2018
4000117374_SSA
Nové efekty a funkcionality v subvlnových vlnovodných fotonických strukturách.
Richter, I.
2016
2018
GA16-00329S
Nové plazmonické a metamateriálové subvlnové nanostruktury
Richter, I.
2015
2017
LD15075
Výzkum optických (nano)struktur a laserového plazmatu
Richter, I.
2016
2018
SGS16/248/OHK4/3T/14
Základní a aplikovaný výzkum laserů
Blažej, J.
2016
2018
SGS16/247/OHK4/3T/14
Srovnání optických spojení pro přenos času
Blažej, J.
2014
2016
EGEP14-ID89
European Laser Timing - Ground Station Calibration
Blažej, J.
2015
2019
ELT2
Interakce vysoce intenzivního laserového impulzu se speciálně navrženými terči jako zdroj energetických částic a záření
Pšikal, J.
2015
2017
GA15-02964S
Vliv teploty na spektrální a laserové vlastnosti pevnolátkových aktivních materiálů pro viditelnou až střední infračervenou oblast
Jelínková, H.
2015
2017
GA15-05360S
Rentgenová optika pro astrofyziku
Pína, L.
2014
2016
LH14039
Pokročilé metody metrologie a zobrazování v rentgenové oblasti záření
Pína, L.
2014
2016
LD14032
Rozvoj fyziky pro inerciální fúzi v době jejího zapálení na NIF
Limpouch, J.
2014
2017
LD14089
Nové substráty a přístupy pro citlivý a reprodukovatelný biomolekulární senzing pomocí spektroskopie povrchem zesíleného Ramanova rozptylu (SERS)
Proška, J.
2013
2017
GA13-20110S
Nové substráty a prístupy pro citlivý a reprodukovatelný biomolekulární senzing pomocí spektroskopie povrchem zesíleného Ramanova rozptylu (SERS)
Proška, J.
2013
2017
GA13-20110S
Lagrangeovské a ALE metody pro mechaniku stlačitelných tekutin a elasto-plastických pevných látek
Liska, R.
2014
2016
GA14-21318S
Diodově buzené pikosekundové pevnolátkové lasery
Kubeček, V.
2013
2016
GA13-08888S
Velkoobjemové Oxidické Monokrystaly pro Hi-tech Optoelektronické Aplikace
Jelínková, H.
2013
2016
TA03011141
Nanobiofotonika pro medicínu budoucnosti
Richter, I.
2012
2018
GBP205/12/G118
Výzkum a vývoj nových pseudoslitin W pro průmyslové aplikace a optimalizace technologie jejich výroby
Siegl, J.
2016
2020
FV10165
JuveMatter 2016
Kunz, J.
2016
2016
SVK 33/16/F4
Moderní metody zkoušení miniaturních vzorků
Čech, J.
2016
2017
SGS16/172/OHK4/2T/14
Využití fázových transformaci pro optimalizaci vlastností konstrukčních a funkčních materiálů
Karlík, M.
2016
2018
SGS16/249/OHK4/3T/14
Příprava slitin NiTi s tvarovou pamětí reaktivní sintrací
Karlík, M.
2014
2016
GA14-03044S
Výzkumná infrastruktura pro experimenty ve Fermilab
Smolík, J.
2016
2019
LM2015068
Vývoj střední úrovně pro náhradu systému radiační kontroly SEJVAL
Čechák, T.
2016
2018
FV10065
Child and Adult Thyroid Monitoring After Reactor Accident
Vrba, T.
2017
Spolupráce na projektech ve Fermiho národní laboratoře, USA
Smolík, J.
2015
2017
LG15047
Studentská konference radiologické fyziky 2016
Trojek, T.
2016
2016
SVK 34/16/F4
Aplikace ionizujícího záření
Trojek, T.
2015
2017
SGS15/217/OHK4/3T/14
Historické technologie a moderní metody průzkumu
Čechák, T.
2013
2017
DF13P01OVV010
Child and Adult Thyroid Monitoring After Reactor Accident
Vrba, T.
2017
Child and Adult Thyroid Monitoring After Reactor Accident
Vrba, T.
2017
Child and Adult Thyroid Monitoring After Reactor Accident
Vrba, T.
2017
Child and Adult Thyroid Monitoring After Reactor Accident
Vrba, T.
2017
VR-1 – Školní reaktor pro výzkumnou činnost
Sklenka, Ľ.
2016
2019
LM2015053
Strengthening of Cooperation and Exchange for Nuclear Education and Training between the European Union and the Russian Federation
Kropík, M.
2014
2017
605149
Vizualizátor rozvoje těžké havárie JE pro trénink zvládání těžkých havárií
Kropík, M.
2015
2017
TH01011086
Advanced Networking for Nuclear Education and Training and Transfer of Expertise
Kropík, M.
2016
2019
661910
Výzkum vysoce přesných měřicích metod a vývoj přístrojů pro vyhodnocování jaderně-fyzikálních veličin a bezpečné řízení kritických procesů
Rataj, J.
2015
2019
EG15_019/0001787
Šimáně 2016: Česko-slovenská konference jaderného inženýrství (Simane 2016: Czech-Slovak Conference on Nuclear Engineering)
Štefánik, M.
2016
2016
SVK 35/16/F4
Ověření popisu pole tepelných neutronů ve vybraných chladících kanálech makety reaktoru VVER-1000 v reaktoru LR-0
Harutyunyan, D.
2016
2017
SGS16/174/OHK4/2T/14
Studium vlastností neutronových detektorů na bázi LiF/ZnS
Bednář, V.
2016
2017
SGS16/173/OHK4/2T/14
Nové typy povlaků pro jaderné palivo odolné vůči haváriím a jejich limitní charakteristiky
Ševeček, M.
2016
2018
SGS16/252/OHK4/3T/14
Vizualizátor rozvoje těžké havárie JE pro trénink zvládání těžkých havárií
Kropík, M.
2015
2017
TH01011086
Aplikace neutronů a ionizujícího záření na reaktoru VR-1
Huml, O.
2015
2017
SGS15/218/OHK4/3T/14
Kvantifikace neurčitostí v datech pro reaktorově-fyzikální výpočty a jejich dopad do návrhu a bezpečnostního hodnocení palivových vsázek
Frýbort, J.
2014
2017
TA04021349
Vliv radiace na vybrané fyzikální vlastnosti perspektivních slitin pro jaderná zařízení
Miglierini, M.
2014
2016
GA14-12449S
VR1 - Příspěvek na provoz na výzkumnou činnost školního reaktoru
Sklenka, Ľ.
2012
2016
LM2011031
Student Workshop on Scientific Computing 2016
Kukal, J.
2016
2016
SVK 37/16/F4
Doktorandské dny 2016
Jarý, V.
2016
2016
SVK 36/16/F4
Počítačové adaptivní testování znalostí s využitím bayesovských sítí
Plajner, M.
2016
2017
SGS16/175/OHK3/2T/14
Metody strojového učení pro analýzu zdravotnických dat
Salman, I.
2016
2018
SGS16/253/OHK3/3T/14
Metodický rámec pro tvorbu specifických softwarových aplikací s důrazem na prototypování a holistický přístup k životnímu cyklu vývoje systému.
Merunka, V.
2014
2016
SGS14/209/OHK4/3T/14
Pokročilé algoritmy v softwarovém inženýrství
Virius, M.
2014
2016
SGS14/210/OHK4/3T/14
Biomedicínské aplikace matematických metod
Kukal, J.
2014
2016
SGS14/208/OHK4/3T/14
Detekční mikroelektronický obvod pro orbitální měření kosmického záření
Marčišovská, M.
2017
2019
TJ01000200
Analýza Schumannových rezonancí a vzdálené studium bleskových a nadoblačných výbojů
Špačková, H.
2017
2018
SGS17/139/OHK4/2T/14
Studium magnetického udržení plazmatu
Břeň, D.
2017
2018
SGS17/138/OHK4/2T/14
26th Student conference "Winter school on mathematical physics"
Břeň, D.
2017
2017
SVK 28/17/F4
Workshop EJČF 2017
Bielčík, J.
2017
2017
SVK 27/17/F4
CERN Computing
Petráček, V.
2017
2019
EF16_013/0001404
Laboratoř pro výzkum s antiprotony a těžkými ionty – účast České republiky - OP
Petráček, V.
2017
2021
EF16_013/0001677
Path Integration in Complex Dynamical Systems
Jizba, P.
2016
2017
W911NF-17-1-0108
Struktura hadronů v těžko-iontových srážkách
Čepila, J.
2017
2020
LTC17038
Získávání nových poznatků o mikrosvětě v infrastruktuře CERN
Petráček, V.
2017
2022
LTT17018
Brookhavenská národní laboratoř – účast České republiky
Bielčík, J.
2017
2020
EF16_013/0001569
Laboratoř horkého plazmatu a fúzní techniky PlasmaLab@CTU
Mlynář, J.
2017
2022
EF16_017/0002248
Mezinárodní doktorský program vysokoteplotního plazmatu a jaderné fúze
Mlynář, J.
2017
2022
EF16_018/0002247
Laboratoř pro výzkum s antiprotony a těžkými ionty - účast České republiky
Vrba, V.
2016
2019
LM2015049
Fotonické kvantové sítě
Jex, I.
2017
2019
GA17-00844S
Kauzalita, přenos informace a superstatistika v komplexních systémech s extrémními událostmi
Jizba, P.
2017
2019
GA17-05990S
Informačně-teoretický přístup ke komplexním dynamickým systémům
Jizba, P.
2017
2019
GF17-33812L
Superintegrabilní systémy v magnetických polích ve třech prostorových rozměrech
Šnobl, L.
2017
2019
GA17-11805S
Zkoumání mikrosvěta s využitím infrastruktury CERN
Petráček, V.
2016
2017
LG15052
Struktura hadronů v těžkoiontových srážkách
Čepila, J.
2016
2019
Aspekty silných interakcí při extrémních podmínkách
Tomášik, B.
2017
2019
GA17-04505S
Brookhavenská národní laboratoř - účast České republiky
Bielčík, J.
2016
2019
LM2015054
Výzkumná infrastruktura pro experimenty v CERN
Petráček, V.
2016
2019
LM2015058
Metody symetrií pro diferenciální rovnice a jejich diskretizace
Hrivnák, J.
2016
2017
7AMB16PL043
Formování rovnovážných stavů v kvantových sítích
Novotný, J.
2016
2018
GA16-09824S
Účast České republiky na experimentech v Brookhavenské národní laboratoři v USA
Bielčík, J.
2015
2017
LG15001
Dynamika komplexních kvantových systémů
Novotný, J.
2016
2018
SGS16/241/OHK4/3T/14
Studium fundamentálnich vlastností elementárních částic, jaderné hmoty a antihmoty v labořatoři CERN - experimenty ALICE a AEgIS
Petráček, V.
2016
2018
SGS16/242/OHK4/3T/14
Základní výzkum fyziky vysokých energií v mezinárodním experimentu ATLAS na hadronovém urychlovači LHC v laboratoři CERN.
Moudrá, K.
2016
2018
SGS16/240/OHK4/3T/14
Produkce hadronů a jejich interakce s nukleony a jádry
Schäfer, M.
2016
2018
SGS16/243/OHK4/3T/14
Metody a aplikace matematické fyziky
Hrivnák, J.
2016
2018
SGS16/239/OHK4/3T/14
Studium jádro-jaderních srážek na experimentu STAR
Bielčík, J.
2016
2018
SGS16/238/OHK4/3T/14
Progresivní detekční systémy ionizujícího záření
Vrba, V.
2012
2019
TE01020069
Aplikace pokročilých superpočítačových metod v matematickém modelování přírodních procesů
Fučík, R.
2017
2019
SGS17/194/OHK4/3T/14
Algebraické a kombinatorické metody v teoretické informatice
Ambrož, P.
2017
2019
SGS17/193/OHK4/3T/14
8th SPMS2017 - Stochastic and Physical Monitoring Systems
Kůs, V.
2017
2017
SVK 26/17/F4
Combinatorics on Words
Ambrož, P.
2017
2017
SVK 25/17/F4
Materiály pro skladování tepelné energie: termofyzikální charakterizace pro návrh akumulátorů tepla
Mikyška, J.
2017
2019
GA17-08218S
Vyšetřování podpovrchového proudění s fázovými přechody
Mikyška, J.
2017
2019
GA17-06759S
Kvantitativní mapování myokardu a dynamiky proudění pomocí MR zobrazování u pacientů s neischemickým postižením srdce - rozvoj metodiky
Oberhuber, T.
2015
2018
NV15-27178A
Detekce stochastických univerzalit v nerovnovážných stavech sociofyzikálních systémů metodami teorie náhodných matic
Krbálek, M.
2015
2017
GA15-15049S
Aplikace analytických matematický metod při studiu fyzikálních a biologických modelů
Šťovíček, P.
2015
2017
SGS15/215/OHK4/3T/14
Aplikace stochastických modelů na vybrané socio-fyzikální monitorovací systémy
Kůs, V.
2015
2017
SGS15/214/OHK4/3T/14
Dynamické řízení lithium-iontových bateríí v systémech hybridních elektrických pohonů
Beneš, M.
2014
2017
TA04021244
Algoritmy, dynamika a geometrie numeračních systémů
Masáková, Z.
2013
2017
GA13-03538S
Studium pokročilých nanostruktur a biomateriálů
Prouzová Procházková, L.
2017
2019
SGS17/195/OHK4/3T/14
A Modular European Education and Training Concept In Nuclear and RadioCHemistry
John, J.
2017
2020
754972
GEN IV Integrated Oxide fuels recycling strategies
John, J.
2017
2021
755171
Podpora práce v Division of Nuclear and Radiochemistry (DNRC) EuCheMS
John, J.
2017
2019
LTV17008
Výzkum ultrastopových izotopů a jejich využití v sociálních a environmentálních vědách urychlovačovou hmotnostní spektrometrií
Němec, M.
2017
2022
EF16_019/0000728
Syntéza, charakterizace a uzpůsobování vlastností luminiscenčních nanokompozitů
Čuba, V.
2017
2019
GA17-06479S
Recyklovatelné dekontaminační médium pro vyřazování jaderných zařízení z provozu
Němec, M.
2016
2020
FV10023
Kompozitní filtry pro čištění radioaktivních oplachových roztoků
Čuba, V.
2017
2020
VI20172020106
Procesy a materiály pro separaci aniontových kontaminantů z kapalných radioaktivních odpadů
John, J.
2016
2019
TF02000031
Nová vícefázová nanodiagnostika pro zobrazování nádorových onemocnění a predikci efektivity antiangiogenní terapie
Kozempel, J.
2016
2019
NV16-30544A
Studium speciace, komplexace a migrace kritických radionuklidů
Baborová, L.
2016
2018
SGS16/250/OHK4/3T/14
Příprava nosičů teranostických radionuklidů pro nukleární medicínu
Suchánková, P.
2016
2018
SGS16/251/OHK4/3T/14
Výzkum problematiky iontových kapalin pro separační aplikace
Čubová, K.
2015
2018
TH01020381
Separace vybraných radionuklidů v pokročilých palivových cyklech
Distler, P.
2015
2017
SGS15/216/OHK4/3T/14
Matematické metody teorie pevných látek
Kolenko, P.
2017
2017
SVK 30/17/F4
Sedmá studentská vědecká konference fyziky pevných látek (7th Student Scientific Conference on Solid State Physics, SSCSSP-7)
Kalvoda, L.
2017
2017
SVK 29/17/F4
Non destructive evaluation via Barkhausen noise emission
Ganev, N.
2017
2018
8X17013
Inovativní metody svařování komponent vysokotlakých produktovodů s využitím laserových technologií
Ganev, N.
2017
2020
TH02010664
Vysoce strukturně organizované materiály pro pokročilé aplikace
Jakoubková, J.
2016
2018
SGS16/245/OHK4/3T/14
Příprava a vlastnosti nových dielektrických a polovodičových materiálů a struktur perspektivních pro aplikace
Bryknar, Z.
2016
2018
SGS16/244/OHK4/3T/14
Strukturní studie biotechnologických enzymů
Kolenko, P.
2016
2018
SGS16/246/OHK4/3T/14
Multidisciplinární výzkumné centrum moderních materiálů
Kalvoda, L.
2014
2019
GB14-36566G
Braggovská vlákna pro přenos laserového záření ve spektrálni oblasti 1900-2300 nm
Kubeček, V.
2016
2018
GA16-10019S
Výzkum a vývoj laserového přenosu času a laserových dálkoměrných technologií s pikosekundovou přesností a stabilitou
Blažej, J.
2017
2018
8H17019
Výzkum přípravy, spektrálních a laserových vlastností fluoridových monokrystalů dopovaných ionty vzácných zemin.
Kubeček, V.
2017
2018
8H17072
ISS - Space Optical Clock Mission, phase-A study
Procházka, I.
2016
2018
Výpočetní a technická infrastrukturní platforma pro realizaci nového doktorského programu Kvantové technologie
Richter, I.
2017
2022
EF16_017/0002278
Nový výzkumně zaměřený doktorský program Kvantové technologie
Richter, I.
2017
2022
EF16_018/0002354
Network for Exploration and Space Science
Procházka, I.
2017
2021
Nové laserové tyče a disky pro moderní diodově čerpané lasery
Jelínková, H.
2016
2019
FV10124
Space Situational Awareness Programme P2-SST-VII Expert Coordination Centres (phase 1)
Procházka, I.
2016
2018
4000117374_SSA
Nové efekty a funkcionality v subvlnových vlnovodných fotonických strukturách.
Richter, I.
2016
2018
GA16-00329S
Nové plazmonické a metamateriálové subvlnové nanostruktury
Richter, I.
2015
2017
LD15075
Výzkum optických (nano)struktur a laserového plazmatu
Richter, I.
2016
2018
SGS16/248/OHK4/3T/14
Základní a aplikovaný výzkum laserů
Blažej, J.
2016
2018
SGS16/247/OHK4/3T/14
European Laser Timing - Ground Station Calibration
Blažej, J.
2015
2019
ELT2
Interakce vysoce intenzivního laserového impulzu se speciálně navrženými terči jako zdroj energetických částic a záření
Pšikal, J.
2015
2017
GA15-02964S
Vliv teploty na spektrální a laserové vlastnosti pevnolátkových aktivních materiálů pro viditelnou až střední infračervenou oblast
Jelínková, H.
2015
2017
GA15-05360S
Rozvoj fyziky pro inerciální fúzi v době jejího zapálení na NIF
Limpouch, J.
2014
2017
LD14089
Nové substráty a přístupy pro citlivý a reprodukovatelný biomolekulární senzing pomocí spektroskopie povrchem zesíleného Ramanova rozptylu (SERS)
Proška, J.
2013
2017
GA13-20110S
Nové substráty a prístupy pro citlivý a reprodukovatelný biomolekulární senzing pomocí spektroskopie povrchem zesíleného Ramanova rozptylu (SERS)
Proška, J.
2013
2017
GA13-20110S
Nanobiofotonika pro medicínu budoucnosti
Richter, I.
2012
2018
GBP205/12/G118
Materiálová a procesní způsobilost tenké Al fólie
Karlík, M.
2017
2020
FV20337
Zajištění dlouhodobého provozu vnitřních částí tlakových nádob reaktorů jaderných elektráren
Materna, A.
2017
2020
TH02020565
Zpracování inovativních intermetalik na bázi železa mechanickým legováním a slinováním v plazmatu
Haušild, P.
2017
2019
GA17-07559S
Výzkum a vývoj nových pseudoslitin W pro průmyslové aplikace a optimalizace technologie jejich výroby
Siegl, J.
2016
2020
FV10165
Moderní metody zkoušení miniaturních vzorků
Čech, J.
2016
2017
SGS16/172/OHK4/2T/14
Využití fázových transformaci pro optimalizaci vlastností konstrukčních a funkčních materiálů
Karlík, M.
2016
2018
SGS16/249/OHK4/3T/14
Studentská konference radiologické fyziky 2017
Trojek, T.
2017
2017
SVK 31/17/F4
Tvorba doctoral school Konzervační vědy v péči o hmotné kulturní dědictví
Trojek, T.
2017
2021
EF16_018/0002709
Výzkumná infrastruktura pro experimenty ve Fermilab
Smolík, J.
2016
2019
LM2015068
Vývoj střední úrovně pro náhradu systému radiační kontroly SEJVAL
Čechák, T.
2016
2018
FV10065
Zpřesnění predikce radiačních následků těžkých havárií jaderných elektráren s cílem minimalizace jejich rizik
Čechák, T.
2017
2020
VI20172020076
Child and Adult Thyroid Monitoring After Reactor Accident
Vrba, T.
2017
Spolupráce na projektech ve Fermiho národní laboratoře, USA
Smolík, J.
2015
2017
LG15047
Aplikace ionizujícího záření
Trojek, T.
2015
2017
SGS15/217/OHK4/3T/14
Historické technologie a moderní metody průzkumu
Čechák, T.
2013
2017
DF13P01OVV010
Development and Testing of Coated Fuel Cladding for VVER Reactors with Enhanced Accident Tolerance
Ševeček, M.
2017
2018
IAEA Research Contract No: 21065
Príprava nanočastíc na báze železa a ich charakterizácia pomocou jadrových analytických metód
Cesnek, M.
2017
2018
SGS17/140/OHK4/2T/14
Šimáně 2017: Česko-slovenská konference jaderného inženýrství (Simane 2017: Czech-Slovak Conference on Nuclear Engineering)
Štefánik, M.
2017
2017
SVK 32/17/F4
VR-1 – Školní reaktor pro výzkumnou činnost
Sklenka, Ľ.
2016
2019
LM2015053
Strengthening of Cooperation and Exchange for Nuclear Education and Training between the European Union and the Russian Federation
Kropík, M.
2014
2017
605149
Vizualizátor rozvoje těžké havárie JE pro trénink zvládání těžkých havárií
Kropík, M.
2015
2017
TH01011086
Advanced Networking for Nuclear Education and Training and Transfer of Expertise
Kropík, M.
2016
2019
661910
Laboratoře pro doktorský studijní program bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení a forenzní analýzy jaderných materiálů programu
Sklenka, Ľ.
2017
2021
EF16_017/0002370
Bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení a forenzní analýzy jaderných materiálů
Sklenka, Ľ.
2017
2022
EF16_018/0002367
Posílení a rozvoj výzkumu na ČVUT v Praze s využitím výzkumné infrastruktury VR-1- Školní reaktor pro výzkumnou činnost
Rataj, J.
2017
2020
EF16_013/0001790
Využití provozních dat pro zpřesnění predikce neutronově-fyzikálních charakteristik jaderných energetických reaktorů
Frýbort, J.
2017
2020
TH02021016
LPopt2 - Nástroj pro efektivní a spolehlivou optimalizaci návrhu palivových vsázek jaderných reaktorů založený na pareto optimálním přístupu
Frýbort, J.
2017
2020
TH02020829
Výzkum vysoce přesných měřicích metod a vývoj přístrojů pro vyhodnocování jaderně-fyzikálních veličin a bezpečné řízení kritických procesů
Rataj, J.
2015
2019
EG15_019/0001787
Ověření popisu pole tepelných neutronů ve vybraných chladících kanálech makety reaktoru VVER-1000 v reaktoru LR-0
Harutyunyan, D.
2016
2017
SGS16/174/OHK4/2T/14
Studium vlastností neutronových detektorů na bázi LiF/ZnS
Bednář, V.
2016
2017
SGS16/173/OHK4/2T/14
Nové typy povlaků pro jaderné palivo odolné vůči haváriím a jejich limitní charakteristiky
Ševeček, M.
2016
2018
SGS16/252/OHK4/3T/14
Vizualizátor rozvoje těžké havárie JE pro trénink zvládání těžkých havárií
Kropík, M.
2015
2017
TH01011086
Aplikace neutronů a ionizujícího záření na reaktoru VR-1
Huml, O.
2015
2017
SGS15/218/OHK4/3T/14
Kvantifikace neurčitostí v datech pro reaktorově-fyzikální výpočty a jejich dopad do návrhu a bezpečnostního hodnocení palivových vsázek
Frýbort, J.
2014
2017
TA04021349
Aplikace pokročilých algoritmů v softwarovém inženýrství
Virius, M.
2017
2019
SGS17/198/OHK4/3T/14
Holistický model životního cyklu informačních systémů založený na využití objektově orientovaného přístupu a metod aplikované matematiky
Merunka, V.
2017
2019
SGS17/197/OHK4/3T/14
Využití optimalizace a modelování v reálných aplikacích
Kukal, J.
2017
2019
SGS17/196/OHK4/3T/14
Student Workshop on Scientific Computing 2017
Kukal, J.
2017
2017
SVK 34/17/F4
Doktorandské dny 2017
Jarý, V.
2017
2017
SVK 33/17/F4
Počítačové adaptivní testování znalostí s využitím bayesovských sítí
Plajner, M.
2016
2017
SGS16/175/OHK3/2T/14
Metody strojového učení pro analýzu zdravotnických dat
Salman, I.
2016
2018
SGS16/253/OHK3/3T/14
Scientific and Education Activities on the GOLEM Tokamak in the Framework of the IAEA CRP
Svoboda, V.
2018
2022
IAEA Research Contract No.22782
Miniworkshop difrakce a ultraperiferálních srážek
Contreras, J.
2018
2018
SVK 28/18/F4
27th Student conference "Winter school on mathematical physics"
Břeň, D.
2018
2018
SVK 27/18/F4
Workshop EJČF 2018
Bielčík, J.
2018
2018
SVK 26/18/F4
Automatizovaná atlasová segmentace anatomických struktur pro radioterapeutické plánovací systémy (RT ATLAS)
Vrba, V.
2018
2020
TH03010099
Kompaktní detektor záření pro kosmickou dozimetrii
Vrba, V.
2018
2021
FV30018
Monolitický pixelový detektor pro detekci ionizujícího záření
Vrba, V.
2018
2020
FV30073
Dávkou řízený radioterapeutický systém
Vrba, V.
2018
2021
FV30218
Asymptotická dynamika kvantových Markovských procesů
Novotný, J.
2018
2019
8J18DE011
Studium nových vlastností jaderné hmoty v mezinárodním experimentu STAR
Bielčík, J.
2018
2022
LTT18002
Detekční mikroelektronický obvod pro orbitální měření kosmického záření
Marčišovská, M.
2017
2019
TJ01000200
Radiation processes generated by runaway electrons in tokamaks
Marčišovský, M.
2018
2020
GA18-02482S
Rekonctrukce podivných částic na experimentu STAR v reálném čase
Chaloupka, P.
2018
2020
GC18-09126J
Modelování barevné struktury událostí v hadron-hadronových srážkách
Siódmok, A.
2018
2020
GJ18-07846Y
Hledání projevů saturace: závislost fotoprodukce částice J/Psi na energii s použitím dat ze
Contreras, J.
2018
2020
GA18-07880S
Analýza Schumannových rezonancí a vzdálené studium bleskových a nadoblačných výbojů
Špačková, H.
2017
2018
SGS17/139/OHK4/2T/14
Studium magnetického udržení plazmatu
Břeň, D.
2017
2018
SGS17/138/OHK4/2T/14
CERN Computing
Petráček, V.
2017
2019
EF16_013/0001404
Laboratoř pro výzkum s antiprotony a těžkými ionty – účast České republiky - OP
Petráček, V.
2017
2021
EF16_013/0001677
Struktura hadronů v těžko-iontových srážkách
Čepila, J.
2017
2020
LTC17038
Získávání nových poznatků o mikrosvětě v infrastruktuře CERN
Petráček, V.
2017
2022
LTT17018
Brookhavenská národní laboratoř – účast České republiky
Bielčík, J.
2017
2020
EF16_013/0001569
Laboratoř horkého plazmatu a fúzní techniky PlasmaLab@CTU
Mlynář, J.
2017
2022
EF16_017/0002248
Mezinárodní doktorský program vysokoteplotního plazmatu a jaderné fúze
Mlynář, J.
2017
2022
EF16_018/0002247
Centrum pokročilých aplikovaných přírodních věd
Jex, I.
2018
2023
EF16_019/0000778
Laboratoř pro výzkum s antiprotony a těžkými ionty - účast České republiky
Vrba, V.
2016
2019
LM2015049
Fotonické kvantové sítě
Jex, I.
2017
2019
GA17-00844S
Kauzalita, přenos informace a superstatistika v komplexních systémech s extrémními událostmi
Jizba, P.
2017
2019
GA17-05990S
Informačně-teoretický přístup ke komplexním dynamickým systémům
Jizba, P.
2017
2019
GF17-33812L
Superintegrabilní systémy v magnetických polích ve třech prostorových rozměrech
Šnobl, L.
2017
2019
GA17-11805S
Struktura hadronů v těžkoiontových srážkách
Čepila, J.
2016
2019
Aspekty silných interakcí při extrémních podmínkách
Tomášik, B.
2017
2019
GA17-04505S
Brookhavenská národní laboratoř - účast České republiky
Bielčík, J.
2016
2019
LM2015054
Výzkumná infrastruktura pro experimenty v CERN
Petráček, V.
2016
2019
LM2015058
Formování rovnovážných stavů v kvantových sítích
Novotný, J.
2016
2018
GA16-09824S
Dynamika komplexních kvantových systémů
Novotný, J.
2016
2018
SGS16/241/OHK4/3T/14
Studium fundamentálnich vlastností elementárních částic, jaderné hmoty a antihmoty v labořatoři CERN - experimenty ALICE a AEgIS
Petráček, V.
2016
2018
SGS16/242/OHK4/3T/14
Základní výzkum fyziky vysokých energií v mezinárodním experimentu ATLAS na hadronovém urychlovači LHC v laboratoři CERN.
Moudrá, K.
2016
2018
SGS16/240/OHK4/3T/14
Produkce hadronů a jejich interakce s nukleony a jádry
Schäfer, M.
2016
2018
SGS16/243/OHK4/3T/14
Metody a aplikace matematické fyziky
Hrivnák, J.
2016
2018
SGS16/239/OHK4/3T/14
Studium jádro-jaderních srážek na experimentu STAR
Bielčík, J.
2016
2018
SGS16/238/OHK4/3T/14
Progresivní detekční systémy ionizujícího záření
Vrba, V.
2012
2019
TE01020069
Aplikace analytických matematických metod při studiu fyzikálních a biologických modelů 2
Pošta, S.
2018
2020
SGS18/189/OHK4/3T/14
Fyzikální a socio-fyzikální aplikace stochastického modelování
Krbálek, M.
2018
2020
SGS18/188/OHK4/3T/14
Doktorandské dny 2018
Masáková, Z.
2018
2018
SVK 25/18/F4
9th SPMS2017 Stochastic and Physical Monitoring Systems
Kůs, V.
2018
2018
SVK 24/18/F4
Kombinatorika na slovech a matematická fyzika
Ambrož, P.
2018
2018
SVK 23/18/F4
Nové výzvy pro teorii rozšiřování lineárních operátorů v moderní fyzice
Krejčiřík, D.
2018
2019
8J18FR033
Velké struktury v mezních vrstvách nad komplexními povrchy při vysokých Reynoldsových číslech
Fučík, R.
2018
2020
GA18-09539S
Kvantová mechanika s nesamosdruženými operátory: přechod od spekter k pseudospektrům
Krejčiřík, D.
2018
2020
GA18-08835S
Aplikace pokročilých superpočítačových metod v matematickém modelování přírodních procesů
Fučík, R.
2017
2019
SGS17/194/OHK4/3T/14
Algebraické a kombinatorické metody v teoretické informatice
Ambrož, P.
2017
2019
SGS17/193/OHK4/3T/14
Materiály pro skladování tepelné energie: termofyzikální charakterizace pro návrh akumulátorů tepla
Mikyška, J.
2017
2019
GA17-08218S
Vyšetřování podpovrchového proudění s fázovými přechody
Mikyška, J.
2017
2019
GA17-06759S
Kvantitativní mapování myokardu a dynamiky proudění pomocí MR zobrazování u pacientů s neischemickým postižením srdce - rozvoj metodiky
Oberhuber, T.
2015
2018
NV15-27178A
Pokročilé techniky pro separaci radionuklidů.
Fenclová, K.
2018
2020
SGS18/192/OHK4/3T/14
Výzkum a vývoj technologických postupů pro radiačně indukovanou výrobu pokročilých nanomateriálů
Bárta, J.
2018
2021
FV30139
Nové kompozitní materiály pro separaci medicinálních radionuklidů
Vlk, M.
2018
2020
TJ01000334
Studium pokročilých nanostruktur a biomateriálů
Prouzová Procházková, L.
2017
2019
SGS17/195/OHK4/3T/14
A Modular European Education and Training Concept In Nuclear and RadioCHemistry
John, J.
2017
2020
754972
GEN IV Integrated Oxide fuels recycling strategies
John, J.
2017
2021
755171
Podpora práce v Division of Nuclear and Radiochemistry (DNRC) EuCheMS
John, J.
2017
2019
LTV17008
Výzkum ultrastopových izotopů a jejich využití v sociálních a environmentálních vědách urychlovačovou hmotnostní spektrometrií
Němec, M.
2017
2022
EF16_019/0000728
Syntéza, charakterizace a uzpůsobování vlastností luminiscenčních nanokompozitů
Čuba, V.
2017
2019
GA17-06479S
Recyklovatelné dekontaminační médium pro vyřazování jaderných zařízení z provozu
Němec, M.
2016
2020
FV10023
Kompozitní filtry pro čištění radioaktivních oplachových roztoků
Čuba, V.
2017
2020
VI20172020106
Procesy a materiály pro separaci aniontových kontaminantů z kapalných radioaktivních odpadů
John, J.
2016
2019
TF02000031
Nová vícefázová nanodiagnostika pro zobrazování nádorových onemocnění a predikci efektivity antiangiogenní terapie
Kozempel, J.
2016
2019
NV16-30544A
Studium speciace, komplexace a migrace kritických radionuklidů
Baborová, L.
2016
2018
SGS16/250/OHK4/3T/14
Příprava nosičů teranostických radionuklidů pro nukleární medicínu
Suchánková, P.
2016
2018
SGS16/251/OHK4/3T/14
Výzkum problematiky iontových kapalin pro separační aplikace
Čubová, K.
2015
2018
TH01020381

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.