Filtr grantů

Kategorie
Rok
Hlavní informace
První studentská vědecká konference fyziky pevných látek
Kalvoda, L.
2011
2011
SVK 20/11/F4
Optimalizace laserového povrchového zpracování strojních součástí pro zvýšení jejich užitných vlastností
Ganev, N.
2011
2014
FR-TI3/814
Propojení analytického a experimentálního přístupu ve výuce experimentální analýzy napětí na ČVUT v Praze
Kolařík, K.
2011
2011
2643/F1
Doplnění praktika ze struktury pevných látek o úlohy využívající moderní experimentální zařízení X´PERT PRO vybavené pro studium tenkých vrstev
Ganev, N.
2011
2011
2645 F1a
Inovace Praktika z polovodičů
Potůček, Z.
2011
2011
2449 F1a
Příprava a vlastnosti nových dielektrických a polovodičových materiálů a struktur perspektivních pro aplikace
Bryknar, Z.
2010
2012
SGS10/297/OHK4/3T/14
Vysoce strukturně organizované materiály pro pokročilé aplikace
Aubrecht, J.
2010
2012
SGS10/296/OHK4/3T/14
Využití neutronového rozptylu v průmyslu
Vratislav, S.
2009
2012
FR-TI1/378
Mechanické vlastnosti funkčních vrstev submiktronových tlouštěk
Ganev, N.
2009
2012
GA101/09/0702
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Vratislav, S.
2007
2012
MSM6840770040
Diagnostika materiálů
Vratislav, S.
2005
2011
MSM6840770021
Rozvoj laboratoří pro praktickou výuku pomocí modernizací systémů detekce ionizujícího záření.
Vratislav, S.
2010
2010
2527 Aa
Počítačová simulace kondenzovaných látek
Kalvoda, L.
2010
2010
2338 F1b
Příprava a vlastnosti nových dielektrických a polovodičových materiálů a struktur perspektivních pro aplikace
Bryknar, Z.
2010
2012
SGS10/297/OHK4/3T/14
Vysoce strukturně organizované materiály pro pokročilé aplikace
Aubrecht, J.
2010
2012
SGS10/296/OHK4/3T/14
Využití neutronového rozptylu v průmyslu
Vratislav, S.
2009
2012
FR-TI1/378
Mechanické vlastnosti funkčních vrstev submiktronových tlouštěk
Ganev, N.
2009
2012
GA101/09/0702
Neutronografická texturní analýza vápenců a gaber
Kalvoda, L.
2008
2010
GA205/08/0767
Charakterizace a technologie nových perovskitových struktur
Bryknar, Z.
2008
2010
GA202/08/1009
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Vratislav, S.
2007
2012
MSM6840770040
Diagnostika materiálů
Vratislav, S.
2005
2011
MSM6840770021
Využití neutronového rozptylu v průmyslu
Vratislav, S.
2009
2012
FR-TI1/378
Mechanické vlastnosti funkčních vrstev submiktronových tlouštěk
Ganev, N.
2009
2012
GA101/09/0702
11th European Workshop on Modern Developments and Applications in Microbeam Analysis: Vysvětlení vzniku vrstev s vysokým obsahem Fe v impaktových sklech pomocí EMA WDS analýzy
Větvička, I.
2009
2009
CTU0916114
Analýza mechanismu procesu řezání při směrovém opracování kovů metodou rentgenové difrakce
Pala, Z.
2009
2009
CTU0905514
Výzkum fázových přechodů v tenkých vrstvách NaNbO3 metodou spektrální elipsometrie
Lynnyk, A.
2009
2009
CTU0905014
Počítačové simulace materiálů
Kalvoda, L.
2009
2009
4/29
Praktikum akustické diagnostiky a materiálových simulací
Vratislav, S.
2009
2009
2582/2009
Zavedení nového předmětu Optická spektroskopie anorganických pevných látek
Potůček, Z.
2009
2009
2562/2009
Neutronografická texturní analýza vápenců a gaber
Kalvoda, L.
2008
2010
GA205/08/0767
Charakterizace a technologie nových perovskitových struktur
Bryknar, Z.
2008
2010
GA202/08/1009
Integrita povrchu ( IP ) jako nástroj pro zvyšování užitných vlastností součástí vyráběných na strojích TOS VARNSDORF a.s
Ganev, N.
2007
2009
FT-TA4/105
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Vratislav, S.
2007
2012
MSM6840770040
Komplexní strukturní analýza gradientu vlastností povrchových vrstev významných technických materiálů po mechanickém opracování
Ganev, N.
2007
2009
GA106/07/0805
Diagnostika materiálů
Vratislav, S.
2005
2011
MSM6840770021
Konference Dopady velkých meteoritů a vývoj planet IV: Morfologické rozdíly mezi irgizity a kapkovitými skly meteoritového kráteru Lonar - doklad o různých podmínkách vzniku těchto skel
Větvička, I.
2008
2008
CTU0813014
Rentgenová konference Denver 2008: RTG difrakční studium anizotropního stavu zbytkové napjatosti při sousledném a nesousledném rovinném broušení
Pala, Z.
2008
2008
CTU0812914
Rentgenová strukturní analýza bio-makromolekulárních látek aktivních v extrémních podmínkách a jejich komplexů s ligandy
Štěpánková, A.
2008
2008
CTU0803914
Detekce plynného amoniaku vláknově optickým senzorem
Aubrecht, J.
2008
2008
CTU0803814
Neutronografická texturní analýza vápenců a gaber
Kalvoda, L.
2008
2010
GA205/08/0767
Charakterizace a technologie nových perovskitových struktur
Bryknar, Z.
2008
2010
GA202/08/1009
Integrita povrchu ( IP ) jako nástroj pro zvyšování užitných vlastností součástí vyráběných na strojích TOS VARNSDORF a.s
Ganev, N.
2007
2009
FT-TA4/105
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Vratislav, S.
2007
2012
MSM6840770040
Komplexní strukturní analýza gradientu vlastností povrchových vrstev významných technických materiálů po mechanickém opracování
Ganev, N.
2007
2009
GA106/07/0805
Magnetismus a přechod izolátor-kov v Co3+/Co4+ perovskitech
Vratislav, S.
2006
2008
IAA100100611
Diagnostika materiálů
Vratislav, S.
2005
2011
MSM6840770021
Integrita povrchu ( IP ) jako nástroj pro zvyšování užitných vlastností součástí vyráběných na strojích TOS VARNSDORF a.s
Ganev, N.
2007
2009
FT-TA4/105
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Vratislav, S.
2007
2012
MSM6840770040
Komplexní strukturní analýza gradientu vlastností povrchových vrstev významných technických materiálů po mechanickém opracování
Ganev, N.
2007
2009
GA106/07/0805
Magnetismus a přechod izolátor-kov v Co3+/Co4+ perovskitech
Vratislav, S.
2006
2008
IAA100100611
Zpřesnění a verifikace experimentálních postupů stanovení zbytkové napjatosti a jejich harmonizace s normou ASTM E837 a předpisy Evropské Unie
Ganev, N.
2006
2007
GA101/05/2523
Vytvoření integrovaného výzkumného prostředí s posílením analytických přístupů virtuálního modelování jako nástrojů efektivní stavby moderních letadel
Ganev, N.
2005
2007
FT-TA/026
Diagnostika materiálů
Vratislav, S.
2005
2011
MSM6840770021
Tenké vrstvy nanodiamantu: technologie, strukturní a elektronické vlastnosti a bio-sensory
Bryknar, Z.
2005
2007
GA202/05/2233
Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie
Ganev, N.
2006
2006
1M0507
Magnetismus a přechod izolátor-kov v Co3+/Co4+ perovskitech
Vratislav, S.
2006
2008
IAA100100611
Zpřesnění a verifikace experimentálních postupů stanovení zbytkové napjatosti a jejich harmonizace s normou ASTM E837 a předpisy Evropské Unie
Ganev, N.
2006
2007
GA101/05/2523
Analýza zbytkové napjatosti po elektroerozivním obrábění
Kolařík, K.
2006
2006
CTU0616314
Gradienty reálné struktury po povrchovém opracování
Drahokoupil, J.
2006
2006
CTU0616214
Vývoj vláknově optického senzoru alkalických iontů ve vodě
Klepáček, R.
2006
2006
CTU0611014
Počítačové modelování krystalografické textury pevných látek
Grishin, A.
2006
2006
2257/G6
Neutronografické studium magnetických struktur
Chichev, A.
2006
2006
2027/G6
Inovace laboratorní výuky rentgenové difrakce na ČVUT
Ganev, N.
2006
2006
2019/A/a
Rozšíření laboratorní výuky experimentální analýzy mechanických napětí pro posluchače FS, FJFI, FSv ČVUT
Ganev, N.
2006
2006
2017/F1/a
Vytvoření integrovaného výzkumného prostředí s posílením analytických přístupů virtuálního modelování jako nástrojů efektivní stavby moderních letadel
Ganev, N.
2005
2007
FT-TA/026
Diagnostika materiálů
Vratislav, S.
2005
2011
MSM6840770021
Tenké vrstvy nanodiamantu: technologie, strukturní a elektronické vlastnosti a bio-sensory
Bryknar, Z.
2005
2007
GA202/05/2233
Prezentace příspěvku na mezinárodní konferenci "The 15th International Conference on Defects in Insulating Materials"
Potůček, Z.
2004
2004
CTU0415914
Prezentace příspěvku na mezinárodní konferenci XVIIth Physical Metallurgy and Materials Science Conference ADVANCED MATERIALS & TECHNOLOGIES AMT´2004 v Polsku
Ganev, N.
2004
2004
CTU0415814
Elastické vlastnosti intermetalik s tvarovou pamětí NiTi a CuAlNi v blízkosti martenzitické transformace
Sedlák, P.
2004
2004
CTU0410814
Optické a materiálové vlastnosti nových tenkovrstvých fotovoltaických článků
Hoďáková, L.
2004
2004
2098/G6
Rozvoj praktické výuky techniky polovodičů
Tomiak, Z.
2004
2004
2079/F1
Inovace předmětu Elektronické praktikum - zařazení volné úlohy
Jiroušek, P.
2004
2004
2080/F1
Analýza napěťových stavů cyklicky namáhaných materiálů pomocí neutronové a rentgenové difrakce a transmisní elektronové mikroskopie
Jenčuš, P.
2004
2004
2088/G1
Výzkumné centrum s termálními neutrony
Vratislav, S.
2003
2005
GA202/03/0891
Analýza napěťových stavů vyvolaných povrchovým opracováním železných materiálů
Ganev, N.
2003
2005
GA106/03/1039
Optimalizace procesu tváření tlustostěnných trub a součástí z hlediska zbytkové napjatosti a deformací
Kraus, I.
2002
2004
GA106/02/0612
Laserové systémy a jejich aplikace
Bryknar, Z.
1999
2004
MSM 210000022
Diagnostika materiálů
Vratislav, S.
1999
2004
MSM 210000021
Jaderná zařízení, jaderná bezpečnost a radiační ochrana
Vratislav, S.
1999
2004
MSM 210000020
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Vratislav, S.
1999
2004
MSM 210000019
Matematické metody a fundamentální experimenty ve fyzice mikrosvěta
Vratislav, S.
1999
2004
MSM 210000018
Optická spektroskopie tenkých vrstev ZnO a ZnO:Li
Ptáček, P.
2003
2003
CTU0310314
Neutronová texturní analýza polymerních folií
Kalvoda, L.
2003
2003
CTU0315314
Prezentace příspěvku na mezinárodní konferenci NDTCS-2003
Gosmanová, G.
2003
2003
CTU0315214
Prezentace příspěvku na mezinár. konferenci: 10th European Meeting on Ferroelectricity
Bryknar, Z.
2003
2003
CTU0315114
Optická spektroskopie krystalu Sn2P2S6
Ptáček, P.
2003
2003
2504/G6
Ramanova spektrometrie feroelektrických tenkých vrstev
Pokorný, J.
2003
2003
2503/G6
RTG strukturní analýza G-quadruplexu DNA
Skokan, P.
2003
2003
2500/G1
Výzkumné centrum s termálními neutrony
Vratislav, S.
2003
2005
GA202/03/0891
Analýza napěťových stavů vyvolaných povrchovým opracováním železných materiálů
Ganev, N.
2003
2005
GA106/03/1039
Optimalizace procesu tváření tlustostěnných trub a součástí z hlediska zbytkové napjatosti a deformací
Kraus, I.
2002
2004
GA106/02/0612
Optimalizace elastických konstant pro tenzometrické aplikace
Kraus, I.
2001
2003
GA106/01/0958
Laserové systémy a jejich aplikace
Bryknar, Z.
1999
2004
MSM 210000022
Diagnostika materiálů
Vratislav, S.
1999
2004
MSM 210000021
Jaderná zařízení, jaderná bezpečnost a radiační ochrana
Vratislav, S.
1999
2004
MSM 210000020
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Vratislav, S.
1999
2004
MSM 210000019
Matematické metody a fundamentální experimenty ve fyzice mikrosvěta
Vratislav, S.
1999
2004
MSM 210000018
Výzkum kondenzovaných látek pomocí rozptylu neutronů
Vratislav, S.
2000
2003
07-04-1031
Optimalizace procesu tváření tlustostěnných trub a součástí z hlediska zbytkové napjatosti a deformací
Kraus, I.
2002
2004
GA106/02/0612
Inovace předmětu EARN pro posluchače FS, FJFI, FSv ČVUT
Ganev, N.
2002
2002
2117/F1
Termoluminiscence vybraných dielektrických materiálů
Bryknar, Z.
2002
2002
2124/G4
Optimalizace elastických konstant pro tenzometrické aplikace
Kraus, I.
2001
2003
GA106/01/0958
Laserové systémy a jejich aplikace
Bryknar, Z.
1999
2004
MSM 210000022
Diagnostika materiálů
Vratislav, S.
1999
2004
MSM 210000021
Jaderná zařízení, jaderná bezpečnost a radiační ochrana
Vratislav, S.
1999
2004
MSM 210000020
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Vratislav, S.
1999
2004
MSM 210000019
Matematické metody a fundamentální experimenty ve fyzice mikrosvěta
Vratislav, S.
1999
2004
MSM 210000018
Vývoj nové generace senzorů na bázi optických vláken určených ke sledování vybraných fyzikálních a chemických parametrů vody
Vratislav, S.
2000
2002
FB-C3/64
Výzkum kondenzovaných látek pomocí rozptylu neutronů
Vratislav, S.
2000
2003
07-04-1031
Spektroskopie a nové jevy ve vícenásobně dopovaných materiálech skupiny perovskitů
Bryknar, Z.
2000
2002
GA202/00/1425
Tenzometrická diagnostika jakosti povrchu kovových výrobků
Ganev, N.
2000
2002
GA106/00/1477
Studium zeolitů LSX neutronovou difrakcí a 13C MAS NMR spektroskopií
Vratislav, S.
2000
2002
GA202/00/1427
Polymerní opticky aktivní planární vlnovody: chiralita, mikrostruktura, technologie přípravy
Vratislav, S.
2000
2002
GA106/00/1426
Středisko základního a aplikovaného výzkumu s termálními neutrony
Vratislav, S.
1997
2002
GV202/97/K038
Prezentace příspěvku na mezinárodní konferenci NDTCS-2001
Gosmanová, G.
2001
2001
300111514
Prezentace příspěvku na 16. mezinárodní konferenci AMT'2001 v Polsku
Ganev, N.
2001
2001
300111414
Optimalizace elastických konstant pro tenzometrické aplikace
Kraus, I.
2001
2003
GA106/01/0958
Inovace výuky experimentální analýzy zbytkových napětí
Ganev, N.
2001
2001
1832/F1
Optická spektroskopie vybraných dielektrických krystalů
Bryknar, Z.
2001
2001
1924/G4
Rozšíření a zkvalitnění praktické výuky v Praktiku z polovodičů
Tomiak, Z.
2001
2001
1918/F1
Laserové systémy a jejich aplikace
Bryknar, Z.
1999
2004
MSM 210000022
Diagnostika materiálů
Vratislav, S.
1999
2004
MSM 210000021
Jaderná zařízení, jaderná bezpečnost a radiační ochrana
Vratislav, S.
1999
2004
MSM 210000020
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Vratislav, S.
1999
2004
MSM 210000019
Matematické metody a fundamentální experimenty ve fyzice mikrosvěta
Vratislav, S.
1999
2004
MSM 210000018
Vývoj nové generace senzorů na bázi optických vláken určených ke sledování vybraných fyzikálních a chemických parametrů vody
Vratislav, S.
2000
2002
FB-C3/64
Výzkum kondenzovaných látek pomocí rozptylu neutronů
Vratislav, S.
2000
2003
07-04-1031
Spektroskopie a nové jevy ve vícenásobně dopovaných materiálech skupiny perovskitů
Bryknar, Z.
2000
2002
GA202/00/1425
Tenzometrická diagnostika jakosti povrchu kovových výrobků
Ganev, N.
2000
2002
GA106/00/1477
Studium zeolitů LSX neutronovou difrakcí a 13C MAS NMR spektroskopií
Vratislav, S.
2000
2002
GA202/00/1427
Polymerní opticky aktivní planární vlnovody: chiralita, mikrostruktura, technologie přípravy
Vratislav, S.
2000
2002
GA106/00/1426
Středisko základního a aplikovaného výzkumu s termálními neutrony
Vratislav, S.
1997
2002
GV202/97/K038
Laserové systémy a jejich aplikace
Bryknar, Z.
1999
2004
MSM 210000022
Diagnostika materiálů
Vratislav, S.
1999
2004
MSM 210000021
Jaderná zařízení, jaderná bezpečnost a radiační ochrana
Vratislav, S.
1999
2004
MSM 210000020
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Vratislav, S.
1999
2004
MSM 210000019
Matematické metody a fundamentální experimenty ve fyzice mikrosvěta
Vratislav, S.
1999
2004
MSM 210000018
Vývoj nové generace senzorů na bázi optických vláken určených ke sledování vybraných fyzikálních a chemických parametrů vody
Vratislav, S.
2000
2002
FB-C3/64
Výzkum kondenzovaných látek pomocí rozptylu neutronů
Vratislav, S.
2000
2003
07-04-1031
Spektroskopie a nové jevy ve vícenásobně dopovaných materiálech skupiny perovskitů
Bryknar, Z.
2000
2002
GA202/00/1425
Tenzometrická diagnostika jakosti povrchu kovových výrobků
Ganev, N.
2000
2002
GA106/00/1477
Zavedení metod studia termoluminiscence a jejich využití při výzkumu poruch v krystalech SrTiO3 a YAIO3 dopovaných magnetem
Potůček, Z.
2000
2000
300010504
Optické senzory kovových iontů ve vodných roztocích na bázi optických vláken
Kalvoda, L.
2000
2000
300010404
Nové technologie, teorie a diagnostika v inženýrství pevných látek
Bryknar, Z.
2000
2000
599/G4
Zavedení nových metod polovodičové technologie do výuky
Tomiak, Z.
2000
2000
597/F1
Praktická výuka experimentální analýzy nehomogenních zbytkových napětí
Ganev, N.
2000
2000
594/F1
Studium zeolitů LSX neutronovou difrakcí a 13C MAS NMR spektroskopií
Vratislav, S.
2000
2002
GA202/00/1427
Polymerní opticky aktivní planární vlnovody: chiralita, mikrostruktura, technologie přípravy
Vratislav, S.
2000
2002
GA106/00/1426
Kvalitativní hodnocení metod analýzy reziduálních napětí
Kraus, I.
1998
2000
GA106/98/0476
Středisko základního a aplikovaného výzkumu s termálními neutrony
Vratislav, S.
1997
2002
GV202/97/K038
Laserové systémy a jejich aplikace
Bryknar, Z.
1999
2004
MSM 210000022
Diagnostika materiálů
Vratislav, S.
1999
2004
MSM 210000021
Jaderná zařízení, jaderná bezpečnost a radiační ochrana
Vratislav, S.
1999
2004
MSM 210000020
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Vratislav, S.
1999
2004
MSM 210000019
Matematické metody a fundamentální experimenty ve fyzice mikrosvěta
Vratislav, S.
1999
2004
MSM 210000018
Prezentace výsledků výzkumu na 9. Mezinárodní konferenci o luminiscenci a optické spektroskopii pevných látek
Bryknar, Z.
1999
1999
PG99015
Realizace experimentálních metod vyšetřování polarizované luminiscence krystalů a jejich využití při studiu luminiscenčních center v krystalech KTaO3
Potůček, Z.
1999
1999
309909404
Relaxační chování granulárních vysokoteplotních supravodičů
Nálevka, P.
1999
1999
309909304
Studium vlivu defektní fáze na magnetický moment v nitridech železa
Lančok, A.
1999
1999
309909204
Aplikace difrakční diagnostiky laserově zpevněných povrchů
Ganev, N.
1999
1999
309909104
Studium teplotní stability vrstev CNx pomocí optické diagnostiky
Bryknar, Z.
1999
1999
309900224
Vědecká činnost studentů v oblasti materiálového výzkumu
Vratislav, S.
1999
1999
827
Aplikace optické spektroskopie pevných látek v materiálovém výzkumu
Bryknar, Z.
1999
1999
766
Výuka tenzometrické diagnostiky s využitím internetu
Ganev, N.
1999
1999
833
Kvalitativní hodnocení metod analýzy reziduálních napětí
Kraus, I.
1998
2000
GA106/98/0476
Středisko základního a aplikovaného výzkumu s termálními neutrony
Vratislav, S.
1997
2002
GV202/97/K038
Lokalizace aktivních center, adsorbovaných molekul a jejich fragmentů ve struktuře zeolitických katalyzátorů neutronovou difrakcí, metodami EXAFS a 13C MAS NMR
Vratislav, S.
1997
1999
GA202/97/0425
Vnitřní pnutí v plazmových nástřicích
Kraus, I.
1997
1999
GA106/97/0775
Návrh a testování stripových detektorů pro experimenty v CERN
Oumrt, M.
1998
1998
309811004
Autoemise v systémech se dvěma potenciálními bariérami
Plšek, J.
1998
1998
309811104
Kritické proudy a jejich relaxace v polykrystalických vysokoteplotních supravodičích
Nálevka, P.
1998
1998
309810904
Studium magnetických a strukturních vlastností nitridů železa
Lančok, A.
1998
1998
309810804
Krystalizace polymerních směsí polyetylénoxidu
Horký, M.
1998
1998
309810704
Aplikace analýzy zbytkových napětí ve strojírenské technologii
Ganev, N.
1998
1998
309801804
Vlastnosti tenkých vrstev CNx připravených nekonvenčními metodami
Bryknar, Z.
1998
1998
309801704
Kvalitativní hodnocení metod analýzy reziduálních napětí
Kraus, I.
1998
2000
GA106/98/0476
Výzkum kondensovaných látek pomocí rozptylu neutronů
Vratislav, S.
1998
1998
SÚJV 07-04-1
Výzkumné centrum s termálními neutrony
Vratislav, S.
1996
1998
GA202/96/0551
Výzkum kondensovaných látek pomocí rozptylu neutronů
Vratislav, S.
1998
1998
SÚJV 07-0864
Zbytková napjatost povrchových vrstev vyvolaná dělením materiálů
Ganev, N.
1996
1998
GA101/96/1181
Středisko základního a aplikovaného výzkumu s termálními neutrony
Vratislav, S.
1997
2002
GV202/97/K038
Lokalizace aktivních center, adsorbovaných molekul a jejich fragmentů ve struktuře zeolitických katalyzátorů neutronovou difrakcí, metodami EXAFS a 13C MAS NMR
Vratislav, S.
1997
1999
GA202/97/0425
Vnitřní pnutí v plazmových nástřicích
Kraus, I.
1997
1999
GA106/97/0775
Výzkum kondensovaných látek pomocí rozptylu neutronů
Vratislav, S.
1998
1998
07-4-0864-89
Nové technilogie a diagnostika v inženýrství pevných látek
Bryknar, Z.
1998
1998
1265/G
Analýza reziudálních deformací v povrchových vrstvách s použitím rentgenové difrakce a mikroskopické fotogrammetrie
Kraus, I.
1997
1997
3097391
Studium struktury polymerních směsí polyethylénoxidu
Horký, M.
1997
1997
3097488
Analýza reziduální napjatosti ploch obrobených laserem
Ganev, N.
1997
1997
3097395
Zavedení metodiky rentgenové difrakce pro řešení struktur makromolekulárních látek - aplikace na enzymy
Dohnálek, J.
1997
1997
3097487
Příprava a optická diagnostika vrstev SiNx připravených metodou IBAD
Bryknar, Z.
1997
1997
3097393
Vědecká práce studentů a doktorandů v oboru nové technologie a diagnostika v inženýrství pevných látek
Bryknar, Z.
1997
1997
1064/G
Výzkumné centrum s termálními neutrony
Vratislav, S.
1996
1998
GA202/96/0551
Rentgenografický výzkum technologie laserového zpevňování
Ganev, N.
1995
1997
GA106/95/0080
Zbytková napjatost povrchových vrstev vyvolaná dělením materiálů
Ganev, N.
1996
1998
GA101/96/1181
Výzkum vnitřních napětí v materiálech a konstrukcích
Kraus, I.
1997
1997
1085/H
Vědecká činnost studentů postgraduálního studia v oblasti materiálového výzkumu
Vratislav, S.
1997
1997
1068/G
Aplikace neutronové difrakce v materiálovém výzkumu
Vratislav, S.
1997
1997
1066/F1
Středisko základního a aplikovaného výzkumu s termálními neutrony
Vratislav, S.
1997
2002
GV202/97/K038
Lokalizace aktivních center, adsorbovaných molekul a jejich fragmentů ve struktuře zeolitických katalyzátorů neutronovou difrakcí, metodami EXAFS a 13C MAS NMR
Vratislav, S.
1997
1999
GA202/97/0425
Vnitřní pnutí v plazmových nástřicích
Kraus, I.
1997
1999
GA106/97/0775
Srovnání optických spojení pro přenos času
Blažej, J.
2014
2016
EGEP14-ID89
Studium fluoridových monokrystalů dopovaných ionty vzácných zemin
Kubeček, V.
2014
2015
LH14308
Rentgenová optika pro astrofyziku
Pína, L.
2014
2016
LH14039
Pokročilé metody metrologie a zobrazování v rentgenové oblasti záření
Pína, L.
2014
2016
LD14032
Rozvoj fyziky pro inerciální fúzi v době jejího zapálení na NIF
Limpouch, J.
2014
2017
LD14089
Nové substráty a přístupy pro citlivý a reprodukovatelný biomolekulární senzing pomocí spektroskopie povrchem zesíleného Ramanova rozptylu (SERS)
Proška, J.
2013
2017
GA13-20110S
Nové substráty a prístupy pro citlivý a reprodukovatelný biomolekulární senzing pomocí spektroskopie povrchem zesíleného Ramanova rozptylu (SERS)
Proška, J.
2013
2017
GA13-20110S
Výzkum v rámci Mezinárodního centra hustého magnetizovaného plazmatu
Kubeš, P.
2013
2015
LG13029
Lagrangeovské a ALE metody pro mechaniku stlačitelných tekutin a elasto-plastických pevných látek
Liska, R.
2014
2016
GA14-21318S
Diodově buzené pikosekundové pevnolátkové lasery
Kubeček, V.
2013
2016
GA13-08888S
Velkoobjemové Oxidické Monokrystaly pro Hi-tech Optoelektronické Aplikace
Jelínková, H.
2013
2016
TA03011141
Výzkum a aplikace laserů
Jelínková, H.
2013
2015
SGS13/220/OHK4/3T/14
Výzkum optického záření, nanostruktur a laserového plazmatu
Richter, I.
2013
2015
SGS13/221/OHK4/3T/14
Rozvoj výzkumného týmu BIO-OPT-XUV na FBMI ČVUT
Jančárek, A.
2011
2014
EE.2.3.20.0092
Nanobiofotonika pro medicínu budoucnosti
Richter, I.
2012
2018
GBP205/12/G118
Braggovská vlákna pro přenos vysokých energií laserů
Kubeček, V.
2012
2015
GAP102/12/2361
Diodově čerpané laserové systémy s aktivním iontem Praseodymu
Fibrich, M.
2012
2014
GPP102/12/P505
Pokročilé Lagrangeovské metody pro hydrodynamické výpočty
Váchal, P.
2012
2014
GPP201/12/P554
Pevnolátkové lasery středního infračerveného pásma
Jelínková, H.
2012
2014
GAP102/12/0320
Pokročilé simulace urychlování iontů velmi krátkými intenzivními laserovými pulzy
Pšikal, J.
2012
2014
GPP205/12/P366
Impulsní zdroj měkkého rentgenového záření pro biomedicínské aplikace
Jančárek, A.
2012
2014
GAP102/12/2043
Synchronně čerpaný optický parametrický oscilátor pro senzory
Zavadilová, A.
2012
2014
GPP102/12/P645
Detektory fotonů s pikosekundovým časovým rozlišením pro dlouhodobé kosmické mise
Procházka, I.
2012
2015
LH12005
Ovlivňování povrchem-modifikovaných optických procesů molekul a polovodičových kvantových teček plasmonovými resonancemi souborů kovových nanočástic
Michl, M.
2010
2014
GAP208/10/0941
Nové substráty a přístupy pro citlivý a reprodukovatelný biomolekulární senzing pomocí spektroskopie povrchem zesíleného Ramanova rozptylu (SERS)
Proška, J.
2013
2017
GA13-20110S
Nové substráty a prístupy pro citlivý a reprodukovatelný biomolekulární senzing pomocí spektroskopie povrchem zesíleného Ramanova rozptylu (SERS)
Proška, J.
2013
2017
GA13-20110S
Výzkum v rámci Mezinárodního centra hustého magnetizovaného plazmatu
Kubeš, P.
2013
2015
LG13029
Diodově buzené pikosekundové pevnolátkové lasery
Kubeček, V.
2013
2016
GA13-08888S
Velkoobjemové Oxidické Monokrystaly pro Hi-tech Optoelektronické Aplikace
Jelínková, H.
2013
2016
TA03011141
Výzkum a aplikace laserů
Jelínková, H.
2013
2015
SGS13/220/OHK4/3T/14
Výzkum optického záření, nanostruktur a laserového plazmatu
Richter, I.
2013
2015
SGS13/221/OHK4/3T/14
Rozvoj výzkumného týmu BIO-OPT-XUV na FBMI ČVUT
Jančárek, A.
2011
2014
EE.2.3.20.0092
Nanobiofotonika pro medicínu budoucnosti
Richter, I.
2012
2018
GBP205/12/G118
Braggovská vlákna pro přenos vysokých energií laserů
Kubeček, V.
2012
2015
GAP102/12/2361
Diodově čerpané laserové systémy s aktivním iontem Praseodymu
Fibrich, M.
2012
2014
GPP102/12/P505
Pokročilé Lagrangeovské metody pro hydrodynamické výpočty
Váchal, P.
2012
2014
GPP201/12/P554
Pevnolátkové lasery středního infračerveného pásma
Jelínková, H.
2012
2014
GAP102/12/0320
Pokročilé simulace urychlování iontů velmi krátkými intenzivními laserovými pulzy
Pšikal, J.
2012
2014
GPP205/12/P366
Impulsní zdroj měkkého rentgenového záření pro biomedicínské aplikace
Jančárek, A.
2012
2014
GAP102/12/2043
Synchronně čerpaný optický parametrický oscilátor pro senzory
Zavadilová, A.
2012
2014
GPP102/12/P645
Detektory fotonů s pikosekundovým časovým rozlišením pro dlouhodobé kosmické mise
Procházka, I.
2012
2015
LH12005
Simulace parametrických procesů při interakci laserového záření s plazmatem v souvislosti s Shock ignition
Klimo, O.
2011
2013
GPP205/11/P660
Urychlování iontů femtosekundovými laserovými pulsy v pokročilých terčích
Limpouch, J.
2011
2013
GAP205/11/1165
Ovlivňování povrchem-modifikovaných optických procesů molekul a polovodičových kvantových teček plasmonovými resonancemi souborů kovových nanočástic
Michl, M.
2010
2014
GAP208/10/0941
Fyzika a pokročilé simulace fotonických a plazmonických struktur
Richter, I.
2010
2013
GAP205/10/0046
Advanced X-ray Source based on Field Emitting Carbon Nanotubes Cold Cathode
Jančárek, A.
2008
2013
222260
Laserové měření ERS-1 v Helwanu
Hamal, K.
1991
1995
ZEU ERS - 1
Pracoviště pro aplikaci integrovaných výpočetních systémů
Drška, L.
1993
1994
PV307
Stomatologický impulsový sonar pro protetické účely
Jelínková, H.
1993
1995
IZ864
Vývoj a realizace laserového radaru další generace v Helwanu
Hamal, K.
1994
1995
ZEU ERS-2
Role buněčné kompartmentalizace v regulaci aktivity buněčného genomu
Fidler, V.
1993
1995
GA301/93/1100
Laserová angioplastika periferních věnčitých tepen pulsními infračervenými lasery
Kubeček, V.
1994
1996
IZ2233
Hadronové interakce v TeV energiích a jejich výběr z hlediska fyziky kvarků
Drška, L.
1993
1995
GA202/93/0178
Komplexní fyzikální charakterizace plazmatu typu Z-pinč
Pína, L.
1993
1995
GA202/93/1023
Dvoufrekvenční ND:YAG laser pro lékařství a ekologii
Kubeček, V.
1993
1995
GA102/93/0074
LIDAR pro ekologii a meteorologii
Procházka, I.
1993
1995
GA102/93/0813
Symbolické odvození, analýza a programování diferenčních schémat a algebraických algoritmů
Liska, R.
1994
1995
GA201/94/1209
Replikovaná rtg. zrcadla
Pína, L.
1993
1996
OU93037
Americko-český výzkum symbolického odvození, analýzy a programování diferenčních schemat
Liska, R.
1993
1997
OUINT-9212433
Laserová zubní vrtačka
Jelínková, H.
1994
1996
IZ1904
Ovlivnění průběhu infekčního procesu intravenozním ozářením krve dusíkovým laserem
Vrbová, M.
1994
1996
IZ1895
Stopové prvky a těžké kovy jako indikátory paleoekologie, paleovýživy a datování lidské populace
Král, J.
1994
1996
GA404/94/1469
Laserová preparace tvrdých zubních tkání ve stomatologii
Jelínková, H.
1994
1996
GA308/94/1189
Detailní studium profilů rentgenových spektrálních čar emitovaných vysoce ionizovanými atomy
Limpouch, J.
1994
1996
GA202/94/0710
Charakterizace supermřížek a ultra-měkkých vrstev v polovodičích pomocí rastrovacího tunelového mikroskopu a kontaktního profilometru
Král, J.
1994
1996
GA202/94/1056
Pikosekundové pevnolátkové lasery s nelineárním zrcadlem
Kubeček, V.
1994
1996
GA102/94/0381
Laserový družicový dálkoměr pro dálkový průzkum Země
Novotný, A.
1994
1996
GA205/94/0440
Ultrafialový laserový systém pro vnitrožilní ozařování krve
Jančárek, A.
1991
1993
PL42/3
Laserové měření ERS-1 v Helwanu
Hamal, K.
1991
1995
ZEU ERS - 1
Ultrafialový laserový systém pro vnitrožilní ozařování krve
Vrbová, M.
1991
1993
PL42/3
Pracoviště pro aplikaci integrovaných výpočetních systémů
Drška, L.
1993
1994
PV307
Stomatologický impulsový sonar pro protetické účely
Jelínková, H.
1993
1995
IZ864
Role buněčné kompartmentalizace v regulaci aktivity buněčného genomu
Fidler, V.
1993
1995
GA301/93/1100
Hadronové interakce v TeV energiích a jejich výběr z hlediska fyziky kvarků
Drška, L.
1993
1995
GA202/93/0178
Komplexní fyzikální charakterizace plazmatu typu Z-pinč
Pína, L.
1993
1995
GA202/93/1023
Dvoufrekvenční ND:YAG laser pro lékařství a ekologii
Kubeček, V.
1993
1995
GA102/93/0074
LIDAR pro ekologii a meteorologii
Procházka, I.
1993
1995
GA102/93/0813
Replikovaná rtg. zrcadla
Pína, L.
1993
1996
OU93037
Americko-český výzkum symbolického odvození, analýzy a programování diferenčních schemat
Liska, R.
1993
1997
OUINT-9212433
Ultrafialový laserový systém pro vnitrožilní ozařování krve
Jančárek, A.
1991
1993
PL42/3
Laserové měření ERS-1 v Helwanu
Hamal, K.
1991
1995
ZEU ERS - 1
Ultrafialový laserový systém pro vnitrožilní ozařování krve
Vrbová, M.
1991
1993
PL42/3
Ultrafialový laserový systém pro vnitrožilní ozařování krve
Jančárek, A.
1991
1993
PL42/3
Laserové měření ERS-1 v Helwanu
Hamal, K.
1991
1995
ZEU ERS - 1
Ultrafialový laserový systém pro vnitrožilní ozařování krve
Vrbová, M.
1991
1993
PL42/3
Příprava slitin NiTi s tvarovou pamětí reaktivní sintrací
Karlík, M.
2014
2016
GA14-03044S
JuveMatter 2014 - Konference aplikovaného materiálového výzkumu
Kunz, J.
2014
2014
SVK 40/14/F4
Vývoj inovativní metodiky semidestruktivního hodnocení degradace vysoce aktivních materiálů pro hodnocení životnosti jaderných zařízení
Siegl, J.
2013
2015
TA03011266
Mikrostruktura, vlastnosti a degradační procesy moderních materiálů
Karlík, M.
2013
2015
SGS13/222/OHK4/3T/14
Počítačem podporované stanovení mechanických vlastností a degradace moderních konstrukčních materiálů
Materna, A.
2013
2015
SGS13/223/OHK4/3T/14
Komplexní funkčně gradované materiály
Haušild, P.
2012
2014
GAP108/12/1872
Vývoj metodiky hodnocení degradace vlastností ozářených materiálů obtížně vyměnitelných komponent jaderných elektráren pomocí penetračních zkoušek
Siegl, J.
2012
2014
TA02020811
Zpřesnění lomové predikce tenkostěnných válcových skořepin poškozených korozí pod napětím
Siegl, J.
2006
2008
IAA200710604
Studie porušování žárových nástřiků v mikroobjemu
Mušálek, R.
2008
2008
CTU0804214
Inovační postupy pro odhad zbytkové životnosti těles s únavovými trhlinami
Oliva, V.
2008
2009
GA101/08/1623
Fyzikální vlastnosti plazmaticky nanášených vysokotavitelných materiálů
Kovářík, O.
2008
2010
GA106/08/1240
Slitiny na bázi Fe - 40 at.% Al jako základ pro aplikace za vysokých teplot
Haušild, P.
2006
2008
GA106/06/0019
Diagnostika materiálů
Nedbal, I.
2005
2011
MSM6840770021
BEZPEČNOST JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ
Kopřiva, P.
2005
2011
MSM6840770020
Zpřesnění lomové predikce tenkostěnných válcových skořepin poškozených korozí pod napětím
Siegl, J.
2006
2008
IAA200710604
Výzkum pevnosti připojení PFW panelů ve fúzním reaktoru ITER
Oliva, V.
2007
2007
OK483
Slitiny na bázi Fe - 40 at.% Al jako základ pro aplikace za vysokých teplot
Haušild, P.
2006
2008
GA106/06/0019
Vliv struktury na mechanické vlastnosti termicky deponovaných materiálů
Siegl, J.
2005
2007
GA106/05/0483
Diagnostika materiálů
Nedbal, I.
2005
2011
MSM6840770021
BEZPEČNOST JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ
Kopřiva, P.
2005
2011
MSM6840770020
Zpřesnění lomové predikce tenkostěnných válcových skořepin poškozených korozí pod napětím
Siegl, J.
2006
2008
IAA200710604
Slitiny na bázi Fe - 40 at.% Al jako základ pro aplikace za vysokých teplot
Haušild, P.
2006
2008
GA106/06/0019
Vývoj procedur pro řešení inverzní úlohy rezonanční ultrazvukové spektroskopie pro obecně orientované, vysoce anizotropní krystaly
Seiner, H.
2006
2006
CTU0621914
Vliv struktury na mechanické vlastnosti termicky deponovaných materiálů
Siegl, J.
2005
2007
GA106/05/0483
Diagnostika materiálů
Nedbal, I.
2005
2011
MSM6840770021
BEZPEČNOST JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ
Kopřiva, P.
2005
2011
MSM6840770020
Fyzikální aspekty tranzitního chování feritických ocelí
Karlík, M.
2004
2006
GA106/04/0066
Vývoj inovativní metodiky semidestruktivního hodnocení degradace vysoce aktivních materiálů pro hodnocení životnosti jaderných zařízení
Siegl, J.
2013
2015
TA03011266
JuveMatter 2013
Kunz, J.
2013
2013
SVK 33/13/F4
Mikrostruktura, vlastnosti a degradační procesy moderních materiálů
Karlík, M.
2013
2015
SGS13/222/OHK4/3T/14
Počítačem podporované stanovení mechanických vlastností a degradace moderních konstrukčních materiálů
Materna, A.
2013
2015
SGS13/223/OHK4/3T/14
Komplexní funkčně gradované materiály
Haušild, P.
2012
2014
GAP108/12/1872
Vývoj metodiky hodnocení degradace vlastností ozářených materiálů obtížně vyměnitelných komponent jaderných elektráren pomocí penetračních zkoušek
Siegl, J.
2012
2014
TA02020811
Al fólie pro nové obalové technologie
Karlík, M.
2011
2013
FR-TI3/707
Výzkum degradačních procesů materiálů provozovaných v energetických zařízení pracujících při napětí za vysokých teplot v agresivní atmosféře za účelem získání podkladů pro přesnější určení životnosti
Siegl, J.
2009
2013
FR-TI1/471
Technologie recyklace odpadních surovin při výrobě speciálních kovových materiálů práškovou metalurgií
Kunz, J.
2009
2013
FR-TI1/221
Úprava vlastností intermetalik na bázi Fe3AL termomechanickým zpracováním a aditivy
Karlík, M.
2002
2004
GA106/02/0687
Technologie výroby hliníkových plechů z plynule odlévaných materiálů pro použití v dopravě
Karlík, M.
2001
2004
OE100/2001/2530 CONTCASTCAL-TRANS
Procesy porušování termicky nanášených materiálů
Siegl, J.
2001
2003
GA106/01/0094
Diagnostika materiálů
Nedbal, I.
1999
2004
MSM 210000021
Jaderná zařízení, jaderná bezpečnost a radiační ochrana
Nedbal, I.
1999
2004
MSM 210000020
Počítačem podporovaná kvantitativní fraktografie únavových lomů
Lauschmann, H.
2000
2002
GA106/00/1715
Komplexní funkčně gradované materiály
Haušild, P.
2012
2014
GAP108/12/1872
Vývoj metodiky hodnocení degradace vlastností ozářených materiálů obtížně vyměnitelných komponent jaderných elektráren pomocí penetračních zkoušek
Siegl, J.
2012
2014
TA02020811
JuveMatter 2012 (Konference aplikovaného materiálového výzkumu)
Kunz, J.
2012
2012
SVK 32/12/F4
Al fólie pro nové obalové technologie
Karlík, M.
2011
2013
FR-TI3/707
Provozní analyzátor únavového poškozování strojních konstrukcí využívající akustickou emisi
Kunz, J.
2010
2012
FR-TI2/447
Iniciace a šíření trhliny ze singulárních koncentrátorů napětí souvisejících s rozhraním
Materna, A.
2010
2012
GAP108/10/2049
Moderní technologie úpravy povrchů
Haušild, P.
2010
2012
SGS10/300/OHK4/3T/14
Materiály pro jadernou i klasickou energetiku
Siegl, J.
2010
2012
SGS10/302/OHK4/3T/14
Fyzikální vlastnosti a procesy porušování moderních konstrukčních a funkčních materiálů
Karlík, M.
2010
2012
SGS10/301/OHK4/3T/14
Výzkum degradačních procesů materiálů provozovaných v energetických zařízení pracujících při napětí za vysokých teplot v agresivní atmosféře za účelem získání podkladů pro přesnější určení životnosti
Siegl, J.
2009
2013
FR-TI1/471
Výzkum a vývoj materiálů vhodných pro použití v prostředí tekuté skloviny, vývoj technologií přesného lití nových typů odlitků vysoce tepelně a mechanicky namáhaných
Siegl, J.
2009
2012
FR-TI1/095
Technologie recyklace odpadních surovin při výrobě speciálních kovových materiálů práškovou metalurgií
Kunz, J.
2009
2013
FR-TI1/221
Technologie výroby hliníkových plechů z plynule odlévaných materiálů pro použití v dopravě
Karlík, M.
2001
2004
OE100/2001/2530 CONTCASTCAL-TRANS
Vliv úprav povrchu na procesy porušování
Siegl, J.
2001
2001
300112114
Procesy porušování termicky nanášených materiálů
Siegl, J.
2001
2003
GA106/01/0094
Diagnostika materiálů
Nedbal, I.
1999
2004
MSM 210000021
Jaderná zařízení, jaderná bezpečnost a radiační ochrana
Nedbal, I.
1999
2004
MSM 210000020
Počítačem podporovaná kvantitativní fraktografie únavových lomů
Lauschmann, H.
2000
2002
GA106/00/1715
Vývoj hliníkového plechu se zvýšenou tvářitelností pro finstocky
Karlík, M.
2000
2001
OE34/2
Metoda konečných prvků v nelineární mechanice kontinua a aplikace v problémech šíření trhlin
Oliva, V.
1999
2001
GA101/99/0834
Konference aplikovaného materiálové výzkumu JuveMatter 2011
Kunz, J.
2011
2011
SVK 18/11/F4
Al fólie pro nové obalové technologie
Karlík, M.
2011
2013
FR-TI3/707
Provozní analyzátor únavového poškozování strojních konstrukcí využívající akustickou emisi
Kunz, J.
2010
2012
FR-TI2/447
Iniciace a šíření trhliny ze singulárních koncentrátorů napětí souvisejících s rozhraním
Materna, A.
2010
2012
GAP108/10/2049
Moderní technologie úpravy povrchů
Haušild, P.
2010
2012
SGS10/300/OHK4/3T/14
Materiály pro jadernou i klasickou energetiku
Siegl, J.
2010
2012
SGS10/302/OHK4/3T/14
Fyzikální vlastnosti a procesy porušování moderních konstrukčních a funkčních materiálů
Karlík, M.
2010
2012
SGS10/301/OHK4/3T/14
Výzkum degradačních procesů materiálů provozovaných v energetických zařízení pracujících při napětí za vysokých teplot v agresivní atmosféře za účelem získání podkladů pro přesnější určení životnosti
Siegl, J.
2009
2013
FR-TI1/471
Výzkum a vývoj materiálů vhodných pro použití v prostředí tekuté skloviny, vývoj technologií přesného lití nových typů odlitků vysoce tepelně a mechanicky namáhaných
Siegl, J.
2009
2012
FR-TI1/095
Technologie recyklace odpadních surovin při výrobě speciálních kovových materiálů práškovou metalurgií
Kunz, J.
2009
2013
FR-TI1/221
Diagnostika materiálů
Nedbal, I.
2005
2011
MSM6840770021
BEZPEČNOST JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ
Kopřiva, P.
2005
2011
MSM6840770020
Diagnostika materiálů
Nedbal, I.
1999
2004
MSM 210000021
Jaderná zařízení, jaderná bezpečnost a radiační ochrana
Nedbal, I.
1999
2004
MSM 210000020
Rozvoj laboratoře metalografického praktika
Karlík, M.
2000
2000
1001/H
Počítačem podporovaná kvantitativní fraktografie únavových lomů
Lauschmann, H.
2000
2002
GA106/00/1715
Informační systém pro výzkum a vývoj technologií v ČR
Kopřiva, P.
2000
2000
LB98269
Vývoj hliníkového plechu se zvýšenou tvářitelností pro finstocky
Karlík, M.
2000
2001
OE34/2
Metoda konečných prvků v nelineární mechanice kontinua a aplikace v problémech šíření trhlin
Oliva, V.
1999
2001
GA101/99/0834
Inženýrství povrchů
Siegl, J.
1997
2000
GV106/97/S008
Provozní analyzátor únavového poškozování strojních konstrukcí využívající akustickou emisi
Kunz, J.
2010
2012
FR-TI2/447
Iniciace a šíření trhliny ze singulárních koncentrátorů napětí souvisejících s rozhraním
Materna, A.
2010
2012
GAP108/10/2049
Moderní technologie úpravy povrchů
Haušild, P.
2010
2012
SGS10/300/OHK4/3T/14
Materiály pro jadernou i klasickou energetiku
Siegl, J.
2010
2012
SGS10/302/OHK4/3T/14
Fyzikální vlastnosti a procesy porušování moderních konstrukčních a funkčních materiálů
Karlík, M.
2010
2012
SGS10/301/OHK4/3T/14
Výzkum degradačních procesů materiálů provozovaných v energetických zařízení pracujících při napětí za vysokých teplot v agresivní atmosféře za účelem získání podkladů pro přesnější určení životnosti
Siegl, J.
2009
2013
FR-TI1/471
Výzkum a vývoj materiálů vhodných pro použití v prostředí tekuté skloviny, vývoj technologií přesného lití nových typů odlitků vysoce tepelně a mechanicky namáhaných
Siegl, J.
2009
2012
FR-TI1/095
Technologie recyklace odpadních surovin při výrobě speciálních kovových materiálů práškovou metalurgií
Kunz, J.
2009
2013
FR-TI1/221
Fyzikální vlastnosti plazmaticky nanášených vysokotavitelných materiálů
Kovářík, O.
2008
2010
GA106/08/1240
Diagnostika materiálů
Nedbal, I.
2005
2011
MSM6840770021
BEZPEČNOST JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ
Kopřiva, P.
2005
2011
MSM6840770020
Diagnostika materiálů
Nedbal, I.
1999
2004
MSM 210000021
Jaderná zařízení, jaderná bezpečnost a radiační ochrana
Nedbal, I.
1999
2004
MSM 210000020
Metoda konečných prvků v nelineární mechanice kontinua a aplikace v problémech šíření trhlin
Oliva, V.
1999
2001
GA101/99/0834
Inženýrství povrchů
Siegl, J.
1997
2000
GV106/97/S008
Počítačem podporovaná fraktografie
Lauschmann, H.
1997
1999
GA106/97/0827
Kvantitativní fraktografie únavových lomů a analýza poruch
Nedbal, I.
1997
1999
GA106/97/0819
Informační systém pro výzkum a vývoj materiálů a technologií v ČR
Kopřiva, P.
1998
1999
LB98269
Vývoj hliníkového plechu se zvýšenou tvářitelností pro finstocky
Karlík, M.
1998
1999
OE34/2
Výzkum degradačních procesů materiálů provozovaných v energetických zařízení pracujících při napětí za vysokých teplot v agresivní atmosféře za účelem získání podkladů pro přesnější určení životnosti
Siegl, J.
2009
2013
FR-TI1/471
Výzkum a vývoj materiálů vhodných pro použití v prostředí tekuté skloviny, vývoj technologií přesného lití nových typů odlitků vysoce tepelně a mechanicky namáhaných
Siegl, J.
2009
2012
FR-TI1/095
Technologie recyklace odpadních surovin při výrobě speciálních kovových materiálů práškovou metalurgií
Kunz, J.
2009
2013
FR-TI1/221
Vlastnosti plazmově sintrovaných Fe-Al intermetalik
Skiba, T.
2009
2009
CTU0910514
Inovační postupy pro odhad zbytkové životnosti těles s únavovými trhlinami
Oliva, V.
2008
2009
GA101/08/1623
Fyzikální vlastnosti plazmaticky nanášených vysokotavitelných materiálů
Kovářík, O.
2008
2010
GA106/08/1240
Diagnostika materiálů
Nedbal, I.
2005
2011
MSM6840770021
BEZPEČNOST JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ
Kopřiva, P.
2005
2011
MSM6840770020

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.