Filtr grantů

Kategorie
Rok
Hlavní informace
Strengthening of Cooperation and Exchange for Nuclear Education and Training between the European Union and the Russian Federation
Kropík, M.
2014
2017
605149
Kvantifikace neurčitostí v datech pro reaktorově-fyzikální výpočty a jejich dopad do návrhu a bezpečnostního hodnocení palivových vsázek
Frýbort, J.
2014
2017
TA04021349
Studium vlastností neutronových filtrů na reaktoru VR-1
Šoltés, J.
2014
2015
SGS14/157/OHK4/2T/14
Možnosti využití deterministických výpočetních kódů na výzkumných reaktorech
Fejt, F.
2014
2015
SGS14/155/OHK4/2T/14
Přestup tepla a oxidace pokrytí paliva v aktivní zóně jaderného reaktoru
Krejčí, J.
2014
2015
SGS14/156/OHK4/2T/14
Vliv radiace na vybrané fyzikální vlastnosti perspektivních slitin pro jaderná zařízení
Miglierini, M.
2014
2016
GA14-12449S
Testovací zařízení nové generace MONTE-1 u školního jaderného reaktoru VR-1 k testování detekčního vybavení monitorujících a zasahujících skupin při jaderných haváriích a vybavení sítě včasného zjištění
Sklenka, Ľ.
2013
2015
VG20132015119
Výpočetní nástroj pro spojené neutronově-fyzikální a termomechanické analýzy aktivní zóny a jaderného paliva
Frýbort, J.
2013
2015
TA03021480
VR1 - Příspěvek na provoz na výzkumnou činnost školního reaktoru
Sklenka, Ľ.
2012
2016
LM2011031
Metodika expertního systému pro kontrolu hermetičnosti povlaku palivových proudků tlakovodních reaktorů
Huml, O.
2012
2014
FR-TI4/624
Zpřesnění výpočetních metod pro vylepšení charakteristik palivových vsázek a efektivnější využití jaderného paliva
Frýbort, J.
2012
2015
TA02020840
Aparatura ex-core pro měření neutronového toku a ochranné funkce jaderného reaktoru
Rataj, J.
2012
2015
FR-TI4/419
Jaderný reaktor malého výkonu pro výrobu tepla a elektřiny v ČR
Sklenka, Ľ.
2012
2014
FR-TI4/280
Bezpečnost nové generace jaderných elektráren
Kobylka, D.
2011
2014
FR-TI3/615
Zvýšení využití jaderného paliva pomocí optimalizace vnitřního palivového cyklu a výpočtu neutronově-fyzikálních charakteristik aktivních zón jaderných reaktorů
Rataj, J.
2011
2014
TA01020352
Testovací zařízení nové generace MONTE-1 u školního jaderného reaktoru VR-1 k testování detekčního vybavení monitorujících a zasahujících skupin při jaderných haváriích a vybavení sítě včasného zjištění
Sklenka, Ľ.
2013
2015
VG20132015119
Výpočetní nástroj pro spojené neutronově-fyzikální a termomechanické analýzy aktivní zóny a jaderného paliva
Frýbort, J.
2013
2015
TA03021480
Partnerství v jaderné energetice nové generace
Rataj, J.
2011
2013
CZ.1.07/2.4.00/17.0116
VR1 - Příspěvek na provoz na výzkumnou činnost školního reaktoru
Sklenka, Ľ.
2012
2016
LM2011031
Metodika expertního systému pro kontrolu hermetičnosti povlaku palivových proudků tlakovodních reaktorů
Huml, O.
2012
2014
FR-TI4/624
Zpřesnění výpočetních metod pro vylepšení charakteristik palivových vsázek a efektivnější využití jaderného paliva
Frýbort, J.
2012
2015
TA02020840
Aparatura ex-core pro měření neutronového toku a ochranné funkce jaderného reaktoru
Rataj, J.
2012
2015
FR-TI4/419
Jaderný reaktor malého výkonu pro výrobu tepla a elektřiny v ČR
Sklenka, Ľ.
2012
2014
FR-TI4/280
Bezpečnost nové generace jaderných elektráren
Kobylka, D.
2011
2014
FR-TI3/615
Zvýšení využití jaderného paliva pomocí optimalizace vnitřního palivového cyklu a výpočtu neutronově-fyzikálních charakteristik aktivních zón jaderných reaktorů
Rataj, J.
2011
2014
TA01020352
Program MCNP pro výpočty hustot toků a spekter neutronů a jeho experimentální ověření na školním reaktoru VR-1
Sklenka, Ľ.
1996
1996
3096385
Modernizace laboratoří FJFI pro výuku vybraných analytických metod určených pro sledování životního prostředí
Matějka, K.
1996
1996
0223/10
Rozšíření možností školního reaktoru VR-1 ve vzdělávací činnosti vysokých škol
Matějka, K.
1996
1996
0221/5
Jaderná bezpečnost
Matějka, K.
1995
1997
15p8 (11p16, 6p1)
Partnerství v jaderné energetice nové generace
Rataj, J.
2011
2013
CZ.1.07/2.4.00/17.0116
VR1 - Příspěvek na provoz na výzkumnou činnost školního reaktoru
Sklenka, Ľ.
2012
2016
LM2011031
Metodika expertního systému pro kontrolu hermetičnosti povlaku palivových proudků tlakovodních reaktorů
Huml, O.
2012
2014
FR-TI4/624
Zpřesnění výpočetních metod pro vylepšení charakteristik palivových vsázek a efektivnější využití jaderného paliva
Frýbort, J.
2012
2015
TA02020840
Aparatura ex-core pro měření neutronového toku a ochranné funkce jaderného reaktoru
Rataj, J.
2012
2015
FR-TI4/419
Jaderný reaktor malého výkonu pro výrobu tepla a elektřiny v ČR
Sklenka, Ľ.
2012
2014
FR-TI4/280
Pokročilé studium charakteristik jaderných paliv lehkovodních jaderných reaktorů
Malá, M.
2012
2012
SGS12/080/OHK4/1T/14
Bezpečnost nové generace jaderných elektráren
Kobylka, D.
2011
2014
FR-TI3/615
ENEN Cooperation with Russia in Nuclear Education, Training and Knowledge Management
Kropík, M.
2011
2012
249684
Zvýšení využití jaderného paliva pomocí optimalizace vnitřního palivového cyklu a výpočtu neutronově-fyzikálních charakteristik aktivních zón jaderných reaktorů
Rataj, J.
2011
2014
TA01020352
Fermi2010-Inovace studia jaderné energetiky prohloubením spolupráce pracovišť pražských vysokých škol
Katovský, K.
2010
2012
CZ.2.17/3.1.00/32196
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Kolros, A.
2007
2012
MSM6840770040
Jaderná bezpečnost
Matějka, K.
1995
1997
15p8 (11p16, 6p1)
Partnerství v jaderné energetice nové generace
Rataj, J.
2011
2013
CZ.1.07/2.4.00/17.0116
Bezpečnost nové generace jaderných elektráren
Kobylka, D.
2011
2014
FR-TI3/615
ENEN Cooperation with Russia in Nuclear Education, Training and Knowledge Management
Kropík, M.
2011
2012
249684
Rozšírenie výučby študentov o štúdium produktov aktivačných reakcií neutrónov pomocou scintilačnej a polovodičovej spektrometrie
Štefánik, M.
2011
2011
1688 G1
Aplikace termoluminescenční dozimetrie v reaktorové technice
Bílý, T.
2011
2011
1635 G1
Zavedení studia teplotních efektů do výuky na školním reaktoru VR-1
Sklenka, Ľ.
2011
2011
179 Aa
Studium charakteristik jaderných paliv současných lehkovodních jaderných reaktorů
Malá, M.
2011
2011
SGS11/072/OHK4/1T/14
Zvýšení využití jaderného paliva pomocí optimalizace vnitřního palivového cyklu a výpočtu neutronově-fyzikálních charakteristik aktivních zón jaderných reaktorů
Rataj, J.
2011
2014
TA01020352
Fermi2010-Inovace studia jaderné energetiky prohloubením spolupráce pracovišť pražských vysokých škol
Katovský, K.
2010
2012
CZ.2.17/3.1.00/32196
Výzkum a ověření technologie vysokoteplotních jaderných zařízení pro zvýšení energetické soběstačnosti České Republiky v dlouhodobé perspektivě
Sklenka, Ľ.
2009
2011
FR-TI1/104
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Kolros, A.
2007
2012
MSM6840770040
BEZPEČNOST JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ
Sklenka, Ľ.
2005
2011
MSM6840770020
Spolupráce ČR s CERN
Virius, M.
2013
2015
LG13031
Metodický rámec pro tvorbu specifických softwarových aplikací s důrazem na prototypování a holistický přístup k životnímu cyklu vývoje systému.
Merunka, V.
2014
2016
SGS14/209/OHK4/3T/14
Pokročilé algoritmy v softwarovém inženýrství
Virius, M.
2014
2016
SGS14/210/OHK4/3T/14
Biomedicínské aplikace matematických metod
Kukal, J.
2014
2016
SGS14/208/OHK4/3T/14
Bezpečnostní systémy jaderných reaktorů
Kropík, M.
2010
2010
2748 F1a
Fermi2010-Inovace studia jaderné energetiky prohloubením spolupráce pracovišť pražských vysokých škol
Katovský, K.
2010
2012
CZ.2.17/3.1.00/32196
Systémy řízení a ochran jaderných zařízení
Kropík, M.
2010
2010
SGS10/091/OHK4/1T/14
Výzkum a ověření technologie vysokoteplotních jaderných zařízení pro zvýšení energetické soběstačnosti České Republiky v dlouhodobé perspektivě
Sklenka, Ľ.
2009
2011
FR-TI1/104
Snížení obohacení paliva reaktoru LVR-15
Rataj, J.
2007
2010
FI-IM4/098
Bezpečnostní a legislativní aspekty výstavby a spouštění JE nové generace pro energetiku ČR
Sklenka, Ľ.
2007
2010
FT-TA4/083
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Kolros, A.
2007
2012
MSM6840770040
Bezpečnostní aspekty pokročilých jaderných reaktorů
Sklenka, Ľ.
2006
2010
FT-TA3/071
BEZPEČNOST JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ
Sklenka, Ľ.
2005
2011
MSM6840770020
Spolupráce ČR s CERN
Virius, M.
2013
2015
LG13031
Metodika jednotného přístupu k analýze a návrhu organizačních systémů a speciálních softwarových aplikací založená na procesním modelování.
Merunka, V.
2011
2013
SGS11/166/OHK4/3T/14
Matematické metody v biomedicínském výzkumu
Kukal, J.
2011
2013
SGS11/165/OHK4/3T/14
Speciální algoritmy v softwarovém inženýrství
Virius, M.
2011
2013
SGS11/167/OHK4/3T/14
Výzkum a ověření technologie vysokoteplotních jaderných zařízení pro zvýšení energetické soběstačnosti České Republiky v dlouhodobé perspektivě
Sklenka, Ľ.
2009
2011
FR-TI1/104
Profesní rozvoj mladých pracovníků jaderného
Frýbort, J.
2009
2009
4/35.2.7.a
Rozvoj spolupráce Katedry jaderných reaktorů FJFI-ČVUT se Slovenskou technickou univerzitou v Bratislavě. Rozšiřování a zkvalitňování sítě partnerských institut
Kobylka, D.
2009
2009
4/7/4/a
Studium teplotních efektů na výzkumných reaktorech nízkého výkonu
Bílý, T.
2009
2009
CTU0910614
Inovace počítačového modelování ve výuce na Katedře jaderných reaktorů
Frýbort, J.
2009
2009
2015/2009
Zřízení laboratoře pro studium interakcí neutronů s látkou
Sklenka, Ľ.
2009
2009
540/2009
Snížení obohacení paliva reaktoru LVR-15
Rataj, J.
2007
2010
FI-IM4/098
Bezpečnostní a legislativní aspekty výstavby a spouštění JE nové generace pro energetiku ČR
Sklenka, Ľ.
2007
2010
FT-TA4/083
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Kolros, A.
2007
2012
MSM6840770040
Bezpečnostní aspekty pokročilých jaderných reaktorů
Sklenka, Ľ.
2006
2010
FT-TA3/071
BEZPEČNOST JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ
Sklenka, Ľ.
2005
2011
MSM6840770020
Metodika jednotného přístupu k analýze a návrhu organizačních systémů a speciálních softwarových aplikací založená na procesním modelování.
Merunka, V.
2011
2013
SGS11/166/OHK4/3T/14
Matematické metody v biomedicínském výzkumu
Kukal, J.
2011
2013
SGS11/165/OHK4/3T/14
Speciální algoritmy v softwarovém inženýrství
Virius, M.
2011
2013
SGS11/167/OHK4/3T/14
Spolupráce ČR s CERN
Virius, M.
2008
2012
LA08015
Inovace horizontálních kanálů reaktoru VR-1 pro potřebu experimentální výuky
Sklenka, Ľ.
2008
2008
2674/2008
Inovace technologických okruhů školního reaktoru VR-1
Kropík, M.
2008
2008
933/2008
Počítačové modelování ve fyzice jaderných reaktorů
Sklenka, Ľ.
2008
2008
729/2008
Rozlišení obohacení paliva reaktoru PBMR
Škoda, R.
2008
2008
PBMR003745
Konference RRFM 2008: Stanovení vyhoření jaderného paliva na reaktoru malého výkonu
Frýbortová, L.
2008
2008
CTU0813514
Studium produkce neutronů a transmutací v ADTT systémech
Svoboda, O.
2008
2008
CTU0808214
Testy radiačnej a tepelnej odolnosti kovových Hallových senzorov
Sentkerestiová, J.
2008
2008
CTU0808114
Snížení obohacení paliva reaktoru LVR-15
Rataj, J.
2007
2010
FI-IM4/098
Bezpečnostní a legislativní aspekty výstavby a spouštění JE nové generace pro energetiku ČR
Sklenka, Ľ.
2007
2010
FT-TA4/083
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Kolros, A.
2007
2012
MSM6840770040
Bezpečnostní aspekty pokročilých jaderných reaktorů
Sklenka, Ľ.
2006
2010
FT-TA3/071
COVERS
Kobylka, D.
2004
2008
12727
Nový jaderný zdroj pro energetiku
Kobylka, D.
2005
2008
FT-TA/067
BEZPEČNOST JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ
Sklenka, Ľ.
2005
2011
MSM6840770020
Jaderný transmutační systém SFIX s kapalným jaderným palivem na bázi roztavených fluoridů
Rataj, J.
2004
2008
FT-TA/055
Snížení obohacení paliva reaktoru LVR-15
Rataj, J.
2007
2010
FI-IM4/098
Bezpečnostní a legislativní aspekty výstavby a spouštění JE nové generace pro energetiku ČR
Sklenka, Ľ.
2007
2010
FT-TA4/083
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Kolros, A.
2007
2012
MSM6840770040
Fyzikální projekt zařízení pro měření malých množství uranu a plutonia v pevných materiálech
Košťál, M.
2007
2007
CTU0708514
Bezpečnostní aspekty pokročilých jaderných reaktorů
Sklenka, Ľ.
2006
2010
FT-TA3/071
COVERS
Kobylka, D.
2004
2008
12727
Nový jaderný zdroj pro energetiku
Kobylka, D.
2005
2008
FT-TA/067
BEZPEČNOST JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ
Sklenka, Ľ.
2005
2011
MSM6840770020
Jaderný transmutační systém SFIX s kapalným jaderným palivem na bázi roztavených fluoridů
Rataj, J.
2004
2008
FT-TA/055
Metodika jednotného přístupu k analýze a návrhu organizačních systémů a speciálních softwarových aplikací založená na procesním modelování.
Merunka, V.
2011
2013
SGS11/166/OHK4/3T/14
Matematické metody v biomedicínském výzkumu
Kukal, J.
2011
2013
SGS11/165/OHK4/3T/14
Speciální algoritmy v softwarovém inženýrství
Virius, M.
2011
2013
SGS11/167/OHK4/3T/14
Spolupráce ČR s CERN
Virius, M.
2008
2012
LA08015
COVERS
Kobylka, D.
2004
2008
12727
Jaderný transmutační systém SFIX s kapalným jaderným palivem na bázi roztavených fluoridů
Rataj, J.
2004
2008
FT-TA/055
NEPTUNO
Matějka, K.
2004
2005
FI6O-CT-2003-508849
Inovace řídicího systému školního reaktoru VR 1
Kropík, M.
2004
2004
CTU0416414
Zpracování a analýza výsledků z experimentálních měření s podkritickým blanketem BLAŽKA a vnějším neutronovým zdrojem NG2 na cyklotronu U-120M v ÚJF AV ČR
Rataj, J.
2004
2004
CTU0411614
Internetová podpora výuky fyziky jaderných reaktorů
Zeman, J.
2004
2004
2084/F1
Provozní reaktorová fyzika - multimediální CD-ROM
Sklenka, Ľ.
2004
2004
2083/F1
Modernizace přístrojového vybavení pro výuku v reaktorové laboratoři
Matějka, K.
2004
2004
2076/A
Validace experimentálních měření neutronových spekter na reaktoru VR-1
Katovský, K.
2004
2004
2090/G1
Evropské vzdělávání v jaderném inženýrství
Matějka, K.
2002
2005
FIR1-CT-2001-80127
Jaderná zařízení, jaderná bezpečnost a radiační ochrana
Matějka, K.
1999
2004
MSM 210000020
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Matějka, K.
1999
2004
MSM 210000019
Metodický rámec pro kontinuální modelem řízenou tvorbu specifických softwarových aplikací
Merunka, V.
2010
2010
SGS10/093/OHK4/1T/14
Speciální algoritmy a jejich aplikace v softwarovém inženýrství
Virius, M.
2010
2010
SGS10/094/OHK4/1T/14
Matematické a statistické metody v biomedicínském výzkumu
Kukal, J.
2010
2010
SGS10/092/OHK4/1T/14
Spolupráce ČR s CERN
Virius, M.
2008
2012
LA08015
Příprava a realizace experimentu s podkritickým souborem BLAŽKA a vnějším neutronovým zdrojem NG2 na cyklotronu v ÚJF AV ČR
Rataj, J.
2003
2003
CTU0311414
Numerické řešení proudění a odvodu tepla tekutými solemi v jaderných reaktorech
Kobylka, D.
2003
2003
CTU0315614
Fyzikální výpočty urychlovačem řízeného transmutoru, zaměřené na problematiku terče a účinné průřezy protonů a neutronů vyšších energií
Katovský, K.
2003
2003
CTU0311314
Inovace zařízení a rozšíření výukového pracoviště školního reaktoru VR-1
Matějka, K.
2003
2003
2511/H
Perspektivní jaderné reaktory s roztavenými solemi
Hejzlar, R.
2003
2003
2498/G1
Evropské vzdělávání v jaderném inženýrství
Matějka, K.
2002
2005
FIR1-CT-2001-80127
Neutronika zdroje neutronů NG-2 izochronního cyklotronu U-120M
Matějka, K.
2001
2003
GA202/01/0711
Jaderná zařízení, jaderná bezpečnost a radiační ochrana
Matějka, K.
1999
2004
MSM 210000020
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Matějka, K.
1999
2004
MSM 210000019
Centrum jaderných technologií - Experimentální ověření vybraných variant transmutační technologie a vydání podkladů pro projektování základních komponent demon0
Matějka, K.
2000
2003
FB-C3/37
Kritéria pro rozhodování o výběru alternativního jaderně energetického zdroje
Matějka, K.
1999
2003
FB-C2/50
Jaderná fyzika pro ochranu životního prostředí
Matějka, K.
2000
2003
0951-07-4-0975
Snižování nerovnosti v přístupu k VŠ vzdělání pro studenty ze znevýhodněných skupin v SČ kraji
Dontová, E.
2009
2009
4/34.1.6
Spolupráce ČR s CERN
Virius, M.
2008
2012
LA08015
Evropské vzdělávání v jaderném inženýrství
Matějka, K.
2002
2005
FIR1-CT-2001-80127
Zajištění jakosti při návratu programovatelných logických obvodů pro JZ
Kropík, M.
2002
2002
2123/G1
Školní reaktor VR-1 interaktivně na Internetu
Matějka, K.
2002
2002
2114/A
Komplexní příprava rozšíření zaměření Teorie a technika jaderných reaktorů na zaměření Teorie a technika jaderných zařízení na FJFI
Matějka, K.
2002
2002
CTU0216814
Analýza časového chování reaktoru s tekutým palivem
Křepel, J.
2002
2002
CTU0213814
Jaderná data pro neutronové fyzikální výpočty blanketu a terče systému urychlovačem řízených transmutačních technologií
Katovský, K.
2002
2002
CTU0213714
Neutronika zdroje neutronů NG-2 izochronního cyklotronu U-120M
Matějka, K.
2001
2003
GA202/01/0711
Jaderná zařízení, jaderná bezpečnost a radiační ochrana
Matějka, K.
1999
2004
MSM 210000020
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Matějka, K.
1999
2004
MSM 210000019
Centrum vývoje, výroby a servisu speciálních zařízení pro jadernou energetiku a chemický průmysl - Přepr.a sklad. kontejner pro vyhořelé palivo z výzk.reaktorů
Matějka, K.
2000
2002
FB-C3/12
Centrum jaderných technologií - Experimentální ověření vybraných variant transmutační technologie a vydání podkladů pro projektování základních komponent demon0
Matějka, K.
2000
2003
FB-C3/37
Kritéria pro rozhodování o výběru alternativního jaderně energetického zdroje
Matějka, K.
1999
2003
FB-C2/50
Jaderná fyzika pro ochranu životního prostředí
Matějka, K.
2000
2003
0951-07-4-0975
Spolupráce ČR s CERN
Virius, M.
2008
2012
LA08015
Termohydraulická analýza aktivní zóny ADS
Kobylka, D.
2001
2001
300112414
Rozšíření možnosti využívání reaktoru VR-1 pro posluchače ČVUT
Sklenka, Ľ.
2001
2001
300114814
Neutronika zdroje neutronů NG-2 izochronního cyklotronu U-120M
Matějka, K.
2001
2003
GA202/01/0711
Experimentální stanovení pole neutronů
Kolros, A.
2001
2001
1921/G1
SINVIS - moderní zpracování experimentálních dat při výuce na reaktoru VR-1
Sklenka, Ľ.
2001
2001
1923/G1
Systém pro sběr dat a vizualizaci dat na školním reaktoru VR-1
Matějka, K.
2001
2001
1931/H
Jaderná zařízení, jaderná bezpečnost a radiační ochrana
Matějka, K.
1999
2004
MSM 210000020
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Matějka, K.
1999
2004
MSM 210000019
Centrum vývoje, výroby a servisu speciálních zařízení pro jadernou energetiku a chemický průmysl - Přepr.a sklad. kontejner pro vyhořelé palivo z výzk.reaktorů
Matějka, K.
2000
2002
FB-C3/12
Centrum jaderných technologií - Experimentální ověření vybraných variant transmutační technologie a vydání podkladů pro projektování základních komponent demon0
Matějka, K.
2000
2003
FB-C3/37
Kritéria pro rozhodování o výběru alternativního jaderně energetického zdroje
Matějka, K.
1999
2003
FB-C2/50
Jaderná fyzika pro ochranu životního prostředí
Matějka, K.
2000
2003
0951-07-4-0975
Spolupráce ČR s CERN
Virius, M.
2005
2007
1P04LA211
Jaderná zařízení, jaderná bezpečnost a radiační ochrana
Matějka, K.
1999
2004
MSM 210000020
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Matějka, K.
1999
2004
MSM 210000019
Centrum vývoje, výroby a servisu speciálních zařízení pro jadernou energetiku a chemický průmysl - Přepr.a sklad. kontejner pro vyhořelé palivo z výzk.reaktorů
Matějka, K.
2000
2002
FB-C3/12
Centrum jaderných technologií - Experimentální ověření vybraných variant transmutační technologie a vydání podkladů pro projektování základních komponent demon0
Matějka, K.
2000
2003
FB-C3/37
Kritéria pro rozhodování o výběru alternativního jaderně energetického zdroje
Matějka, K.
1999
2003
FB-C2/50
Jaderná fyzika pro ochranu životního prostředí
Matějka, K.
2000
2003
0951-07-4-0975
Nakládání s vyhořelým jaderným palivem v ČR
Zíb, A.
2000
2000
300011404
Testování transportních výpočtů pro účely neutronové dosimetrie tlakové nádoby VVER-1000
Molnár, J.
2000
2000
300011304
Termohydraulická analýza aktivní zóny ADS
Kobylka, D.
2000
2000
300011204
Digitálně vzdělávací pracoviště SIMUL4401
Matějka, K.
2000
2000
595/A
Centrum jaderných technologií - soubor dílčích projektů
Matějka, K.
1999
2000
FB-CV/63
Řízení jakosti při vývoji vysoce spolehlivých SW
Matějka, K.
1997
2000
VS97037
Spolupráce ČR s CERN
Virius, M.
2005
2007
1P04LA211
Vědeckovýzkumný projekt COMPASS
Virius, M.
2003
2006
ME 492
Jaderná zařízení, jaderná bezpečnost a radiační ochrana
Matějka, K.
1999
2004
MSM 210000020
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Matějka, K.
1999
2004
MSM 210000019
Kritéria pro rozhodování o výběru alternativního jaderně energetického zdroje
Matějka, K.
1999
2003
FB-C2/50
Centrum jaderných technologií - soubor dílčích projektů
Matějka, K.
1999
2000
FB-CV/63
Nakládání s vyhořelým jaderným palivem v ČR
Zíb, A.
1999
1999
309909904
Rozšíření a standardizace výcvikových kurzů na školním reaktoru VR-1
Sklenka, Ľ.
1999
1999
309909804
Jednotka pro měření hustoty neutronového toku
Kropík, M.
1999
1999
309909704
Fyzika a bezpečnost transmutačních systémů
Zeman, J.
1999
1999
829
Řízení jakosti při vývoji vysoce spolehlivých SW
Matějka, K.
1997
2000
VS97037
Spolupráce ČR s CERN
Virius, M.
2005
2007
1P04LA211
Vědeckovýzkumný projekt COMPASS
Virius, M.
2003
2006
ME 492
CERN experiment NA58
Virius, M.
2004
2004
1P04LA242
Vědeckovýzkumný projekt COMPASS
Virius, M.
2003
2006
ME 492
VR-1 Školní reaktor
Matějka, K.
1998
1998
ZEU
5698714 Matějka
Matějka, K.
1998
1998
RP
Výpočtové ověření transmutačních aspektů systémů pro likvidaci vyhořelého jaderného paliva
Tuček, K.
1998
1998
309812004
Analýza neutronových šumů
Kropík, M.
1998
1998
309811904
Problematika bezpečnosti urychlovačem řízení transmutačních systémů
Heřmanský, B.
1998
1998
1264/G
Řízení jakosti při vývoji vysoce spolehlivých SW
Matějka, K.
1997
2000
VS97037
Radiační metody a reaktorová fyzika při výzkumu životního prostředí
Matějka, K.
1997
1998
SÚJV 07-4-09
Radiační metody a reaktorová fyzika při výzkumu životního prostředí
Matějka, K.
1998
1998
07-4-0975-92
LA-O Transmutator: Vývoj nových technologií jaderného spalování vyhořelého paliva a RAO z provozu jaderných elektreráren s reaktory typu VVER
Matějka, K.
1998
1998
RP-4000/10
Modernizace a dílčí rozšíření pracoviště školního reaktoru VR-1
Matějka, K.
1998
1998
1269/H
Komplexní začlenění problematiky ADS do studijních programů zaměření Teorie a technika jaderných reaktorů
Matějka, K.
1998
1998
1263/F1
Vědeckovýzkumný projekt COMPASS
Virius, M.
2003
2006
ME 492
Modernizace mikrotronu
Virius, M.
2000
2003
04-5-1014
Modernizace mikrotronu
Virius, M.
2000
2003
04-5-1014
Modernizace mikrotronu
Virius, M.
2000
2003
04-5-1014
Modernizace mikrotronu
Virius, M.
2000
2003
04-5-1014
Účast České republiky na experimentech v Brookhavenské národní laboratoři v USA
Bielčík, J.
2015
2017
LG15001
Workshop experimentální jaderné a částicové fyziky 2015
Petráček, V.
2015
2015
SVK 36/15/F4
24th Student conference "Winter school on mathematical physics "
Štefaňák, M.
2015
2015
SVK 37/15/F4
7th Student Workshop - Winter school on Plasma Physics
Břeň, D.
2015
2015
SVK 35/15/F4
Výzkum udržení plazmatu magnetickým polem v tokamaku
Břeň, D.
2015
2016
SGS15/164/OHK4/2T/14
Fenomenologie a teorie fyziky těžkých iontů
Křelina, M.
2015
2015
SGS15/093/OHK4/1T/14
Řešitelné modely kvantových procházek a jejich aplikace
Štefaňák, M.
2014
2016
GP14-02901P
Struktura vakua v kvantově polních teoriích
Jizba, P.
2014
2016
GA14-07983S
Podpora zkvalitnění týmů výzkumu a vývoje a rozvoj intersektorální mobility na ČVUT v Praze
Petráček, V.
2012
2015
EE2.3.30.0034
Mezinárodní experiment ATLAS-CERN
Petráček, V.
2013
2015
LG13009
Využití potenciálu kvantových procházek
Jex, I.
2013
2016
GA13-33906S
Spolupráce ČR s CERN
Petráček, V.
2013
2015
LG13031
Studium jaderné hmoty v ultra-relativistických jaderných srážkách na urychlovači RHIC
Bielčík, J.
2013
2016
GA13-20841S
Jaderná hmota v extrémních podmínkách v experimentu STAR
Bielčík, J.
2013
2015
SGS13/215/OHK4/3T/14
Struktury a aplikace matematické fyziky
Šnobl, L.
2013
2015
SGS13/217/OHK4/3T/14
Studium fundamentálních vlastností elementárních částic, jaderné hmoty a antihmoty v laboratoři CERN - fáze 2
Petráček, V.
2013
2015
SGS13/216/OHK4/3T/14
Zapojení prof. Guillerma Contrerase do činnosti Centra pro fyziku ultra-relativistických jaderných srážek na FJFI ČVUT
Contreras, J.
2012
2016
LK11209
Progresivní detekční systémy ionizujícího záření
Vrba, V.
2012
2019
TE01020069

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.