Content

doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D.

Dean

doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.

Vice-dean for Student Affairs

doc. Ing. Jan Čepila, Ph.D.

Vice-dean for Development

prof. Dr. Ing. Petr Haušild

Vice-dean for Science and Research

doc. RNDr. Jan Vybíral, Ph.D.

Vice-dean for Public Relations

doc. Ing. Tomáš Hobza, Ph.D.

Chair of the Academic Senate

Mgr. Alena Králová

Secretary

doc. Ing. Miroslav Čech, CSc.

Head of the Department of Physical Electronics

prof. Ing. Jan John, CSc.

Head of the Department of Nuclear Chemistry

prof. Ing. Jiří Kunz, CSc.

Head of the Department of Materials

doc. Ing. Ladislav Kalvoda, CSc.

Head of the Department of Solid State Engineering

Mgr. Jana Kovářová

Head of the Department of Languages

Ing. Jan Rataj, Ph.D.

Head of the Department of Nuclear Reactors

doc. Ing. Miroslav Virius, CSc.

Head of the Department of Software Engineering

doc. Ing. Martin Štefaňák, Ph.D.

Head of the Department of Physics

prof. Ing. Pavel Šťovíček, DrSc.

Head of the Department of Mathematics

prof. Ing. Tomáš Trojek, Ph.D.

Head of the Department of Dosimetry and Apllication of Ionizing Radiation

prof Ing. Nikolaj Ganev, CSc.

Chair of the Labour Union

Established on 1st of February 2022.

Reports from dean’s Advisory Board (in Czech)

Available after login at CTU SharePoint.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.