Content

The composition of Scientific Board of Faculty since 1. 3. 2022.

 

Chair

doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D., Dean of the Faculty

Internal members

prof. Dr. Ing. Petr Haušild KMAT FJFI ČVUT
prof. Ing. Igor Jex, DrSc. Department of Physics, FNSPE CTU 
prof. Ing. Jan John, CSc. KJCH FJFI ČVUT
doc. Ing. Ladislav Kalvoda, CSc. KIPL FJFI ČVUT
doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D. KSI FJFI ČVUT
prof. Ing. Jiří Kunz, CSc. KMAT FJFI ČVUT
prof. Ing. Ladislav Musílek, CSc. KDAIZ FJFI ČVUT
prof. Ing. Zuzana Masáková, Ph.D. KM FJFI ČVUT
doc. Ing. Petr Průša, Ph.D. KDAIZ FJFI ČVUT
doc. Ing. Ivan Richter, Ph.D. KFE FJFI ČVUT
doc. Ing. Ľubomír Sklenka, Ph.D. KJR FJFI ČVUT
doc. Ing. Martin Štefaňák, Ph.D. KF FJFI ČVUT
prof. RNDr. Marie Demlová, CSc. KM FEL ČVUT
prof. Ing. Jaroslav Fořt, CSc. FS ČVUT
doc. RNDr. Pavel Krejčí, CSc. FSv ČVUT / Matematický ústav AV ČR

Externí členové

Ing. Pavel Bakule, DPhil FZÚ AV ČR, v. v. i.
Ing. Marie Davídková, Ph.D. ÚJF AV ČR, v. v. i.
Ing. Dana Drábová, Ph.D., dr. h. c. SÚJB
Ing. Jiří Hejtmánek, CSc. FZÚ AV ČR, v. v. i.
prof. Ing. Aleš Helebrant, CSc. FCHT VŠCHT
Ing. Tomáš Chráska, Ph.D. ÚFP AV ČR, v. v. i.
doc. Alexander Kupčo, Ph.D. FZÚ AV ČR, v. v. i.
prof. Ing. Ondřej Lebeda, Ph.D. ÚJF AV ČR, v. v. i.
doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D. FCHI VŠCHT

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.