Hlavní informace

Sobota 14. 3. 2020 - ZRUŠENO! 

Exkurze, interaktivní expozice, informace o studiu

Přijďte zjistit, co vás zajímá, a poznejte svou budoucí alma mater!

 

Kde?

 • Břehová 7, Praha 1 (Staré Město)

Co vás čeká?

Hlavní program v budově FJFI v Břehové (1. patro)

9.30–14.00

 • interaktivní expozice s výkladem
 • informace přímo od vyučujících a studentů
 • exkurze na některá pracoviště fakulty

13.00 – Přednáška o přijímacím řízení a studiu na FJFI ČVUT (místnost 103)

 • obory
 • uplatnění absolventů
 • zahraniční spolupráce a studium v zahraničí 
 • sportovní a společenské aktivity

nahoru 

Exkurze na školní jaderný reaktor VR-1 Vrabec

Upozornění: Exkurze na reaktor je určena pouze zájemcům o studium, středoškolským studentům starším 16 let. Ti se na exkurzi ke školnímu reaktoru VR-1 Vrabec mohou registrovat od 9.30 hod. v hlavní budově v Břehové v 1. patře u expozice stánku Katedry jaderných reaktorů. K registraci je nutný OBČANSKÝ PRŮKAZ. Na exkurze se bude odjíždět MHD hromadně z Břehové.

 • 10.00 hod. – po registraci odjezd MHD s doprovodem z Břehové do Troje. Exkurze trvá celé dopoledne, návrat opět MHD zpět z Troje do budovy v Břehové na hlavní přednášku o studiu, která začíná v 13.00 hodin.

 

Exkurze Břehová

 • 10.00 hod. Virtuální simulátor lineárního urychlovače v radioterapii – prohlídka pracoviště (registrace od 9.30 v 1. patře u expozice stánku Katedry dozimetria a aplikace ionizujícího záření, v 10.00 hodin hromadný odchod).

 • 10.30 hod. Nad věcí s detekcí - Dron jako létající detektor ionizujícího záření - Co, čím a jak drony měří? Prohlídka laboratoří, stacionární ukázka vybavení a krátká přednáška. (hromadný odchod od stánku Katedry dozimetrie a aplikace ionizujícího záření, probíhá v m. č. 15).

 • 10.30 hod. Jaderná chemie – prohlídka laboratoří (hromadný odchod od stánku Katedry jaderné chemie).

 • 11.30 hod. Nad věcí s detekcí - Dron jako létající detektor ionizujícího záření - Co, čím a jak drony měří? Prohlídka laboratoří, stacionární ukázka vybavení a krátká přednáška. (hromadný odchod od stánku Katedry dozimetrie a aplikace ionizujícího záření, probíhá v m. č. 15).

 • 12.00 hod. Jaderná chemie – prohlídka laboratoří (hromadný odchod od stánku Katedry jaderné chemie).

 

 • 11.30  Počítačové systémy pro vysoce výkonné počítání (hromadný odchod v 11.00 od stánku Katedry matematiky)
 • 14.30 Fúzní reaktor – tokamak GOLEM – spoutejte energii hvězd! Prohlídka tokamaku a přednáška o termojaderné fúzi (hromadný odchod od interaktivní expozice Katedry fyziky v 1. patře)

Prohlídka pracovišť Trojanova

9.00–15.00

 • Katedra matematiky – po celý den bude možné navštívit pracoviště Katedry matematiky. Zájemci budou moci získat podrobné informace o výuce matematiky i o nabízených studijních oborech garantovaných katedrou a uplatnění v praxi. K prohlédnutí budou zejména počítačové místnosti využívané při výuce a počítačové systémy pro vysoce výkonné počítání. Kontaktní osoba: doc. Ing. Jiří Mikyška, Ph.D. (tel.: 224 358 553)
 • Katedra fyzikální elektroniky 1 – po celý den je možné nahlédnout do laserových, počítačových a elektronických laboratoří (2. a 3. patro). Zájemci uvidí vývoj pevnolátkových laserů zejména pro použití v medicíně, vývoj optických detektorů pro kosmické mise nebo výsledky počítačových simulací laserem buzeného plazmatu. Kontaktní osoba: Ing. Josef Blažej, Ph.D. (tel.: 774 139 637)

14.30–16.00

 • Katedra materiálů – ukázka práce na elektronovém mikroskopu, mikro a nanoindentoru, prohlídka metalografického pracoviště (3. patro). Kontaktní osoba: Ing. Aleš Materna, Ph.D. (tel.: 224 358 515)

Prohlídka pracovišť V Holešovičkách

9.00–15.00

 • Katedra fyzikální elektroniky 2 – po celý den je možné nahlédnout do nanotechnologických a optických laboratoří (vstup skrze propojovací tubus v 1. patře z výškové budovy nebo vchodem k jadernému reaktoru, následně pokračujte do 2. patra nižší budovy). Kontaktní osoba: RNDr. Jan Proška (tel.: 221 912 416)

nahoru 

Přednášky (Břehová)

Atrium – přízemí, naproti knihovně

 • 9.30 – Sbíráme data v CERNu (Ing. Vladimír Jarý, Ph.D.)
  • Moderní experimenty na poli částicové fyziky produkují stále větší objemy dat, které je potřeba v reálném čase sesbírat a uložit. Na příkladu experimentu COMPASS, který běží v laboratoři CERN a ročně vyprodukuje několik PB dat, představíme moderní technologie, které umožní tato množství dat efektivně zpracovávat.
 • 10.00 – Jednotlivé fotony a jejich využití při měřeních v kosmické technice (prof. Ing. Ivan Procházka, DrSc.)
  • V přednášce budou stručně popsány světově unikátní detektory jednotlivých fotonů, které byly vyvinuty na naší katedře. Společně s těmito detektory byly vyvinuty i nové měřící metody, které umožňují měřit kosmické vzdálenosti a přenášet přesný čas ze Země do kosmu; obojí s extrémní přesností. Dále bude popsána naše účast v několika kosmických projektech.
 • 10.30 – Jízda do mikrosvěta (Ing. Miroslav Myška, Ph.D.)
  • Zajímá vás, jak vznikl Vesmír? Chcete vědět, jestli v CERNu opravdu vyrábíme černé díry? Přijďte si poslechnout přednášku o fyzice mikrosvěta a experimentech, které se jí zabývají. Dozvíte se, jak vypadal Vesmír těsně po Velkém Třesku, co je kvark-gluonové plazma a jak dokážeme "malé velké třesky" vyrábět v laboratořích v CERN a BNL. Na konci přednášky vám řekneme, co je náplní studia na oboru experimentální jaderná a částicová fyzika.
 • 11.00 – Matematická fyzika na FJFI (Ing. Jan Vysoký, Ph.D.)
  • Chcete si někdy přečíst původní Einsteinův článek pokládající základy obecné teorie relativity? Je to snadné! Stačí se naučit německy a přihlásit se k nám na matematickou fyziku. Na přednášce si představíme toto studijní zaměření kombinující postupy moderní matematiky a současné fyziky.
 • 11.30 – Neviditelný zachránce – ionizující záření v medicíně (Ing. Tereza Hanušová, Ph.D.)
  • Víte, že i v medicíně je potřeba fyzik? Fyzik se ve spolupráci s lékaři významně podílí na diagnostice i léčbě pacientů pomocí metod využívajících ionizující záření. Představíme obory medicíny, které záření využívají a přiblížíme práci neviditelných zachránců - jaderných fyziků v nemocnici.
 • 12.00 – Ze života únavových trhlin: co dokážou a jak na ně (Ing. Ondřej Kovářík, Ph.D.)
  • Únavové trhliny jsou nejčastější technickou příčinou průmyslových havárií. Jak fraktografie dokáže odhalit příčinu jejich vzniku a popsat jejich rozvoj v čase bude předvedeno na několika příkladech z energetiky a letectví. Budou popsány i moderní metody studia únavového porušování materiálů vyvíjené na KMAT a úspěšně používané např. při návrhu únavových zkoušek nového letounu Aero L-39NG.
 • 12.30 – Školní jaderný reaktor VR-1 (Ing. Filip Fejt)
  • VR-1 slouží nejen pro výuku a trénink studentů a expertů, ale také poskytuje příležitost pro řadu zajímavých experimentů. Během přednášky se dozvíte, jaké experimenty provádí naši studenti, co všechno z reaktoru uvidí během výměny paliva a také např. jak je možné využít reaktor, abychom se podívali do vnitřku předmětů.

nahoru 

V programu mohou nastat změny, sledujte tyto stránky.

Exkurze na pracoviště Trojanova  

 • 11.00 hod.  Počítačové systémy pro vysoce výkonné počítání (hromadný odchod z budovy fakulty v Břehové, sraz u expozice Katedry matematiky – kontaktní osoba: Ing. Pavel Eichler)

nahoru 

Hravá fyzika - ATRIUM Břehová

9.30 hod. a 10.30 hod.

 • představení hravé fyziky, v rámci kterých studenti představí fyzikální a chemické zákony prostřednictvím vizuálně i akusticky atraktivních pokusů.

 

Bořiči pseudovědeckých mýtů: LHC aneb Konec světa se blíží. Už zase! – přízemí, místnost B13

11.00 hod. – přednáška

Planeta Země čelila nesčetněkrát nevyhnutelnému zániku civilizace. Přežili jsme konec Mayského kalendáře, ale přežijeme provoz Velkého hadronového urychlovače (LHC)? Přijďte si poslechnout, jakou energii mají srážky relativistických částic, co se s nimi děje po srážce, kolik peněz nás toto bádání stojí a mnoho dalšího.

 

Neobvyklé experimenty - místnosti B10 a B11 (přízemí)

Laser – malířský štětec, nástroj nebo zbraň
Přijďte se podívat, jak vypadá laser a třeba se i dozvědět, jak funguje. Budeme gravírovat do čokolády (vzorky budou k ochutnání) a sestřelovat poletující nafukovací balónky. Samozřejmě Vám ale rádi prozradíme vše o naší katedře a podělíme se o zkušenosti ze studia.

Materiály a čokoláda
Přijďte zjistit, co mají společného tenké vrstvy materiálů a čokoláda.

 

 

V programu mohou nastat změny, sledujte tyto stránky.

 

 

 

 

 

 

 

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.