Hlavní informace


Europoslanci si na ČVUT v Praze prohlédli jaderné reaktory

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze hostila dne 20. 7. 2023 delegaci europoslanců v čele s poslancem Evropského parlamentu Alexandrem Vondrou. Návštěvníky uvítal děkan fakulty doc. Václav Čuba přímo na reaktorové hale v budově V Holešovičkách 2. Europoslanci si následně prohlédli školní reaktor VR-1 a nejmladší jaderný reaktor v ČR VR-2, který se dočkal svého spuštění 6. 6. 2023.

ČVUT je dlouhodobě nejlepší technickou univerzitou v ČR a Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (FJFI) je vedoucí institucí v oblasti vzdělávání odborníků nejen na jadernou a částicovou fyziku. Ve výuce i výzkumu se fakulta snaží udávat trendy ve světovém měřítku, o čemž svědčí nedávné spuštění druhého štěpného reaktoru VR-2. Návštěvu nejmladšího jaderného reaktoru si jako svůj cíl vybrala i delegace europoslanců v rámci své dvoudenní návštěvy ČR.

„Jsem rád, že má fakulta skvělou pověst nejen doma, ale i v zahraničí. Naším dlouhodobým cílem je držet se na světové špičce a v České republice být vůdčí institucí v oblasti jaderného vzdělávání. Jak je vidět, tento cíl se nám daří naplňovat. Nejčastěji je reaktorová hala zaplněna studenty, ale samozřejmě zde vítáme i návštěvníky z řad politiků nebo významných vědců, kteří o naše reaktory, unikátní zařízení v celém resortu školství, projeví zájem,“ dodává k návštěvě doc. Václav Čuba, děkan FJFI.

Návštěvu inicioval poslanec europarlamentu Alexandr Vondra, který je místopředsedou neformální skupiny europoslanců podporujících jadernou energii. Na FJFI si europoslanci prohlédli zařízení VR-1 a VR-2.

Během setkání se diskutovaly otázky kolem počtu studentů a studentek v posledních letech, podíl absolventů, kteří zůstávají v oboru, nebo problém návratu žen po mateřské dovolené do aktivního vědeckého života. Dalším tématem bylo propojení výuky napříč Evropskou unií a vznik nového studijního programu zaměřeného na jaderné inženýrství v Polsku. „Naše fakulta bude ráda sdílet know-how pro výchovu nových jaderných odborníků i s polskými univerzitami. Máme zde dlouhodobou spolupráci a budeme rádi, když posloužíme jako vzor pro další univerzity,“ doplnil diskusi děkan doc. Čuba.

U VR-2 byla pro europoslance připravena ukázka jaderného paliva včetně měření radioaktivity z něj vycházející. Europoslanci diskutovali o směřování jádra a jaderné energetiky v Evropě i ve světě. Byly zmíněny různé přístupy ke komunikaci s veřejností, s nimiž jde ruku v ruce schopnost zacílení na jednotlivé problémy tohoto oboru.

Europoslanci během své návštěvy v ČR zamířili na ÚJV Řež (Ústav jaderného výzkumu), na FJFI ČVUT nebo do jaderné elektrárny Temelín, v plánu měli také setkání s hejtmanem Jihočeského kraje Martinem Kubou, senátorem Tomášem Jirsou, členem představenstva a ředitelem jaderné divize ČEZ Bohdanem Zronkem a dalšími.

Výuka odborníků a spolupráce se zahraničím

FJFI vychovává odborníky v řadě oborů spojených s jaderným inženýrstvím, inženýry v oblasti reaktorové nebo částicové fyziky, materiálové inženýry, odborníky na výskyt radiace v životním prostředí, ale také inženýry, kteří se jednou budou věnovat bezpečné likvidaci jaderných elektráren i řešení otázky jaderného paliva a dalšího odpadu. O kvalitě studentů, absolventů a zaměstnanců svědčí celá řada získaných ocenění. Jedním z nich je např. Cena Evropské komise, kterou získal v roce 2022 Dr. Martin Ševeček za inovace v oblasti jaderné bezpečnosti. Samotné ocenění doprovázela navíc peněžní prémie ve výši 50 tisíc eur (v přepočtu cca 1 mil. Kč).

Kromě výuky studentů ČVUT katedra jaderných reaktorů spolupracuje s mnoha zahraničními institucemi jako například: UK Defence Academy, University of Manchester, University of Tennessee, STU Bratislava, TU Vídeň, TU Budapešť, TU Aachen, Middlebury Institute of International Studies at Monterey, Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (IAEA) apod. Je rovněž členem Eastern European Research Reactor Initiative (EERRI), European Nuclear Education Network (ENEN), Czech Nuclear Education Network (CENEN) a Research Reactors Operating Group (RROG). Není bez zajímavosti, že na týdenní stáž na FJFI jezdí i studenti bezpečnostních studií z Kalifornie, kteří se zaměřují na oblast nešíření jaderných materiálů. Během stáže se seznamují se základy jaderné fyziky a s provozem jaderného zařízení, aby byli schopni porozumět problematice v širším kontextu.

Propojení do praxe

Kromě excelentních vědců pak fakulta vychovává absolventy i pro komerční sféru. „Každoročně máme velkou poptávku po našich absolventech ze strany ČEZ i dalších institucí spojených s tímto odvětvím. Bohužel však nedokážeme jejich poptávku dostatečně uspokojit, protože žáků, kteří by si vybrali studium na naší fakultě, je stále málo, byť mají stoprocentní jistotu uplatnění. Mnohdy je odradí náročná matematika v prvním ročníku, ale vy chcete, aby inženýři v oblasti jaderné energetiky ukázali jistou míru houževnatosti a vytrvalosti, než je pustíte řídit jaderný reaktor,“ doplňuje Dr. Jan Rataj, vedoucí katedry jaderných reaktorů.

Studenti programu Jaderné inženýrství připravující se na práci v jaderných elektrárnách mohou získat stipendium na studium, které nabízí Skupina ČEZ. Všichni studenti bez rozdílu se pak mohou účastnit odborných stáží u domácích i zahraničních partnerů a rozšířit si tak obzory nebo najít rovnou budoucí uplatnění. Každoročně odchází část absolventů do kurzů pro operátory jaderných elektráren nebo do Evropské atomové agentury.

Vývoj nových technologií

Kromě výuky se vědci na FJFI věnují také výzkumu. Katedra jaderných reaktorů má rozsáhlé zkušenosti s řešením projektů v oblasti reaktorové a experimentální neutronové fyziky, palivového cyklu, termomechaniky a dynamiky reaktorů, bezpečnostních a řídicích systémů a aktivační analýzy, které jsou podporovány například Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Technologickou agenturou ČR nebo Grantovou agenturou ČR.

Za zmínku stojí výzkum malých modulárních reaktorů (SMR = small modular reactor), na jejichž vývoji se katedra podílí již více než 10 let. Jedná se o otázky nejen technické a fyzikální povahy ale také řešení komplexní integrace SMR reaktorů do české elektroenergetiky a teplárenství. Každoročně fakulta také pořádá konferenci Malé a modulární reaktory SMR, kam se sjíždějí odborníci z celého světa (více jsme psali zde).

FJFI udává trend i v rámci ČVUT

Zmíněná technologie SMR posloužila jako předloha dalším součástem ČVUT coby inspirace pro jejich projekty a návrhy vylepšení, jak již v minulosti ČVUT mnohokrát prezentovala. „Těší mne, když vidím, jak se myšlenky a inovace sdílejí v rámci celého ČVUT tak, aby mohly posloužit ke zlepšení našeho života. Mám na mysli i obory mimo jaderné reaktory. Například program Radiologický technik, který je akreditovaný ze strany ministerstva zdravotnictví, byl inspirací pro Fakultu biomedicínského inženýrství, kde otevřeli obor Radiologická asistence,“ dodává děkan fakulty doc. Čuba. Dalším projektem jdoucím napříč univerzitou je program Kvantová informatika, který spojuje čtyři fakulty (psali jsme zde). Tento společný program mohl vzniknout i díky mezinárodně uznávané skupině kvantových technologií vedené prof. Jexem, která působí na FJFI.

Katedra jaderných reaktorů

Katedra jaderných reaktorů zajišťuje vzdělání v oboru jaderného inženýrství. Výuka je zaměřena na teoretickou i experimentální reaktorovou fyziku, neutronové aplikace, studium jaderného palivového cyklu a bezpečný provoz jaderných elektráren a výzkumných reaktorů. Pozornost je věnována také termomechanice a dynamice reaktorů a principům sdílení tepla. Důležitou součástí výuky je radiační ochrana a studium biologických účinků ionizujícího záření.

Oblast vědeckého zájmu katedry zahrnuje teoretickou a experimentální reaktorovou fyziku, termohydrauliku aktivní zóny a termomechaniku jaderného paliva, analýzy palivového cyklu nebo studium nových reaktorových systémů. Výzkumné práce jsou na reaktoru limitovány především jeho relativně nízkým výkonem, proto jsou zaměřeny především na přípravu a zdokonalování pedagogických úloh, srovnávání výpočtů různých reaktorových parametrů s experimentálními výsledky, studium dynamických vlastností násobících soustav, vývoj řídicích a detekčních systémů, kalibraci detektorů či neutronovou aktivační analýzu.

Ve spolupráci se Státním ústavem radiační ochrany bylo v letech 2013 až 2015 vyvinuto zařízení nové generace MONTE-1 pro pokročilé testování detekčního vybavení monitorujících a zasahujících osob v případě jaderných havárií a čidel včasného zajištění v poli záření, které odpovídá reálnému směsnému poli záření radionuklidů z částečně vyhořelého jaderného paliva. Zařízení má potenciál také pro využití v oblasti radiační ochrany a havarijní připravenosti.

 

V Praze 21. července 2023

Kontakt pro média:
Dr. Šárka Salačová
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel: +420 771 258 839

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.