Hlavní informace

Ing. Ondřej Kubů se dlouhodobě věnuje tématu Integrabilních a superintegrabilních systémů cylindrického typu v magnetických polích – a jeho snaha mu přinesla v listopadu prestižní ocenění: Cenu Josefa Hlávky, kterou uděluje nadace „Nadání, Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“. Je to ocenění pro 54 nejlepších studentů a absolventů pražských vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované vědecké pracovníky Akademie věd ČR, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru. Slavnostní akt se konal 16. listopadu 2023 na zámku Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic.

013

(Ondřej Kubů na fotografii s brýlemi čtvrtý zleva při předávání cen na zámku v Lužanech. Foto: Nadace „Nadání, Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“)

  • Na zámku v Lužanech jste získal cenu Josefa Hlávky. Co pro Vás tato cena znamená?

Velice si vážím, že fakulta nominovala z jistě značného množství talentovaných studentů právě mě a mohl jsem se zařadit mezi více než 50 oceněných z různých škol a fakult. Kromě závazku pokračovat usilovně v práci to doufám bude odrazový můstek pro pokračování ve vědecké kariéře.

  • Pochlubte se, za co jste byl vyznamenaný?

Spíše než o ocenění konkrétního výsledku se jedná o ocenění dlouhodobé výzkumné práce, zahájené už v rámci magisterského studia, na tématu integrabilních a superintegrabilních systémů s magnetickým polem, která vedla zatím k šesti článkům v impaktovaných časopisech. Jedná se o systémy se značným množstvím integrálů pohybu, které umožňují jejich exaktní, analytické řešení. Nejznámější z nich, harmonický oscilátor a Coulombův systém, slouží jako základní fyzikální modely. Ty s magnetickým polem by mohly nalézt uplatnění v laserové fyzice a fyzice plazmatu, nebo popisují například rotující galaxie. Z matematického hlediska stojí tento výzkum na diferenciální geometrii a Lieových algebrách.

  • Kde nyní působíte a jak se Vám daří?

Jsem ve čtvrtém ročníku doktorského studia Matematické fyziky, které plánuji v tomto akademickém roce ukončit. Kromě práce pod vedením Libora Šnobla z katedry fyziky FJFI a Antonelly Marchesiello z FITu na klasifikaci integrabilních systémů spolupracuji s P. Tempestou a D. Reyesem z UCM Madrid, kde jsem byl v letním semestru 2022/23 na ERASMU, na analýze těchto systémů z pohledu separace proměnných v geometrické formulaci využívající Haantjesovy algebry. Již v rámci magisterského studia jsem absolvoval stáž na Université de Montréal pod vedením Pavla Winternitze, jednoho ze zakladatelů superintegrability.

Rozhodně doporučuji využít možnosti stáži v zahraničí, je to neocenitelná zkušenost a schopnost navázat zahraniční spolupráci je nutnou podmínkou pro akademickou kariéru.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.