Hlavní informace

Prestižní ocenění převzala na slavnostním vyhlášení 18. ročníku absolventka FJFI Ing. Monika Kučeráková, Ph.D. Úspěšná vědkyně patří mezi nejzkušenější krystalografy a krystalografky v Česku a kromě Fyzikálního ústavu AV ČR působí také na Katedře inženýrství pevných látek (KIPL) na Jaderce. Gratulujeme!

1/ Za co přesně jste ocenění dostala?

Ocenění jsem dostala za projekt zabývající se studiem struktur velkých kovových nanoklastrů pomocí rentgenové difrakce. Jsou to nanočástice, které představují přechodový článek mezi jednotlivými atomy a objemem. V budoucnu se od nich očekává velké využití díky jejich jedinečným optickým vlastnostem. Pro mě jako krystalografa představují velkou výzvu z hlediska své velikosti, protože se mohou skládat až několika stovek atomů. Určení jejich přesné struktury je však zásadní pro pochopení jejich chování.

2/ Co pro vás úspěch v tomto programu znamená?

Když jsem se dozvěděla, že jsem cenu vyhrála, nechtěla jsem tomu zpočátku uvěřit. Znamená to pro mě potvrzení, že práce, kterou dělám, má smysl a budu v ní pokračovat se stejným nasazením jako doposud.

3/ Jak jste se o programu dozvěděla a jak probíhá nominace?

O programu jsem věděla již dříve. Znala jsem také dvě vítězky z předchozích ročníků. Předtím mě však nikdy nenapadlo se do soutěže sama přihlásit a odvahu mi dodali kolegové, kteří mě po celou dobu velmi podporovali. Chtěla bych jim touto cestou poděkovat. Do programu se přihlašujete prostřednictvím webových stránek, kde vyplníte formulář a nahrajete potřebné soubory. Mezi ně kromě popisu samotného projektu patří například i profesní životopis, seznam publikací, ale i motivační dopis.

4/ Jak moc je těžké se jako žena, navíc maminka čtyř dětí, prosadit ve vědě a výzkumu?

Já osobně jsem žádné omezení nebo zábrany z hlediska pohlaví nikdy nepociťovala. Naopak jsem měla vždy pocit podpory ze strany vedení i kolegů. V období, kdy se mi narodily dvojčata a následně další dvě dcery bylo potřeba v přiměřené míře zvolnit. Jsem však velmi vděčná, že jsem se především díky mému manželovi pokaždé zvládla k vědě vrátit a navázat na předchozí výzkum. Naopak mi přijde, že díky mateřství si dokážu mnohem lépe zorganizovat čas a priority a dosahovat tak lepších výsledků. Myslím si, že počet dětí není úplně rozhodující a nemalý podíl hraje i jejich povaha. Někdy dají dvě děti zabrat více než čtyři. Jinak velkou roli hraje organizace a podpora ze strany partnera. Ocenění mě utvrdilo v přesvědčení, že práci a rodinu je možné kombinovat tak, aby byly obě části v rovnováze.

KUCERAKOVA IG A TAK

Monika Kučeráková je jedním z nejzkušenějších krystalografů v Česku. Od roku 2012 pracuje ve Fyzikálním ústavu AV ČR v oddělení Strukturní analýzy. Vyřešila stovky krystalových struktur a přispěla k rozvoji programu Jana2020, tedy krystalografického výpočetního systému se světovým renomé, který pomáhá řešit komplikované struktury látek.

Jak moc je studium krystalů (trojrozměrně periodická atomová struktura), potažmo struktury látek zásadní, podtrhuje i fakt, že za objevy, které s používáním krystalografie souvisejí, bylo uděleno přes 30 Nobelových cen.

Struktuře pevných látek se věnuje od začátku studií – bakalářskou i diplomovou práci na FJFI zaměřila na zirkonium a doktorské studium tamtéž uzavřela prací, která zkoumala struktury vícekrystalových materiálů za pomoci neutronové a rentgenové difrakce.

O projektu L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě  

Nadace L’Oréal podporuje ženy po celém světě, dává jim možnost utvářet svou budoucnost a měnit společnost k lepšímu. Zaměřuje se na tři hlavní oblasti: vědecký výzkum, inkluzivní krásu a opatření v oblasti klimatu.  

Talentový program L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě byl založen v Paříži v roce 1998 za účelem podpory žen – vědkyň. Program si klade za cíl oceňovat úspěchy již etablovaných vědkyň a vliv jejich odborné činnosti na současnou společnost, ale rovněž poskytovat podporu mladým vědkyním na počátku kariéry. Od svého vzniku se postupně rozšířil do mnoha států světa a vyznamenal více než 4400 žen ze 140 zemí.  

V České republice byl projekt realizován poprvé v roce 2006. Vybraná odborná porota. Soutěž je zároveň podpořena spoluprací s  Akademií věd České republiky. Od zahájení projektu v České republice získalo toto ocenění již 50 talentovaných žen – vědkyň, jež si mezi sebou rozdělily částku ve výši 11 milionů korun českých.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.