Hlavní informace

Posílení a rozvoj výzkumu na ČVUT v Praze s využitím výzkumné infrastruktury VR-1- Školní reaktor pro výzkumnou činnost - CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001790

Výzva č. 02_16_013 pro Výzkumné infrastruktury v prioritní ose 1 OP

Cílem projektu je podpora a rozvoj kvalitního vlastního výzkumu na ČVUT v Praze s využitím výzkumné infrastruktury VR-1- Školní reaktor pro výzkumnou činnost. Konkrétně se jedná o posílení výzkumu ve třech výzkumných programech: 1. Výzkum transportu neutronů materiály; 2. Výzkum chování detekčních systémů v podmínkách aktivní zóny jaderného reaktoru a externích zdrojů neutronů; 3. Výzkum dynamiky, diagnostiky a monitorování aktivních zón jaderných reaktorů.

Cílem projektu je podpora a rozvoj kvalitního vlastního výzkumu Českého vysokého učení technického v Praze v jaderných vědách s využitím výzkumné infrastruktury VR-1 – Školní reaktor pro výzkumnou činnost. Konkrétně se jedná o posílení výzkumu ve třech následujících výzkumných programech, jejichž řešení umožní výzkumným pracovníkům infrastruktury dosáhnout mezinárodní excelence.

1. Výzkum transportu neutronů materiály. V tomto výzkumném programu se bude jednat o studium transportu neutronů v moderujícím a absorbujícím prostředí za účelem rozvoje výpočtových kódů a zpřesňování jaderných dat. Zároveň budou studovány reakce neutronů s jadernými materiály za účelem jejich identifikace a kvantifikace.

2. Výzkum chování detekčních systémů v podmínkách aktivní zóny jaderného reaktoru a externích zdrojů neutronů. Výzkumný program bude zaměřen především na studium charakteristik detektorů neutronů v provozních podmínkách aktivní zóny jaderných reaktorů. Taktéž bude zkoumán vliv vnějších zdrojů neutronů na vyhodnocování signálu z detektoru neutronů.

3. Výzkum dynamiky, diagnostiky a monitorování aktivních zón jaderných reaktorů. Výzkumný program se bude věnovat identifikaci a analýze poruch a šumů v jaderném reaktoru a jejich využití k určování neutronově fyzikálních parametrů a pokročilé analýze dynamiky aktivní zóny jaderného reaktoru.

V rámci projektu budou také sestaveny perspektivní vědecké týmy, které budou provádět výzkum ve vytyčených programech. Každý tým bude složen především z mladých výzkumných pracovníků, a to i v rolích vedoucích týmů, což umožní jejich vědecký růst a také udržitelnost výzkumu na infrastruktuře i v budoucnu. Součástí odborného týmu bude oponentní skupina tvořená zahraničními experty, kteří budou svým působením přispívat k naplňování odborných cílů výzkumné infrastruktury, jejím dalšímu rozvoji a posílení internacionalizace.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.