Hlavní informace

Dean´s Directive on Admission Procedures to Master Continuation Programmes for the Academic Year 2023 – 2024

Dean´s Directive No. 6-2022 on Admission Procedures to the Master Continuation Study Programmes at the Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering of the Czech Technical University in Prague for the Academic Year 2023 – 2024

Směrnice děkana č. 4-2022 k přijímacímu řízení do navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2023-2024

Směrnice děkana č. 4-2022 k přijímacímu řízení do navazujících magisterských studijních programů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze pro akademický rok 2023–2024

Směrnice děkana č. 2-2021 k přijímacímu řízení do bakalářských studijních programů pro akademický rok 2022-23

Směrnice děkana č. 2-2020 k přijímacímu řízení do bakalářských studijních programů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze pro akademický rok 2022–2023

Směrnice děkana č. 3-2022 k přijímacímu řízení do bakalářských studijních programů pro akademický rok 2023-2024

Směrnice děkana č. 3-2022 k přijímacímu řízení do bakalářských studijních programů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze pro akademický rok 2023–2024

Vyhlášení přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2023-24

Vyhlášení přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních programů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze pro akademický rok 2022–2023

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.