Hlavní informace

Směrnice proděkana pro studijní záležitosti č. 1-2023 k přijímacímu řízení do bakalářských studijních programů pro akademický rok 2023-2024 (2. kolo)

Směrnice proděkana pro studijní záležitosti č. 1-2023 k přijímacímu řízení do bakalářských studijních programů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze pro akademický rok 2023–2024 (2. kolo)

Bulletin FJFI - srpen 2022

Pro nové studenty, kteří ještě nemají funkční mail, přidáváme bulletin i v on-line verzi na webu.

Zápisy do studia byly otevřeny

Vážené studentky, vážení studenti, v termínu 1. 8. - 18. 9. je možné se zapisovat do vyšších ročníků studia na fakultě. Podrobné informace naleznete na stránce Zápisy do studia.
Pozor! Zápisy pro 1. ročník probíhají dle pokynů v pozvánce zaslané Studijním oddělením!

Mini-anketa o studiu a životě na Jaderce - vyhodnocení

V březnu proběhla mini-anketa o studiu a životě na Jaderce. Všem účastníkům (a bylo jich opravdu hodně) velmi děkujeme za cenné podněty. Většina akutních problémů, na které anketa poukázala, byla obratem řešena nebo se aktuálně řeší. O konkrétních způsobech řešení jednotlivých položek bude akademická obec postupně informována. Zde pouze shrnujeme výstupy ankety a přidáváme krátké komentáře vedení fakulty.

Přijímací řízení pro akademický rok 2022-23

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze vyhlásila přijímací řízení do studia v Praze a Děčíně pro následující akademický rok 2022-2023. Fakulta má všechny tradiční i nové studijní programy akreditovány. Bližší informace poskytuje studijní oddělení fakulty. Postup přihlašování je dán směrnicemi děkana k přijímacímu řízení. Přihlášky do bakalářského studia (pro druhé kolo) se přijímají do 5. 9. 2022 a do navazujícího magisterského studia se přijímají do 30. 6. 2022.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.