Hlavní informace

Příkaz děkana k přijímacímu řízení do bakalářských studijních programů pro akademický rok 2024 - 2025

PŘÍKAZ DĚKANA 

K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ DO BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ

FAKULTY JADERNÉ A FYZIKÁLNĚ INŽENÝRSKÉ ČVUT V PRAZE

PRO AKADEMICKÝ ROK 2024–2025

 

 

Harmonogram AR

Zde se budou zobrazovat informace o aktuálním harmonogramu akademického roku a případných výjimkách.

Studijní oddělení

Dne 27.10.2023 je studijní oddělení z důvodu promocí v Betlémské kapli uzavřeno.

Pozvánka na promoci absolventů

Děkan fakulty, doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D. vás zve na slavnostní promoci absolventů FJFI ČVUT, která se uskuteční v pátek 27. října 2023 v Betlémské kapli, Praha 1, Betlémské nám. 2.

Od 10:00 proběhne promoce absolventů katedry matematiky, softwarového inženýrství a jaderných reaktorů. Promoce absolventů kateder fyziky, fyzikální elektroniky, dozimetrie a aplikace ionizujícího záření, materiálů, inženýrství pevných látek a jaderné chemie se bude konat od 12:30

Další detaily jsou k náhlédnutí zde.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.