Hlavní informace

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Břehová 7, 115 19 Praha 1

Odborníky pro vyřazování jaderných zařízení z provozu vychová Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT

Nový studijní program Vyřazování jaderných zařízení z provozu nabízí od akademického roku 2020/21 Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (FJFI). Akreditaci pro něj získala na konci dubna 2020 a předpokládá zvýšený zájem studentů, protože absolventi s touto specializací budou velmi žádaní.

OBR ČVUT FJFI 2„Jaderné elektrárny (JE), což jsou asi nejznámější jaderná zařízení, mají jako každé jiné průmyslové zařízení určitou životnost a nyní nastává doba, kdy se velké množství elektráren ze 60. a pozdějších let postupně odstavuje. Německo se od jaderné energetiky odklání a ukončuje provoz všech jaderných elektráren, ty poslední by měly být uzavřeny do konce roku 2022,“ vysvětluje Ondřej Novák z katedry jaderných reaktorů FJFI (KJR) jeden z důvodů velkého potenciálu pracovního uplatnění pro absolventy nového studijního programu. Po ukončení provozu JE je potřeba se o elektrárnu adekvátně starat a postupně ji bezpečně rozebírat. Tento náročný proces budou řídit a zároveň se podílet na odborných pracích třeba právě absolventi FJFI. „Rozebrat provozní technologie jaderné elektrárny, roztřídit vzniklý odpad a správně s ním nakládat podle jeho nebezpečnosti je otázkou desítek let, takže o práci u nás i v zahraničí se absolventi rozhodně bát nemusí,“ dodává Ondřej Novák.

Nový studijní program společně garantují tři katedry FJFI. Vedle zmíněné KJR jde o katedru jaderné chemie (KJCH) a katedru dozimetrie a aplikace ionizujícího záření (KDAIZ). „Na naší katedře se mimo jiné zabýváme zpracováním radioaktivních odpadů včetně separací radionuklidů a dekontaminačními technologiemi,“ upřesňuje Kateřina Čubová z KJCH. Pracovníci KDAIZ se zaměřují na detekci ionizujícího záření a radiační ochranu pracovníků a životního prostředí včetně modelování situací metodou Monte Carlo. „Využíváme různé metody pro detekci ionizujícího záření a na základě výsledků měření i modelování můžeme navrhovat opatření omezující rizika negativních biologických účinků ionizujícího záření pro pracovníky a životní prostředí. Při vyřazování zdaleka nejde jen o JE, zdroje ionizujícího záření se využívají v mnoha průmyslových oborech, například ve zdravotnictví. Také o tato zařízení je třeba se po ukončení jejich funkčnosti postarat v souladu s novou atomovou legislativou, a i to se studenti nového oboru naučí,“ doplňuje Ondřej Kořistka z KDAIZ.

Vyřazování jaderných zařízení z provozu je akreditován jako tříletý bakalářský studijní program v českém a anglickém jazyce (Decommissioning of Nuclear Facilities) a má návazné dvouleté magisterské studium, také v obou jazycích.

OBR ČVUT FJFI 1„Věříme, že tento program má velký potenciál zaujmout nejen naše tradiční studenty z Česka a Slovenska, ale i mnohé zahraniční zájemce. Fakult s vlastním jaderným reaktorem a dalším špičkovým vybavením je po celém světě velmi málo. Obor zaměřený na vyřazování jaderných zařízení z provozu je v Evropě zcela ojedinělý,” vyzdvihuje potenciál novinky proděkan FJFI pro pedagogiku prof. Michal Beneš.

„Využívání a další rozvoj jaderné energetiky zahrnují i zajištění koncové fáze palivového cyklu včetně problematiky vyřazování z provozu jaderných zařízení, což je výzva, která nás čeká. Vzdělávání a výzkum, zajištění lidských zdrojů a rozvoj know-how jsou zakotveny v Národním akčním plánu pro rozvoj jaderné energetiky v ČR (2015) i v Koncepci nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem (2019) a zároveň představují priority vlády ČR a spolupráce s vysokými školami, kde v oblasti jaderné energetiky hraje FJFI přední roli,“ říká Tomáš Ehler, ředitel odboru jaderné energetiky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO).

 

V Praze 26. 5. 2020

Kontakt pro média:
Jan Kadeřábek
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel: +420 603 444 144

FJFI ČVUT v Praze
Břehová 7
115 19 Praha 1
tel.: (+420) 224 358 277
fax: (+420) 222 320 861
www.fjfi.cvut.cz
www.jaderka.cz
IČ: 68407700
DIČ: CZ68407700
Bankovní spojení: KB Praha 1
č.ú.: 19-5373100277/0100

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.