Hlavní informace

Řídit jaderný reaktor, měřit radioaktivitu nebo zjistit, jak se fyzika prolíná do medicíny? To vše čeká zájemce o studium na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze

Dne 30. ledna od 9.00 do 15.00 hodin otevírá své brány Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (dále jen FJFI ČVUT) pro všechny zájemce o studium, jejich rodiče a pedagogy. Opět je připraven bohatý program v hlavní budově, kde bude možné navštívit nejen simulátor jaderného reaktoru či přímo výukový fúzní reaktor, ale také jsou zde připraveny další interaktivní prezentace ze všech oborů vyučovaných na FJFI ČVUT. S minipřednáškami se budou moci studenti pomyslně přenést i do laboratoří CERN, ke zvonu Zikmund v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě nebo zjistí, co to jsou feroelastická feromagnetika. Shrnující důležité informace o přijímacím řízení, zkouškách, oborech i zahájení studia proběhne od 12.30 do 13.30 hodin v posluchárně 103, Břehová 7, Praha 1.

Pracovat jako radiologický fyzik? To si mohou středoškoláci vyzkoušet na vlastní kůži na ČVUT

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze připravila 17. ledna 2018 pro středoškoláky zajímavou akci s názvem Den lékařským fyzikem. Co to vlastně obnáší pracovat jako radiologický fyzik nebo technik v nemocnici a jaké mají absolventi uplatnění? To vše čeká na středoškolské studenty v rámci nabitého programu. Připraveny jsou odborné přednášky, praktické cvičení s rentgenem a radionuklidovým ozařovačem, vytvoření ozařovacího plánu pro onkologické pacienty a návštěva Fakultní nemocnice v Motole nebo Nemocnice Na Homolce. Účastníci si zde budou moci prohlédnout jednotlivá pracoviště a přístroje a podiskutovat s odborníky v nemocnicích o jejich práci.

První double degree v oblasti fyziky a techniky termojaderné fůze v ČR získal Miloš Vlainić na ČVUT v Praze

Srb Miloš Vlainić se stal prvním absolventem doktorského studia v nové oblasti fyziky a techniky termojaderné fúze, obor Jaderné inženýrství, a zároveň prvním absolventem, jehož studium proběhlo v rámci Double degree smlouvy podepsané ČVUT s Univerzitou v Gentu a s Ústavem fyziky plazmatu AV ČR v roce 2015.

Děkanem na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze byl zvolen profesor Igor Jex

V pondělí 11. prosince 2017 proběhla na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického v Praze volba kandidáta na funkci děkana, ve které byl znovu zvolen prof. Igor Jex. V čele fakulty stojí od roku 2013.

Exkurze k výpočetnímu klastru, školnímu jadernému reaktoru, tokamaku Golem, přednášky a interaktivní expozice - to je Den otevřených dveří na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze

V úterý 28. listopadu 2017 od 9.00 hodin Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Českého vysokého učení technického v Praze připravila pro uchazeče o studium Den otevřených dveří. V rámci bohatého programu budou mít zájemci možnost se dostat ke speciálním školním zařízením – jadernému reaktoru Vrabci, fúznímu reaktoru - tokamaku Golem. Navíc jsou letos naplánovány exkurze k výpočetnímu klastru a na specializovaná pracoviště absolventů oboru radiologický fyzik. Od rána budou k jednotlivým oborům probíhat krátké půlhodinové přednášky. Hlavní přednáška o studiu začíná v budově v Břehové ve 12.30 hodin.

Úvodní soustředění k 31. ročníku Turnaje mladých fyziků se koná již tento pátek na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT

Ukázka fyzikálního souboje, přednášky k úkolům pro školní rok 2017/18 i osobní zkušenosti, to vše čeká 20. října od 9.30 do 16.45 hodin pedagogy i studenty středních škol, kteří se rozhodli zúčastnit mezinárodní soutěže Turnaj mladých fyziků (International Young Physicists' Tournament). Úvodní soustředění na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT V Praze ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci a Fyzikálním ústavem AV ČR má za cíl seznámit nováčky se soutěží, pomoci studentům i jejich pedagogům se v celé soutěži lépe zorientovat a dosáhnout dobrých výsledků. Turnaj mladých fyziků (TMF) je pořádán pod záštitou Jednoty českých matematiků a fyziků.

Mobilita bude hlavním tématem Noci vědců na ČVUT v Praze

Již počtvrté se České vysoké učení technické v Praze připojí k celorepublikové akci Noc vědců. Ta se uskuteční 6. října v době od 17.00 do 23.00 hodin. V rámci letošního tématu, kterým je mobilita, návštěvníci zažijí na vlastní kůži svět v pohybu a poznají, kam naši společnost posouvá současná věda a technika. V dejvickém kampusu se tradičně představí Fakulta elektrotechnická, Fakulta strojní, Fakulta stavební a Fakulta informačních technologií, nově také Masarykův ústav vyšších studií a Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC), který v budově ČVUT – CIIRC hostí i Fakultu dopravní a kladenskou Fakultu biomedicínského inženýrství. Veřejnosti přístupná bude i Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská v Břehové ulici v centru Prahy.

Za přínos v oblasti kvantové optiky byl jako první Čech nového milénia jmenován profesor Jex čestným členem The Optical Society

Jako poctu české vědě může být vnímáno zvolení profesora Igora Jexe z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI ČVUT) mezi tzv. Fellow of the Society (čestný člen) v mezinárodní organizaci The Optical Society (OSA). Ta je přední profesionální mezinárodní organizací pro vědce, inženýry, studenty a vedoucí pracovníky, kteří přinášejí nové objevy, vytvářejí aplikace v reálném životě a urychlují úspěchy v oblasti nauky o světle.

Významná vědecká konference experimentálních fyziků se uskuteční na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze

Od 4. do 8. září 2017 bude Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze hostitelem XXXVII. mezinárodního sympozia týkajícího se interakcí elementárních částic (International Symposium on Physics in Collision). Jde o významné setkání fyziků, kteří bádají v oblasti elementárních částic, shrnující klíčové výsledky dosažené v oboru v posledním období. Záštitu nad sympoziem převzala náměstkyně primátorky hl. m. Prahy prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.

FJFI připravila pro středoškoláky již 19. ročník Týdne vědy na Jaderce

Od neděle 18. června do pátku 23. června 2017 mohou studenti středních škol, kteří se zajímají o fyziku, matematiku, chemii nebo informatiku, bádat na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské (FJFI) ČVUT v Praze. Je pro ně připraven již 19. ročník populární akce „Týden vědy na Jaderce“. Registrace začíná 18. června v 10.00 hodin v Břehové 7, Praha 1 (hlavní budova FJFI). Součástí týdne jsou odborné přednášky a exkurze.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.