Hlavní informace

Chceš zjistit, jak funguje jaderný reaktor? Vyzkoušet si měření neutronů v reaktoru? Víš, jak je potřeba poskládat palivo, aby reaktor fungoval? Na všechny tyto otázky Ti odpovíme na Dni reaktorovým fyzikem. Navštívíš s námi školní reaktory VR-1 a VR-2 a vyzkoušíš si měření důležitých fyzikálních veličin nezbytných pro provoz reaktoru. Mimo to pro tebe bude připraveno několik zajímavých přednášek z oblasti provozu jaderného reaktoru, jaderné bezpečnosti a vývoje energetiky. Den reaktorovým fyzikem pořádá Katedra jaderných reaktorů na školním reaktoru VR-1.

web bg crop3

BŘEZEN/DUBEN 2025

9:00—17:30

V HOLEŠOVIČKÁCH 2, PRAHA 8

 

 

PROGRAM  

8:30—9:00

PŘÍCHOD A REGISTRACE 
FJFI ČVUT, V Holešovičkách 2, Praha 8

9:00—9:10

ZAHÁJENÍ

9:10—12:00

ODBORNÁ PŘEDNÁŠKA
+
PROHLÍDKA REAKTOROVÉ HALY

12:00—12:45

OBĚD

12:45—17:30   

MĚŘENÍ NA REAKTORU VE SKUPINÁCH
+
DOPROVODNÁ PŘEDNÁŠKA


REGISTRACE

 

Registraci na další ročník bude spuštěna v průběhu školního roku 2024/2025


ČASTÉ OTÁZKY

20150409 041 VIC Ryszawy
Je možné dneska mít reaktor plně automatizovaný, s člověkem pouze jako kontrolním prvkem?
Jaderné elektrárny jsou dnes z velké části automatizované. Člověk provádí ve většině případů kontrolu, údržbu a řízení v nestandardních situacích. Nicméně stále existuje mnoho činností, které nelze automatizovat.

Jaký je bezpečnostní monitorovací systém reaktoru?
Jaderný reaktor VR-1 má dva nezávislé systémy na monitorování výkonu reaktoru. Jedná se o provozní měření výkonu a nezávislou výkonovou ochranu. Každý systém má vlastní odlišné hardwarové a softwarové řešení a obsahuje 4 detektory, kdy 3 jsou v měření a jeden v horké záloze. Měřené hodnoty jsou vyhodnocovány hlasovací logikou 2 ze 3 a pokud dojde k překročení nastavených limitů, dojde k odstavení reaktoru. Limity omezují například výkon reaktoru, rychlost změny výkonu a odchylku od zadaného výkonu. Více informací na webu reaktoru VR-1.

Jsou nějaké speciální požadavky na oděv?
Žádné speciální požadavky nejsou. Klasické oblečení do školy bude stačit, pouze slečny by neměly mít boty na jehlových podpatcích. Před vstupem na reaktor tě vybavíme pláštěm a návleky.

Je nutné mít nějaké větší znalosti z oboru nebo je pochopí i laik?
Přednášky a měření bude uzpůsobené znalostem středoškolského studenta, a tudíž není třeba větších znalostí.

Bude oběd zdarma?
Občerstvení i oběd v průběhu akce je zajištěno.

Napíšete mi omluvenku do školy?
Napíšeme vám potvrzení, že jste se účastnili této akce.


PODMÍNKY PRO VSTUP NA REAKTOR

Pro vstup na pracoviště platí následující obecně platná pravidla:

 • Vstupovat mohou pouze osoby starší 18 let. V případě osob připravujících se na budoucí povolání (studenti středních škol) osoby starší 16 let.
 • Maximální počet návštěvníků (včetně jejich doprovodu) na jeden vstup do haly reaktoru je 30 osob, v případě výuky a cvičení 12 osob. 
 • Do haly reaktoru nesmí vstupovat těhotné a kojící ženy.
 • Do haly reaktoru je zakázáno vnášet zbraně a výbušniny.
 • Do haly reaktoru je zakázáno vstupovat pod vlivem alkoholu či omamných a psychotropních látek.
 • V hale reaktoru je návštěvníkům zakázáno používat mobilní telefony a jiné technické prostředky komunikace.
 • V hale reaktoru ve zakázáno jíst, pít a kouřit.
 • Každá vstupující osoba musí předložit ke kontrole doklad, jehož číslo bude předáno v předstihu organizátorům.
 • Před vstupem bude provedeno poučení a kontrola. Vstup bude následně povolen pouze osobám splňujícím všechny výše uvedené podmínky.

"20181001 20150414 065 VIC Ryszawy VR 1 ovladaci pult

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ SOUVISEJÍCÍ SE VSTUPEM NA REAKTORVOU HALU

 • FJFI ČVUT v Praze jako správce a zpracovatel osobních údajů je oprávněn tyto vyžadovat od všech osob vstupujících do kontrolovaného pásma a chráněného prostoru školního reaktoru VR-1 z důvodu naplnění požadavků zákona č. 263/2016 Sb. (Atomový zákon) a příslušných prováděcích vyhlášek Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.
 • Doba uchování osobních údajů je 10 let.
 • Osobní údaje jsou chráněny technickými a organizačními opatřeními FJFI ČVUT v Praze v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

nahoru 

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.