Hlavní informace

Zařízení emitující ionizující záření (kterému lidé někdy říkají radioaktivní záření) lidem pomáhá v mnoha různých oblastech. Poměrně široké využití nachází zejména v medicíně. Konkrétně o radiologii, tedy lékařském oboru, který ionizujícího záření využívá k určení diagnózy nemocného, promluví a praktické ukázky předvede doc. Tomáš Vrba z katedry dozimetrie a aplikace ionizujícího záření (KDAIZ) Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT  v Praze (FJFI). Stane se tak ve čtvrtek 28. května 2020 od 10.00 hod. v živém přenosu na Facebooku fakulty v cyklu K jádru věci.

rtg„Nemocnice se dnes neobejdou bez radiologických fyziků, protože stále roste počet moderních diagnostických a terapeutických aplikací ionizujícího záření. Rentgeny jsou naprostým základem, ale mnohem větší výzvou jsou kombinované diagnostické modality nebo terapii naváděné pomocí zobrazovacích metod, jako je například výpočetní tomografie (CT) spojená s terapeutickým lineárním urychlovačem. Ionizující záření užívané v medicínských aplikacích je dobrý sluha, ale špatný pán. Naší snahou je školit odborníky, partnery lékařů, kteří zajistí, aby se při léčbě pacienta dalo naplno využít všech předností těchto technologií,“ vysvětluje doc. Tomáš Vrba. Během svého vystoupení představí některé oblasti, kde se absolvent FJFI ve zdravotnických zařízeních může uplatnit; nouzi o pracovní nabídky absolventi nemají.

Cyklus živých přenosů na Facebooku Jaderky už má za sebou pět pokračování: představení fúzního reaktoru tokamak Golem, štěpného jaderného reaktoru VR-1 Vrabec, fotochemického reaktoru katedry jaderné chemie, tenkých vrstev katedry inženýrství pevných látek a detektorů částic Centra aplikované fyziky a pokročilých detekčních systémů (CAPADS).

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.